Sunteți pe pagina 1din 4
Pro Periam www.primatimperiam.ro ziar editat de prim ăria Periam VI VI 2/2012 3/2012 Nr. Anul

Pro Periam

www.primatimperiam.ro

ziar editat de primăria Periam

VI VI 2/2012 3/2012 Nr. Anul Gratuit Nr. Anul Gratuit
VI
VI
2/2012
3/2012
Nr. Anul Gratuit
Nr. Anul Gratuit
Rodica Boancăş EDITORIAL primar@primatimperiam.ro Înţelegerea şi respectul O bună comunicare porneşte de la
Rodica Boancăş
EDITORIAL
primar@primatimperiam.ro
Înţelegerea şi respectul
O bună comunicare porneşte de la două principii
de bază: acceptarea şi înţelegerea. Poţi accepta pe
cineva şi fără să-l înţelegi, respectându-i libertatea
de a fi aşa cum este, fără a-l judeca sau critica. Dar
nu poţi înţelege pe cineva fără a-l accepta. A
înţelege o fiinţă presupune recunoaşterea adevăru-
lui său, a realităţii sale, iar lucrul acesta pleacă din
interior. Nu poţi înţelege pe cineva dacă nu te
înţelegi pe tine, aşa cum nu poţi accepta pe cineva
dacă nu trăieşti mai întâi experienţa acceptării cu
tine însuţi.
Modul în care ne înţelegem pe noi înşine şi eveni
-mentele vieţii noastre determină modul în care ne
privim viaţa şi alegerile pe care le facem. Nu putem
alege decât ceea ce capacitatea noastră de
înţelegere ne permite. Vom avansa astfel şi în
procesul cunoaşterii de sine.
Înţelegerea vine întotdeauna din interior, pentru
că recunoaşterea propriei realităţi nu poate fi
făcută de nimeni altcineva în afară de tine însuţi.
E bine să descifrăm adevăratul sens al lucrurilor
de câte ori trecem prin situaţii noi, să avem capaci-
tatea de a recunoaşte propria realitate, dar şi reali-
tatea celor din jur, astfel încât să existe mereu
înţelegere reciprocă şi armonie.
Respectul este o datorie umană, care-l înalţă pe
cel care-l manifestă. Fiecare om are dreptul să fie
respectat şi este demn de respect prin simplul fapt
că este purtător al divinităţii.
Respectul de sine implică să ne îngrijim de pro-
priile necesităţi de natură sufletească, mentală,
spirituală sau fizică. E important să ţinem cont de
aceste necesităţi atunci când facem alegeri, altfel,
mai devreme sau mai târziu, ele vor ieşi la su-
prafaţă. În măsura în care ne respectăm pe noi
înşine, îi respectăm şi pe cei din jur.
Respectul înseamnă bun simţ şi delicateţe. În-
seamnă să-l asculţi pe celălalt chiar dacă nu eşti de
acord cu el, să cauţi să-i înţelegi punctul de vedere,
să iei în considerare simţămintele sale, să-i laşi
spaţiu de mişcare, să comunici cu el deschis şi sin-
cer, să-l ajuţi în loc să-i judeci neputinţele. Când
cineva este respectat, el se poate manifesta aşa
cum este, se poate arăta aşa cum se simte.
E important să respectăm libertatea de mani-
festare a fiecăruia, în conformitate cu adevărul
său personal. Aceasta presupune să-l acceptăm pe
celălalt aşa cum poate să fie la un moment dat,
fără a-l judeca. Putem împărtăşi propriul adevăr la
rândul nostru, propriile opinii şi convingeri referi-
toare la un aspect al vieţii sau la o situaţie,lăsându-i
însă pe cei din jur să preia ceea ce au nevoie şi li se
potriveşte din ceea ce le oferim.
De aceea trebuie să recunoaştem mai întâi şi
apoi să respectăm necesităţile fiinţei noastre, să
creăm un spaţiu intim în care să putem fi noi înşine.
Să avem înţelegerea şi puterea de a respecta liber-
tatea şi demnitatea celor din jur, să nu încercăm să
facem ordine în viaţa lor, să-i schimbăm sau să-i
judecăm.

Aniversări ale învăţământului periamoşan

Text,: Bucşe Adriana, Foto: Cristi Mirea

periamoşan Text,: Bucşe Adriana, Foto: Cristi Mirea Pe 2 aprilie 2012 Liceul Teoretic Periam a celebrat:

Pe 2 aprilie 2012 Liceul Teoretic Periam a celebrat: 50 ani de la inceputurile primei generaţii de liceeni, 100 de ani de la inaugurarea clădirii liceului, 289 de ani de invăţământ periamoşan. Au participat: doamna primar Rodica Boancăş, domnul inspector şcolar general profesor Marin Popescu, foşti directori, reprezentanţi ai unor generaţii deosebite de dascăli si elevi, membri ai Consiliului Local Periam, parteneri ai şcolii din cadrul Centrului de zi pentru copiii rromi Periam, din cadrul dispensarelor, poliţiei, bisericii, părinţi, elevi si profesori de azi. Această zi deosebită a inceput cu vizitarea liceului. Au avut loc revederi, s-au depănat amintiri, s-au făcut comparaţii intre sistemele de invătămant ale vremurilor, au fost vizitate sălile de clasă pregătite de sărbătoare de elevi şi diriginţii lor, a fost oferită invitaţilor lucrarea doamnei profesoare Kuhn Sigrid - ”Scurtă monografie a invăţământului periamoşan”. Oaspeţii au fost impresionaţi mai ales de expoziţia pregătită de doamna profesoara Iosif Angela şi elevii săi,

cuprinzand documente şcolare, unele vechi de peste 100 de ani şi fotografii alb - negru ce surprind momente din viaţa şcolii de acum zeci de ani. Festivităţile au continuat apoi la Casa de cultură Periam, unde în faţa

a aproximativ 100 de invitaţi au luat

cuvantul: doamna primar Rodica Boancăş, domnul inspector şcolar general profesor Marin Popescu, domnul profesor doctor Fizitea Mircea, domnul profesor doctor Zamfir Florin, doamna profesoară Boariu Floare, doamna profesoară Uşvat Viorica. Au fost momente emoţionante, solemne, fiecare cuvânt sau imagine

prezentată pe fond muzical făcând să vibreze sufletele celor prezenţi. Au fost oferite diplome de onoare si flori celor care s-au implicat in educaţia periamoşană de-a lungul timpului. Vreau să mulţumesc celor care au răspuns invitaţiei noastre de a participa la acest eveniment deosebit

în viaţa şcolii şi a comunei, să-mi cer

scuze dacă în vâltoarea pregătirilor am omis pe cineva, să mulţumesc colegilor şi elevilor pentru felul in care s-au implicat în organizarea festivităţii.

“Ecoturul” la târgul de turism de la Expo Arad

Autor: Cristi Mirea

Între 19 şi 22 aprilie 2012 Expo Arad

a găzduit târgul de turism “Estival” la

care a fost prezentat proiectul “Ecoturul

Mureşului inferior între Periam Port şi Mako”, ID HURO/0901/ 268/2.1.3, finanţat prin Programul de Cooperare Trans-frontalieră Ungaria - România

2007-2013.

Primăria Periam a participat împreună cu primăria oraşului Mako din Ungaria

la acest eveniment. În cadrul târgului s-

a prezentat proiectul celor interesaţi,

potenţialii turişti au fost informaţi despre pachetele turistice pentru care se va putea opta odată ce investiţia de bază se finalizează. Fiecare vizitator interesat a primit un pachet informativ format din broşuri şi pliante de informare şi promovare a ecoturului tipărite în cadrul acestui proiect. Postul de televiziune DIGI 24 HD a

intervievat reprezentantul primăriei Periam la târg referitor la acest proiect. Târgul a reprezentat o oportunitate majoră în promovarea traseelor acvatice cu canoe, cât şi cele pe uscat, cu bicicletele sau pe jos între Periam Port şi Mako. Interesul pentru vacante active şi ecologice este în creştere, iar alternativa oferită prin acest proiect a trezit interesul multor persoane.

active şi ecologice este în creştere, iar alternativa oferită prin acest proiect a trezit interesul multor

Pro Periam

ziar editat de Primăria Periam

2

2 www.primatimperiam.ro | nr 3/2012
2 www.primatimperiam.ro | nr 3/2012
2 www.primatimperiam.ro | nr 3/2012
2 www.primatimperiam.ro | nr 3/2012

www.primatimperiam.ro | nr 3/2012

Întrebări şi răspunsuri

Primarul Rodica Boancăş răspunde întrebărilor dvs.

