Sunteți pe pagina 1din 9

Combinare Descompunere

A + B= C C=B+A
REAII CHIMICE
Substituie Schimb
A+BC=AC+B AB+CD=CB+AD
C O M B I N A R E: A+B=C
Ai B = subst simple sau compuse, C = subst compus

C+O2=CO2 2SO2+O2=2SO3

2Mg+O2=2 MgO P2O3+O2=P2O5


SO3+H2O= H2SO4
CaO+H2O=Ca(OH)2
CO2 este mai greu CO2 se poate CO2 curge spre CO2 nu ntreine
dect aerul turna n alt vas lumnare arderea

Hidrogenul i Hidrogenul arde 2H2 + O2 = 2H2O


Oxigenul (din aer) (explozie)
D E S C O M P U N E R E: C= A+B
C = subst compus ,Ai B = subst simple sau compuse

CaCO3 = CaO + CO2


2H2O2 = 2H2O + O2
2NaNO3 = 2NaNO2 + O2
S U B S T I T U I E: A + BC = AC+B
A = substan simpl, BC = substan compus,
subst simpl nlocuiete un element din subs compus.

Mg+ H2SO4= MgSO4 +H2


Fe + CuSO4 = FeSO4+Cu
Ca+2H2O=Ca(OH)2+H2
Peste strunjitura de Fe din eprubet
s-a adugat o soluie de piatr vnt.
Ce reacie chimic a avut loc?
S C H I M B: AB + CD = AD + CB
AB i CD = subst compuse, schimb cte un element

H2SO4+BaCl2=BaSO4 + 2HCl
HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3
NaCl + H2SO4= Na2SO4+2HCl
CaCO3+2HCl = CaCl2+ H2CO3
H2CO3 = H2O + CO2
Reacia CuSO4 cu NaOH. Tipul
reaciei? Cine este precipitatul?