Sunteți pe pagina 1din 10

Scenetă

Naşterea Mântuitorului Iisus

Lista personajelor

Povestitorul –Muntean Fineas


Fecioara Maria – Stan Cosmina
Sf. Iosif- Zătângă Cristian
Îngerul Domnului – Degan Marius
Oastea îngerească – toţi elevii care nu au roluri
Păstorii – Gligoraş Iulian, Vodă Bogdan, Stroia Cosmin
Magii - Popa Daniel, Oltean Ghiţă, Suciu Doru
Persoana cu Steaua – Abageru Daniel
Recenzorul – Costea Răzvan
Hangiul – Neacşa Vlad
Împăratul Irod – Aldea Andrei

1
Desfăşurarea activităţii
Coordonatorul le mulţumeşte părinţilor pentru prezenţă şi le urează cu acest prilej „Crăciun fericit!” şi
„Un An Nou mai bun!”.
Povestitorul ia cuvântul:
Povestitorul: Dragii mei, deoarece se apropie ziua naşterii Mântuitorului Iisus
Hristos, vă voi spune o frumoasă poveste de Crăciun.
 În vremea aceea Sf. Iosif şi logodnica sa, Fecioara Maria locuiau în
Nazareth, un oraş din Galilea. Această ţară se afla sub ocupaţia Imperiului
Roman, condus de un împărat pe nume Cezar Augustus. Acesta a ordonat să
se facă un recensământ, prin care fiecare locuitor al Imperiului Roman să fie
înregistrat în oraşul din care provenea familia sa. În felul acesta el vroia să
se asigure că toţi supuşii săi sunt înscrişi pe liste şi îşi vor plăti impozitele.
Pentru că Iosif provenea din familia regelui David, născut la Betleem,
Augustus l-a trimis pe Iosif să facă recensământ în acest oraş. Iosif a
trebuit să se supună şi să plece, împreună cu Maria, într-o lungă şi dificilă
călătorie spre Betleem.
Maria şi Iosif merg în partea stângă a catedrei la HANGIU.
 Ajunşi la Betleem, nimeni nu dorea să –i primească şi au fost nevoiţi să
înnopteze într-o peşteră de la marginea oraşului, unde, pe timp friguros,
păstorii îşi adăposteau animalele.

IOSIF: Vă rog, să-mi daţi şi mie un adăpost; soţiei mele i-a venit sorocul să nască.
HANGIUL: Nu avem loc pentru voi, plecaţi.
Maria şi Iosif Merg în spatele catedrei
 Mariei i-a sosit ceasul să nască. După miezul nopţii ea a născut un Fiu, pe
Mântuitorul Iisus Hristos. După ce L-a înfăşurat în cârpe, L-a culcat în ieslea
în care erau puşi mieii.
Maria scoate de sub catedră împreună cu Iosif covata cu paie şi o aşază pe catedră.

2
Corul de îngeri:

La Betleem colo-n jos

La Betleem colo-n jos


Cerul arde luminos
Preacurata naşte astăzi pe Hristos.

Naşte-n ieslea boilor (bis 4 băieţi pe voce mai joasă, mai gravă – bo-i- lo-o-o-r)
Pe-mpăratul tuturor
Preacurata stă şi plânge-ncetişor.

Nu mai plânge Maica mea (bis 4 băieţi pe voce mai joasă, mai gravă –Mai-ca-me-a-a-a )
Scutecele noi ţi-om da
Preacurata, Pruncul Sfânt de-i înfăşa.

Silent night

Silent night, Holy night


All is calm, all is bright
Round young virgin mother and child
Holy infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace!

Silent night, Holy night


Shepherds quake at the sight
Glories stream from heaven above
Heavenly hosts sing Hallelujah
Christ the Savior is born,
Christ the Savior is born!

Povestitorul: În noaptea Naşterii lui Iisus, păstorilor care-şi păşteau turmele în


apropierea Betleemului li s-a arătat Îngerul Domnului care le-a adus vestea
minunată despre Naşterea Mântuitorului lumii:

3
Degan Marius: „ Vă aduc vestea cea mare: astăzi, în Betleem, cetatea lui David, s-a
născut Mântuitorul, care este Hristos Domnul Nostru! Veţi găsi pruncul dormind
într-o iesle!”
Povestitorul: Atunci cerul s-a luminat dintr-o dată, iar păstorii au văzut o mulţime
de îngeri slăvind pe Dumnezeu şi zicând:
Corul de îngeri: „Slavă lui Dumnezeu, pace în cer şi pe pământ!”
Povestitorul: Când îngerii au dispărut, păstorii şi-au spus:
Păstor1(Gligoraş Iulian): Să mergem la Betleem!
Păstor2(Bogdan Vodă): Să vedem, ce s-a întâmplat acolo!
Păstor3(Stroia Cosmin):Să vedem ce ne-a vestit nouă Dumnezeu!
Povestitorul: Şi grăbindu-se, au ajuns la Betleem unde i-au găsit pe dreptul Iosif,
pe Preacurata Maică şi pe Dumnezeiescul Prunc, culcat în iesle. Păstorii au
îngenunchat şi I s-au închinat. Ei au povestit ce li se vestise despre Prunc. Iosif îi
asculta cu multă pietate pe păstori, iar Preacurata Maică aşeza în inima ei fiecare
cuvânt auzit.
Corul de îngeri: colinda Ce-aţi văzut păstori?
Ce aţi văzut , păstori, sculaţi până-n zori?