După recepţia staţiei de epurare în toamna anului trecut aţi menţionat că în primăvara anului 2012 veţi începe cu racordarea locuinţelor la reţeaua de canalizare acolo unde aceasta este finalizată. În ce stadiu stau aceste lucrări? Lucrările de racordare a gospodăriilor la reţeaua de canalizare a început la sfârşitul lunii aprilie . După cum am spus şi toamna trecută, aceste racordări se vor realiza pe baza cererilor depuse de locuitorii comunei Periam. De aceea încurajez cetăţenii localităţii să depună cereri la secretariatul primăriei. De asemenea menţionez că staţia de epurare nu poate funcţiona la parametri optimi doar dacă avem minim 200 de gospodării branşate la reţeaua de canalizare, deoarece microorganismele care epurează apa se înmulţesc şi trăiesc doar dacă au constant apă uzată, iar înlocuirea acestora este foarte costisitoare. De aceea fac apel cetăţenilor să vină şi să depună cereri. Ştiu că este o cheltuială în plus, dar confortul pe care îl conferă reţeaua de canalizare merită investiţia. La fel s-a întâmplat şi în vara anului 2009 când a fost dată în folosinţă noua reţea de apă curentă, când am avut în jur de 200 de abonaţi, numărul acestora crescând continuu, astfel încât în această primăvară am ajuns să avem în jur de 900 de abonaţi. Pe nomenclatorul străzilor din Periam am observat o nouă stradă. Despre ce este vorba? Vreau să cred că suntem prima localitate din judeţul Timiş care am considerat că cetăţenii de etnie romă din Periam fac parte din comunitatea noastră şi nu putem să-i lăsăm izolaţi şi înscrişi la un singur număr de casă fără să-i identificăm în locuinţa lor, pe care le-au construit aşa cum au putut. În acest sens sunt în faza finală lucrările la noua stradă care poartă numele de Aranca, pe care cetăţeni rromi vor fi înscrişi în cartea funciară cu

suprafeţele ocupate de locuinţele lor

bucur pentru această realizare. S-au creat 42 numere de casă noi. În primăvara aceasta am observat că s-au reînceput lucrările pe raza comunei. Despre ce investiţii este vorba? La începutul lunii aprilie s-au reluat lucrările la modernizarea străzii Platanilor în prelungirea străzii Stejarului de la cimitirul catolic până la gară. La noua şcoală lucrările au continuat cu repeziciune în această primăvară pentru ca în noul an şcolar să primească deja elevii. Ca şi în anii precedenţi începutul lunii mai a însemnat începerea lucrărilor la trotuare. Anul acesta am început pe strada Vişinului, o porţiune din Arţarului, Stejarului şi strada Liliacului. La începutul lunii mai au început lucrările la noul parc din zona Kaula, parc co-finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu, o

investiţie la care ţin foarte mult şi care va creşte calitatea vieţii locuitorilor comunei. Cum rămâne cu celelalte investiţii cum ar

fi ştrandul sau piaţa agroalimentară? Despre ştrand pot să vă spun că suntem în tratative avansate pentru un parteneriat public-privat şi sper ca anul acesta să putem începe investiţia. Lucrările la noua piaţă agroalimentară preconizez că vor începe spre sfârşitul anului. Vă aflaţi la finalul celui de-al II-lea mandat. A fost greu? A fost uşor? Puteţi face o analiză? Pot să spun cetăţenilor că nu mi-a fost uşor să implementez proiectele şi investiţiile. Dacă aţi urmărit modul în care

s-a votat în cadrul şedinţelor Consiliului

Local în ultimii ani, puteţi observa că opoziţia a încercat mereu să saboteze investiţiile propuse de mine votând împotrivă. Din cele 304 hotărâri adoptate în cadrul Consiliului Local începând din semestrul II al anului 2008 şi până în prezent, la marea majoritate a acestora consilierii din opoziţie au votat împotrivă sau s-au abţinut. Aceştia au votat împotrivă/s -au abţinut pentru următoarele: realizare documentaţie

pentru ştrand, piaţă agroalimentară, azil bătrâni, bază sportivă; lucrări de reabilitare a drumului comunal spre Periam Port (DC30), iluminatul stradal, reţea de canalizare, reţea apă curentă (inclusiv reabilitarea turnului de apă);

intabularea străzilor; alocarea de bani pentru învăţământ; trecerea terenurilor în proprietatea comunei în vederea vânzării către cetăţenii care au construit pe acele terenuri; locuri de casă pentru tineri căsătoriţi; înfiinţarea ziarului “Pro Periam”; reglementarea situaţiei proprietarilor de apartamente la blocurile I şi II (primul pas - radierea din CF a casei ce era situată pe acest teren); vânzarea terenurilor de la Periam Port de la Periam Port către cei care au construcţii pe aceste terenuri şi vânzarea prin licitaţie a locurilor pe care nu sunt edificate construcţii; stema comunei; primirea gratuită de la ISU Banat

a echipamentelor pentru pompieri;

stabilirea impozitelor şi taxelor locale la acelaşi nivel cu cel din anul precedent, construire sală de sport pe amplasamentul actual; proiectul transfrontalier “Ecoturul Mureşului inferior între Periam Port şi Mako” (pentru

punerea în valoare a zonei de agrement Periam Port); atribuire teren în folosinţă gratuită pentru Liceul Teoretic Periam; planurile de riscuri şi apărare în caz de inundaţii, cutremure, fenomene meteorologice periculoase; rectificări de buget (încălzire şcoală, staţie de epurare, cadouri pentru bătrâni, pavaj, tabere elevi, bal pensionari, ruga, documentaţie capelă, cheltuieli personal învăţământ, reparaţii drumuri, subvenţie echipă fotbal); contractarea unui credit pentru construirea de poduri şi podeţe în Satu Nou; construirea unei creşe; decontarea cheltuielilor SPCLEP de către comuna Pesac; construirea unui parc fotovoltaic (investiţie prin care se majora bugetul

local şi se creau locuri de muncă pentru cetăţeni); vânzarea unei case de stat către chiriaş; decontarea din buget a 20% din cheltuielile cu masa la grădiniţă; întocmire PUZ pentru cartierul cu rromi; achiziţionare de energie electrică prin Bursa de Mărfuri (posibilitatea de a achiziţiona energia electrică la un preţ sub cel de la furnizorul actual); taxe pentru Enel şi PDG pentru folosirea domeniului public; concesionare cabinet medical către Dr. Mişcă Cecilian Badea; concesionarea cinematografului prin licitaţie publică; sediul Asociaţiei Pensionarilor din Periam. Am enumerat doar câteva proiecte şi investiţii foarte importante pentru fiecare locuitor al comunei Periam, pe care cei din opoziţie au încercat să mă oprească să le implementez votând împotrivă sau abţinându-se. Doresc să precizez că la majoritatea dintre cele de mai sus, votul împotrivă sau abţinerea nu a însemnat neapărat nevalidarea hotărârii, deoarece am fost susţinută de către echipa mea de consilieri, cetăţeni care au înţeles că urmăresc doar dezvoltarea comunei. Prefer să cred că au votat contra pentru ca eu să nu pot implementa proiectele respective, şi nu pentru că acele investiţii nu sunt importante, lucru care denotă că interesele lor personale au fost mai importante decat cele ale comunităţii care i-a votat şi a cărei bunăstare trebuie să fie prioritară. Cei care ne-au votat aşteaptă rezultate, iar şedinţele de consiliu nu trebuie să fie locul de bătălie a celor din opoziţie care prin acte lipsite de profesionalism le-au transformat într-un mediu ostil, în care interesele personale au fost primordiale. Deci este important ca cei care votează primarul să voteze şi echipa pe care o propune acesta? Da, deoarece se observă că în mandatul 2008 2012 doar prin sprijinul echipei mele, care a fost majoritară în Consiliul Local, am putut implementa toate investiţiile în comună, consilierii din opoziţie, votând în majoritatea cazurilor împotriva progresului comunei. Nu-mi doresc un mandat în care majoritatea consilierilor să fie din opoziţie care mereu să se opună proiectelor şi investiţiilor pe care le voi propune şi ca apoi la sfârşitul mandatului să trebuiască să mă scuz în faţa cetăţenilor că nu am reuşit să realizez multe deoarece nu am avut în consiliu echipa care să mă susţină. Ne aflăm la un pas de alegeri. Aveţi cunoştinţă despre contracandidaţii dvs.? În democraţie există competiţie şi voi intra în cursă din nou cu 3 contracandidaţi de sex masculin, cetăţeni ai comunei Periam. Doresc să precizez că după părerea mea demnitatea nu este dată de funcţia pe care o deţii, iar mesajul meu pentru cetăţeni este că trebuie să promovăm meritul şi nu zgomotul. Fac apel cetăţenilor să cinstească comuna şi să se prezinte în număr cât mai mare la vot, deoarece alegerea primarului este foarte importantă pentru următorii ani ai comunei.

