Sunteți pe pagina 1din 1

Către: Ministerul Justiției al Republicii Moldova

Ministru – doamna Veronica Mihailov

Doamnă Ministru,

Republica Moldova este bulversată de mesajele apocaliptice în legătură cu ultimele evenimente ce


indică la pregătirea unor destabilizări. Ținând cont că toate aceste acțiuni, cât și liderii sau mijloacele
financiare folosite pentru pregătirea unor asemenea scenarii au legături directe sau indirecte cu Partidul
Politic ȘOR, Platforma Demnitate și Adevăr reiterează despre necesitatea implicării Ministerului Justiției prin
onorarea obligațiunilor legale și luarea unor decizii ce se impun prin aplicarea ar. 21 din Legea privind
partidele politice, ce se referă la limitarea activității partidelor politice.

În acest context reiterăm că Partidul Politic ȘOR recidivează în încălcarea legislației, fără a fi luate
măsurile necesare din partea organelor abilitate prin lege de a curma folosirea practicilor de încălcare a
legislației și compromitere prin neglijență sau lipsă de atitudine din partea Ministerului Justiției a tuturor
instituțiilor statului ce au drept obligație aplicarea legislației conexe activității partidelor politice.

Pe 25 septembrie 2019, deputatele în Parlamentul Republicii Moldova au sesizat Ministerul Justiției


pentru ca cel din urmă să aplice art. 21 din Legea privind partidele politice, solicitând limitarea activității
acestui partid, invocând argumente precum că liderii acestui partid, potrivit informațiilor parvenite de la
Procuratura Generală, SIS și MAI sunt implicați în frauda bancară, iar banii murdari sunt folosiți continuu în
scopuri politice, totodată s-au adus argumente despre implicarea acestui partid în uzurparea puterii în stat,
încălcarea legislației electorale și penale la capitolul coruperea alegătorului. Totodată, cu mare întârziere și
sub presiunea publică, Guvernul Republicii Moldova a sesizat Curtea Constituțională în privința declarării
Partidului Politic ȘOR drept partid neconstituțional, aducând acuzații privind nerespectarea principiilor
statului de drept. În consecință, tergiversarea proceselor de aplicare a legii doar sporește riscurile de
securitate tot mai des discutate în spațiul public și creează percepții că aceste ezitări din partea factorilor de
decizii au la bază o anumită comoditate politică.

Reiterând cele menționate mai sus, solicităm ca Ministerul Justiției să-și onoreze obligațiunile legale
descrise la art. 21 din Legea privind partidele politice și să inițieze procedura de limitare a activității
Partidului Politic ȘOR și în cazul constatărilor unor abateri repetate în activitatea acestui partid, să fie inițiată
procedura de radiere forțată din registrul partidelor politice. Totodată să fie solicitată urgentarea examinării
sesizării depuse în adresa Curții Constituționale privind neconstituționalitatea Partidului Politic ȘOR.

Cu respect,

Dinu Plîngău, Președintele Platformei DA

S-ar putea să vă placă și