Sunteți pe pagina 1din 4

Latinitate si dacism-bibliografie

1. Ion Heliade Radulescu- Repede aruncatura de ochi asupra


limbei si inceputului rumânilor
2. Gheorghe Asachi- La Italia
3. Vasile Alecsandri- Cânticul gintei latine
4. Mihai Eminescu- Memento mori
5. B.P.Hasdeu- Perit-au dacii?
6. Vasile Pârvan-Getica
7. Lucian Blaga- Revolta fondului nostru nelatin
8. Mircea Vulcănescu

Dimensiunea religioasă a existentei –bibliografie


1. Grigore Ureche-Letopisetul Tării Moldovei
2. Miron Costin-Viata lumii
3. Varlaam-Cazania
4. Antim Ivireanul-Didascalii
5. Biblia de la Bucuresti( Biblia lui Serban Cantacuzino-1688)
6. Nicolae Cartojan- Istoria literaturii române vechi

Formarea constiintei istorice-bibliografie


1. Grigore Ureche-Ltopisetul Tării Moldovei
2. Miron Costin-Letopisetul Tării Moldovei
3. Miron Costin-De neamul moldovenilor
4. Ion Neculce- Letopisetul Tării Moldovei
5. Radu Popescu- Istoria domnilor Tării Rumânesti
6. Stoica Ludescu-Istoria Tării Rumânesti
7. Constantin Cantacuzino- Istoria Tării Rumânesti
8. Nicolae Cartojan-Istoria literaturii române vechi

Rolul literaturii în perioada pasoptistă-bibliografie


1. Ion Heliade Rădulescu-Regulile sau gramatica poeziei.Prefată
2. Ion Heliade Rădulescu- Despre poezie
3. Mihail Kogălniceanu-Introductie la Dacia literară
4. Grigore Alexandrescu-Câteva cuvinte în loc de prefată la
Svenire si impresii, epistole si fabule
5. Alecu Russo-Cgetări

Criticismul junimist-bibliografie
1. Titu Maiorescu-O cercetare critică asupra poeziei române de
la 1867
2. Titu Maiorescu-Betia de cuvinte
3. Titu Maiorescu-Comediile d-lui Caragiale
4. T.Maiorescu-Eminescu si poeziile lui
5. T.Maiorescu-Directia nouă în poezia si proza română
Simbolismul. Simbolismul european-bibliografie
1. Adriana Iliescu-Poezia simbolistă românească
2. Ioan Mihut-Simbolism.Modernism.Avangardism
3. Lidia Bote-Simbolismul românesc
4. Matei Călinescu-Conceptul modern de poezie
5. Gheorghe Crăciun-Istoria didactică a literaturii române
6. Paul Verlaine-Cântec de toamnă, Artă poetică
7. Arthur Rimbaud- Vocale, Marină, Podurile
8. Stephane Mallarme-Întoarcerea primăverii

Modele epice în romanul interbelic-bibliografie


1. Camil Petrescu-Noua structură si opera lui Marcel Proust
2. George Călinescu-Romanul românesc fată cu Proust
3. Liviu Rebreanu-Ion
4. Hortensia Papadat Bengescu-Concert din muzică de Bach
5. Cezar Petrescu-Întunecarea
6. Mateiu Caragiale-Caii de Curtea-Veche
Diversitatea tematică, stilistică si de viziune ăn opera marilor
clasici-bibliografie
1. Vladimir Streinu-Floare albastră si lirismul eminescian
2. Florin Manolescu-Caragiale si Caragiale. Jocuri cu mai multe
strategii
3. George Călinescu-Ion Creangă(Viata si opera)
4. Tudor Vianu-Ion Slavici în Studii de literatură română