Sunteți pe pagina 1din 4

Probleme rezolvate

1. Privește cu atenție datele despre mișcarea fetei. Cum determinăm tipul mișcării ei?

Observăm că în intervale de timp egale (de 4 s), fata parcurge distanțe din ce în ce mai mari. Dacă efectuăm
calculul vitezelor pe fiecare porțiune, acestea cresc. Vitezele cresc cu valori egale (Δv = 1 m/s) în intervale de timp
egale (Δt = 4 s). Cum accelerația este raportul dintre variația vitezei pe intervalul de timp, rezultă că mișcarea este
rectilinie uniform accelerată.

2. Pentru a intra într-o depășire, o mașină care se deplasează cu o viteză de 54 km/h, accelerează cu 4 m/s 2. La

ce viteză ajunge mașina după 5 s?

Rezolvare:

 Notăm datele problemei și le transformăm în SI:

 Scriem formula accelerației și scoatem necunoscuta, v 2:

1
Temă

1. Un corp este lăsat să cadă liber de la o anumită înălțime cu o accelerație egală cu 10 m/s 2. După cât timp
ajunge corpul la o viteză de 4 m/s ?

Fișă de autoevaluare rezolvată - Mișcare și Repaus

1. În ce stare mecanică este un televizor față de masă. -1p

2. Ce poți spune despre mișcarea unui mobil căruia îi crește viteza și ia o curbă? -1p

3. În tabel sunt trecute datele mișcării mobilului 1.

a) Determină pozițiile mobilului M2 pentru timpii trecuți în tabel, folosind legea de mișcare a acestuia: x M2 = 3 ∙ t. -
1p

b) Realizează graficul de mișcare al mobilului M 1. Folosește ca etaloane: 1 cm : 10 m și 1 cm : 5 s. -1,5p

c) Determină poziția mobilului M 1 la timpul de 25 min, pe grafic. -0,5p

d) Determină viteza medie a mobilului M 1. -1p

4. Transformă: v = 300 mm/min în m/s -1p

5. Un corp este lăsat să cadă liber timp de 6s. Știind accelerația de 10 m/s 2, află viteza finală a corpului. -1p

Oficiu -2p

 Probleme recapitulative rezolvate - Mișcare și Repaus.

🔓 Probleme recapitulative de dificultate crescută, rezolvate - Mișcare și Repaus.

1. Un mobil se mișcă uniform încetinit până la oprire cu accelerația de 1,5 m/s 2, într-un minut. Ce distanță a
parcurs mobilul?

Rezolvare:

Probleme recapitulative rezolvate - Mișcare și Repaus.

Notăm datele problemei:


a = 1,5 m/s2 = constantă
v0 > 0
v = 0 (mobilul se oprește)
Δt = 1 min = 60 s

Scriem formula accelerației și calculăm viteza inițială, v 0, a mobilului:

2
Din expresia vitezei medii obținem:

Cum în mișcarea uniform variată viteza este o funcție liniară de timp (adică crește/scade constant în aceleași
interval de timp), viteza medie este media aritmetică a vitezelor inițială (v 0) și finală (v), obținem:

2. O mașină se deplasează cu o viteză constantă de 25 m/s. Un motociclist demarează (pornește) în momentul


în care mașina a trecut pe lângă el, cu o mișcare uniform acccelerată, atingând viteza de 25 m/s în 10 s fără a
înceta să accelereze. Să se determine timpul după care motociclistul ajunge din urmă mașina.

Rezolvare:

Notăm datele problemei cele referitoare la mașină cu indice 1 și cele referitoare la motociclist cu indice 2:
v1 = 25 m/s = constant
v2 = 25 m/s = crește constant în intervale de timp egale
a1 = 0 m/s2 a2 = constant
Δt2 = 10 s
Pentru cele 2 mobile avem x0, v0, t0 = 0, Δt = t

Scriem legea mișcării mobilului 1 (mașinii):

Calculăm accelerația mobilului 2 (motocicletei) și îi scriem legea mișcării:

Punem condiția ca cele două mobile să se întâlnească: x 1  = x2  și aflăm timpul de întâlnire:

3
4

S-ar putea să vă placă și