Pro Periam

ziar editat de Primăria Periam

www.primatimperiam.ro | nr 3/2012

3

Rodica Boancăş: Împreună mergem mai departe

Înainte de a-mi depune candidatura pentru un nou mandat am considerat că trebuie să am acceptul cetăţenilor din comuna Periam.

În

“Consideraţi că ar trebui să-mi depun candidatura pentru un nou mandat?”, cetăţenii din Periam mi-au răspuns şi m-au asigurat de tot sprijinul lor. Mai jos voi enumera câteva dintre

răspunsurile cetăţenilor comunei:

Familia Ing. Ardelean Ioan şi Cornelia: “Mergem mai departe. Ţineţi-o tot aşa. Aveţi susţinerea noastră necondiţionată.”

Kozovits Attila - Preot paroh biserica romano-catolică Periam:

mea

activitatea”

Bortscher Dieter: “Vă susţin din tot sufletul. Ce aţi făcut dumneavoastră în doar 6 ani, nu s-a făcut în Periam în ultimii 50 de ani.”

acest

sens,

la

întrebarea

Periam în ultimii 50 de ani.” acest sens, la întrebarea Popovici Vasile - preot paroh biserica

Popovici Vasile - preot paroh biserica ortodoxă Periam: “Vă susţinem din tot sufletul pentru ceea ce aţi făcut pentru comuna noastră de care suntem mândri.”

Adrian Buzdugan: “Echipa Cornel Dumitraş cu Ioan Avram nu prezintă garanţia unei conduceri capabile să

“Sunteţi un gospodar bun care se implică în viaţa şi dezvoltarea comunei. A fi un conducător bun înseamnă să-ţi alegi oamenii cu care poţi conduce”

Ing. Petrică Marin: “Lucrurile merg atât de bine, de ce am schimba ceva?”

Dr. Cecilian Mişcă: “Ceea ce s-a dezvoltat în Periam ca infrastructură este mult peste cea a comunei în care îmi desfăşor

managiuiască Primăria Periam. D-na primar, aţi ridicat ştacheta pentru conducerea comunei atât de sus încât nu cunosc pe altcineva la momentul acesta care ar putea duce mai departe ceea ce dumneavoastră aţi început.”

Mager Călin-Marius: “Timp de 4 ani de zile am făcut parte din Consiliul Local Periam, ani în care am avut timp să reflectez alături de cine trebuie să lupt pentru localitate şi am ales să fac parte din echipa d-nei primar Rodica Boancăş. Având încredere deplină în ceea ce urmează să facă în localitate, voi lupta alături de domnia sa într-o echipă pentru dezvoltarea localităţii. Proiectele şi investiţiile realizate până acum sunt o certitudine şi o garanţie pentru următorii 4 ani”.

