Sunteți pe pagina 1din 9

GRUPA: Pregătitoare

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: ADP +ALA I + ADE ( DLC +DOS ) + ALA II


TIPUL ACTIVITĂŢII: Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TEMA: “Lanţul prieteniei”
DURATA: o zi
SCOPUL: Verificarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre alte rase şi
naţionalităţi, promovarea unei atitudini pozitive, tolerante, de acceptare a altor etnii.

Activităţi de dezvoltare personală: Întâlnirea de dimineaţă: “Ce ştii despre....?”

Activităţi liber alese I:


a. Artă: “Copii de pretutindeni”-confecţionare măşti
b. Construcţii: “Oraşul prieteniei”
c. Bibliotecă: “Citim”imagini despre copiii lumii

Activităţi pe domenii experienţiale:


DLC: “O întâmplare fericită”- poveste creată de educatoare
DOS: “Lanţul prieteniei”- decupare, lipire

Activităţi liber alese II:


“Dansul prieteniei”

ADP: - să poarte discuţii libere pe baza temei alese la întâlnirea de dimineaţă;

ALA I:
CENTRUL DE INTERES ARTĂ:
- să coloreze măştile folosind culori corespunzătoare;
- să aprecieze lucrările proprii şi pe cele ale colegilor;

CENTRUL DE INTERES CONSTRUCŢII:


- să construiască din cuburi sau piese lego „Oraşul prieteniei”
- să manifeste spirit cooperant în activitatea de grup;
- să comunice cu partenerii de joc pentru realizarea sarcinii comune;

CENTRUL DE INTERES BIBLIOTECĂ:


- să descopere copiii din alte ţări pe baza cărţilor
- să identifice trăsăturile fizice ale copiilor din alte ţări pe baza imaginilor
- să manifeste spirit cooperant în activitatea de grup;
ADE:
DLC:
- să descopere noi informaţii despre alte naţionalităţi
- să identifice aspectele fizice ale copiilor din alte ţări;
- să manifeste prietenie şi toleranţă faţă de toţi copiii lumii;
DOS:
- să coloreze imaginile cu culorile potrivite;
- să decupeze imaginile respectând conturul dat;
- să lucreze cu grijă pentru a păstra aspectul îngrijit al lucrării;
- să analizeze pe baza unor criterii clare lucrarea proprie şi pe cele ale colegilor;
- să ducă la bun sfârşit lucrarea începută.

ALA II:
- să se recreeze în mod plăcut;
- să participe activ şi afectiv la jocuri;

STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, povestirea.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: cărţi despre copiii lumii, marionetă, macheta cu
povestea, fişe, creioane colorate, lipici, foarfeci.
Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă. Ajuns la grădiniţă, fiecare
preşcolar îşi va alege un jeton cu imaginea unui copil din diferite ţări pe care-l va purta în
piept şi se va aşeaza pe scăunel.
Copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a putea stabili fiecare un contact vizual cu
toţi membrii grupei. Educatoarea pentru a constitui un model de comportament,
zâmbeşte, îi priveşte, transmite căldură şi încurajare prin toate formele de comunicare –
verbală şi nonverbală. Educatoarea rosteşte următoarele versuri:
SALUTUL:
„Dimineaţa a sosit
La grădiniţă toţi copii au venit
În semicerc să ne aşezăm
Cu toţii să ne salutăm.”
,,Bună dimineaţa prieteni de pretutindeni!”-copiii se vor saluta în sensul acelor de
ceasornic, unul după altul.
După salutul de dimineaţă, se execută câteva exerciţii de înviorare pe următoarele
versuri:
-Bună dimineaţa cer frumos-(ridică braţele),
-Bună dimineaţa soare luminos-(fac cu braţele un cerc imaginar),
-Bună dimineaţa micule vânt care alergi pe pământ-(cu braţele ridicate se apleacă
dreapta-stânga),
-Bună dimineaţa pietre tari-(cu pumnii bat în podea);
-Bună dimineaţa copii mici-(poziţia ghemuit) şi mari-( se ridică pe vârfuri).
2. PREZENŢA ŞI CALENDARUL NATURII:
Copilul numit de educatoare va face prezenţa adresându-se şi cu numele copilului
de pe ecuson. Ex. “Japonezul Alex este aici?”, iar copilul respectiv va răspunde “Da,
japonezul Alex este aici”, sau ceilalţi copiii vor răspunde în cazul în care copilul strigat
este absent: “japonezul Alex este plecat, nu este aici.”, după care se trece la completarea
Calendarului Naturii cu precizarea anului, anotimpului, lunii (a câta lună de primăvară
este), zilei (dacă ieri a fost marţi, azi e...), a datei (dacă ieri a fost 29, azi e ...), voi ruga
copiii să privească pe fereastră şi să observe cum este astăzi afară.
ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI: “Ce ţară aş vrea să vizitez?”
Pe rând, fiecare copil va spune numele ţării pe care ar vrea să o viziteze.
ACTIVITATEA DE GRUP: “Ce ştii despre....?”
În mijlocul cercului pe covorul magic se află o pălărie de mexican şi o fustiţă
specifică fetelor din Africa. La sunetul clopoţelului pălăria trece din mână în mână. Se
opreşte tot la sunetul clopoţelului. Acel copil la care se opreşte pălăria trebuie să spună
câteva lucruri despre ea şi despre cei care o poartă. (ex. Cum arată, din ce ţară provine ea,
cu se numesc oamenii de acolo). La fel se repetă acţiunea şi cu fustiţa.
NOUTATEA ZILEI:
Marioneta Aylin, o păpuşă de culoare neagră, sosită tocmai din africa, ne propune
să descoperim alături de ea informaţii noi despre copiii din toată lumea, iar cu ajutorul
acestor informaţii să realizăm lanţul prieteniei.

MESAJUL ZILEI:
“Lanţul prieteniei”
TRANZIŢIE:Către centre noi plecăm
Şi frumos o să lucrăm
O să ne jucăm
Apoi lecţia o s-o-nvăţăm.
Copiii sunt anunţaţi că pot alege să se joace acolo unde doresc ei: la construcţii, la
artă sau la bibliotecă. Se explică sarcinile pe care le au de îndeplinit copiii în timpul
activităţii.
La centru ARTĂ vor colora măşti cu copiii lumii. La centrul BIBLIOTECĂ vor
“citi”cărţi cu copiii lumii, iar la centrul CONSTRUCŢII vor construi oraşul prieteniei din
lego şi cuburi.
Fiecare copil îşi poate alege sectorul la care doreşte să participe, iar după ce a
terminat sarcina se poate îndrepta spre un alt sector. În timp ce copiii lucrează,
educatoarea îi va supraveghea, purtând discuţii cu copiii şi oferind îndrumări şi ajutor
acolo unde este nevoie.
Tranziţii: Câte unul, câte doi
Frumos alergăm şi noi
Pe băncuţă ca să stăm
Lecţia să o învăţăm!
Copiii se vor aşeaza pe băncuţe şi vor urmări o prezentare PPT despre copiii lumii
pentru a descoperii de unde vine oaspetele nostru de seamă şi cum arată alţi copii din alte
ţări. Apoi vor colora imagini cu copii din diferite părţi ale lumii, după care le voi povesti
o întâmplare din viaţa păpuşii Aylin, urmând ca apoi să realizăm lanţul prieteniei.
Tranziţie: „Dragi copii din lumea-ntreagă”
La finalul activităţii vom dansa dansul prieteniei folosind măştile realizate la
centrul ARTĂ. Voi aprecia modul în care s-au comportat şi s-au descurcat la activităţi.
Fiecare copil va primi recompense din partea invitatei noastre.

DEMERSUL DIDACTIC

Etapele activităţii Conţinutul activităţii Strategii Evaluare


Momentul Se vor asigura condiţiile optime pentru
organizatoric desfăşurarea activităţii:
- aerisirea sălii;
- copiii vor fi aşezaţi pe scăunele
în formă de semicerc;
- se pregăteşte materialul
didactic necesar pentru
activitate;
Captarea atenţiei Se realizează cu ajutorul unei
marionete pe nume Aylin, o păpuşă de Observarea
culoare neagră, sosită tocmai din Explicaţia comportamentului
Africa, ne propune să descoperim Conversaţia copiilor
alături de ea informaţii noi despre
copiii din lumea întreagă.

Anunţarea temei şi a După cum v-am povestit şi la


obiectivelor întâlnirea de dimineaţă, astăzi vom Observarea
afla povestea păpuşii Aylin, iar cu Conversaţia comportamentului
ajutorul informaţiilor pe care le vom Explicaţia copiilor
descoperii despre copiii lumii vom
realiza lanţul prieteniei.
Dirijarea învăţării Pentru început voi prezenta un
document PPS cu imagini ale copiilor
din alte ţări. Vor descoperii pe baza Observarea
materialului că nu toţi copiii arată la Conversaţia comportamentului
fel, că nu toţi au aceeaşi culoare, unii Explicaţia copiilor
pot fi negrii, alţii galbeni, alţii albi.
Îmbrăcămintea este specifică zonei în
care trăiesc. Vor descoperii că nu este
important cum arătăm, ci cum este
sufletul nostru.
Tranziţie: “Cu prietenul la plimbare”
Preşcolarii se aşează la măsuţe. Pe
măsuţe se află farfurioarele cu Explicaţia Observarea
material individual. Se intuiesc comportamentului
materialele, apoi se trece la Conversaţia copiilor
desfăşurarea activităţii propriu-zise.
Se prezintă preşcolarilor mai multe
imagini cu copii din diferite părţi ale
lumii: Alaska, China, Japonia pe care Aprecierea
ei trebuie să le coloreze corespunzător Exerciţiul modului în care
pe baza informaţiilor aflate. lucrează
Copiii se aşeză pe băncuţe. Păpuşa
Aylin doreşte să le spună o întâmplare
din viaţa ei. Pe parcursul povestirii voi
folosi o machetă a poveştii. Ei vor afla
că Aylin s-a mutat împreună cu
părinţii într-un oraş nou. Într-o zi
văzând pe geam copii care se jucau Aprecierea
afară, a ieşit şi ea, dar s-a întristat comportamentului
foarte tare când a văzut că niciunul nu Povestirea nonverbal al
vrea să se joace cu ea pentru că este copiilor
neagră, toţi râdeau de ea.După un timp
în care a stat numai în casă s-a gândit
să meargă totuşi în parcul din
apropierea casei la joacă. În timp ce se
dădea în leagăn a văzut o fetiţă care a
căzut şi pe care niciun prieten nu a
sărit să o ajute. Atunci Aylin s-a
apropiat şi i-a întins mâna, ajutând-o
să se ridice. Aşa a descoperit Ancuţa
că nu contează aspectul fizic, ci numai
ce ai în suflet. De atunci Aylin şi
Ancuţa au devenit prietene de
nedespărţit.
Sinteza continutului povestirii :
- De ce era Aylin tristă?
- De ce nu se jucau copiii cu ea?
- Cine a ajutat-o pe Ancuţa să se Aprecierea
ridice? Conversaţia răspunsurilor
- De ce nu a ajutat-o prietenii ei primite
pe Ancuţa?
- Ce s-a cu Aylin şi cu Ancuţa
după această întâmplare?
- S-au comportat frumos copiii
cu Aylin? De ce?
- Voi cum aţi fi procedat dacă
eraţi în locul Ancuţei şi a
prietenilor ei?
În urma poveştii preşcolarii vor
descoperii că nu este important
aspectul fizic, dar este foarte Explicaţia
important sufletul, cum ne comportăm
şi mai ales să nu judecăm oamenii
după înfăţişare.
Tranziţie: „Dragi copii din lumea-
ntreagă”
Obţinerea Preşcolarii se vor întoarce la măsuţe şi Explicaţia Aprecierea
performanţei vor realiza lanţul prieteniei, decupând Exerciţiul modului în care
şi asigurarea feed- imaginile cu copiii coloraţi înainte şi lucrează
back-ului apoi lipindu-i de mânuţe.
Se face Turul Galeriei pentru
evaluarea lucrărilor. Educatoarea va
prezenta rezultatele, cerând copiilor să
stabilească care sunt colegii care i-au
demonstrat că ştiu să lucreze cel mai Evaluare: -
frumos. Turul Galeriei individuală
- Ce am realizat azi? - frontală
- Cum trebuie să ne comportăm cu
alţi copii?
Încheierea activităţii În finalul activităţii se fac aprecieri
asupra modului de comportare şi Conversaţia Aprecieri verbale
participare al copiilor pe parcursul Explicaţia recompense
activităţii.

ALA II: La finalul activităţii preşcolarii îşi pun măştile confecţionate la centrul ARTĂ,
după care vom dansa “DANSUL PRIETENIEI”.