Sunteți pe pagina 1din 9

1

Profilul: Tehnic Director


Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea
profesională: Mecanica/Sudori
Modulul: M2: Taierea termica a metalelor
Nr de ore/an: 54
Nr. ore /săptămână: 2 din care: T: 2 IP:
Clasa: a Xa G profesionala sudori
Profesor: Șestacovschi Silviana / ms Oprea I Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: nr. Şef catedră
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: OMECI nr.4457/05.07.2016

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2019-2020
Unitatea de rezultate ale
Nr. Nr. ore Săptămâna
învățării /Rezultate ale învățării Conținuturile învățării Obs.
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 8.1,1 8.2.1 1.Procedee de taiere termica 5 S
8.1.2 8.2.2 8.3.2 Clasificarea , materiale(tipuri,grosimi) ce pot fi 2,
8.2.3 8.3.4 taiate termic 3
8.2.8 8.3.8 4
8.2.19 8.3.9 2.Documentatia tehnica specifica operatiilor de 5 , Pract.
8.3.11 taiere termica 5 com
Continutul documentatiei tehnice S2
Variabilele specificatiei tehnice S6
S11

2
2. 8.1.3 8.2.4 8.3.1 3.Taierea oxigaz
8.1.6 8.2.5 8.3.2 18
8.2.6 8.3.3 Principiul procedeului 2 7,
8.2.7 8.3.5 Materiale posibile de taiat 2 8,
8.2.9 8.3.6 Variante de taiere oxigaz: manuala, mecanizata 2 9,
8.2.10 8.3.7 Echipamentul de taiere 2 10,
8.2.14 8.3.8 Parametrii regimului de taiere, influenta lor 2 12 S18
8.2.15 8.3.9 asupra calitatii taieturii, regimuri de taiere .
8.2.16 8.3.10 Imprfectiuni la taiere, evitarea si remedierea lor 2 13
8.2.17 8.3.11 Calitatea suprafetelor taiate: clase de calitate 14
8.2.18 conf. EN ISO 9013 2 15
8.2.19 Sanatatea si siguranta la taiere 2 16
Protectia mediului specifica lucrarilor de taiere 2
termica a materialelor metalice

3 8.1.4 8.3.1 8.2.4 4.Taierea cu plasma 14


8.1.6 8.3.2 8.2.5 S
8.2.6 8.3.3 Principiul procedeului 2 17
8.2.7 8.3.5 Echipamentul de taiere: generatoare de plasma,
8.2.9 8.3.6 dispozitive purtatoare 2 19
8.2.10 8.3.7 Regimuri de taiere 2 20
8.2.11 8.3.8 Imperfectiuni la taierea cu plasma , evitarea si S26
8.2.12 8.3.9 remedierea lor 2 21
8.2.13 8.3.10 Calitatea suprafetelor taiate cu plasma conform EN 2 22
8.2.14 8.3.11 ISO 9013
8.2.15 Sanatatea si siguranta la taierea cu plasma 2 23
8.2.16 Metode de evitare a poluarii ambientului la sudarea
8.2.17 cu plasma: taierea in apa, taierea cu perdea de apa, 2 24
8.2.18 etc
8.2.19
4 8.1.5 8.2.4 8.3.1 4. Taierea cu arc electric 12 S
8.1.6 8.2.5 8.3.2
8.2.6 8.3.3 Principiul procedeului, variante ale procedeului 2 25

3
8.2.7 8.3.5 Echipamentul de taiere 2 27
8.2.9 8.3.6 Parametrii regimului de taiere cu arc electric, 2 28 S30
8.2.10 8.3.7 influenta lor asupra calitatii taieturii, regimuri de S33
8.2.11 8.3.8 taiere S34
8.2.12 8.3.9 Imperfectiuni la taiere, evitarea si remedierea lor 2 29 S35
8.2.13 8.3.10 Sanatatea si siguranta la taierea cu arc electric 2 31 S36
8.2.14 8.3.11 Protectia mediului specifica lucrarilor de taiere 2 32 S37
8.2.15 termica arc electric a materialelor metalice
8.2.16
8.2.17
8.2.18
8.2.19

4
5 Recapitulare 2 S33

5
Pract.
com
S4
19
28
1.1.8 1.2.10 1.3.1 6.Elemente de bază privind realizarea
1.1.9 1.2.11 1.3.2 reprezentărilor grafice din electrotehnică și
1.1.10 1.2.12 1.3.3 electronică :
1.1.11 1.2.13 1.3.4 4 4 S
1.1.12 1.2.14 1.3.5 6.1.Simboluri utilizate în electrotehnică și 29,
1.1.12 1.2.15 1.3.6 electronică
1.1.13 1.2.16 1.3.7 6.2.Realizarea schemelor electrice,a schemelor de
conexiuni,a schemelor de montaj și a planurilor de
amplasament.

1.1.14 1.2.17 1.3.8 7.Documente și documentație tehnică/


1.1.15 1.2.18 1.3.9 tehnologică pentru lucrări electrice : S
1.1.16 1.2.19 1.3.10 7.1.Cataloage,liste de materiale,cărți tehnice 2 2 31,
1.2.20 1.3.11 7.2.Fișe tehnice (citire și interpretare)
1.2.21 7.3.Fișe tehnologice (citire și interpretare)

1.2.22 8.Materiale utilizate în lucrările electrice 10 10


1.2.23 (tipuri,proprietăți,utilizări) : S
1.2.24 8.1.Materiale conductoare :Cu,Al,aliaje de 3 3 31,
1.2.25 lipit,materiale rezistive 32,
8.2.Materiale magnetice :materiale magnetice 2 2 33,
moi,materiale magnetice dure
8.3.Materiale electroizolante 2 2
8.4.Materiale specifice lucrărilor electrice
(conductoare,cabluri,conectori,canaluri de 2 2

6
cablu,accesorii)
Recapitulare 1 1
9.Elemente pasive de circuit (aspect 6 6
fizic,simbol,marcaj,rol funcțional,parametrii,tipuri
de conexiuni) : 1 1 S
9.1.Rezistoare 33
9.2.Bobine 3 3 34
9.3.Condensatoare
9.4.Executarea unor circuite electrice cu 2 2
componente pasive (RL,RC și RLC)
10.Instalații electrice de curenți slabi 6 6
10.1. SDV-uri utilizate în lucrările de realizare a
instalațiilor de curenți slabi 2 2 S
10.2. Realizarea instalațiilor electrice de curenți 35
slabi : S
a) Operații de pregătire a conductoarelor: 2 2
indreptare, modelare, măsurare, marcare,
conectare, verificare continuitate
b) Executarea unor instalații simple de curenți 2 2 S
slabi (citirea schemei, pregătirea materialelor, 36,
montarea aparatelor, conectarea aparatelor,
verificarea instalațiilor realizate, punerea în
funcțiune) :
 semnalizare optică și acustică
 detecția și semnalizarea incendiilor
 radioficare
 interfon.
11.Evaluare finală 1 S 37

7
8
Unitatea de învăţământ: Avizat,
Profilul: Director
Domeniul de pregătire de bază:
Modulul:
Nr de ore/an:
Nr. ore /săptămână: din care: T: LT: IP:
Clasa: a IX-a
Profesor:
Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS: Şef catedră
Programa aprobata prin OMENCS:

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare:

Rezultate ale învățării


Nr. (codificate conform SPP) Resurse
Conținuturile învățării Activități de învățare Evaluare Perioada
crt. procedurale
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)