Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr. 1 la Contractul nr.

______________
din ___________________________
cu ____________________________
Graficul
de efectuare a lucrărilor de deservire şi reglare a utilajului consumator de gaze la centrala termică nr.1 al
_________________________________________ pentru sezonul de încălzire 2018-2019.

Nr. Denumirea lucrărilor Termen Responsabil Notă


de execut. de executare
1. Pregatirea setului de documente necesare 01.09-15.10
pentru furnizarea gazelor către centrale termice 2018
2. Instruirea şi atestaţia operatorilor şi persoanelor 01.10-15.10 Comisia de
responsabile 2018 atestare
3. Efectuarea lucrărilor de revizie şi profilacsie la 01.10-15.10
centrala termică. 2018
4. Verificarea funcţionalităţii sistemei de ventilare 01.10-15.10
şi evacuare a gazelor 2018
5. Verificarea funcţionalităţii clapetei de 01.10-15.10
deconectare 2018
6. Verificarea funcţionalităţii detectorului de gaze 01.10-15.10
2018
7. Verificarea funcţionalităţii sistemei de evacuare 01.10-15.10
a apei fierbinte şi canalizare 2018
8. Verificarea funcţionalităţii sistemei de alarmă 01.10-15.10
si de iluminare 2018
9. Verificarea funcţionalităţii sistemei anti- 01.10-15.10
incendiare, prezenţa extinctorului 2018
10. Verificarea funcţionalităţii arzătorului. 01.10-15.10
Stimularea situaţiilor neordinare 2018
11. Încercări hidraulice a sistemei de încălzire cu octombrie
scopul verificării funcţionalităţii 2018
12. Verificarea funcţionalităţii vantuzurilor, octombrie
deaeratoarelor, clapetelor de siguranţă 2018
13. Verificarea funcţionalităţii aparatelor de Conform Beneficiar +
măsurat (manometre, termometre, etc.) termenilor antreprenor
Verificarea metrologică stabiliţi
14 Verificarea metrologică a contoarelor de gaze Septembrie Beneficiar +
. şi de apă 2018 antreprenor
15. Verificarea funcţionalităţii nodului de evidenţă Septembrie Beneficiar +
2018 antreprenor
16. Efectuarea deservirii tehnice zilnice a utilajului permanent
în perioada de încălzire 2018-2019 2018-2019
17. Lucrări de conservaţie a utilajului gaz pentru aprilie 2019
perioada caldă a anului

Inginer-şef _______________________________________________

S-ar putea să vă placă și