Sunteți pe pagina 1din 10

Luca Violeta – Cătălina

Petre Ioana
Grupa 1 A
INIMA
 Organ musculo- cavitar, cu formă conică și pereți bine
dezvoltați, prezentând 4 camere:
 atriul drept și ventriculul drept
 atriul stâng și ventriculul stâng
 este pompa care asigură forța necesară circulației sângelui
în organism, prin intermediul celor două circulații:
pulmonară și sistemică;
Circulaţia sângelui este determinată de activitatea
contractilă a cordului care asigură astfel deplasarea
acestuia prin arborele vascular, datorită diferenţelor
de presiune la nivelul segmentelor aparatului
circulator.
Cordul împinge prin contracţie masa sangvină în
arborele arterial care înaintează în capilare şi se
întoarce la inimă pe calea sistemului venos (prin
relaxarea cordului).
Inima are rolul esenţial în circulaţia sângelui datorită
următoarelor proprietăţi funcţionale ale muşchiului
cardiac:
1.RITMICITATEA
2.EXCITABILITATEA
Este proprietatea muschiului de a raspunde la stimuli fiziologici
normali și la excitanți artificiali de natură mecanică , fizică și chimică, fiind
caracterizată prin:
 pragul excitabilității (contracție la stimuli cu valoare prag sau mai mare);
 legea “tot sau nimic” (contracție maximă numai dacă stimulii depășesc
valoarea prag);
 sumarea excitației (stimul sub valoarea prag, urmat la scurt timp de un alt
stimul de aceeași intensitate , rezultând o contracție prin scăderea pragului
de excitabilitate);
 fenomenul scării ( răspunsul contracției crește la impulsuri de intensități
egale, repetate la intervale scurte prin pătrunderea unui exces de calciu în
celula miocardică);
 inexcitabilitatea periodică (miocardul este refractar la orice stimul);
3.CONDUCTIBILITATEA

Definește capacitatea de a conduce stimulii


generați la nivel cardiac
4. CONTRACTILITATEA

Definește capacitatea de a răspunde la


stimuli printr-o contracție;
este o proprietate a fibrelor miocardice
contractile atriale și ventriculare;
5.TONICITATEA
Definește capacitatea celulelor cardiace de a menține
un tonus contractil bazal
Este, ca și contractilitatea, o proprietate a fibrelor
miocardice contractile atriale și ventriculare.
VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE!