Sunteți pe pagina 1din 4

Transformarea unei fracții zecimale cu un număr finit de

zecimale nenule în fracție ordinară


Regulă

Orice fracție zecimală cu un număr finit de zecimale se transformă într-o fracție ordinară cu
numărătorul format din numărul natural obținut din fracția zecimală prin eliminarea virgulei și
numitorul o putere a lui 10 cu exponentul egal cu numărul de zecimale finite ale fracției
Exemple

3, 12=

4,5=

0,756=

Numărul 2, 3 se poate scrie sub formă de sumă astfel: 2 +

Numărul 18, 789= 18 + + + .

Temă: manual pag. 136 ex. 4,5,6,7.

Aproximări; compararea, ordonarea și reprezentarea pe axa numerelor a unor fracții


zecimale cu un număr finit de zecimale

În general, pentru a compara două fracții zecimale oarecare, comparăm părțile întregi.

1. Dacă acestea nu sunt egale, mai mare este numărul cu partea întreagă mai mare.
Exemple
a. Dintre numerele 34,12 și 32,988, mai mare este 34,12, deoarece 34 > 32.
b. Dintre numerele 306,99 și 99,10, mai mare este 306,99, deoarece 306 > 99.
c. Dintre numerele 123,4 și 12,34, mai mare este 123,4, deoarece 123 > 12.
2. Dacă părțile întregi sunt egale, se compară, de la stânga la dreapta, zecimalele de același
ordin; mai mare este numărul corespunzător zecimalei mai mari din prima pereche de
zecimale diferite.
Exemple
a. Comparând 39,47 cu 39,49, observăm că: 39 = 39 (părțile întregi), 4 = 4 (zecimile) și
7 < 9 (sutimile), deci 39,47 < 39,49.
b. Comparând 124,456 cu 124,462, observăm că: 124 = 124 (părțile întregi), 4 = 4
(zecimile) și 5 < 6 (sutimile), deci 124,456 < 124,462.
c. Comparând 76,5 cu 76,49, observăm că: 76 = 76 (părțile întregi) și 5 > 4 (zecimile),
deci 76,5 > 76,49.

Ordonarea fracțiilor zecimale se poate face, ca și la numere naturale, astfel:

o crescător (de la mic la mare): 2,5 < 3,14 < 45,18 < 309,2 < 6 005,1 ;
o descrescător (de la mare la mic): 204,9 > 185,63 > 23,4 > 5,9876 > 0,74
Regulă

În multe situații, pentru a ușura calculele, suntem nevoiți să rotunjim numerele cu care operăm.
Rotunjirea este o aproximare prin lipsă sau prin adaos, care se face astfel:

1. citim cifra din dreapta ordinului la care se face rotunjirea;


2. dacă această cifră este 0, 1, 2, 3 sau 4, atunci ea se neglijează; dacă aceasta este 5, 6, 7, 8, 9,
atunci se mărește cu o unitate cifra ordinului la care se face rotunjire
3. Exemple

Cifra din
Este cifra din Numărul
Numărul Ordinul la care se dreapta Aproximare prin
dreapta mai obținut prin
dat face rotunjirea cifrei lipsă/ adaos
mică decât 5? rotunjire
ordinului
13,5 unități 5 nu Adaos 14
13,5 unități 5 nu Adaos 14
423,7 zeci 3 da Lipsă 420
18 674,1 sute 7 nu Adaos 18 700
11 293,5 mii 2 da Lipsă 11 000
4,279 zecimi 7 nu Adaos 4,3
0,3651 sutimi 5 nu Adaos 0,37
8,25346 miimi 4 da Lipsă 8,253
Ne propunem să reprezentăm pe axa numerelor numărul 1,48. Împărțim segmentele determinate de
diviziunile corespunzătoare numerelor 1 și 2 în zece segmente de lungimi egale. Apoi, fiecare dintre
acestea, adică o zecime, le împărțim în câte 10 segmente egale. Identificăm astfel numărul 1,48
între 1,4 și 1,5.
Exemple

Reprezentați pe axa numerelor: 2,5 ; 3,85.

Observație
Asemănător cu ordonarea numerelor naturale, dintre două fracții zecimale cu un număr finit de
zecimale nenule reprezentate pe axa numerelor mai mică este fracția zecimală cea mai apropiată de
origine.
Temă

1. Să se scrie numerele zecimale de mai jos sub formă de sumă, după modelul următor:
1 2 3
567,123 = 5 ∙ 100 + 6 ∙ 10 + 7 + + +
10 100 1000
a) 719, 452;
b) 23564, 8675

2. Fie numărul x=12340,56789.


Barem Cerința Răspunsul tău
0.20 p Partea întreagă a numărului x
0.20 p Partea zecimală a numărului x
0.20 p Aproximarea numărului x prin rotunjire la sutimi
0.20 p Aproximarea numărului x prin lipsă la sutimi
0.20 p Aproximarea numărului x prin adaos la sutimi

3. Comparați fracțiile:
a) 3,2 şi 3,9
b) 5,112 şi 6,111
c) 78,1897 şi 78,1897
d) 4,009 şi 4,09
e) 4,345 şi 4,342
f) 34,54 şi 34,51
g) 234,5 şi 235,9
h) 37,01 şi 37,02

4. Scrie sub formă de număr zecimal următoarele fracţii:


a) ; ; ; ;

b) ; ; ; .

5 Scrie în ordine crescătoare următoarele numere zecimale:


2,890; 4,51; 0,98; 7,111; 2,7; 4,65; 0,09; 7,2.
6 Scrie în ordine descrescătoare următoarele numere zecimale:
3,89; 1,91; 1,98; 8,121; 3,7; 4,65; 1,19; 8,2

S-ar putea să vă placă și