Sunteți pe pagina 1din 5

O , ce veste minunată!

(serbare)

Prof. înv. primar Badea Anca Florentina


Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Drăgăşani
Prof. înv. primar Dobrinescu Felicia
Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Drăgăşani

O , ce veste minunată (cântec)

1.O , ce veste minunată 2.Că la Betleem Maria , 3.Pe Fiul in al Său nume
In Betleem se arată ! Săvârşind călătoria , Tatăl L-a trimis în
Astăzi S-a născut Într-un mic sălaş , lume .
Cel făr-de-nceput , Lâng-acel oraş , Să Se nască
Cum au zis proroocii . Născu pe Mesia . Şi să crească ,
Să ne mântuiască .

Crăiască alegându-te
Îngenunchem rugându-te,
Înalţă-ne,ne mântuie
Din valul ce ne bântuie,
Fii scut de mântuire,
Privirea-ţi adorată,
Asupră- ne coboară
O, maică prea curată
Şi pururi fecioară Maria !
Noi ,cei din mila sfântului,
Umbră facem pământului,
Rugămu-ne –ndurărilor
Luceafărului mărilor,
Ascultă a noastră plângeri
Regină peste îngeri
Din neguri te arată
Lumină dulce clară,
O, maică preacurată,
Şi pururi fecioară, Maria

Îngerul:Când ceru-ncepe cu argint să cearnă,


Si învesmânta-n mantii pomii goi,
Veniţi sa ne-amintim de alta iarna.
Veniţi si bucuraţi-va cu noi.

Prin Domnul slavei să învingem firea


Și să-nţelegem darul Lui suprem,
Căci intr-o noapte s-a născut iubirea,
Acolo în Iudea-n Bethleem.

Steluţe albe azi îmbracă drumul,


Si buzele tresaltă de cântece si vers.
În ziua asta, noi serbam Crăciunul,
Alături de întregul univers.

Povestitor 1: În vremea când Irod cel Mare domnea peste toată Iudeea, trăia un preot
pe nume Zaharia, iar acest preot avea o soţie pe nume Elisabeta şi erau amândoi drepţi
înaintea lui Dumnezeu însă nu aveau niciun copil pentru că Elisabeta era sterilă şi erau
amândoi înaintaţi în vârstă. Dar iată că pe când Zaharia slujea ca preot, i-a apărut un înger
al Domnului, pentru a-i aduce o veste minunată şi anume că va avea un fiu căruia îi va
pune numele de Ioan. Datorită îndoielii lui, faţă de vestea îngerului a rămas fără glas până
la tăierea împrejur a lui Ioan. După puţin timp, Elisabeta, a rămas însărcinată.
Povestitor 2: Pe când Elisabeta era în luna a şasea, Dumnezeu l-a trimis pe îngerul
Gavriil intr-o cetate din Galileea , numită Nazaret, să aducă o veste bună unei fecioare
care era logodită cu un bărbat numit Iosif. Numele fecioarei era Maria.
(Maria sta si toarce. Intra la ea îngerul Gavriil)
Îngerul : Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine!
(Maria se sperie şi se gândeşte ce fel de vorbe ar putea fi acestea. Maria se ridică
de pe rogojină şi se pleacă în faţa îngerului)
Îngerul: Nu te teme , Marie, căci ai aflat har în faţa Domnului. Si iata ,vei lua in
pântece si vei naşte fiu si vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare si Fiul Celui
Preaînalt se va chema si Domnul Dumnezeu ii va da lui tronul lui David, părintele Sau si
se va împărţi peste casa lui Iacov in veci si împărăţia Lui nu va avea sfârşit”.
( Maria către înger, Puţin îngândurata)
Maria: Cum se vor împlini toate acestea , deoarece eu nu cunosc bărbat.
Îngerul: Duhul Sfânt se va cobor asupra ta şi puterea celui Preaînalt te va umbri, de
aceea Sfântul care se va naşte din tine va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată şi ruda ta
Elisabeta va naşte un copil la bătrâneţe căci pentru Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă!
( Maria răspunde cu umilinţă)
Maria: Iată slujitoarea Domnului fie mie după cuvântul tău.
Îngerul: Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, logodnica ta, căci ceea ce
s-a conceput în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus,
căci el va mântui poporul său de păcate.
Povestitor 1: Toate acestea s-au petrecut ca să se împlinească ceea ce fusese spus de
Domnul prin profetul care zice: ,, Iată, fecioara va concepe şi va naşte un fiu şi îi vor pune
numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu cu noi”
Trezindu-se din somn, Iosif a făcut după cum i-a poruncit Îngerul Domnului şi a luat-
o la sine pe soţia lui Maria.
Povestitor 2: În vremea aceea a ieşit un decret in imperiu din partea împăratului Cezar
Augustus în vederea întocmirii unui recensământ. La acest recensământ au fost prezenţi şi
Iosif cu soţia lui Maria…… Şi pe când erau ei acolo a venit vremea ca Maria să nască.
( Mariei îi vine rău în timp ce stă la rând pentru a se înscrie)
Soldat : Cine urmează! Haide-ţi mai repede că nu avem de gând să stăm aici toată
viaţa! Mişcă odată! Hai mai repede că m-am plictisit!
Iosif: Aşează-te aici, căci merg să caut un adăpost!
( Iosif bate la o uşă)
Hangiu 1: Pace ţie!
Iosif: Aveţi cumva vreo cameră liberă pentru noi doi? Nu pentru mult timp!
Hangiu 1: Hei! Vrei un loc unde să dormi? Nu-i aşa? Nu am!
Iosif: Te rog mai caută, căci suntem obosiţi şi nu avem unde să mergem la ora aceasta
târzie!
Hangiu 1: Ţi-am zis că nu mai am locuri! Pleacă!
Iosif: Pace!
Iosif: Aici nu am găsit nimic. Nu vor să ne primească! Spun că nu au locuri. Nu-i
nimic! Hai să mergem mai departe.
Hangiu 3: Pace!
Iosif: Am dori un loc unde să înnoptăm.
Hangiu 3: Toate locurile sunt ocupate, din păcate. Mergeţi în altă parte.
Iosif: Am fost peste tot şi nicăieri nu am găsit un loc unde să înnoptăm, iar soţia mea
trebuie să nască, vă rugăm mai căutaţi un loc şi pentru noi. Nu contează cât de mic este.
Hangiu 3: Hanul este ticsit, îmi pare rău. Plecaţi!
( În timp ce pleca necăjit de la han o femeie care l-a auzit îl îndrumă să meargă la un
grajd)
Femeia : Stai puţin!
Iosif : Da.
Femeia: Văd că soţia ta trebuie să nască.
Iosif: Da dar nu cred că va avea unde.
Femeia : Cred că ştiu un loc unde veţi putea rămâne peste noapte, nu este cine ştie ce
dar…
Iosif : Nu contează ce este numai să nu stăm afară mai ales acum când soţia mea
trebuie să nască.
Femeia : Mergeţi pe aici, veţi ieşi afară din oraş, şi veţi vedea un grajdi, intraţi acolo.
V-am zis nu este cine ştie ce dar măcar veţi avea unde sta peste noapte.
Iosif: Mulţumim!

