Sunteți pe pagina 1din 6

Textul descriptiv literar.

Textul descriptiv în versuri

Balul pomilor
de Dimitrie Anghel
Citiți textul de mai jos și realizați sarcinile propuse:

„Cu legănări abia simțite și ritmice, încet-încet,


Pe pajiștea din fața casei, caișii, zarzării și prunii,
Înveșmântați în haine albe se clatină în fața lunii,
Stând gata parcă să înceapă un pas ușor de menuet.

Se cată ram cu ram, se-nchină, și-n urmă iarăși vin la loc,


Cochetării și grații albe, și roze gesturi, dulci arome,
Împrăștie în aer, danțul acesta ritmic de fantome,
Ce-așteaptă de un an de zile minuta asta de noroc.”

1. Observați imaginile de mai jos.

Prezentați cât mai original expresia „Balul pomilor”


2. Citiți cuvintele din coloana din partea stângă și identificați
cuvintele cu înțeles asemănător, aflate în coloana din partea dreaptă a
paginii. Scrieți rezultatele în tabelul de mai jos:

1. pajiște
2. înveșmântați a) finețe

3. menuet b) drăgăleșenie

4. cochetării c) dans vechi francez 

5. grație d) teren cu iarbă


e) îmbrăcați

1. 2. 3. 4. 5.
3. Citiți poezia de mai sus și scrieți un text de 30-40 de cuvinte despre
mesajul poetului.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

4. Jurnalul Dublu. Explicați expresiile din partea stângă a tabelului.

Expresia Explicarea expresiei


„Cu legănări abia simțite și
ritmice” …………………………………….
…………………………………….
„ Înveșmântați în haine albe se
clatină în fața lunii” …………………………………….
…………………………………….
„Stând gata parcă să înceapă un
pas ușor de menuet.” …………………………………….
…………………………………….
„ Cochetării și grații albe, și roze
gesturi, dulci arome” …………………………………….
…………………………………….
„ Ce-așteaptă de un an de zile
minuta asta de noroc.” …………………………………….
…………………………………….

5. Scrieți câte patru termeni pentru câmpurile lexicale de mai jos:


......................................
pomi ......................................
......................................
......................................

......................................
arome ......................................
......................................
......................................

6. Scrieți patru caracteristici ale pomilor, așa cum se desprind din


textul citit:

7. Completați următorul organizator grafic. Extrageți din text:


două epitete: ...................................
..................................

o personificare: .....................................

o enumerație: .............................................................

Explicați emoțiile poetului trăite prin figurile de


stil................................................................................................................
................................................................................................................

8. Identificați în textul citit:

Două imagini Două imagini o imagine


de mișcare olfactivă
vizuale

...................... ....................... ...............................


...................... ........................ ...............................
..................... ...................... ................................
.................... ...................... ................................
......................

9. Completați spațiile lacunare ale textului de mai jos:


Titlul metaphoric ,,…………………” exprimă petrecerea plină de
grație a…………… .

Poetul ………………………… folosește ca mod de expunere


………………., transformând ,,pajiștea din fața casei”, într-un salon
de …………………., unde mişcarea, muzica şi …………………. florilor
creează o atmosferă de …………………………. .

10. Exprimați prin desen, pictură sau colaj textul citit.

S-ar putea să vă placă și