Sunteți pe pagina 1din 138

PATOLOGIA PARODONTALĂ IN

CONTEXT SISTEMIC

Universitatea de Medicină şi
Farmacie
“Gr. T. Popa” Iaşi
Facultatea de Medicină
Dentară

Disciplina de
PARODONTOLOGIE

Sef lucr. dr.

SORINA SOLOMON
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Introducere
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE
ASPECTE GENERALE

3. AFECŢIUNI
• creşterea speranţei de viaţă prin asistenţa medicală
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE
• segment actual dominant al populaţiei
AFECŢIUNI INFECŢIOASE
 pacientul geriatric
AFECŢIUNI METABOLICE  pacientul compromis medical prin
AFECŢIUNI ENDOCRINE  afecţiuni cronice
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE  imunodeficienţe (transplante)
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE  multi – medicaţie
4. IMUNODEFICIENŢE
 pacientul cu risc medical potenţial
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE
• PACIENTUL ACTUAL cu probleme de ordin
IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
 medical Exemple de medicaţie
 psiho–social  steroidă
5. VARIA  anticoagulantă
 imunosupresivă
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Introducere
1. INTRODUCERE • boala parodontală prezintă, prin interacţiuni
2. CONDIŢII SISTEMICE complexe gazdă – agent patogen, o variabilitate a
formelor de manifestare clinică în raport cu:
3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
 etiologia bacteriană
AFECŢIUNI EREDITARE
 răspunsul imun al gazdei
AFECŢIUNI INFECŢIOASE  progresia clinică a bolii
AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE • importanţa gazdei rezidă în asocierea afecţiunilor


AFECŢIUNI HEMATOLOGICE sistemice la procesul de distrucţie parodontală
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE BOALĂ DEZECHILIBRU


PARODONTALĂ FACTORI DE HOMEOSTAZIC
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE SUSCEPTIBILITATE
IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
 debut AI GAZDEI  distrucţie
 progresie tisulară
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Introducere
1. INTRODUCERE MANIFESTĂRI PARODONTALE
2. CONDIŢII SISTEMICE
 gingivite
3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
 parodontite
AFECŢIUNI EREDITARE
 manifestări oro–parodontale ale afecţiunilor
AFECŢIUNI INFECŢIOASE sistemice
AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE TENDINŢE


AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE • studiul relaţiei status general – boală parodontală


4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE
• afecţiuni sistemice – factori patogenici asociaţi
IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

• identificarea pacientului cu risc medical potenţial


5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Condiţii sistemice
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Pubertate
1. INTRODUCERE ASPECTE GENERALE
2. CONDIŢII SISTEMICE
• sinteză crescută de hormoni sexuali
3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE
• modificări ale microflorei
AFECŢIUNI INFECŢIOASE  capacitatea Prevotela intermedia de
AFECŢIUNI METABOLICE substituire a menadionei (factor de creştere)
AFECŢIUNI ENDOCRINE hormonilor sexuali estrogeni şi progestativi
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE  Capnocytophaga spp. Implicate în creşterea
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE tendinţei la sângerare
4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE
• modificări ale răspunsului tisular în raport cu
IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
nivelul hormonal crescut

5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE Condiţii sistemice
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE Pubertate
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE
GINGIVITA DE PUBERTATE
3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE
• răspuns inflamator exagerat la iritanţi locali care în
AFECŢIUNI INFECŢIOASE
mod normal ar fi determinat o gingivită medie
AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE • hipercreştere gingivală accentuată


AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE • suprafaţă cu aspect eritematos, lucioasă


4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Condiţii sistemice
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Pubertate
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Gingivită de pubertate
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Condiţii sistemice
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Sarcina
1. INTRODUCERE ASPECTE GENERALE
2. CONDIŢII SISTEMICE
• nivel crescut de PROGESTERON
3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
 factor de creştere (substitut al menadionei)
AFECŢIUNI EREDITARE
pentru Prevotela intermedia
AFECŢIUNI INFECŢIOASE  proliferare vasculară
AFECŢIUNI METABOLICE  permeabilitate vasculară crescută
AFECŢIUNI ENDOCRINE  influenţe imunosupresive
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE • răspuns gingival exagerat faţă de prezenţa plăcii


4. IMUNODEFICIENŢE bacteriene
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Condiţii sistemice
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Sarcină
1. INTRODUCERE GINGIVITA DE SARCINĂ (forma generalizată)
2. CONDIŢII SISTEMICE
• prevalenţă 35 – 100 %
3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE
• condiţie tranzitorie şi autolimitantă
AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE • tipar de evoluţie corelat cu nivelul hormonal


AFECŢIUNI ENDOCRINE corelare nivel gonadotropina
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE  corelare nivel progesteron activ
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE (nivel scăzut de metabolizare)
4. IMUNODEFICIENŢE  reducere post–partum
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Condiţii sistemice
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Sarcină
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Gingivită de sarcină – forma generalizată.
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE Condiţii sistemice
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE Contracepţie
1. INTRODUCERE • situaţie similară celei întâlnite în sarcină
distrucţie parodontală evidenta pentru o perioadă
2. CONDIŢII SISTEMICE
de administrare mai mare de 18 luni
3. AFECŢIUNI
SISTEMICE • nu există o corelare precisa a manifestării
AFECŢIUNI EREDITARE parodontale şi conţinutul de estrogeni şi
AFECŢIUNI INFECŢIOASE progesteron sau cu expunerea cumulativă
AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Inflamaţie gingivală asociată

5. VARIA contraceptivelor orale .


previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
Condiţii sistemice
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Menopauză
ŞI AFECŢIUNI GINGIVITA POST–CLIMACTERICĂ
SISTEMICE • nu reprezintă o condiţie clinică obligatorie
1. INTRODUCERE • termen eronat folosit, nu reprezintă o caracteristică a
modificărilor orale din menopauză
2. CONDIŢII SISTEMICE
• CLINIC
3. AFECŢIUNI  epiteliu atrofiat, uneori cu arii de ulceraţii
SISTEMICE  suprafaţă uscată, lucioasă
AFECŢIUNI EREDITARE  culoare variabilă: paliditate…eritem
AFECŢIUNI INFECŢIOASE  sângerare gingivală
AFECŢIUNI METABOLICE • simptomatologie similară gingivitei descuamative
AFECŢIUNI ENDOCRINE  senzaţie de arsură, uscăciune
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE  sensibilitate la variaţii termice
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

5. VARIA Gingivo–stomatită post–climacterică


previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni ereditare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
idiopatice
1. INTRODUCERE FIBROMATOZA GINGIVALĂ
2. CONDIŢII SISTEMICE
• forma frecventă – sindrom autosomal dominant
3. AFECŢIUNI
SISTEMICE • asociat: hipertricoză, retard mental
AFECŢIUNI EREDITARE
• HIPERCREŞTEREA GINGIVALĂ
AFECŢIUNI INFECŢIOASE  poate precede secvenţa de erupţie dentară
AFECŢIUNI METABOLICE  poate interfera cu erupţia dentară
AFECŢIUNI ENDOCRINE  poate acoperi parţial / total coroana clinică
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE • necomplicată inflamator:
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE  aspect ferm, roz pal
4. IMUNODEFICIENŢE  suprafaţă granitată
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE
• recurenţă după gingivectomie (de preferinţă după
IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
pubertate când rata de dezvoltare a ţesuturilor este
scăzută)
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE Afecţiuni ereditare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE idiopatice
1. INTRODUCERE
Fibromatoza gingivală.
2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE

AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE
Fibromatoza gingivală. Inflamaţie
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE gingivală secundară
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

Fibromatoza gingivală.
5. VARIA Abateri de la axul normal de erupţie
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni ereditare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
epitelio–conjunctive
1. INTRODUCERE SINDROM EHLER – DANLOS
2. CONDIŢII SISTEMICE
• transmitere autosomal dominantă
3. AFECŢIUNI
SISTEMICE • caracterizată prin anomalii de structură a
AFECŢIUNI EREDITARE
colagenului
AFECŢIUNI INFECŢIOASE  fragilitate cutanată
AFECŢIUNI METABOLICE  fragilitate mucosală
AFECŢIUNI ENDOCRINE  fragilitate vasculară
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE  hiperlaxitate ligamentară
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE • uneori forme de parodontită agresivă
4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni ereditare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
epitelio–conjunctive
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE

AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

Pacient 14 ani sindrom Ehler – Danlos tip VIII. Pierdere generalizată


5. VARIA
de ataşament.
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni ereditare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
epitelio–conjunctive
1. INTRODUCERE EPIDERMOLYSIS BULLOSA
2. CONDIŢII SISTEMICE
• transmitere autosomal dominantă sau recesivă
3. AFECŢIUNI
SISTEMICE • forme clinice
AFECŢIUNI EREDITARE
 tip epidermolitic
AFECŢIUNI INFECŢIOASE  tip joncţional
AFECŢIUNI METABOLICE  tip dermolitic
AFECŢIUNI ENDOCRINE • uneori forme de parodontită agresivă
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE • mecanism etio–patogenic de tip autoimun
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE (detalii v. imunodeficienţe)


IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni ereditare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
metabolice
1. INTRODUCERE HIPOFOSFATAZIA
2. CONDIŢII SISTEMICE
• transmitere autosomal recesivă (uneori dominantă)
3. AFECŢIUNI
SISTEMICE

AFECŢIUNI EREDITARE
• caracterizată prin deficit de fosfatază alcalină şi
AFECŢIUNI INFECŢIOASE mineralizare osoasă anormală
AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE • cement anormal sau absent


AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE • ligament parodontal neorganizat


4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE
• pierdere prematură a dentiţiei primare şi secundare
IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

• susceptibilitate crescută la infecţii


5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni ereditare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
imune
1. INTRODUCERE SINDROM PAPILLON – LEFÈVRE
2. CONDIŢII SISTEMICE
• sinonim: hiperkeratoza palmo – plantară
3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
• anomalie imunologică insuficient cunoscută
AFECŢIUNI EREDITARE
 activitate scăzută a neutrofilelor
AFECŢIUNI INFECŢIOASE
 afinitate de receptor scăzută pentru liganzii
AFECŢIUNI METABOLICE
chemotactismului (formilpeptide)
AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE • liză osoasă rapidă şi generalizată


AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE
• interesare parodontală a ambelor dentiţii
4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE
• după exfoliere parodonţiu de înveliş cu aspect
IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE normal
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni ereditare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
imune
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE

AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

Pacient 3 ani sindrom Papillon – Lefèvre. Pierdere prematură


5. VARIA
a 5.1 şi parodontită prepubertară.
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni ereditare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
imune
1. INTRODUCERE SINDROM CHÉDIAK – HIGASHI
2. CONDIŢII SISTEMICE
• afecţiune rară cu transmitere autosomal recesivă
3. AFECŢIUNI
SISTEMICE (1q43 ?)
AFECŢIUNI EREDITARE
• defecte structurale şi biochimice ale neutrofilelor
AFECŢIUNI INFECŢIOASE • defect lizozomal ce conduce la anomalii şi disfuncţii
AFECŢIUNI METABOLICE ale neutrofilelor (chemotactism, fagocitoză)
AFECŢIUNI ENDOCRINE • imunitate celulară şi umorală normală dar răspuns
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE specific nefuncţional
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE • gingivită severă, pierdere rapidă de ataşament şi
4. IMUNODEFICIENŢE exfolierea unităţilor odontale
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE
• susceptibilitate crescută la infecţii
IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
• adesea deces înaintea vârstei de 5 ani

5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO- Afecţiuni ereditare
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE imune
ŞI AFECŢIUNI HIPERIMUNOGLOBULINEMIA E (SINDROM JOB)
SISTEMICE
1. INTRODUCERE
disfuncţie complexă autosomal recesivă (7q21 ?)

2. CONDIŢII SISTEMICE
• nivel seric crescut al Ig E
3. AFECŢIUNI •defecte variabile în chemotactism
SISTEMICE  prin deficit IFNγ
AFECŢIUNI EREDITARE  prin complexe imune circulante
AFECŢIUNI INFECŢIOASE eliberare crescută de histamină
AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE
ASPECTE CLINICE
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE
 dermatită cronică
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE
 infecţii cronice cu
4. IMUNODEFICIENŢE patogeni oportunişti
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE  absenţa inflamaţiei
IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE (abcese “reci”)
5. VARIA
Candidoză pseudo–membranoasă severă la un pacient cu sindrom Job
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni ereditare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
imune
1. INTRODUCERE SINDROM DOWN (trisomia 21)
2. CONDIŢII SISTEMICE
• transmitere autosomală
3. AFECŢIUNI
SISTEMICE

AFECŢIUNI EREDITARE
• defecte în chemotactism şi fagocitoză ce conduce
AFECŢIUNI INFECŢIOASE la disfuncţii ale neutrofilelor
AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE • afectare parodontală a dentiţiei primare şi a celei


AFECŢIUNI HEMATOLOGICE secundare
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE • inflamaţie severă, pierdere rapidă de ataşament


IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
• incidenţă crescută a formării de pungi parodontale,
liză osoasă generalizată
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni ereditare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
imune
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE

AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni ereditare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
imune
1. INTRODUCERE SINDROM LAD (Leucocyte Adhesion Deficiency)
2. CONDIŢII SISTEMICE
• transmitere autosomală recesivă
3. AFECŢIUNI
SISTEMICE • afectare parodontală corelată cu defecte ale uneia
AFECŢIUNI EREDITARE
sau ambelor gene alele (21q22.3)
AFECŢIUNI INFECŢIOASE • homozigoţi: parodontită pre-pubertară generalizată
AFECŢIUNI METABOLICE ce interesează ambele dentiţii
AFECŢIUNI ENDOCRINE • heterozigoţi: status parodontal pre-pubertar normal
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE dar nu este exclusă afectarea parodontală post–
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE pubertară
4. IMUNODEFICIENŢE • deficit în expresia adezinelor cu rol esenţial în
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE
răspunsul imun
IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
• distrucţie parodontală severă şi rapidă

5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO- Afecţiuni ereditare
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE imune
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE

AFECŢIUNI EREDITARE
Pacient sex masc. 12 ani. Inflamaţie acută, proliferare gingivală, mobilitate,
AFECŢIUNI INFECŢIOASE edentaţii, migrări patologice.
AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

5. VARIA
Ortopantomografie la vârsta de 12 ani.Radiocefalograma la vârsta de 14 ani
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO- Afecţiuni ereditare
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE imune
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE

AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

5. VARIA
Aspecte clinice şi radiografice ale surorii (18 ani). Inflamaţie gingivală,
previous next 2/4/2018 liză osoasă, stare edentată parţială.
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni infecţioase
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
virale
INFECŢII CU VIRUS HERPES SIMPLEX
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE GINGIVO – STOMATITA HERPETICĂ


3. AFECŢIUNI
SISTEMICE • agent patogen HSV–1 (adenovirus)
AFECŢIUNI EREDITARE • infecţie primară în copilărie, frecvent asimptomatică
AFECŢIUNI INFECŢIOASE • febră, stare generală alterată, adenopatie
AFECŢIUNI METABOLICE
• leziuni veziculare, ulterior ulcerative, punctiforme,
AFECŢIUNI ENDOCRINE
cu tendinţă la coalescenţă, înconjurate de un halo
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE
eritematos
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE
• vindecare fără cicatrici
4. IMUNODEFICIENŢE • factori de recurenţă: traumă, febră, radiaţie UV
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE • recurenţă
IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE  buze, vermillon
5. VARIA  gingie (suspiciune HIV)
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE Afecţiuni infecţioase
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE virale
INFECŢII CU VIRUS HERPES SIMPLEX
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE
Gingivo–stomatită herpetică

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
Afecţiuni infecţioase
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
virale
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE INFECŢII CU VIRUS HERPES SIMPLEX
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE Leziune cutanată


AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

5. VARIA
Gingivo–stomatită herpetică acută
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni infecţioase
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
virale
INFECŢII CU VIRUS HERPES SIMPLEX
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Gingivo–stomatită herpetică acută
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
Afecţiuni infecţioase
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
virale
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE INFECŢII CU VIRUS HERPES SIMPLEX
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE
Aspect caracteristic al infecţiei cu
3. AFECŢIUNI herpes simplex la un pacient
infectat HIV. Se descriu leziuni
SISTEMICE ulcerative (1 mm diametru) dispuse
AFECŢIUNI EREDITARE în ciorchine.
AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE Aspect caracteristic de gingivo-


stomatită herpetică cu interesare
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE parodontală la un pacient infectat HIV
IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
Afecţiuni infecţioase
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
virale
ŞI AFECŢIUNI INFECŢII CU VIRUS VARICELA ZOSTER
SISTEMICE
ASPECTE GENERALE
1. INTRODUCERE • adenovirus similar HSV
• leziuni primare (primo–infecţie) / leziuni secundare
2. CONDIŢII SISTEMICE
•reactivare frecventă la pacienţi imuno-compromişi
3. AFECŢIUNI  leziuni veziculare localizate pe dermatoamele
SISTEMICE
 ramurilor terminale trigeminale
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE  ulceraţii şi infecţii secundare


AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE Ulceraţii extensive cu localizare


parodontală datorate infecţiei cu
Infecţie primară . virus varicela - zoster (herpes
5. VARIA
zoster) la un pacient infectat HIIV.
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni infecţioase
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
virale
INFECŢII CU VIRUS COXSACKIE
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
HFMD
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni infecţioase
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
virale
INFECŢII CU VIRUS EPSTEIN–BARR
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Aspect caracteristic al leucoplaziei păroase la un pacient infectat HIV. Se
descrie hiperkeratoză de-a lungul marginii laterale a limbii ce se extinde
5. VARIA
spre faţa dorsală.
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni infecţioase
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
virale
INFECŢII CU VIRUS EPSTEIN–BARR
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Limfom Burkitt.
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni infecţioase
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
virale
INFECŢII CU PAPILOMAVIRUS UMAN
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE
• varietate de adenovirusuri epiteliotrope
3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
• leziuni orale frecvent localizate la nivel gingival
AFECŢIUNI EREDITARE
 papilom scuamocelular (frecvent)
AFECŢIUNI INFECŢIOASE  verruca vulgaris (comun)
AFECŢIUNI METABOLICE  condyloma acuminatum (rar)
AFECŢIUNI ENDOCRINE  hiperplazie epitelială focală (rar)
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE • leziuni frecvente la pacienţi imunocompromişi
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE • entităţi clinice benigne exofitice
4. IMUNODEFICIENŢE  epiteliu hiperplazic
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE
 acantoză
IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
 hiper–parakeratoză

5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni infecţioase
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
virale
INFECŢII CU PAPILOMAVIRUS UMAN
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

Leziuni parodontale detreminate de HPV.


5. VARIA
În medalion – acantoză, parakeratoză, koilocite.
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni infecţioase
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
virale
INFECŢII CU PAPILOMAVIRUS UMAN
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Condyloma acuminatum
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni infecţioase
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
virale
INFECŢII CU PAPILOMAVIRUS UMAN
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Verruca vulgaris
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni infecţioase
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
bacteriene
1. INTRODUCERE ASPECTE GENERALE
2. CONDIŢII SISTEMICE
• microfloră orală 300 – 400 specii
3. AFECŢIUNI
• specii patogene 10 – 20
SISTEMICE
• număr redus de infecţii bacteriene specifice
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE
FACTORI PROTECTIVI
AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE • integritatea mucoasei orale


AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE • mecanisme anti–bacteriene
 salivă (Ig A secretorie)
4. IMUNODEFICIENŢE
 fluid crevicular (Ig A serică, Ig M, Ig G)
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
• prezenţa neutrofilelor

5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni infecţioase
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
bacteriene
1. INTRODUCERE GINGIVITA ULCERO–NEROTICĂ
2. CONDIŢII SISTEMICE
• infecţie endogenă, polimicrobiană
3. AFECŢIUNI
• perturbarea relaţiei patogeni – gazdă
SISTEMICE
• dezvoltare excesivă a complexului fuso–spirochetal
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE
• caracteristic – fenomene de necroză gingivală
AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE MICROORGANISME IMPLICATE


AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE • Treponema spp. T. vincenti


• Prevotella spp. P. intermedia
4. IMUNODEFICIENŢE
• Porphyromonas spp. P. gingivalis
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
• Selenomonas spp. S. sputigena
• Fusobacterium spp. F. fusiformis
5. VARIA
• Leptotrichia spp. L. buccalis
previous next 2/4/2018
KIT COMERCIAL FABRICANT BACTERII CAUTATE TEHNICA
FOLOSITA
Hain Diagnostica Micro-IDent® PCR
Micro-IDent® BioCentric (France) Aggregatibacter actinomycetemcomitans,
Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia,
Tannarella forsythia, Treponema denticola
Micro-IDent®plus
Speciile precedente, plus: Peptostreptococcus micros,
Fusobacterium spp, Campylobacter rectus, Eubacterium
nodatum, Eikenella corrodens, Capnocytophaga spp.

GABA Carpegen Aggregatibacter actinomycetemcomitans, PCR in timp


Meridol® Paro-Diagnostic
Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, real
Tannarella forsythia, Treponema denticola,
Fusobacterium spp
Laboratoire Pierre Fabre Aggregatibacter actinomycetemcomitans, PCR in timp
Perio-Analyse® Institut Clinident Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, real
Tannarella forsythia, Treponema denticola,
Campylobacter rectus, Eikenella corrodens,
Peptostreptococcus micros, Fusobacterium nucleatum
SUNSTAR Pharmadent Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Hibridizare
GUM PerioCheck®
Porphyromonas gingivalis, Tannarella forsythia, directa a ARN
Treponema denticola
LCL Biokey GmbH Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Hibridizare cu
LCL Periodontitis-Test® Allemagne Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, sonda ADN
Tannarella forsythia

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE Afecţiuni infecţioase
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE bacteriene
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE Gingivită ulcero–necrotică.


AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni infecţioase
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
bacteriene
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Sifilis.
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni infecţioase
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
fungice
1. INTRODUCERE ASPECTE GENERALE
2. CONDIŢII SISTEMICE
• frecvent datorate speciilor din genul Candida
3. AFECŢIUNI
• C. albicans
SISTEMICE
 specie frecvent asociată
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE
 specie comensală, oportunistă
AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE FACTORI PREDISPOZANŢI


AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE • factori locali, vârste extreme


• medicaţie
4. IMUNODEFICIENŢE
 antibioterapie
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
 medicaţie steroidă
• xerostomie – medicaţie, sindrom Sjögren
5. VARIA
• afecţiuni sistemice – leucemie, HIV–SIDA, diabet
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni infecţioase
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
fungice
1. INTRODUCERE CLASIFICAREA CANDIDOZELOR ORALE
2. CONDIŢII SISTEMICE
CANDIDOZE LIMITATE LA MUCOASA ORALĂ
3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
• candidoze acute
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE
 candidoză pseudo–membranoasă
AFECŢIUNI METABOLICE
 candidoză atrofică (eritematoasă)
AFECŢIUNI ENDOCRINE
• candidoze cronice
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE
 candidoză atrofică (paraprotetică)
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE
 cheilită angulară
4. IMUNODEFICIENŢE  candidoză hipertrofică
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE MANIFESTĂRI ÎN CANDIDOZE GENERALIZATE


5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni infecţioase
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
fungice
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Candidoză ATROFICĂ.
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni infecţioase
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
fungice
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Candidoză HIPERPLAZICĂ.
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO- Afecţiuni infecţioase
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE fungice
ŞI AFECŢIUNI Candidoză pseudo–membranoasă
SISTEMICE severă asociată infecţiei HIV/SIDA.

1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE
Candidoză eritematoasa
IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
asociată infecţiei HIV/SIDA

5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO- Afecţiuni infecţioase
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE fungice
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE HIV – SIDA. Arii cu candidoză
pseudomembranoasă alături de
AFECŢIUNI INFECŢIOASE
arii cu candidoză eritematoasă.
AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
HIV – SIDA. Arii cu candidoză
5. VARIA pseudomembranoasă alături de
arii cu candidoză hiperplazica
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni metabolice
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
1. INTRODUCERE ASPECTE GENERALE / OPINII ACTUALE
2. CONDIŢII SISTEMICE
• deficienţele nutritive produc modificări la nivelul
3. AFECŢIUNI
cavităţii orale interesând
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE
 mucoase
AFECŢIUNI METABOLICE
 os alveolar
AFECŢIUNI ENDOCRINE  ţesuturi parodontale MANIFESTĂRI ORO–
PARODONTALE ALE
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE
DEFICIENŢELOR
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE NUTRITIVE

4. IMUNODEFICIENŢE
• nu există deficienţe nutriţionale care să producă ele
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
însele gingivită sau parodontită

5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni metabolice
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
1. INTRODUCERE DEFICIENŢELE NUTRITIVE
2. CONDIŢII SISTEMICE
• pot afecta condiţia parodonţiului
3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
• pot agrava efectele factorilor locali de iritaţie şi ale
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE
forţelor ocluzale excesive
AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE • caracterul fizic al dietei – efecte de autocurăţire şi


AFECŢIUNI HEMATOLOGICE de stimulare parodontală
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

• efectul nutriţiei asupra microorganismelor orale


4. IMUNODEFICIENŢE
 sursă de nutrienţi
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
 influenţa naturii nutriţiei asupra distribuţiei,
activităţii metabolice şi potenţialului patogen
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni metabolice
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Avitaminoze
1. INTRODUCERE
AVITAMINOZA A
2. CONDIŢII SISTEMICE
GENERAL:
3. AFECŢIUNI  manifestări oculare  metaplazie epitelială
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE
date insuficiente privitoare la efectele asupra
AFECŢIUNI INFECŢIOASE parodonţiului uman:
AFECŢIUNI METABOLICE  metaplazie epitelială
AFECŢIUNI ENDOCRINE  proces întârziat de cicatrizare
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE  proliferarea epiteliului de joncţiune
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE
(pungi parodontale)
4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE AVITAMINOZA E
IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
• nu există relaţii demonstrate între aceasta şi
5. VARIA
afectarea orală
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni metabolice
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Avitaminoze
1. INTRODUCERE
AVITAMINOZA D
2. CONDIŢII SISTEMICE
GENERAL: hiperparatiroidism secundar (IRC)
3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
• osteoporoza osului alveolar
AFECŢIUNI EREDITARE
• rată osteogeneză dar osteoidul rămâne necalcificat
AFECŢIUNI INFECŢIOASE • rată redusă de resorbţie a osteoidului (exces)
AFECŢIUNI METABOLICE • îgustarea spaţiului periodontal
AFECŢIUNI ENDOCRINE • rată normală de cementogeneză dar cu defete ale
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE mineralizării
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE
• RADIOGRAFIC
4. IMUNODEFICIENŢE  dispariţia parţială / totală a laminei dura
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE  scăderea densităţii trabeculaţiei osoase
IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni metabolice
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Avitaminoze
1. INTRODUCERE
AVITAMINOZA B
2. CONDIŢII SISTEMICE
• deficienţă general multiplă (complex B)
3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
• MODIFICĂRI GENERALE
AFECŢIUNI EREDITARE
 anemie macrocitară
AFECŢIUNI INFECŢIOASE
 eritropoeză megaloblastică
AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE
 leziuni gastro–intestinale
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE • MODIFICĂRI ORALE


 gingivită nespecifică
4. IMUNODEFICIENŢE
 inflamaţia generală a mucoasei orale
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE
 glosită, glosodinie
IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
 cheilită angulară
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni metabolice
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Avitaminoze
1. INTRODUCERE AVITAMINOZA C
2. CONDIŢII SISTEMICE vitamina C – esenţială hidroxilării prolinei
3. AFECŢIUNI • manifestare clinică – scorbut
SISTEMICE
 diateză hemoragică – fragilitate capilară
AFECŢIUNI EREDITARE
 permeabilitate vasculară crescută – edeme
AFECŢIUNI INFECŢIOASE
 anemie normocromă
AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE
 susceptibilitate crescută la infecţii
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE
 proces de cicatrizare întârziat
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE • deficienţe în metabolismul ţesutului osos şi al
colagenului
4. IMUNODEFICIENŢE
 modificări de structură a colagenului
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE
 resorbţie osteoclastică crescută
IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
 reducerea formării osteoidului
5. VARIA  disfuncţia osteoblastelor
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO- Afecţiuni metabolice
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE Avitaminoze
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE AVITAMINOZA C
1. INTRODUCERE • agravarea răspunsului gingival şi parodontal
2. CONDIŢII SISTEMICE • gingivită asimetrică
• sângerare spontană, peteşii
3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
• ulceraţii gingivale
AFECŢIUNI EREDITARE
• mobilitate dentară
AFECŢIUNI INFECŢIOASE • pungi parodontale cu evoluţie rapidă
AFECŢIUNI METABOLICE • exfolierea unităţilor odontale
AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

5. VARIA
Afectare parodontală severă în avitaminoza C.
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni endocrine
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
1. INTRODUCERE ASPECTE GENERALE
2. CONDIŢII SISTEMICE
• afectarea ţesutului parodontal ca manifestare
3. AFECŢIUNI
parodontală a disfuncţiei endocrine
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE
• modificarea răspunsului tisular parodontal la placa
AFECŢIUNI METABOLICE
bacteriană
AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE • producerea de modificări anatomice la nivelul


AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE cavităţii orale ce favorizează
 acumularea de placă bacteriană
4. IMUNODEFICIENŢE
 apariţia traumei din ocluzie
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
 ulceraţii gingivale

5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO- Afecţiuni endocrine
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE Glanda tiroidă
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
1. INTRODUCERE ASPECTE GENERALE HIPOTIROIDISM
2. CONDIŢII SISTEMICE
• proces întârziat de apoziţie osoasă
3. AFECŢIUNI
• sisteme haversiene reduse
SISTEMICE
• fără evidenţa afectării parodontale
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE
ASPECTE CLINICE
AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE • hiperkeratoză


AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE • procese degenerative ale fibrelor de colagen
• spaţiu desmodontal lărgit
4. IMUNODEFICIENŢE
• osteoporoza osului alveolar, resorbţii lacunare
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
• lacune de resorbţie osoasă, fibroză medulară

5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO- Afecţiuni endocrine
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE Glandele paratiroide
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
1. INTRODUCERE ASPECTE GENERALE HIPERPARATIROIDISM
2. CONDIŢII SISTEMICE
• demineralizare scheletală generalizată
3. AFECŢIUNI
• procese osteoclazice şi de proliferare fibrotică
SISTEMICE
• spaţii medulare largi
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE
• formare de chisturi osoase, tumori cu celule gigant
AFECŢIUNI METABOLICE
(“brown tumour” – ţesut fibros, hemosiderină)
AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE ASPECTE ORO–PARODONTALE


AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

• malocluzie, mobilitate dentară


4. IMUNODEFICIENŢE
• osteoporoza osului alveolar
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
• spaţiu desmodontal lărgit
• absenţa parţială / totală a laminei dura
5. VARIA
• spaţii de radiotransparenţă cu aspect chistic
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni endocrine
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Glanda hipofiză
1. INTRODUCERE ASPECTE GENERALE HIPERPITUITARISM
2. CONDIŢII SISTEMICE
• dezvoltare excesivă a bazei osoase
3. AFECŢIUNI
• treme, diasteme – impactare alimentară
SISTEMICE
• hipercementoză
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE
ASPECTE GENERALE HIPOPITUITARISM
AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE • bază osoasă insuficient dezvoltată


AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE • incongruenţe şi malpoziţii dentare
• inflamaţie gingivală
4. IMUNODEFICIENŢE
• procese degenerative ale fibrelor ligamentare
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
• proces scăzut de osteogeneză
• apoziţie cementară redusă, procese de resorbţie
5. VARIA
• degenerări chistice şi calcificări ale REM
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni endocrine
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Glanda hipofiză
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Acromegalie
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO- Afecţiuni endocrine
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE Pancreasul endocrin
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
1. INTRODUCERE ASPECTE GENERALE DIABETUL ZAHARAT
2. CONDIŢII SISTEMICE
• risc crescut pentru boală parodontală severă
3. AFECŢIUNI
SISTEMICE (diabetul necontrolat)
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE
• incidenţă crescută a progresiei bolii
AFECŢIUNI METABOLICE • factori responsabili
AFECŢIUNI ENDOCRINE
 disfuncţia neutrofilelor (răspuns inflamator)
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE
prin deficienţe funcţionale
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE
 eliberare crescută de mediatori ai inflamaţiei
4. IMUNODEFICIENŢE  alterarea metabolismului colagenului
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE
Fond patologic:
IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
 rezistenţă scăzută la infecţie
5. VARIA  deficienţe vasculare (microangiopatii)
 severitate crescută a reacţiei inflamatorii
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
Afecţiuni endocrine
IMUNODEFICIENŢE
ŞI AFECŢIUNI
Pancreasul endocrin
SISTEMICE
1. INTRODUCERE MODIFICAREA FLOREI PARODONTOGENE
2. CONDIŢII SISTEMICE
• floră general similară pacientului non–diabetic
3. AFECŢIUNI
 P. gingivalis
SISTEMICE
 P. intermedia
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE
• stare hiperglicemică şi mecanisme imune deficitare
AFECŢIUNI ENDOCRINE ce conduc la dezvoltarea unui grup specific de
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE microorganisme
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE  A. actinomycetemcomitans
 Capnocytophaga spp.
4. IMUNODEFICIENŢE
 Campylobacter rectus
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO- Afecţiuni endocrine
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE Pancreasul endocrin
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
1. INTRODUCERE DISFUNCŢIA NEUTROFILELOR
2. CONDIŢII SISTEMICE • duce la susceptibilitate crescută pt boală
3. AFECŢIUNI
• defecte în chemotactism, fagocitoză
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE RĂSPUNS INFLAMATOR EXAGERAT


AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE
• stare autoimună asociată genelor HLA
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE
–DR3
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE –DR4
–DRQ
4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE
• genele alele HLA sunt asociate formelor severe de
IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE boală parodontală progresivă
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO- Afecţiuni endocrine
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE Pancreasul endocrin
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
1. INTRODUCERE DEFICIENŢE ÎN METABOLISMUL COLAGENULUI
2. CONDIŢII SISTEMICE • sinteză scăzută de colagen
3. AFECŢIUNI
• deficienţă în degradarea colagenului
SISTEMICE • scăderea conţinutului în colagen a ţesuturilor
AFECŢIUNI EREDITARE parodontale (fenomen specific în diabet)
AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE
DEFICIENŢE ÎN PROCESUL DE VINDECARE
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE • scăderea cantităţii de colagen cicatriceal


 glicozilare proteică non–enzimatică
4. IMUNODEFICIENŢE
 factori limitanţi ai PDGF, TGF-β
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE
 activitate scăzută a colagenazei
IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
• ţesut cicatriceal cu rezistenţă scăzută
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO- Afecţiuni endocrine
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE Pancreasul endocrin
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
1. INTRODUCERE Afectare parodontală severă
la un pacient diabetic
2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

Afectare parodontală severă


4. IMUNODEFICIENŢE
inflamatie gingivala marcata
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE si multiple abcese
parodontale -DZ necontrolat
IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni hematologice
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Leucemie
1. INTRODUCERE ASPECTE GENERALE
2. CONDIŢII SISTEMICE
• neoplaziii maligne ale precursorilor seriei albe
3. AFECŢIUNI
 înlocuirea măduvei hematogene cu celule
SISTEMICE
leucemice proliferative
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE
 prezenţa în circuitul sanguin a celulelor imature
AFECŢIUNI METABOLICE
 infiltrarea organelor (ficat, splină, ganglioni)
AFECŢIUNI ENDOCRINE
• forme clinice funcţie de evoluţie şi originea
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE
celulelor interesate
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE
• patologie asociată
4. IMUNODEFICIENŢE  anemie
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE  granulocitopenie
IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE • manifestări orale pregnante în formele acute
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni hematologice
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Leucemie
1. INTRODUCERE MANIFESTĂRI ORO–PARODONTALE
2. CONDIŢII SISTEMICE
 INFILTRAT LEUCEMIC AL PARODONŢIULUI
3. AFECŢIUNI
 infiltrat gingival – hipercreştere gingivală
SISTEMICE
– pungi gingivale
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE
– inflamaţie secundară
AFECŢIUNI METABOLICE
 infiltrarea osului alveolar
AFECŢIUNI ENDOCRINE  aspecte pregnante în formele acute
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE • aspect hiperplazic, edematos (papila interdentară)


4. IMUNODEFICIENŢE
• aspect roşu–albăstrui, contur rotunjit, ulterior
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
hipercreştere ce acoperă parţial coroana clinică

5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni hematologice
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Leucemie
1. INTRODUCERE MANIFESTĂRI ORO–PARODONTALE
2. CONDIŢII SISTEMICE
 SÂNGERARE GINGIVALĂ
3. AFECŢIUNI
SISTEMICE • semn incipient în absenţa semnelor de afectare
AFECŢIUNI EREDITARE • factori determinanţi
AFECŢIUNI INFECŢIOASE  trobocitopenie, medicaţia chemoterapeutică
AFECŢIUNI METABOLICE  inhibarea funcţiei normale a celulelor stem
AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE
 ULCERAŢII ORALE
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

• scăderea rezistenţei tisulare (granulocitopenie)


4. IMUNODEFICIENŢE
• incidenţă crescută a infecţiilor oportuniste
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
 ulceraţii  infecţii
• leziunile ulcerative apar de obicei în zonele expuse
5. VARIA
traumatismelor
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni hematologice
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Leucemie
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Manifestare orală în leucemia acută.
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni hematologice
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Leucemie
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Manifestare orală în leucemia acută. Infecţie virală HSV.
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni hematologice
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Leucemie
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Leucemie mielomonocitică acută.
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni hematologice
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Leucemie
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Leucemie mieloidă
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni hematologice
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Leucemie
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Leucemie monocitică
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni hematologice
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Leucemie
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Leucemie monocitică
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni hematologice
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Leucemie
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Eritroleucemie
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni hematologice
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Leucemie
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Hemoglobinurie paroxismală nocturnă: leucopenie, necroză gingivală
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni hematologice
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Purpură trombocitopenică
1. INTRODUCERE ASPECTE GENERALE
2. CONDIŢII SISTEMICE
• manifestare primară, idiopatică (boală Werlhof)
3. AFECŢIUNI
• manifestare secundară
SISTEMICE
 aplazia măduvei hematogene
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE
(tumori, radioterapie, medicaţie)
AFECŢIUNI METABOLICE
 leucemie (megakariocite)
AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE ASPECTE CLINICE


AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

• peteşii, macule hemoragice


4. IMUNODEFICIENŢE
• răspuns gingival anormal la iritanţi locali
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
(se reduce după îndepărtarea acestora)
• hipercreştere gingivală, consistenţă friabilă
5. VARIA
• sângerare spontană, dificil de controlat
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni psiho–somatice
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Stress
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE
• modalităţi de inducere complexe
3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
 dezvoltarea unor obiceiuri traumatice
AFECŢIUNI EREDITARE  efect direct SNV asupra echilibrului fiziologic
AFECŢIUNI INFECŢIOASE tisular
AFECŢIUNI METABOLICE
• factori emoţionali (stress, anxietate):
AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE
stressSNC cortizoldepresia sistemului imunitar
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE stress psiho–social  SNV  ADR.+ NOR–ADR.
4. IMUNODEFICIENŢE 
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE  proteaze şi prostaglandine
IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
 distrucţie tisulară
5. VARIA • asocierea factorilor de risc: fumat, igienă orală
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Afecţiuni psiho–somatice
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Stress
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Gingivită ulcero–necrotică.
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Imunodeficienţe
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
1. INTRODUCERE ASPECTE GENERALE
2. CONDIŢII SISTEMICE
• starea de imunosupresie interesează
3. AFECŢIUNI
 integritatea status–ului general
SISTEMICE
 integritatea status–ului parodontal
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE
• LEZIUNI PARODONTALE
AFECŢIUNI ENDOCRINE  susceptibilitatea la boală parodontală
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE depinde şi de sistemul imun
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

• LEZIUNI ORALE
4. IMUNODEFICIENŢE
 rezultat al incapacităţii de apărare faţă de
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
patogenii oportunişti
 frecvent similare indiferent de cauzele
5. VARIA
imunosupresiei
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Imunodeficienţe
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
CAUZELE IMUNOSUPRESIEI
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE • idiopatică (v. afecţiuni ereditare)


3. AFECŢIUNI
• secundară
SISTEMICE  asociată altor afecţiuni sistemice
AFECŢIUNI EREDITARE  iatrogenă (medicaţie, radioterapie)
AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE
ARII SPECIFICE DE INTERES ALE IMUNOSUPRESIEI
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE • susceptibilitatea individului la patogeni exogeni


• susceptibilitatea individului la patogeni endogeni
4. IMUNODEFICIENŢE
• dezvoltarea leziunilor orale prin agenţi patogeni
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE
oportunişti
IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
• efectele secundare ale terapiei imunosupresive
5. VARIA • răspunsul la tratamentul convenţional
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Imunodeficienţe primare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
1. INTRODUCERE ASPECTE GENERALE
2. CONDIŢII SISTEMICE
• sunt datorate unor defecte ale genelor care
3. AFECŢIUNI
controlează DEZVOLTAREA sau MATURAREA
SISTEMICE
sistemului imunitar
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE
• în generale sunt caracterizate de ABSENŢA ori
AFECŢIUNI METABOLICE
DISFUNCŢIA unui tip celular
AFECŢIUNI ENDOCRINE  limfocit T
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE  limfocit T
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE  fagocite
• anumite forme se caracterizează prin autoimunitate
4. IMUNODEFICIENŢE
• MANIFESTĂRI ORO–PARODONTALE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
 prin infecţii oportuniste
 prin mecanisme autoimune
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Imunodeficienţe primare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
1. INTRODUCERE FORME CLINICE manifeste prin
2. CONDIŢII SISTEMICE
• defecte combinate ale limfocitelor T şi B
3. AFECŢIUNI
 imunodeficienţa asociată severă
SISTEMICE
• defecte ale limfocitelor T
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE
 defecte ale MHC
AFECŢIUNI METABOLICE
 defecte ale liganzilor CD 40
AFECŢIUNI ENDOCRINE  defecte de număr ale limfocitelor T
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE • defecte ale limfocitelor B
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE • defecte ale neutrofilelor
 afecţiuni cronice granulomatoase
4. IMUNODEFICIENŢE
 deficienţă în adeziunea leucocitară (LAD)
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
 deficienţe de număr
• afecţiuni autoimune
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Imunodeficienţe primare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

Aspecte orale (parodontită prepubertară) la un pacient


5. VARIA
(5 ani) cu boală granulomatoasă cronică.
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Imunodeficienţe primare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Agranulocitoză
1. INTRODUCERE ASPECTE GENERALE
2. CONDIŢII SISTEMICE
• reducerea / absenţa în număr a granulocitelor
3. AFECŢIUNI
• etiologie : idiopatică, secundară
SISTEMICE
(aminopirină, sulfonamidă)
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE
• infecţii severe – leziuni ulcero–necrotice
AFECŢIUNI METABOLICE
 muco–cutanate
AFECŢIUNI ENDOCRINE  tract digestiv, genito–urinar
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE • forme mai puţin severe în NEUTROPENIE
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

ASPECTE CLINICE
4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
• febră, stare generală alterată, sialoree, halenă
• leziuni ulcerative, absenţa semnelor inflamatorii
5. VARIA
• hemoragie, necroză gingivală
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE Imunodeficienţe primare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE Agranulocitoză
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE
Agranulocitoză – distrucţie parodontală severă.

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

5. VARIA Neutropenie ciclică.

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Imunodeficienţe primare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Pemfigus
1. INTRODUCERE ASPECTE GENERALE
2. CONDIŢII SISTEMICE
• afecţiune inflamatorie autoimună
3. AFECŢIUNI
• forme clinice variate: vulgar, foliaceu, vegetans
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE
ASPECTE CLINICE
AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE • erupţii buloase intraepiteliale întinse ce interesează


AFECŢIUNI HEMATOLOGICE pielea şi mucoasele
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE • leziunile orale sunt întâlnite în circa 50 % din cazuri
• bule fragile care prin rupere duc la ulceraţii cu un
4. IMUNODEFICIENŢE
contur neregulat acoperite de cruste, ragade
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
• poate fi interesată orice regiune a mucoasei orale

5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Imunodeficienţe primare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Pemfigus
1. INTRODUCERE MECANISME PATOGENE
2. CONDIŢII SISTEMICE
• activarea complementului via căii clasice generând
3. AFECŢIUNI
o activitate autolitică
SISTEMICE
• sinteză de proteaze
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE
• fixarea directă a autoanticorpilor la moleculele de
AFECŢIUNI METABOLICE
adeziune intercelulară (proteine desmozomale)
AFECŢIUNI ENDOCRINE
ELEMENTE CHEIE
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE
PEMFIGUS VULGAR
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

• vezicule şi bule acantolitice intraepiteliale


4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE
• leziuni orale: ulceraţii şi ragade
IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE • leziuni parodontale – gingivită descuamativă
• autoanticorpi faţă de proteinele desmozomale
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE Imunodeficienţe primare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE Pemfigus
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Pemfigus vulgar
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Imunodeficienţe primare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Pemfigus
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Pemfigus vulgar
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Imunodeficienţe primare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Pemfigus
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

Pemfigus vulgar. Leziune buloasă pe gingia ataşată. În medalion


5. VARIA
semnul Nikolsky pozitiv.
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Imunodeficienţe primare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Pemfigoid
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

Ulceraţii orale. În medalion – vezicule intacte;


5. VARIA
leziuni oculare.
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Imunodeficienţe primare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Pemfigoid
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Gingivită descuamativă asociată pemfigoidului.
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Imunodeficienţe primare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Pemfigoid
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

Pemfigoid – gingivită descuamativă


5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Imunodeficienţe primare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Lichen plan
1. INTRODUCERE MANIFESTĂRI PARODONTALE
2. CONDIŢII SISTEMICE
• interesarea frecventă a parodonţiului
3. AFECŢIUNI
• aspect clinic variabil
SISTEMICE
 leziuni keraotzice
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE
 leziuni erozive sau ulcerative
AFECŢIUNI METABOLICE
 leziuni veziculo–buloase care după rupere
AFECŢIUNI ENDOCRINE generează leziuni ulcerative
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE  leziuni atrofice
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE • aspect nespecific de gingivită descuamativă
4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Imunodeficienţe primare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Lichen plan
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

Lichen plan reticular. În medalion – acantoză şi infiltrat


5. VARIA
limfocitar dens subepitelial, respectiv degenerarea celulelor bazale.
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Imunodeficienţe primare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Lichen plan
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Gingivită descuamativă asociată lichenului plan.
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Imunodeficienţe primare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Lichen plan
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

Lichen plan – forma reticulară


5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Imunodeficienţe primare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Lichen plan
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

Lichem plan oral. În medalion: imunoreactivitatea


5. VARIA
limfocitelor T CD4+.
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Imunodeficienţe primare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Lupus eritematos
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Lupus eritematos discoid.
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Imunodeficienţe primare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Epidermoliza buloasă
1. INTRODUCERE ASPECTE GENERALE
2. CONDIŢII SISTEMICE
• reuneşte un grup de sindroame autosomale cu
3. AFECŢIUNI
transmitere recesivă sau autosomală
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE
ASPECTE CLINICE
AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE • caracterizate prin leziuni buloase cutanate şi


AFECŢIUNI HEMATOLOGICE mucosale care apar după microtraumatisme
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE • vindecare lentă, cu cicatrici
• forme clinice variate
4. IMUNODEFICIENŢE
 epidermolitic (simplex) – disjuncţie intra-epitelială
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
 joncţional (gravis) – disjuncţie în lamina dura
 dermolitic (distrofic) – disjuncţie subiacentă
5. VARIA
membranei bazale
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Imunodeficienţe primare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Epidermoliza buloasă
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

Epidermolysis bullosa. Hipercreştere gingivală localizată în special în regiunea


5. VARIA
anterioară. Inflamaţie gingivală severă, ţesut friabil, sângerări spontane.
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Imunodeficienţe primare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Eritem polimorf
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Se descriu leziuni ulcerative, veziculare, eritem.
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Imunodeficienţe secundare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Terapie
1. INTRODUCERE ASPECTE GENERALE
2. CONDIŢII SISTEMICE
• frecvent asociate terapiei actuale adresate
3. AFECŢIUNI
 leziunilor maligne
SISTEMICE
 prevenirii fenomenului de rejet
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE
(transplante alogene)
AFECŢIUNI METABOLICE
MEDICAŢIE IMUNOSUPRESOARE
AFECŢIUNI ENDOCRINE • riscul de rejet
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE  prin reacţie imună faţă de grefă
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE  mediat prin limfocite T produse de grefa
medulară (GVHD)
4. IMUNODEFICIENŢE
• necesitatea minimizării riscului de rejet
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
• imunosupresie iatrogenă şi efecte secundare
CHEMOTERAPIE, RADIOTERAPIE
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Imunodeficienţe secundare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Terapie
MEDICAŢIE
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE Hipercreştere gingivală indusă de ciclosporina A. Se descrie şi un aspect


hiperplazic proeminent la nivelul bolţii palatine.
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Imunodeficienţe secundare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Terapie
MEDICAŢIE
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Graft Versus Host Disease (transplant de măduvă hematogenă).
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Imunodeficienţe secundare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Terapie
RADIOTERAPIE
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

Afectare parodontală acută la un pacient cu mielosupresie


5. VARIA chemoterapeutică.
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Imunodeficienţe secundare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Infecţie HIV–SIDA
1. INTRODUCERE SINDROMUL IMUNODEFICIENŢEI DOBÂNDITE:
2. CONDIŢII SISTEMICE • afecţiune fatală larg răspândită (pandemie)
• agent patogen – HIV-1
3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
• primo-infecţie HIV  evoluţie continuă
AFECŢIUNI EREDITARE
• stadiu asimptomatic  stadiu simptomatic (SIDA)
AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE LEZIUNE FUNDAMENTALĂ:


AFECŢIUNI ENDOCRINE • infecţia limfocitelor ThelperCD4+, depleţia populaţiei
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE celulare şi deficienţă imună consecutivă
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE PACIENTUL INFECTAT HIV:


IMUNODEFICIENŢE PRIMARE
• diminuarea imunităţii mediate celular
IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
• infecţii oportuniste inevitabile
• varietate largă de manifestări prin deficit imun
5. VARIA
• deces prin infecţii oportuniste NU prin HIV
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Imunodeficienţe secundare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Infecţie HIV–SIDA
1. INTRODUCERE ASPECTE GENERALE
2. CONDIŢII SISTEMICE
• spectru larg de manifestări clinice
3. AFECŢIUNI
SISTEMICE latenţă
AFECŢIUNI EREDITARE
formă acută imunodeficienţă fulminantă
AFECŢIUNI INFECŢIOASE
luni….ani
AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE • necesitatea stadializării