Păstor1 : Am văzut pe nou născut


Prunc Iisus din cer venitul ,
Fiu Dumnezeiesc.

Corul de îngeri: Ce palat era, unde Domnul sta?

Păstor1: Peşteră străina rece, peşteră de dobitoace, palatul era.

Corul de îngeri: Ce avea de- aşternut, micul nou, născut?

Păstor2: Ieslea îi era culcuşul, fân şi paie, aşternutul, micului Iisus.

Corul de îngeri: Cine sta cu el, Domnul mititel?

Păstor2: Sta Maria Maica Sfântă, sta Iosif, cu faţa-i blândă


Stau şi se-nchinau.
Corul de îngeri: Cine îi cânta, cine-L preamărea?

Păstor 3: Îngerii din cer veniră,vesele cântări doiniră, pruncului Iisus.

4
Clasa a V-a: Poezia În seara de Crăciun, de George Coşbuc

Lucian: Afară ninge liniştit,


În casă arde focul;
Iar noi pe lângă mama stând,
De mult uitarăm jocul.

Robert: E noapte, patul e făcut,


Dar cine să se culce?
Când mama spune de Iisus
Cu glasul rar şi dulce.

Casian: Cum s-a născut Hristos în frig,


În ieslea cea săracă,
Cum boul peste el sufla
Căldură ca să-i facă.

Laura: Cum au venit la ieslea Lui


Păstorii de la stână
Şi îngerii cântând din cer,
Cu flori de măr în mână.

Poezie clasa a VI-a/a VII-a: Naşterea Mântuitorului, de I. Creangă

Cosmina: În Betleem colo-n oraş


Dormeau visând locuitorii
Iar lângă turmă, pe imaş
Stăteau de păză, treji, păstorii.

Marius: Şi-n miez de noapte dulce cânt


Din cer cu stele-a răsunat
Se rumenise cerul sfânt
Păstorii s-au cutremurat.

Cristina Din slăvi un înger coborî:


„Fiţi veseli!”- îngerul le-a spus
„Plecaţi, şi-n staul veţi găsi
Pe Craiul stelelor de sus!”.

Daniela: Păstorii veseli, în oraş


Spre staul cu paşi iuţi porniră
Şi-un prunc atât de drăgălaş
Acolo-n paie ei găsiră.
5
Andreea: Nici leagăn moale, nici vreun pat
Doar fân mirositor pe jos,
Pe fân, în iesle sta culcat
Micuţul prunc: Iisus Hristos.

Felicia: El Fiul domnului şi Crai


Al stelelor de farmec pline
De-atunci cu drag, la voi din Rai
Cu fiecare iarnă vine!...

 Povetitorul: În ziua care a urmat naşterii lui Iisus, Iosif si-a făcut
recensământul.
Recenzorul : Care e numele tău?
Iosif: Iosif
Recenzorul: De unde eşti?
Iosif: Nazareth

Când pruncul a împlinit opt zile, Iosif şi Maria I-au pus numele pe care l-au rostit
îngerii, Iisus. În aceea perioadă, trăiau prin acele locuri nişte crai, pe care lumea îi
numea “magii de la Răsărit”. Aceştia erau de fapt nişte înţelepţi păgâni care
studiau stelele. Într-o noapte, ei au observant pe cer o stea nouă şi neobişnuită.
Auziseră de la iudei despre Mântuitorul Hristos şi au înţeles că Mesia cel aşteptat
s-a născut. De aceea, au plecat la Ierusalim, să se convingă de înfăptuirea marii
minuni, şi odată ajunşi aici, întrebau pe toată lumea:

Persoana cu steaua se plimbă de la uşă spre geam

Gaspar (Popa Daniel): Unde putem să-l găsim pe Regele iudeilor, Mântuitorul născut
de curând?

Melchior (Oltean Ghiţă): Noi am văzut steaua Lui.

Balthazar (Suciu Doru): Şi am venit să ne închinăm în faţa Lui!

