Sunteți pe pagina 1din 1

DIDACTICA DOMENIULUI OM ŞI SOCIETATE

-S2-

Respectând structura propusă mai jos, proiectați un opțional disciplină nouă, circumscris
noilor educații din sfera Om și Societate, care să răspundă nevoilor de învățare ale şcolarilor
mici.

 Denumirea opţionalului:………………….
 Propunător: ………………………
 Argument
 Competenţe generale
 Competenţe specifice
 Unităţi de conţinut specifice /Nr.ore alocate        
 Valori şi atitudini
 Detalieri la nivel de conţinut
 Metodologia didactică
 Bibliografie