Sunteți pe pagina 1din 6

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

Cifra de afaceri reprezint veniturile totale obinute din activitatea comercial a unei ntreprinderi pe o anumit perioad de timp. In cadrul cifrei de afaceri nu se includ veniturile financiare precum i veniturile extraordinare. Analiza cifrei de afaceri prezint o importan deosebit deoarece permite aprecierea locului ntreprinderii n sectorul su de activitate, a poziiei sale pe pia, a aptitudinilor acesteia de a lansa, respectiv de a dezvolta diferite activiti n mod profitabil. Totodat, modificarea cifrei de afaceri se reflect asupra principalilor indicatori economico-financiari, precum i asupra eficienei activitii societilor comerciale. Cifra de afaceri net (CA), exprim volumul total al afacerilor unei firme, evaluate n preurile pieei. Cuprinde totalitatea veniturilor din vnzarea mrfurilor i produselor, executarea lucrrilor i prestarea serviciilor ntr-o perioad de timp, precum i veniturile din subvenii pentru exploatare. Principalele obiective ale analizei cifrei de afaceri vizeaz: analiza structural a cifrei de afaceri; analiza factorial a cifrei de afaceri; principalele consecine ale modificrii cifrei de afaceri. Efectele reducerii cifrei de afaceri asupra principalilor indicatori economicofinanciari
1) Influeneaz profitul brut: Pb=d*Pb/Gi 2) - Influeneaz cheltuielile salariale : Chs = Ca * Chs / Ca 3) - Influeneaz rata rentabilitii economice: Re = Pb / Activitatile * 100'= Ca *Pb / Ca // At * 100 4) - Influeneaz viteza medie de rotaie a activelor circulante: Vr = Ac / Ca * T (unde T perioada de analiza - 1 an, 1 trimestru, 1 an) 5) - Influeneaz eficiena muncii: Em = Pb / Ns = Ca * Pb / Ca // 100 6) - Influeneaz suma cheltuielilor totale: C = Ca * C / Ca Importanta calcularii indicatorilor economico-financiari consta in cunoaterea evoluiei acestora si in compararea cu exerciiile financiare precedente, ceea ce ofer conducerii entitatii, posibilitatea de a efectua analize economico-financiare cu impact in procesul decizional.

De asemenea, cunoaterea nivelului indicatorilor economico-financiari permite efectuarea de comparaii cu alte entitati din sectoare de activitate similare, autohtone sau intemationale. Principalele grupe de indicatori sunt: ' indicatori de lichiditate, ' indicatori dc risc
a

indicatori de acivitatc (dc gestiune), precum si indicatori

dc profitabilitate si solvabilitate. Pe ba/a informaiilor din situatiile financiare, societatea determina o acrie dc indicatori grupai astfel: I. Indicatori de lichiditate Indicatorii din aceasta grupa arata capacitatea activelor din cadrul entitatii dc a se transforma in bani, fara riscuri.

1. Lichiditate curenta Active curcntc

Datorii curente

Indicatorul arata suma cu care activele circulante depasesc datoriile pe termen scut si otera garania acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandata si acceptabila este in jur de 2. Deci. cu cat valoarea acestuia este mai marc, cu atat situatia entitatii este mai buna.

2. Lichiditate imediata = Active curente - Stocuri


(test acid) Datorii curente

Acest indicator elimina stocurile, deoarece nu se pot transforma imediat in disponibiliti, exprimnd capacitatea enti iutii de a plai datoriile. Valoarea recomandata este in jur vie l. Cu cat testul acid~ este mai mare dect 1. cu atat situatia entitatii este mai buna.

U. Indicatori de risc

l. Gratia] de ndatorare Capital mprumutat x 100 sau Capiul propriu


- Capital mprumutat x 100 Capital angajat Capital imprumutat = credite peste 1 an Capital angajat capital social + rezerve + credite peste 1 an Indicatorul arata cat la suta din capitalurile proprii reprezint creditele peste 1 an si posibilitatea acoperirii acestora din rezerve si capitalul social. Riscul nu trebuie sa se ridice la mai mult de 30%.

2. Indicatorul privind acoperirea dobnzilor Profit naintea plaii dobnzii si impozitului pe profit Cheltuieli cu dobanda Acest indicator determina de cate ori entitatea achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea acestuia este mai mica, cu atat poziia entitatii este mai riscanta. III. Indicatori de activitate (de gestiune) Indicatorii de activitate furnizeaza informaii cu privire la: viteza de intrare sau de ieire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii; capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatilor comerciale de baza ale entitatii. 1. Viteza de rotatie a stocurilor - Costul vanzarilor Stocul mediu Indicatorul arata de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exerciiului financiar. 2. Numrul de zile de stocare (durata medie de vanzare) = Stocul mediu x 365 Costul vanzarilor Indicatorul indica numrul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate. Cu cat numrul de zile este mai mic, cu atat situatia este mai buna, in sensul ca stocurile sunt utilizate in procesul de producie, aprovizionrile cu stocuri sunt ritmice si nu exista riscul de a nregistra stocuri cu micare lenta sau greu vandabile.