Printre susţinătorii primarului Rodica Boancăş sunt şi Inginer Pop Livia (Asociaţia Flora), Asociaţia Crescătorilor de Animale din Periam, Asociaţia Pensionarilor “Mureşul” din Periam, SC Grup Mapan SRL şi alţii.

Îmi cer scuze pentru cei cărora din lipsă

de spaţiu nu am

putut să le public

părerile. Le mulţumesc şi îi aştept la vot.

Şcoala altfel

Autor: Bucşe Adriana

Este primul an în care, în perioada 2- 6 aprilie, au fost organizate activităţi extraşcolare si extracurriculare în cadrul săptamânii de “şcoală altfel”. Activităţile au fost propuse de elevi, părinţi şi dascăli, prezenţa fiind obligatorie, dar nu s-au dat note.

nu tocmai plăcute, s-a muncit cu dăruire

în speranţa că de aceste spaţii verzi ne vom bucura cu toţii in zilelele insorite ce vor urma. Cea de a treia zi a fost ziua competiţiilor sportive. Clasele I-IV au organizat concursuri în sala de sport a comunei, iar clasele V - XII coordonate de domnii profesori de educaţie fizică au participat la un campionat de handbal fete şi fotbal băieţi. Locul I a fost ocupat la fete de clasa a IX-a U, la fotbal băieţi locul I la gimnaziu de clasa aVII-a B iar la liceu clasa a XII-a U. Premiile au fost oferite

de Primăria Periam. Tot în această zi, preşcolarii de la grădiniţă au vizitat ferma cu ponei. În ziua a patra am vrut să mulţumim părinţilor şi celor ce ne sprijină în activităţile şcolare printr-un spectacol. Grădiniţa, clasele de şcolari, au participat fiecare cu câte un moment în spectacol. Dascălii şi elevii au pregătit într-un timp scurt cântece, dansuri, scenete, momente hazlii, poezii. S-a pus mult suflet în pregătirea acestui spectacol, aşa că ne-am bucurat când sala Casei de cultură Periam a devenit arhiplină de spectatori ce i-au răsplătit cu aplauze pe micii artişti de pe scenă. Dacă în primele zile toată şcoala

a desfăşurat aceleaşi activităţi, vineri fiecare clasă a organizat activităţi independente cum ar fi:

activităţi pe ateliere (grădiniţa), realizarea de ornamente de Paşti (clasele I-IV), schimb de experienţă cu elevii din Giroc (clasa a II-a A), excursie la mănăstirea Radna (clasele a V-a, a VI-aA, aVIII-a B), ieşire cu colegii la pizza (clasa a VI-a B), vizionare de film (clasa a IX-aR, a X-a R), concurs de teatru (clasa a IX-a U,a X-a U, a X-a R), lecţie de machiaj (clasa a XI-a R), activitate culturală în biblioteca comunei (clasa a IX-a R, a X-a U), lecţii de gastronomie (clasa a VIII-a B), desene pe asfalt (clasa a V-a). Pe parcursul întregii săptămâni a fost o atmosferă destinsă, elevii s-au implicat cu plăcere în activităţile desfăsurate, plusurile şi minusurile observate în această primă saptămână de “şcoala altfel” ne vor fi de folos în pregătirea activităţilor de anul viitor.

fi de folos în pregătirea activităţilor de anul viitor. În prima zi s - a desfăsurat

În prima zi s-a desfăsurat celebrarea centenarului şcolii. Elevii coordonaţi de profesori au amenajat sălile de clasă si au intâmpinat oaspeţii dragi. În a doua zi au avut loc activităţi de ecologizare în curtea grădiniţei, în parcul comunei (clasele I-IV), pe drumul spre Periam Port şi în zona de agrement Periam Port (clasele V-XII). În ciuda vremii

(clasele I-IV), pe drumul spre Periam Port şi în zona de agrement Periam Port (clasele V-

