Sunteți pe pagina 1din 5

RAPORTURI

CETĂŢENI -
AUTORITĂŢI
CETĂŢENIA ÎN DEMOCRAŢIE
- VOTUL este universal, direct, secret.
Permite participarea cetăţenilor la viaţa
politică
- FUNCŢIILE se
obţin prin: 1. alegere,
2. numire (în funcţie de competenţe)
- RELAŢII CETĂŢENI-AUTORITĂŢI:
bazate pe:
1. respect reciproc
2. respectarea legii
RELAŢII CETĂŢENI - AUTORITĂŢI
- Cetăţenii trebuie să respecte
autoritatea conducătorilor aleşi
- Situaţiile de conflict între cetăţeni şi
autorităţi se rezolvă în justiţie în
Contencios Administrativ
- Obligaţii cetăţeneşti: plata taxelor
- Drepturi cetăţeneşti: autorităţile
trebuie să fie în slujba cetăţeanului
- Relaţiile între funcţionari şi cetăţeni trebuie
să se bazeze pe respect reciproc
AVANTAJE ALE ACTIVITĂŢII
AUTORITĂŢILOR
Aplicarea legii: pentru apărarea ordinii
constituţionale şi securităţii cetăţenilor
Gestionarea paşnică a conflictelor
Asigurarea unor servicii esenţiale
Apărarea drepturilor individului
Folosirea eficientă a resurelor
Îmbunătăţirea calităţii vieţii
MANIFESTAREA RELAŢIILOR DE
AUTORITATE
Au autoritate persoanele cu rol decizional.
Manifestarea autorităţii se face în cadru
legal, prin RESPECTAREA LEGII...avantaje:
- ordinea, organizarea şi
conducerea societăţii
- protecţia cetăţenilor în
faţa abuzurilor de putere