Sunteți pe pagina 1din 3

DATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII:

Simpozionul Național „Învățământul românesc - de la tradiție și


cultură la inovație” se va desfășura pe data de 19 noiembrie 2022, la
Școala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici”, Bârlad.

TEMA ȘI SECȚIUNILE SIMPOZIONULUI:


Tema simpozionului: „Învățământul românesc - de la tradiție și cultură la inovație”

 Secțiunea I – COMUNICĂRI METODICO-ȘTIINȚIFICE DESPRE TRADIȚIE,


CULTURĂ, INOVAȚIE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC
- Lucrări ştiinţifice (eseuri, referate)

 Secțiunea a II-a – MODELE DE BUNE PRACTICI ÎN PROCESUL FORMATIV -


EDUCATIV
a) Proiecte de parteneriat educațional (locale, județene, interjudețene, regionale,
naționale, internaționale)
b) Auxiliare didactice, reviste, broșuri, softuri educaționale

Regulamentul de organizare și desfășurare


al simpozionului internațional
a. Lucrările trimise la secțiunile simpozionului trebuie să respecte câteva norme de redactare:
 tehnoredactarea lucrărilor se va realiza obligatoriu cu diacritice;
 formatul A4, scris la 1,5 rânduri, cu margini de 20 mm, Times New Roman,
dimensiune 12;
 titlul lucrării va fi scris cu Times New Roman, Bold, 14, centrat. Autorul/autorii,
instituția vor fi scrise cu Times New Roman, Bold, 12, dreapta, două rânduri mai jos;
 bibliografia se va consemna la sfârșitul lucrării (numele și prenumele autorului,
anul apariției lucrării, titlul, editura);
 lucrările vor conține maximum 3 pagini și vor fi scrise cu diacritice;
 documentele în format word se vor denumi conform convenției: nume prenume
autor. Sectiunea.doc sau .docx.
b. Pentru colegii care vor avea o participare directă la secțiunile simpozionului, prezentările
Power Point vor avea o durată maximă de 10 minute, maxim 15 slide-uri.
c. Lucrările și fișa de înscriere se vor trimite la adresa - simpozionscoala8@gmail.com
d. Organizatorii simpozionului își rezervă dreptul de a nu accepta lucrările care nu respectă
condițiile stabilite. Autorii își asumă întreaga responsabilitate pentru conținutul lucrărilor.
e. Termenul limită de trimitere a lucrărilor: 4 noiembrie 2022.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!


Toate cadrele didactice participante cu lucrări la simpozion vor primi diplome, adeverințe
și un link cu lucrarea simpozionului, publicată cu ISSN, până la data de 3 februarie 2023.
PERSOANE DE CONTACT:
 Nacu Roxana – e-mail: roxu1978@yahoo.com / tel. 0773 350 261
 Guzgan Gabriela– e-mail: gabi_guzgan@yahoo.com / tel. 0769 396 912
 Bighiu Carmen – e-mail: bighiucarmen@yahoo.com / tel. 0727 330 520

PROMOVARE, MEDIATIZARE, DISEMINARE:

Activitățile vor fi mediatizate, diseminate pe site-ul școlii https://iacovantonovici.ro/, pe site-


ul http://www.isj.vs.edu.ro.net/, pe grupul Facebook Educativ_VS și pe diferite rețele de
socializare.

PROGRAM DE SUSȚINERE A LUCRĂRILOR ÎN PLEN:

Susţinerea lucrărilor în plen va avea loc în data de 19 noiembrie 2022, în incinta Școlii
Gimnaziale „Episcop Iacov Antonovici” Bârlad.
 900 – 915– Primirea invitaţilor
 915 – 930– Vernisarea expoziției
 930– 1000– Program artistic susţinut de elevi ai şcolii organizatoare
 1000 – 1230– Dezbateri pe secţiuni
 1230– 1300– Pauză
 1300 – 1330– Festivitatea de acordare a diplomelor

PROGRAMUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR:

 5 – 16 septembrie 2022– Realizarea proiectului simpozionului;


 19 – 30 septembrie 2022– Semnarea protocoalelor de colaborare cu instituțiile
partenere la nivel local, național și internațional;
 3 octombrie – 18 noiembrie 2022– Promovarea și mediatizarea simpozionului;
 Până la data de 4 noiembrie 2022– Primirea lucrărilor;
 19 noiembrie 2022– Desfășurarea simpozionului;
 Până la data de 3 februarie 2023 - Expedierea diplomelor, adeverințelor și a
link-ului cu publicația simpozionului.
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Simpozion Internațional
„ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC - DE LA TRADIȚIE ȘI CULTURĂ
LA INOVAȚIE”
Ediția a III-a – 19 noiembrie 2022
Numele

Prenumele

Specialitatea

Instituţia de învăţământ

Adresa completă a
participantului

Telefon

E-mail

Secţiunea I. Comunicări metodico-ştiinţifice despre tradiţie, cultură,


inovaţie în învăţământul românesc
II. Modele de bune practice în procesul formativ-educativ
(bifaţi)

Titlul lucrării

Mod de participare Direct  Materiale de care voi avea nevoie pentru prezentare:

- Videoproiector
(bifaţi) - Flipchart 
- Altele (specificaţi) ..................................
Indirect 
Observaţii:

Data, Semnătura,

S-ar putea să vă placă și