Pro Periam

ziar editat de Primăria Periam

4 www.primatimperiam.ro | nr 3/2012

4

4 www.primatimperiam.ro | nr 3/2012

www.primatimperiam.ro | nr 3/2012

Hotărâri ale Consiliului Local Periam

Text: Brad Dorin

La data de 20 aprilie 2012, Consiliul Local Periam a fost convocat in sedinta de îndată la care au fost prezenţi 8 consilieri. Au lipsit: Bucşe Adriana, Cozma Vasile, Dumitraş Cornel şi Voicu Liviu. Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr 31 privind rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2012 a fost votată pozitiv de toţi consilierii. HCL nr. 32 privind aprobarea întocmirii documentaţiei pentru prima înregistrare a terenului identificat parţial prin nr.top 2692/1, 2692/2, 2692/3, 2692/4, 2693/1 şi pe planul cadastral scara 1:2000, în cvartalul nr.70, imobilul A1, suprafaţa 13.063 mp a fost votat pozitiv de către toţi consilierii. HCL nr. 33 privind modificarea contractului de concesiune nr. 1111 din 16.02.2012 încheiat între comuna Periam şi Dr. Mişcă Cecilian Badea, avand ca obiect spatiul cu destinaţia de cabinet medical situat în Comuna Periam, Dispensar uman nr.1 SAD1 a fost votat pozitiv de către toţi consilierii.

Alegeri locale 2012 Unde votăm?

La alegerile locale din data de 10 iunie 2012, secţiile de votare din Periam sunt:

Secţia de votare Liceul Teoretic Periam - Local I, comuna Periam, str. Magnoliei nr. 2, judeţul Timiş, tel. 0256/375024, pentru străzile: Liliacului, Frasinului, Fagului, Pinului, Salcâmului, Măceşului, Smochinului, Arţarului, Răchitei, Magnoliei, Vişinului (1 – 53, 71 – 75 nr fără soţ, 2 -

48, 54 – 58 nr cu soţ), Stejarului (1 – 85 nr fără soţ, 2 – 70 nr cu soţ), Platanilor (1 –

53 nr fără soţ, 2 - 42 nr cu soţ), Mureşului

(1 – 23 nr fără soţ), Freziei (1 – 157 nr fără soţ, 56-178 r cu soţ), Calea Aradului (1 – 239 nr fără soţ, 62 - 210 nr cu soţ). Secţia nr. 1 cuprinde cetăţenii care au avut sau au înscris domiciliul în actul de identitate de la numărul vechi de casă 1 la numărul vechi de casă 750. Secţia de votare Liceul Teoretic Periam - Local II, comuna Periam, str. Viorelelor nr.1, tel. 0256/375035, pentru străzile:

Molidului, Leandrului, Panselelor, Teilor, Stadionului, Crizantemelor, Zambilelor,

Daliei, Zorelelor, Lalelelor, Calea Timişoarei, Armoniei, Viorelelor, Mestecenilor, Salciei, Gării, Narciselor, Nufărului, Trandafirilor, Vişinului (55 – 69 nr fără soţ, 50 - 52 nr cu soţ), Stejarului (87 - 95 nr fără soţ, 72 -

76 nr cu soţ), Platanilor (55 - 77 nr fără

soţ, 44 - 80 nr cu soţ), Mureşului (25 – 171 nr fără soţ, 2 – 92 nr cu soţ), Freziei (2 – 54

nr cu soţ), Calea Aradului (2 - 60 nr cu soţ). Secţia nr. 2 cuprinde cetăţenii care au avut sau au înscris domiciliul în actul de identitate de la numărul vechi de casă 751 la numărul vechi de casă 1533. Blocurile sunt arondate la această secţie. Ce trebuie să ştiţi despre alegeri:

- se votează cu buletinul/cartea de identitate;

- alegerile încep dimineaţa la ora 6,00 şi

se încheie la ora 21,00;

- persoanele care nu se regăsesc în listele

electorale vor fi înscrise în liste suplimentare; - pot vota persoanele care au viza de flotant aplicată cu cel puţin 3 luni înainte de data alegerilor; Vă mulţumim şi vă aşteptăm la vot.

Pentru informaţii mereu actualizate despre alegerile locale vizitaţi www.primatimperiam.ro

Competiţia interconfesională la tenis de masă şi şah

Autor: Cristi Mirea

Pe 27 aprilie a avut loc a treia ediţie a Competiţiei Interconfesionale la tenis de masã şi sah organizat de Fundaţia Pro Periam şi preotul paroh greco-catolic Ardelean Gheorghe Traian în parteneriat cu Consiliul Judeţean Timiş şi Primãria comunei Periam. La competiţie au participat 45 de concurenţi, care s-au întrecut în Sala sportivã multifuncţionalã din Periam. Câstigãtorii sunt: şah - Locul I:

Candreanu Eugen; Locul II: Platon Alexandru; Locul III: Dan Laurentiu. Tenis de masã: Clasa a V - VIII-a - Locul I: Boanches Tudor; Locul II:

Neisser Bogdan; Locul III: Olteanu

Angelo. Clasa IX - XII-a: Locul I: Zubascu Paul; Locul II: Fînaru Fabian; Locul III:

Galea Marius. Peste 19 ani: Locul I: Ungureanu Alexandru; Locul II: Ghiatã Vasile; Locul III: Candreanu Eugen.

Locul II: Ghiatã Vasile; Locul III: Candreanu Eugen. UTIL ⌂   Adresă primăria Periam: Str.

UTIL ⌂

 

Adresă primăria Periam:

Str. Mureşului nr 1 bis, 307315 Periam, jud. Timiş Telefon: 0256/375001, Fax: 0256/375002 E-mail: office@primatimperiam.ro Pagină internet: www.primatimperiam.ro Reţele sociale (ID: primariaperiam): Twitter, Facebook, YouTube, Picasa.

Program cu publicul primăria Periam:

Departamentele primăriei: luni - vineri între orele 8,30 -

13,30

Biroul de urbanism: luni 9 - 15,00

Program audienţe:

Rodica Boancăş, primar: luni şi miercuri 9,00 - 12,00 Hojda Samson, viceprimar: marţi şi joi 9,00 - 12,00 Brad Dorin, secretar: luni şi joi 9,00 - 12,00

Telefon urgenţe: 112

Mersul trenurilor: www.regiotrans.ro

Cea mai îngrijită casă din Periam 2012

www.regiotrans.ro Cea mai îngrijită casă din Periam 2012 Str. Viorelelor nr. 2 Calea Aradului nr. 173

Str. Viorelelor nr. 2

mai îngrijită casă din Periam 2012 Str. Viorelelor nr. 2 Calea Aradului nr. 173 Str. Magnoliei

Calea Aradului nr. 173

din Periam 2012 Str. Viorelelor nr. 2 Calea Aradului nr. 173 Str. Magnoliei nr. 11 Str.

Str. Magnoliei nr. 11

nr. 2 Calea Aradului nr. 173 Str. Magnoliei nr. 11 Str. Freziei nr. 140 Pro Periam

Str. Freziei nr. 140

Pro Periam

Nr 3/2012 (29)

Ziar editat de primăria Periam. Tiraj: 2000 ex. Coordonator: Boancăş Rodica Redactor şef: Cristi Mirea ISSN: 1842-760X

Adresă redacţie: Periam 307315 Str. Mureşului nr 1 bis, Camera 7 Telefon: 0256/375001, e-mail office@primatimperiam.ro

CUNUNII ♥

În luna aprilie şi-au unit sufletele la primăria Periam:

1. Faur Ionel Liviu şi Ciumedean Adriana - Ana 2. Filimon Cristian - Bogdan şi Abrudan Adela

Casă de piatră!

DECESE

În luna aprilie s-au înregistrat următoarele decese la primăria Periam:

1. Ban Floare

2. Vincu Mihai

3. Lipitor Ioan

Dumnezeu să-i odihnească!

MICA PUBLICITATE

MICA PUBLICITATE € Vând apartament 3 camere, suprafaţa 54 mp, în comuna Periam, în blocul 2,
Vând apartament 3 camere, suprafaţa 54 mp, în comuna Periam, în blocul 2, apartament 4.

Vând apartament 3 camere, suprafaţa 54 mp, în comuna Periam, în blocul 2, apartament 4. Împreună cu apartamentul se vinde şi garajul. Pentru detalii sunaţi la telefon 0745236464.