Povestitor 1: Iisus s-a născut într-un grajd sărac, în paie, înconjurat doar de mama lui,
de tatăl lui şi de câteva animale. După ce s-a născut a fost înfăşat şi culcat într-o iesle cu
paie. A fost încălzit de dragostea părinţilor lui şi de suflul animalelor. Iisus a venit pe
lume fără să aibă un leagăn, fără să aibă bogăţii iar în fiinţa lui fragilă au pătruns fiori de
ger, El s-a născut sărac, flămând, a plâns în albul pânzei, şi a fost cuminte ca un miel.
Iisus a fost născut să slujească oamenilor şi lui Dumnezeu, s-a născut pentru a fi jertfit în
scopul de a ne ierta păcatele. Iisus s-a născut chiar dacă nimeni nu l-a vrut in casa lui, s-a
născut chiar dacă Irod i-a vrut moartea, s-a născut pentru a ne iubi necondiţionat, s-a
născut pentru a ne mântui, s-a născut pentru a fi regele nostru pe vecie.
Povestitor 2: Imediat după ce s-a născut Iisus a apărut o stea de dimensiuni mai mari
care semnifica naşterea lui. Această stea a fost observată de trei magi din orient. După
calculele lor acea stea însemna naşterea unei persoane importante sau începerea unui
eveniment de o importanţă majoră pentru întreaga omenire. Curioşi, fiind, au început să
urmărească acea stea, şi în timp ce mergeau ei prin deşert s-au întâlnit şi şi-au continuat
călătoria împreună. Ajunşi pe teritoriul Ierusalimului întrebau de noul rege care tocmai s-
a născut.

Magii: Unde este regele nou-născut al Iudeilor? Căci am văzut steaua lui la răsărit şi
am venit să ne închinăm lui.

2-3 Locuitori: Nu ştim nimic de acest nou rege. Nu am auzit nimic!