3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti Sold mediu clieni x 365 zile Cifra de afaceri
( and valoarea indicatorului este mare, rezulta ca in unitate sunt probleme legate de controlul creditului acordat clienilor si in consecina creanele sunt mai greu dc incasat (clieni rai platnici). Entitatea trebuie sa ia masurile care se impun pentru urgentarea incasarii acestora.

4. Viteza de rotatie a creditelor-fum izori

Sold mediu furnizori___________x 365 zile Achiziii de bunuri (fara servicii) (sau Cifra de afaceri)
Indicatorul exprima numrul de zile de creditare pe care entitatea il obine de la furnizorii sai.

5. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri Active imobilizate Indicatorul exprima numrul de rotatii efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri. De asemenea, se evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora. 6. Viteza de rotatie a activelor totale Cifra de afaceri Total active

Indicatorul evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele entitatii. IV. Indicatori de profitabilitate indicatorii din aceasta grupa exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile. 1. Rentabilitatea capitalului angajat Profit naintea plaii dobnzii si impozitului pe profit Capital angajat Indicatorul reprezint profitul pe care il obine entitatea din banii investiti in afacere. 2. Marja bruta din vanzari = Profit brut din vanzari x 100 Cifra de afaceri
O scdere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de producie sau sa obtina un pret optim de vanzare.

3 . Profitabilitate - Profit din exploatare Capital angajat Atunci cand profitabilitatea este mai mica dect rata dobnzii de baza pe termen lung, conducerea entitatii ar trebui sa analizeze situatia in sensul orientrii activelor intr-o alta direcie de utilizare sau chiar sa procedeze la lichidarea unitatii sau alta procedura de reorganizare, in cazul in care profitabilitatea nu poate fi imbunatatita.

V. Solvabilitatea pe termen lung Pe baza indicatorilor din aceasta grupa, se stabileste capacitatea entitatii de a face fata datoriilor pe termen lung. 1. Raportul datorii la capitalul propriu = Total datorii Capital propriu Daca acest indicator este prea ridicat, acest lucru ar putea semnaliza ca entitatea si-a consumat intreaga capacitate de ndatorare si nu dispune de o maija de manevra in cazul unor evenimente viitoare nefavorabile. Daca tendinta de evoluie a indicatorului este ascendenta, aceasta ar putea nsemna ca profiturile sunt prea sczute pentru a putea acoperi nevoile entitatii. Daca evoluia este descendenta, atunci s-ar putea ca entitatea sa se afle intr-o situatie favorabila si sa fie in masura sa pregateasca terenul pentru o viitoare expansiune. 2. Raportul Imobilizri corporale nete la capitalul propriu = = Capital propriu - Imobilizai necorporale Capital propriu Acest indicator da informaii cu privire la calitatea curenta a capitalului propriu, deoarece sunt eliminate active necorporale, precum fondul comercial, a crui materializare depinde in totalitate de activitatile viitoare. 3. Gradul de acoperire a dobnzilor Profit din exploatare Cheltuieli privind dobnzile Indicatorul exprima capacitatea entitatii de a face fata obligaiilor de plata a dobnzilor, care este mai curnd o funcie a capacitatii acesteia de a genera un flux de trezorerie pozitiv din activitatea de exploatare, atat pe termen scurt, cat si in perspectiva. Astfel, gradul de acoperire a dobnzilor arata cat de stabila este capacitatea entitatii de a- si onora obligaiile de plata privind dobnzile.

Acetia sunt principalii indicatori pe care o entitate ar trebui sa-i calculeze in momentul in care se face analiza patrimoniala pe baza situatiilor financiare. Interpretarea acestor indicatori scoate in evidenta riscul de insolvabilitate a entitatii. Aceasta consta in incapacitatea entitatii de a-si onora angajamentele asumate fata de terti.

Analiza elementelor de activ si de pasiv, prin prisma criteriilor de lichiditate presupune si realizarea unei abordari juridice a capitalurilor proprii. Din punct de vedere contabil, capitalurile proprii sunt la nivelul actuvului net si reprezint interesul rezidual al acionari lor/asociati lor. Astfel, potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificrile si completrile ulterioare, in situatia in care consiliul de administraie, respectiv directoratul constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii activul net, determinat ca diferena intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, reprezint mai puin de jumatate din valoarea capitalului social, vor convoca adunarea generala extraordinara, pentru a hotari rentregirea capitalului, reducerea lui la valoarea ramasa sau dizolvarea societatii. Se constata ca acele entitati care dispun de lichiditati insuficiente, fie pentru acoperirea datoriilor contractate, fie pentru finanarea creterii economice, sunt de fapt nite societati carora le lipseste flexibilitatea financiara, situatie pe care utilizatorii de situatii financiare si in special acionarii trebuie sa o cunoasca.