Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învăţământ:Liceul Teoretic Videle Avizat,

Profilul:Tehnic Director
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea
profesională:Tehnician mecatronist
Modulul III: Senzori,traductoare si automate programabile
Nr de ore/an: 54 Avizat,
Nr. ore /săptămână: din care: T: 28 ore , LT:- 28 , IP:- Şef catedră
Clasa: a XII - a G
Profesor:Bratu Eugen
Plan de învăţământ aprobat prin OMEN 3500/29.03.2018 corelat cu OMEN 3207/2019
Programa aprobată prin OMEN nr. 3501/29.03.2018, Anexa 2.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


2020-2021
Unitatea de rezultate ale
Nr. Nr. ore Săptămâna
învățării /Rezultate ale învățării Conținuturile învățării Obs.
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
14.1.1 14.2,1 14.3.1 1. Senzori si traductoare: 1 1 S1 (14-18). SEM
IX.2020
14.2.2. 14.3.2. 1.1. Notiuni generale (clasificare, 1 1 I
S2 (21-25).
14.2.3. 14.3.3. caracteristici de functionare, 1 1 IX.2020
S3 (28.IX-02).
14.2.4. 14.3.4. caracteristici dinamice, caracteristici X.2020
14.2.8. 14.3.5. energetice, caracteristici constructive, 1 1 S4 (5-9). X.2020

12.2.9. 14.3.6. caracteristici de fiabilitate, erori, schema


12.2.10. 14.3.7. bloc; 1 1 S5 (12-16).
X.2020 S10 (16-
12.2.11. 14.3.8. 1.2. Senzori si traductoare de presiune, 1 1 S6 (19-23). 20). XI.
X.2020 2020
12.2.12. 14.3.9. de temperatura, de nivel, de debit, de S7 (26-30).
Practica
comasata
12.2.13. 14.3.10. viteza, de turatie; 1 1 X.2020
12.2.14. 14.3.11. 1.3. Senzori si traductoare de S8 (2-6).XI.2020
proximitate: rezistivi, inductivi, 1 1
capacitivi, magnetici, optici, pneumatici,
cu ultrasunete; 1 1 S S9 (9-13). XI.
1.4. Senzori si traductoare digitale: 2020

incremental si absoluti (in varianta 1 1 S11 (23-27).


constructive liniara, respectiv rotativa); XI.2020

1.5. Senzori ultrasonici; 1 1 S12 (30.XI-4).


1.6. Senzori optici: de culoare, de XII.2020
lumina; 1 1 S13 (7-11). XII.
2020
1.7. Senzori ambientali: de
temperatura, de sunet; 1 1 S14 (14-18).
XII.2020
1.8. Senzori mecanici: de acceleratie
atroscopici; S15 (11-15). I.
1.9. Senzori de orientare: tip busola de 1 1 2021
distanta;
1.10. Senzori tactili; 1 1 S16 (18-22). I.
1.11. Senzori si traductoare 2021

parametrice; 1 S17 (25-29).


1.12. Senzori si traductoare I.2021

generatoare.
1 S17 (25-29).
I.2021
Evaluare sem. I
14.1.2 14.2.5. 2. Automate programabile: 1 1 S18 (8-
12).II.2021
14.2.6. 2.1. Structura unui automat S19 (15-
19).II.2021 S23
14.2.7. programabil (microprocesor, memorie 1 1 S20 (22-
(15-
19).III.
14.2.8. nevolatila, memorie RAM, relee); 1 1 26).II.2021 2021
14.2.9. S21 (1-5).III.2021
Practica
comasata
14.2.10. 2.2. Date tehnice ale unui automat 1 1 S22
14.2.11. programabil (caracteristici electrice: 1 1 (8-12).III.2021
S24
14.2.12. tensiune de lucru, putere consumata, 1 1 (22-26).III.2021
14.2.13. numar de intrari digitale, numar de iesiri 1 1 S25
(29.III-2).IV.
14.2.14 digitale, tipul procesorului, capacitatea 2021
memoriei, posibilitati de extensie, sistem
de operare);
S26
2.3. Mediu de programare: Festo 1 1 (12-16).IV.2021
Software Tools §i Front End Controler; 1 1 S27
(19-23).IV.2021
S29
S28 (10
(26-30).IV. -14).V.
2.4. Limbaje de programare: LDR 1 1 2021
2021
Practica
(Ladder Diagram), STL (Statement List). comasat
S31
(24-28).V.
2021
1 1 S30 (17- Practica
Evaluare sem. II 21).V.2021S30 comasata

Prof. Bratu Eugen