6
Corul de îngeri: Se cântă colinda: Steaua sus răsare

Steaua sus răsare


Ca o taină mare
Steaua străluceşte
Şi lumii vesteşte
Şi lumii vesteşte

Că astăzi Curata
Preanevinovata
Fecioara Maria
Naşte pe Mesia
Naşte pe Mesia

Magii cum zăriră


Steaua şi porniră
Mergând dupa rază
Pe Hristos să-l vază
Pe Hristos sa-l vază

"Twinkle Twinkle Little Star"


Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.
Povestitorul: În vremeea aceea, în Iudeea, ţara din care făcea parte oraşul
Ierusalim, romanii proclamaseră ca rege al iudeilor pe un bărbat pe nume Irod.
Atunci când a auzit de naşterea lui Iisus, s-a speriat cumplit, văzând în Fiul lui
Dumnezeu un rival la tronul lui. Fără ezitare, a poruncit să fie găsiţi acei magi şi să
fie aduşi la el, pentru a afla de le ei când şi unde au văzut pentru prima dată
steaua lui Iisus.Când aceştia s-au înfăţişat dinaintea lui Irod le-a zis:

Irod: Mergeţi şi căutaţi Copilul în Betleem! Când îl veţi găsi, daţi-mi de


ştire, ca să pot să mă duc şi eu să mă închin Lui.

7
Povestitorul: El a încercat să-i păcălească pe magi, pentru că de fapt, odată
adus Iisus la curtea sa, plănuise să-l ucidă. Urmând steaua, magii au ajuns la
locul unde era Iisus, împreună cu mama Lui. Aceştia au adus Pruncului daruri.

Melchior (Oltean Ghiţă): Primiţi aceste daruri sărăcăcioase ca fiind


închinarea noastră. Sunt Melchior şi am adus tămâie frumos mirositoare
pentru casa celui puternic.
Gaspar (Popa Daniel): Sunt Gaspar şi îi ofer aur…pentru domnia
Împăratului
Balthazar (Suciu Doru): Mă numesc Balthazar şi darul meu pentru Iisus
este smirna, cea mai de preţ plantă din Răsărit şi cea mai amară.

Corul de îngeri: Se cântă colinda Cerul şi pământul

Cerul si pâmântul , cerul şi pământul


În cântec răsună
Îngeri şi oameni, îngeri şi oameni Din cer Cuvântul , din cer Cuvântul
Cântă împreună. În trup se arată
Noaptea din lume , noaptea din lume
Refren Zi se face îndată.
Hristos se naşte
Domnul coboară Refren
Îngerii cântă Hristos se naşte
Magii îl adoră Domnul coboară
Îngerii cântă
Păstorii aleargă Magii îl adoră
Ieslea o-nconjoară
Mari minuni se întâmplară
Din răsărit vin ,din răsărit vin Hristos se naşte , Hristos se naşte
Magi cu bucurie Veniţi la închinare
Cu dar şi smirnă , cu dar şi smirnă Cu vesel suflet , cu vesel suflet
Aur şi tămâie Veselă cântare.

Refren Refren
Hristos se naşte Hristos se naşte
Domnul coboară Domnul coboară
Îngerii cântă Îngerii cântă
Magii îl adoră Magii îl adoră

8
Colinde Serbare Crăciun

În încheierea programului grupul vocal al şcolii noastre va interpreta o serie de colinde în


limbile franceză şi engleză şi vă roagă să participaţi şi dumneavoastră.

Christmas Tree

O Christmas Tree, O Christmas tree,


How lovely are your branches!
In beauty green will always grow
Through summer sun and winter snow.
O Christmas tree, O Christmas tree,
How lovely are your branches!

Mon beau sapin

Mon beau sapin, roi des forêts


Que j'aime ta verdure !
Quand par l'hiver, bois et guérets
Sont dépouillés de leurs attraits
Mon beau sapin, roi des forêts
Tu gardes ta parure.

9
Colinde Serbare Crăciun

Deck the halls with boughs of holly

Deck the halls with boughs of holly See the blazing Yule before us.
Fa-la-la-la-la, la-la-la-la Fa-la-la-la-la, la-la-la-la
'Tis the season to be jolly Strike the harp and join the chorus.
Fa-la-la-la-la, la-la-la-la Fa-la-la-la-la, la-la-la-la

Don we now our gay apparel Follow me in merry measure.


Fa-la-la, la-la-la, la-la-la. Fa-la-la, la-la-la, la-la-la.
Troll the ancient Yule-tide carol While I tell of Yule-tide treasure.
Fa-la-la-la-la, la-la-la-la. Fa-la-la-la-la, la-la-la-la

Sing we joyous, all together.


Fa-la-la, la-la-la, la-la-la.
Heedless of the wind and weather.
Fa-la-la-la-la, la-la-la-la

Povestitorul: Fie ca mesajul divin al îngerilor


împreună cu glasul sfânt al colindătorilor să vă
aducă: pace, linişte sufletească şi multă sănătate!

Crăciun Fericit!

10