Sunteți pe pagina 1din 3

OPURÎ și BROȘURI Se recomandă

a executa următoarele
INVITĂRI PROGRAME

BILETE DE LOGODNĂ dnpK BILETE DE CUNUNIE dnpo


dorlațX ți ta colori doriața ți fa colon

BILANȚURI ADRESE

ANUNȚURI FUNEBRALE BILETE DE INTRARE

l> ARAD 'I


PREȚ-CURENTURl CĂRȚI DE VISIT A
diferii* formau

NOTE MENU

STATUTE ♦ LIRELE
• Diferite tipărituri pentru bănci ® PLICURI CU FIRMA

CIRCULARE OBLIGAȚIUNI

Gomaadele înmiit si efecte prompt și consciincios.

Prețuri moderate! "IW EDITURĂ PROPRIE


Pag. 12. >T R I B U N A<
Nr. 82 1907,

Să părtimim Industria din țară!

Mare asortiment de stofe din țară! Atelier propriu cu cele mai bune puteri!

Holtzer Jozsef
. Croitor pentru domni
co

Arad, strada Vdrdsmarty nr. 1 a.

Recomandă bogatul magazin din cele mai fine

din fabricele de postav din Zsolna, Găcs și Gyor,


Ci'oiui perfect ! Servicii* prompt! l aicru inescepționabil !

Asortiment foarte mare în

haine gata bărbătești și pentru copii.


Toate aceste le vând pe lângă prețurile cele mai ieftine.
Prețuri ieftine T Nr. de telefon: 369. Prețuri ieftinei

Principiul meu este: Câștig moderat și circulație mare!

„Severineana 11 COLOSALE sss=

SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACȚII în deosebi roșu de Carloveț pentru trebuințele sf. sărbători
și alb de Magyarâd de o calitate escelentă,
în Caransebeș
recomandă bogatul ei deposit în tot felul de mărfuri,
■—«mini
într’ altele: pentru masă și biserici din fabricele cele mai renumite,
Pag. 12. >T R I B U N A<
Nr. 82 1907,

O FĂINĂ <►
:| ROMUL PASCU UTODAI, FIUME
Pentru expediții de cafea, ceaiu, prăvălie de import si
export de marfă colonială,poame sudice și băcănie A r
F* r* o ci ui c t o S VIA ADAMICH No. 2.
===== Ferărie =-
precum fer pentru trebuințele industriale și economice, apoi
vase de menagiu emailate, tinichea, etc., etc. A Recomandăm uriașa noastră magazină de coloniale 2 de nou
aranjată, și unica furnisoră a preoțimei română A gr.-cat. din Ardeal.
MANUFACTURA A Pentru punctualitatea și serviciul bun ce am dovedit A de ani de
zile, firma noastră a fost distinsă cu mulțime 2 de epistoale de laudă
Creioane, Chiffoane, Zefire, cămăși, cravate, ciorapi, asor-
timent mare de tot felul de bumbacuri pentru manufactură și recunoștință. La dorință spedăm A bucuros (și franco) catalog
bogat cu prețurile curente. £ Ne rugăm de binevoitorul sprijin a onor,
de casă, etc., etc.
public £ așteptăm să ne onoreze cu cât mai dese comande. A Câteva
Atragem mai departe atențiunea onoratului public asupra — estrase din lista noastră:
„CHEAGULUI** N
o.
Cafele: c. f
în formă de esență pentru producerea de brânza, compus numai din rănză de vițel,
I SANTOS, naturale si aleasă...................................... Klgr 2 i4
.
garantat curat și nestricăcios, nu de asemenat eu alte fabricate de soiul acesta, unic In 2 MEN ADO LIBERI A,boabe galbine foartemari . 2 0
9
felul său. Modul de folosire se trimite grătnit. . 0
4 PORTORICO, foarte căutată..................................... 2 9
5 PORTORICO-PIROLDI, cel mai fin . . 3 6
o
6 3 —
CUBA, fină................................................................ n
.
7 „ mai fină....................................... 3 2 n
0
8 „ cea mai fină...................................................... 3 5
9 „ mergele, calitate foarte bună . . . ii 3 2
I 0
„ specialitate de finetă rară .... » 3 7
O 0
’ JAVA-AURIE, soiu ca Menado, ușoară . 3 4
1 CEYLON, fină........................................................... 3 05
1 „ mărgele, mai fină................................. n 3 8
1 MOCCA ARABĂ, tare zdrobită .... n 3 6
2 PORTORICO No. 4 —CUBA-MĂRGELE amestec. 1 2
0
. W 5 5
2 JAVA-AURIE—JAMAICA, amestec . . . B 1 2
1
2 MOCCA—CUBA, specialitate, „ ... 1 2
2
In pachete de 5 Klgr. se mai pot pune următoarele ; Tea, Prăglturi pentru tea 8(suin5
Koestlin), Cocoladă șl Cacao, Hum, Cognac, Liqueur și Vinuri Spaniole, Pești,
Delicate» se, Orez, Ofea de Smohina (Surigat), Aix-oleu, Portocale, Mandule, Stafide,
etc.

Așteptând comande de probe, suntem Romul Pascu utddai, Fiume ■ —i —:


ingKii da cafea ;l tu io Finns.
t ■ !■■■!■ . I II. I M I — II , j

Tipografia George Nichin. Arad.

S-ar putea să vă placă și