Sunteți pe pagina 1din 1

Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”

Strada Pajurei nr. 9


Sect. 1, Bucureşti
Tel: 021.667.08.90
Fax: 021.667.42.95
E-mail: lt_constantin_brancoveanu@yahoo.com
www.liceul-brancoveanu.ro

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)


Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”
Titlul subproiectului: Viitor Reușit prin Educație și Motivare (VREM)
Acord de grant nr. 647/SGL/RII/02.10.2018

Doamnă Director,

Subsemnat-ul/a ______________________________________________,
vă rog să-mi aprobați înscrierea la procesul de selecție în vederea constituirii
comisiei de implementare a activităților proiectului ROSE – subproiectul Viitor
Reușit prin Educație și Motivare (VREM), ore remediale la disciplina
_________________________________________________, clasa _________,
an şcolar 2021-2022.

Data, Semnătura,
............................... ......................................

Doamnei Director al Liceului Teoretic „Constantin Brâncoveanu” București

S-ar putea să vă placă și