Sunteți pe pagina 1din 3

Rămas singur şi pe dinafară

FIŞA DE LUCRU

Nume:__________________________________________ Data:__________________________

Instrucţiuni: Scrieţi-vă numele şi data în locul destinat acestora. Apoi, plimbaţi-vă prin clasă şi
întrebaţi-vă colegii dacă au experienţiat vreodată vreuna din situaţiile listate. Dacă da, rugaţi-i să îşi
semneze numele pe una din liniile prevăzute. Nici o persoană nu poate să semneze pe foaia voastră
mai mult de două spaţii. După ce toate spaţiile voastre au fost semnate, aşezaţi-vă la locul vostru.

Nume

1. A fost ales ultimul într-o echipă de _______________________________


sport.

2. Nu a fost invitat la ziua de naştere al ________________________________


unui prieten.

3. Nu a fost invitat să doarmă acasă la un _______________________________


prieten.

4. Nu a fost ales, în pauză, să facă parte _________________________________


din vreo echipă a colegilor.

5. A fost lăsat pe dinafară dintr-o _________________________________


activitate de grup de la clasă.

6. Nu a reuşit să meargă la o ieşire de


familie atunci când un frate sau o soră a _________________________________
putut să mergă

7. Nu a fost invitat să stea lângă __________________________________


prietenul cel mai bun, în pauză.

8. A rămas pe dinafară la un joc cu mingea _________________________________

9. Nu a fost ales să fie ajutorul clasei.


_____________________________
_____
Rămas singur şi p e dinafară
Perspectiva developmentală
Odată cu intrarea copiilor în ultima parte a copilăriei mijlocii, acceptarea din partea colegilor
devine din ce în ce mai importantă pentru ei. în relaţie cu acest lucru apare frica de a fi exclus sau de a
nu fi ales (sau ales ultimul) într-o echipă. De multe ori copiii sunt ezitanţi sau nu sunt capabili să
exprime verbal ceea ce simt şi, prin urmare, ei presupun că sunt singurii care se simt lăsaţi pe
dinafară şi sunt singuri. Este important să îi ajutăm pe copii să înveţe că ei nu sunt singurii care se
simt în acest fel şi să le oferim câteva instrumente pentru a-şi controla aceste emoţii.

Obiective
 Să înveţe că şi alţii experienţiază respingerea şi sentimentul de singurătate
 Să înveţe modalităţi eficiente de a face faţă respingerii şi sentimentului de singurătate

Materiale
 copie a Fişei de lucru - Rămas singur şi pe dinafară (Fişa de lucru 4), şi un creion pentru fiecare
copil

Procedură
1. Distribuiţi Fişele - Rămas singur şi pe dinafară (Fişa de lucru 4), câte una pentru fiecare copil.
Explicaţi copiilor că ei vor participa la o Vânătoare Rămas singur şi pe dinafară, unde obiectivul este
de a vedea dacă ei pot găsi şi alte persoane care au experienţiat aceleaşi situaţii din cele listate pe
fişa de lucru.
2. Odată ce copiii au fişele lor completate (sau după o perioadă de timp în care majoritatea dintre ei au
reuşit să adune semnăturile), continuaţi activitatea, pe baza întrebărilor de Conţinut şi de
Personalizare.

Discuţii

INTREBĂRI DE CONŢINUT
1. A fost dificil să găsiţi oameni care să vă semneze fişele?
2. Aţi fost surprinşi că atât de mulţi oameni s-au simţit lăsaţi afară şi singuri?

INTREBĂRI DE PERSONALIZARE
1. V-aţi simţit vreodată lăsaţi pe dinafară şi singuri? Dacă da, cum a fost acest lucru pentru voi?
2. Aţi inclus vreodată pe cineva în activităţile voastre atunci când acea persoană a rămas pe dinafară?
V-a inclus vreodată pe voi cineva?
3. Ce anume faceţi pentru a vă ajuta să vă controlaţi emoţiile atunci când vă simţiţi singuri pentru că aţi fost
lăsaţi pe dinafară?
4. Dacă sunteţi lăsaţi pe dinafară, înseamnă acest lucru că nimeni nu vă place? Ce înseamnă acest lucru?

Activitatea de Follow-up
Cereţi-le copiilor să reflecteze asupra ideii de a invita pe cineva care pare a fi singur sau care a fost lăsat
pe dinafară, într-o activitate de-a lor.