Sunteți pe pagina 1din 18

MOTIVATIA

MOTIVATIA
• Ce este motivatia
• Sistemul motivaţional
• Formele motivatiei
• Teoria lui Maslow
• Caracteristicile persoanelor în curs de auto-realizare
• Concluzii
Ce este motivatia ?

MOTIVATIA - este un sistem psihic reglator care


constă în ansamblul stimulilor interni (necesităţi,
nevoi, motive,trebuinţe, aspiraţii etc.) care
declanşează, susţin acţiunile oamenilor.
Sistemul motivaţional
a. Stări motivaţionale simple, slab organizate: pulsiunile,
tendinţele impulsurile etc.
b. