Sunteți pe pagina 1din 2

Acest articol descrie sintaxa formulei și utilizarea funcției 

TODAY  în Microsoft Excel.

Descriere
Returnează numărul de serie al datei curente. Numărul de serie este codul dată-oră
utilizat de Excel pentru calculele datei și orei. Dacă formatul celulei
era General înainte de introducerea funcției, Excel modifică formatul celulei
la Data . Dacă doriți să vizualizați numărul de serie, trebuie să schimbați formatul
celulei la General sau Număr .

Funcția TODAY este utilă atunci când trebuie să afișați data curentă pe o foaie de


lucru, indiferent de momentul în care deschideți registrul de lucru. Este util și pentru
calcularea intervalelor. De exemplu, dacă știți că cineva s-a născut în 1963, puteți
utiliza următoarea formulă pentru a afla vârsta acelei persoane la ziua de naștere din
acest an:

= AN ( AZI())-1963

Această formulă folosește funcția TODAY ca argument pentru funcția AN pentru a


obține anul curent și apoi scade 1963, returnând vârsta persoanei.

Notă:  Dacă funcția TODAY nu actualizează data la care vă așteptați, este posibil să fie necesar să
modificați setările care controlează când registrul de lucru sau foaia de lucru se
recalculează. În fila Fișier , faceți clic pe Opțiuni , apoi în categoria Formule sub Opțiuni de
calcul , asigurați-vă că este selectat Automat .

Sintaxă
ASTĂZI()

Sintaxa funcției TODAY nu are argumente.

Notă:  Excel stochează datele ca numere de serie secvențiale, astfel încât acestea să poată fi
utilizate în calcule. În mod implicit, 1 ianuarie 1900 este numărul de serie 1, iar 1 ianuarie 2008
este numărul de serie 39448, deoarece este la 39.447 de zile după 1 ianuarie 1900.

Exemplu
Copiați datele exemplu din următorul tabel și inserați-le în celula A1 a unei noi foi de
lucru Excel. Pentru ca formulele să arate rezultate, selectați-le, apăsați F2, apoi apăsați
Enter. Dacă este necesar, puteți ajusta lățimea coloanei pentru a vedea toate datele.

Formulă Descriere Rezu


=AZI() Returnează data curentă. 12/1/
=AZI()+5 Returnează data curentă 12/6/
plus 5 zile. De exemplu,
dacă data curentă este
1/1/2012, această formulă
returnează 1/6/2012.
=DATEVALUE("1/1/2030")- Returnează numărul de 31.1.1
AZI() zile dintre data curentă și
1/1/2030. Rețineți că
celula A4 trebuie
formatată ca General sau
Număr pentru ca
rezultatul să fie afișat
corect.
=ZI (AZI()) Returnează ziua curentă a 1
lunii (1 - 31).
=LUNA(AZI()) Returnează luna curentă a 12
anului (1 - 12). De
exemplu, dacă luna
curentă este mai, această
formulă returnează 5.