AFECŢIUNI HEMATOLOGICE  stabilirea stadiului evolutiv
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE  necesarul de tratament
4. IMUNODEFICIENŢE
 evaluare prognostic
 studii epidemiologice
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE
• peste 75 % din cazuri
IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
 manifestări oro–faciale
5. VARIA  frecvent preced manifestările sistemice
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Imunodeficienţe secundare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Infecţie HIV–SIDA
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

Pacient infectat HIV care prezintă asocierea unui eritem gingival linear
5. VARIA
sever generalizat şi parodontită ulcero-necrotică localizată.
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Imunodeficienţe secundare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Infecţie HIV–SIDA
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

5. VARIA Formă severă de parodontită ulcero-necrotică la un pacient (24 ani)


infectat HIV.
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Imunodeficienţe secundare
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Infecţie HIV–SIDA
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Parodontită asociată HIV şi arii de candidoză pseudo–membranoasă.
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Varia
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Medicaţie
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE • HIPERCREŞTERI GINGIVALE


3. AFECŢIUNI  modificarea metabolismului colagenului
SISTEMICE
 leziuni inflamatorii supra–adăugate
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE
 răspuns inflamator exagerat
AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE
• exemple: NIFEDIPIN
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE
FENITOIN
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

CICLOSPORINĂ A
4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
• susceptibilitate genetică faţă de capacitatea de

5. VARIA
tolerare a administrării pe termen lung

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Varia
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Medicaţie
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

Hiperplazie gingivală consecutivă administrării FENITOIN.


5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Varia
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Medicaţie
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

Hiperplazie gingivală secundară administrării de blocante ale canalelor


5. VARIA de calciu.
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Varia
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Medicaţie
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

Hiperplazie gingivală consecutivă administrării NIFEDIPIN.


5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Varia
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Medicaţie
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

Chist de erupţie indus de administrarea de ciclosporină A la un pacient cu


5. VARIA
transplant. La nivel mandibular se descrie hipercreştere gingivală.
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Varia
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Stomatită aftoasă recurentă
1. INTRODUCERE ASPECTE GENERALE
2. CONDIŢII SISTEMICE
• reuneşte o varitate de leziuni ulcerative idiopatice
3. AFECŢIUNI
• forme clinice caracteriuate de recurenţă
SISTEMICE
• forme clinice (diagnostic diferenţial)
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE
 ulceraţii aftoase minore
AFECŢIUNI METABOLICE
 ulceraţii aftoase majore
AFECŢIUNI ENDOCRINE  ulceraţii herpetiforme
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE PATOGENIE


4. IMUNODEFICIENŢE
• reacţii imune mediate de limfocite T
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
• reacţii imune la antigene asociate keratinocitelor
• citoliza keratinocitelor mediată de limfocite Tcitotoxic
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Varia
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Stomatită aftoasă recurentă
1. INTRODUCERE FACTORI ETIOLOGICI
2. CONDIŢII SISTEMICE
• etiologie insuficient cunoscută
3. AFECŢIUNI
• predispoziţie ereditară
SISTEMICE
• traumatisme, fenomene alergice
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE
• stress emoţional, factori psihologici
AFECŢIUNI METABOLICE
• infecţii virale, bacteriene
AFECŢIUNI ENDOCRINE • disfuncţii hematologice
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE • disfuncţii hormonale
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE • afecţiuni gastro–intestinale
4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Varia
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Stomatită aftoasă recurentă
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Ulceraţie aftoasă minoră.
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Varia
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Stomatită aftoasă recurentă
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Varia
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Afecţiuni granulomatoase
1. INTRODUCERE CLASIFICARE
2. CONDIŢII SISTEMICE
• INFECŢIOASE
3. AFECŢIUNI
 tuberculoză, micobacterioze
SISTEMICE
 sifilis
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE
 micoze profunde
AFECŢIUNI METABOLICE
 toxoplasmoză
AFECŢIUNI ENDOCRINE • REACTIVE
AFECŢIUNI HEMATOLOGICE  reacţii de corp străin
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE • CAUZE NECUNOSCUTE
 granulomatoză Wegener
4. IMUNODEFICIENŢE
 sarcoidoză
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
 boală Crohn

5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Varia
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Afecţiuni granulomatoase
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Granulomatoză Wegener.
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Varia
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Afecţiuni granulomatoase
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

Granulomatoză Wegener
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Varia
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Afecţiuni granulomatoase
SARCOIDOZĂ
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE ASPECTE GENERALE


3. AFECŢIUNI
SISTEMICE • afecţiune granulomatoasă cronică
AFECŢIUNI EREDITARE • etiologie necunoscută
AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE MANIFESTĂRI ORALE


AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE
• leziuni nodulare eritematoase submucosale
AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE
• hiperplazie gingivală
4. IMUNODEFICIENŢE • granulomatoză oro–facială
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Varia
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Afecţiuni granulomatoase
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Sarcoidoză.
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Varia
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Afecţiuni granulomatoase
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Sarcoidoză.
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Varia
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Afecţiuni granulomatoase
BOALĂ CROHN
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE ASPECTE GENERALE


3. AFECŢIUNI
SISTEMICE • afecţiune granulomatoasă cronică a tractului
AFECŢIUNI EREDITARE digestiv (frecvent regiunea ileală)
AFECŢIUNI INFECŢIOASE • etiologie insuficient cunoscută posibil infecţioasă
AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE MANIFESTĂRI ORALE


AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE
• tumefacţii difuze ale buzelor şi obrajilor
4. IMUNODEFICIENŢE (granulomatoză oro–facială)
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE • mucoasă edemaţiată, hiperplazică, fisurală
IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE • leziuni ulcerative
5. VARIA
• glosită secundară malabsorbţiei vitaminei B12

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Varia
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Afecţiuni granulomatoase
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Boală Crohn
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Varia
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Tumori
LIMFOM NON–HODGKIN
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Infiltrat gingival la un pacient cu LIMFOM NON–HODGKIN.
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Varia
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Tumori
LIMFOM NON–HODGKIN
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Defect crateriform interproximal, epitelizat, cu suprafaţă
şi margini neregulate. În medalion – limfocite pleomorfe,
5. VARIA
celule tumorale tip gigant specifice (H & E).
previous next 2/4/2018
MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Varia
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Tumori
SARCOM KAPOSI
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Aspect la debut de sarcom Kaposi la un pacient infectat HIV.
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Varia
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Tumori
SARCOM KAPOSI
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE
Sarcom Kaposi la un pacient infectat HIV.
3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE

5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Varia
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Tumori
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Miofibromatoză
5. VARIA

previous next 2/4/2018


MANIFESTĂRI ORO-
PARODONTALE ÎN
IMUNODEFICIENŢE
Varia
ŞI AFECŢIUNI
SISTEMICE
Tumori
1. INTRODUCERE

2. CONDIŢII SISTEMICE

3. AFECŢIUNI
SISTEMICE
AFECŢIUNI EREDITARE

AFECŢIUNI INFECŢIOASE

AFECŢIUNI METABOLICE

AFECŢIUNI ENDOCRINE

AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

AFECŢIUNI PSIHO–SOMATICE

4. IMUNODEFICIENŢE
IMUNODEFICIENŢE PRIMARE

IMUNODEFICIENŢE SECUNDARE
Neurofibromatoză
5. VARIA

previous next 2/4/2018

S-ar putea să vă placă și