Sunteți pe pagina 1din 2

Procedura privind gestionarea deşeurilor şi a apelor uzate

Scopul şi domeniul de aplicare

Prezenta procedură se aplică pentru stabilirea condiţiilor generale de gestionare a deşeurilor


lichide, solide şi organice în cadrul unitatii de productie si are drept scop prevenirea dezvoltării insectelor
şi rozătoarelor în unitatea de productie precum şi evitarea contaminării produselor preparate.

Descrierea procedurii

Din procesul tehnoloic al preparării alimentelor şi din operaţiile de curăţenie rezultă reziduuri
solide şi lichide (apele uzate). Acestea au un potenţial foarte mare de contaminare fizică, chimică şi
bacteriologică a alimentelor atât în mod direct, prin contact, cât şi indirect, pe suprafeţele de lucru, de pe
ustensile, de pe echipamentele de protecţie etc., şi de pe acestea prin trecerea pe aliment.
Pentru a se preveni contaminarea, cât şi dezvoltarea insectelor şi a rozătoarelor în cadrul
restaurantului se vor asigura condiţiile corespunzătoare de depozitare şi de îndepărtare a reziduurilor.

1.Reziduurile solide - deşeurile provenite din procesul tehnologic şi de la curăţenie, se vor colecta
uzual în recipienţi din plastic sau inox, care se deschid cu pedală, prevăzuţi cu saci de unică folosinţă şi
care se închid etans. Deşeurile se sortează pe categorii, încă de la prima colectare. La sfârşitul schimbului
se vor evacua pe traseul stabilit conform planului de amplasament. După evacuarea deşeurilor recipienţii
se spală şi se dezinfectează, şi doar apoi sunt introduşi în camerele de pregătire sau depozitare. După
manipularea recipienţilor pentru gunoi trebuie să se efectueze şi igienizarea şi dezinfectarea mâinilor.
Deasemenea se va avea grijă ca evacuarea deşeurilor să nu se facă cu echipamentul folosit în timpul
pregătirii alimentelor.
Depozitarea până la evacuarea din unitate se va face în spaţii special amenajate (ghena de gunoi)
care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :
- să fie depozitate în europubele, separate pe categorii şi acoperite
- europubelele trebuie să fie în bună stare, să fie curăţate, spălate şi dezinfectate după fiecare golire
- să fie îngrădite şi acoperite, pentru a asigura protecţie împotriva vânturilor şi a ploilor, care pot
împrăştia deşeurile
- să fie protejate de accesul insectelor, rozătoarelor şi a câinilor vagabonzi (ex. grătare, site, uşi)
- să aibă racord la canalizare şi acces la apă
- să poată fi igienizate prin spălare şi dezinfectare periodică.
- să se efectueze operaţiile de dezinsecţie şi deratizare conform planificării.
Evacuarea deşeurilor se va face săptămînal  şi ori de cîte ori este nevoie de
către..................................... ....................

2.Eliminarea apelor uzate - apa uzată nu necesită preepurare, este colectată direct în reţeaua de
canalizare a oraşului.
Conductele de canalizare, de evacuare a apelor uzate, gurile de scurgere vor fi în permanenţă
curăţate, dezinfectate astfel încît să nu existe pericolul contaminării produselor sau a apei potabile.

DOCUMENT CONTROLAT
H-723-10 Rev 0 Ex.
Gestionarea Deşeurilor
Proprietar Proces: Coord HACCP/CESA Pagina 1 din 2
şi Apelor Uzate
Numele: Deseuri ape uzate.doc
Data: Semnatura:
©
MONITORIZAREA
Ce:
-verificarea transportului reziduurilor
Cum:
- vizual
Când:
- verificarea transportului reziduurilor – conform contractului sau ori de cîte ori este nevoie
Cine:
- şeful de unitate– înregistrează verificarea efectuării operaţiei de îndepărtare a reziduurilor solide

CORECŢIE

C1 – când se constată nerespectarea regulilor de igienă se dispune repetarea operaţiunilor


C2 – în cazul în care nu se respectă contractul sau este necesară efectuarea operaţiilor de transport a
deşeurilor cu o periodicitate mai mare şeful de unitate contactează societatea prestatoare de servicii

ACŢIUNI CORECTIVE

- se instruieşte personalul cu privire la respectarea procedurilor de igienă


- responsabil acţiune corectivă – şef unitate( coordonator HACCP/CESA )

DOCUMENT

Cod Denumire document Tip Durata de Unde se Arhivare


păstrare păstrează
H-723-10-01 Registrul de gestionare a deşeurilor Registru 2 ani Şef unitate 5 ani

DOCUMENT CONTROLAT
H-723-10 Rev 0 Ex.
Gestionarea Deşeurilor
Proprietar Proces: Coord HACCP/CESA Pagina 2 din 2
şi Apelor Uzate
Numele: Deseuri ape uzate.doc
Data: Semnatura:
©