Sunteți pe pagina 1din 29

Teorii pedagogice care susţin

utilizarea TIC în predare şi învăţare

http://polyclinic.singhealth.com.sg/EducationAndTraining/ProgrammesForHealthcareProfessionals/PublishingImages/1027447_17450608.jpg
• Perspectiva cognitivistă
• Elevul procesează activ informaţia şi
învăţarea are loc prin efortul acestuia de a
organiza, a stoca şi a găsi relaţiile dintre
informaţii, de a lega noile cunoştinţe de
cele vechi, de a realiza scheme cognitive
şi scenarii de învăţare.
• Perspectiva constructivistă
• Se orientează spre o explicitare a
procesului de învăţare şi definirea învăţării
eficiente.
• Concentrarea se face pe subiectul uman,
implicat în procesul de învăţare =>
învăţarea este un proces individual,
personal.
• Principii ce rezultă din teorii constructiviste:
• Cei care învaţă dobândesc o serie de cunoştinţe,
experienţă cu conotaţii cognitive şi afectiv-motivaţionale
din fiecare din situaţiile de învăţare în care se află.
• Învăţarea este controlată şi mediată intern.
• Cunoaşterea se realizează în diverse moduri, printr-o
multitudine de instrumente, resurse, experienţe şi
contexte.
• Învăţarea trebuie să fie relevantă.
Instruirea bazată pe
Instruirea tradiţională învăţarea prin cooperare

• Instruirea este
• Instruirea este centrată pe elev
centrată pe profesor

• Elevii controlează
• Profesorul deţine propriul nivel de
controlul însuşire a
cunoştinţelor
Instruirea bazată pe
Instruirea tradiţională învăţarea prin cooperare

• Elevul deţine puterea şi


• Profesorul deţine puterea
îşi asumă responsabilităţi
şi responsabilitatea

• Profesorul este un
• Profesorul este
facilitator şi un ghid;
instructorul şi cel care ia
elevii pot lua singuri
decizii
decizii
Instruirea bazată pe
Instruirea tradiţională învăţarea prin cooperare
• Experienţa de • Elevii muncesc
învăţare este împreună pentru
adesea competitivă realizarea unor
• Sarcini de mică obiective comune
întindere, definite
de profesor şi • Proiecte autentice,
prezentate separat, inter-disciplinare şi
la diferite discipline rezolvare de
şcolare probleme
Instruirea bazată pe
Instruirea tradiţională învăţarea prin cooperare
• Învăţarea are loc în • Învăţarea se extinde
clasă în afara clasei
• Conţinutul este cel • Modul de prelucrare
mai important şi folosire a
• Elevii îşi formează informaţiei este cel
cunoştinţe prin mai important
exersare • Elevii achiziţionează
cunoaşterea prin
efortul de
Facilităţi TIC Pun accent pe… Profesorul văzut ca…
• Resurse bazate pe web Expert
• Baze de date virtuale şi biblioteci (învăţarea
Conţinut
electronice presupune
• Resurse multimedia asimilarea
• Instrumente de analiză şi creare cunoştinţelor)
de produse
Obiective
• Evaluare computerizată
• treaming audio şi video
• Medii de învăţare integrate Facilitator
• Grupuri de discuţii, forumuri & (învăţarea
blog-uri presupune
• Instrumente de publicare pe Web Procese prelucrarea
• Sisteme de teleconferinţă şi informaţiei)
videoconferinţă
• Sisteme electronice de instruire
http://ali360.files.wordpress.com/2009/08/6456_130868386258_633501258_3532095_6965178_n.jpg
Rolul profesorului se modifică în reţea…

• de la lector la consultant, la rolul de ghid şi


furnizor de resurse didactice
• devin experţi în a pune întrebări, nu numai a
da răspunsurile corecte
• devin proiectanţi ai mediilor experimentale de
instruire, depăşind calitatea de furnizori de
cunoştinţe
• oferă numai cadrul iniţial al activităţii elevilor,
încurajând orientarea personalizată
• prezintă subiectele predate din perspective
multiple, subliniind direcţiile importante de
studiu
• devine un membru al grupului de studiu
• se acordă o mai mare importanţă stilurilor de
învăţare ale elevilor
Rolul elevului se modifică în reţea…
• de la receptori pasivi la edificatori ai propriului
bagaj de cunoştinţe
• Devin activi în rezolvarea de probleme complexe,
nu doar memorizatori de fapte
• văd subiectele predate din perspective multiple
• îşi formulează propriile întrebări pentru care
caută răspunsuri adecvate;
• lucrează ca membri ai grupurilor la teme
colaborative/cooperative
• interacţiunea în cadrul grupului de studiu
creşte semnificativ
• folosesc aceleaşi instrumente ca şi
profesioniştii din domeniul studiat
• devin manageri autononji, independenţi,
motivaţi ai proceselor de învăţare
• discută propriile rezultate
• se pune accent pe folosirea cunoştinţelor, nu
numai pe observarea performanţei de expert a
profesorului sau pe promovarea testelor;
• se pune accent pe asimilarea strategiilor de
învăţare (atât la nivel individual, cât şi
colaborativ)
• accesul la resursele de instruire este mărit în
mod semnificativ
Care sunt componentele unei lecţii …

• Tehnici individuale
• Tehnici profesor-elev
• Tehnici profesor-elevi
• Tehnici intergrupuri

http://www.uniqueteachingresources.com/Thanksgiving-Teaching-Resources.html
Simularea didactică
• Prezentarea informaţiilor • Tutoriale (lecţii
• Ghidarea elevului interactive)

• Elevul aplică cunoştinţele


• Verificarea şi atestarea • Exerciţii
cunoştinţelor acumulate

Simulări pe calculator
Organigrama simulării pe calculator
Clasificarea simulărilor
Structura de bază a jocurilor în IAC
http://us.123rf.com/400wm/400/400/kentoh/kentoh0910/kentoh091000373/5761653-online-education-or-distance-learning-in-3d.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-lkKDQJF5q7s/TccCZm1mLmI/AAAAAAAAACo/8jpBJkBSD_s/s1600/Distance+learning+Mindmap.jpg
• procesul de învăţare se realizează într-o clasa virtuală
• materialul educaţional este accesibil pe Internet
• clasa virtuala beneficiază de orientarea unui instructor
• învăţarea devine un proces social
• materialul cursului are o componenta statică
• cele mai multe medii de eLearning permit monitorizarea
activităţii participanţilor, iar unele şi simulări, lucrul pe
subgrupuri, interacţiunea audio, video.
• 10% din ce citim (e-mail, prezentări)
• 20% din ce auzim (tutoriale, teste online)
• 30% din ce vedem (audio, video)
• 50% din ce auzim (discuţii în timp real)
• 70% din ce discutam cu alţii
Simulări
• 80% din ce experimentăm prezentări
discutate
• 95% din ce îi învăţăm pe alţii

Cf. William Glasser , “Control theory in the classroom”:


http://censemaking.files.wordpress.com/2012/09/socialmediascreens.jpg
REVOLUŢIA MEDIA
http://www.youtube.com/watch?v=TQg2DJx0seo
CE SE ÎNTÂMPLĂ PE INTERNET ÎNTR-O ZI?
http://www.youtube.com/watch?v=BrkIvc0hUIw
60 DE SECUNDE ÎN SPAŢIUL VIRTUAL
http://www.youtube.com/watch?v=VOf1w_SflD8