Povestitor1: Ajungând aceste vorbe la Irod s-a tulburat atât el cât şi întregul
Ierusalim.
( Magii intră în palatul lui Irod)
Magii: ( fac o plecăciune) Te salutăm mărite rege!
Irod: De unde sunteţi şi cum de aţi îndrăznit să-mi călcaţi teritoriul!
Baltazar: Noi venim din orient, am ajuns aici urmărind o stea care tocmai a apărut pe
cer.
Irod: O stea, spuneţi?
Melchior: Da, o stea.
Irod: Şi ce ar trebui să însemne această stea?
Gaspar: Această stea reprezintă naşterea unui nou rege!
Irod: Eu sunt singurul rege din acest regat!
( Irod către un soldat în şoaptă)
Irod: Cheamă-i pe cărturari!
Cărturar 1: Ne-aţi chemat măria ta.
Irod: Ce rege trebuie să se nască în regatul meu?
Cărturarul: In Betleemul Iudeii, ca aşa este scris de proorocul:”Si tu Betleeme,
pământul lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic intre căpeteniile lui Iuda, ca din tine va
ieşi Conducătorul, care va paste pe poporul meu, Israel!
Povestitor 1: Atunci Irod, chemând pe ascuns pe magi le-a spus:
Irod: ( către magi) Puteţi merge să vă închinaţi noului rege dar la întoarcerea voastră
spre casă să binevoiţi a mă anunţa şi pe mine căci aşi dori să merg şi eu să mă închin
noului rege.
Magii: Cu siguranţă aşa vom face.
( Magii fac o plecăciune şi apoi pleacă)
Povestitor 2: În acelaşi ţinut erau nişte păstori care îşi păzeau turmele pe timpul
nopţii, şi iată că în timp ce păzeau oile le-a apărut un înger al Domnului şi gloria
Domnului i-a învăluit în lumină, iar ei au fost cuprinşi de o mare spaimă.
( Ciobanii stau şi păzesc oile de odată le apare un înger. Ciobanii se sperie puţin,
dar cu toate acestea se ridică şi pornesc la drum)
Îngerul: Nu vă temeţi, căci iată că vă aduc vouă o veste bună: Astăzi, în cetatea lui
David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Mergeţi şi bucuraţi-vă alături
de părinţii lui!
Veţi merge la intrarea in Betleem, veţi găsi acolo un grajd, intraţi, şi veţi vedea un
prunc înfăşat şi culcat într-o iesle.
Păstor 1: Ce înseamnă aceste cuvinte?… Ce se întâmplă?
Păstor 3: Fraţilor noi om merge dar cum ne-om da seama unde să mergem şi cine este
Mântuitorul?
Îngerul : Veţi merge la intrarea in Betleem, veţi găsi acolo un grajd, intraţi, şi veţi
vedea un prunc înfăşat şi culcat într-o iesle.
( Ciobanii se ridică şi pornesc la drum, In jurul lor un cor de îngeri cântă)
Păstorii: Pace ţie!
Iosif: Pace! Cine sunteţi şi ce vreţi de la noi?
Păstorii: Pe când stăteam în câmp a apărut o lumină puternică şi un înger al
Domnului ne-a spus să venim aici!
Păstor 1: ( Către Iisus ) Noi nu avem aur sau alte feluri de lucruri de valoare dar îţi
oferim din inimă lapte, brânză ( şi un miel)!
( Iosif încearcă să facă puţină ordine în grajd, Maria stă lângă iesle şi îl priveşte pe
Iisus)
( Magii intră în grajd)
Magii: Pace vouă!
Iosif: Pace!
Gaspar: Eu vin din orient, din ţara aurului şi a argintului. Am ajuns aici urmărind o
stea care a apărut pe cer.
Melchior: Şi eu tot din orient vin numai că eu sunt din ţara tămâiei.
Baltazar: Povestea mea este cam aceiaşi numai că eu sunt din ţara smirnei. Ne-am
oprit cu toţii aici pentru că aici s-a oprit steaua, deci unde este nou născutul căci am vrea
să îl vedem.
Iosif: Dacă tot aţi bătut atâta drum veniţi să îl vedeţi, este chiar aici în iesle.
Baltazar: Iată regele nostru, priviţi-l! Cât e de frumos şi de cuminte!
Melchior: Pruncuşor micuţ primeşte darul meu te rog. Primeşte-n dar tămâia ce ţi-o
dau din suflet!
Gaspar: Te rog primeşte drept cadou şi această cutie cu aur şi argint.
Baltazar: Eu îţi ofer azi smirnă cu tot respectul meu!
( Magii au mai rămas puţin cu pruncul apoi au plecat făcând plecăciuni)
pleacă şi apare un înger)
Înger: Mergeţi pe alt drum, pentru că dacă îl veţi anunţa pe Irod acesta va ucide
Pruncul.
Povestitor :Prin naşterea sa minunată din sânul preacurat al Fecioarei Maria,
Dumnezeu a intrat în istorie. Cel veşnic şi-a asumat timpul pentru a deschide, în El, celor
de sub timp, poarta veşniciei. Bucuria Misterului Mântuitor a transfigurat, în timp,
omenirea, omul nu a putut rămâne indiferent în faţa evidenţei iubirii divine. In întreaga
lume Sărbătoarea Naşterii Domnului este celebrată într-o atmosferă de imensă bucurie.
Haideţi acum să ne bucurăm cu toţii de venirea pe lume a Mântuitorului nostru.

Bibliografie
Carmen Văduva, Seara de Crăciun, editura Donaris, 2009, Sibiu.
George Arion,”Traditii şi obiceiuri româneşti”, editua Flacăra, 2011, Bucureşti.

S-ar putea să vă placă și