Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea Politehnica Bucureti

Facultatea de Energetic

Bio-energia in Europa :
schimbari in alegeri tehnologice

Cojoaca Simona Ramona Ionela


MS11

Sumar
Bio-energia este vzuta ca fiind una dintre optiunile cheie n vederea
atenuarii emisiilor de gaze cu efect de sera si inlocuirii combustibililor fosili.
In 1999, biomasa a contribuit cu aproximativ 4% din totalul energiei de
alimentare in Uniunea Europeana .
Se doreste sa se dezvolte o pia internaionala de biomasa care sa permita
comertul internaional i o abordare politica pentru ca bio-energia sa cuprinda
energia electrica, agricultur, silvicultur, deeuri si politici industriale.
Orice tara din Europa a inclus bio-energia n politicile energetice si climatice

Principalele optiuni pentru


producia de
bio-energie
1: Resurse: reziduuri de biomasa si deseuri organice
2: Tehnologii de conversie : energie electric i termic
3: Tehnologii de conversie: biocombustibili pentru
sectorul de transport

1. Resurse: reziduuri de biomasa si deseuri organice


Resursele de biomasa ce pot fi utilizate pentru energie sunt diverse.
Exista mai multe tipuri de reziduuri:

- Reziduurile primare sunt rezultate n timpul producerii culturilor


de alimente i produselor forestiere
- Reziduuri secundare sunt produse n timpul procesrii biomasei
pentru producerea de produse alimentare sau materialelor biomasice
- Reziduuri teriare : o diversitate de fluxuri de deeuri (partile
organice a deeurilor solide din oras, deeurile de lemn, lemnul
distrus, nmoluri etc.)

1. Resurse: reziduuri de biomasa si deseuri organice


Culturi energetice : biomasa poate fi produs prin producia dedicat de culturi pentru
energie, numita "Recolta de energie, cu o varietate de culturi. (seminele de
rapi,cerealele, culturile perene etc.)
Studiul TERES a distins apte categorii relevante pentru bio-energie : gaz de
fermentare a deeurilor (obtinut din depozitul de deseuri ), deseuri solide din oras
(MSW), deeuri industriale, biocombustibili i lemn, deeuri agricole i reziduuri
forestiere.
Rezumnd, in TERES se specifica urmtoarele contribuii pentru bio-energie n UE - 15
n 2020 astfel:
Deeuri : 1600-2300 PJ
Culturi

: 500-3000 PJ

Reziduuri: 1300-1500 PJ ( o mare parte fiind reziduuri forestiere )


Total :

3400-6800 PJ ( consumul de energie proiectat al UE - 15 : 68.000 PJ )

2. Tehnologii de conversie : energie


electric i termic
O gam larg de
tehnologii este
implementat pentru
productia de energie din
biomasa.
Producerea cldurii
(piaa intern i
industriala ), energiei
electric (sau
cogenerare) i
combustililor pentru
transport este posibil
prin intermediul unui
portofoliu de tehnologii.
Fig.2 . Principalele opiuni de conversie pentru biomasa purttorilor secundari de energie

2. Tehnologii de conversie : energie


electric i termic
Din digestie se obtin :
- Gaz de la fermentarea deeurilor (obtinut din depozitul de deseuri )
- Biogaz
Tipuri de combustie :
- nclzirea locuintelor
- Termoficare i cogenerare
- Combustia intern a biomasei la scar mare
- Cocombustie

Tehnologii de conversie : energie electric


rmic
Tipuri de gazeificare :
- Gazeificarea la scara mica
- Gazeificarea biomasei la scar mare
- Gazeificarea pentru arderea combinata
Producia de bio-uleiuri: procese de piroliz i lichefiere
- Piroliza transform biomasa la temperaturi n jur de 500 C, n absena
oxigenului, n parti lichide (bio-ulei),gazoase i solide (crbune).
- Lichefierea (transformare la presiune nalt) i imbunatatirile hidrotermale (HTU)
sunt alte moduri de producere a lichidelor intermediare" din biomas.
- Piroliza si lichefierea s-a dezvoltat mai putin decat gazeificarea.

3. Tehnologii de conversie:
biocombustibili pentru sectorul de
transport
Extracia i producia de esteri din semine oleaginoase
Fermentaia: producia de etanol
- Etanol din zahr i amidon
- Etanolul din biomasa lignocelulozic (lemnoase)
Gazeificare prin care sunt obtinute metanol, hidrogen i hidrocarburi

Politici si strategiile bio-energiei la nivel European


si exemple de tari UE

Comisia Europeana(CE ) a sprijinit bio-energia inca din anii 80


din perspective variate, prin obiective, politici, directive si
programe de cercetare variate.
Al 6-lea Program Cadru al CE a fost lansat in 2002. Productia
competitiva si eficienta de singaz bogat in hidrogen este pusa
proeminent in agenda.

Contributia bio-energiei
In 1999 contributia estimata a biomasei ca si sursa de energie la nivel
european, exprimata ca si combustibil, era de aproximativ 1900 PJ. Acest
lucru echivala cu doua treimi din productia de energie regenerabila
totala in UE.
Au fost observate urmatoarele trenduri pentru bio-energie:

- Caldura
- Electricitate
- Bio-combustibili
Exemple de tari care au contribuit la productia bio-energiei : Germania,
Olanda, Franta si Spania,UK.

Concluzii: perspective viitoare


pentru
bio-energie in Europa si
implicatiile
Bio-energia este cea mai politicilor
importanta sursa de energie regenerabila

pentru Europa, atat in termeni de productie reala de energie cat si in


termeni tehnici si potential economic.

Tehnologiile care au primit cea mai multa atentie pe parcursul anilor in


activitati RD&D sunt gazeificarea si producerea de etanol din materia
uscata a biomasei.
Alte directii avansate, in special gazificarea pentru productia de singaz si
conversia in metanol, DME, lichid FT sau hidrogen a jucat un rol
important in anii 80 cand pretul petrolului era mare.
Nevoia combinata de costuri mici, eficienta ridicata si utilizarea
biomasei cultivata pentru productia mare de energie, cum ar fi
electricitatea si combustibilii pentru sectorul de transport, ne indreapta
catre facilitati la scara larga si optiuni de transformare avansate.

Probleme esentiale:
Iese in evidenta directia cuprinzatoare RDD&D pentru medii cheie, cum ar fi tehnologii
pentru generarea de energie avansata si optiunile de bio-combustibil. Asemenea
strategii n-ar trebui sa se axeze doar pe dezvoltarea tehnologiilor ci in mod special pe
implementarea pe termen lung si refacerea infrastructurii actuale si a pietelor pentru
acele tehnologii.
Dezvoltarea unei piete internationala de biomasa si permiterea comercializarii
internationale. Standarde propice si certificate pentru proceduri urmeaza sa fie
dezvoltate si implementate la nivel UE dar preferabil ar fi la nivel global.
Asigurarea, in termeni politici, ca bio-energia este considerata o parte integrata a
energiei, agriculturii, silviculturii, deseurilor si politicilor industriale. O astfel de
abordare holistica a biomasei este necesara pentru a putea evita viitoare dezvoltari
conflictuale si pentru maximizarea beneficiilor implementarii bio-energiei.
Implicarea agriculturii Europene in crearea capacitatii de productie a bio-energiei. In
special dezvoltarea si implementarea de culturi perene si potentialul lor sunt factori de
importanta pentru bio-energie pe termen lung.
Eforturi regionale trebuie realizate pentru a putea implementa productia de biomasa si
sa se adopte sisteme de aprovizionare pentru conditiile locale.
Pana acum, substitutiile materiale prin biomasa (materii prime pentru industriile
chimice si in constructii) au primit atentie limitata in politicile CE si nationale. Se

Va multumesc!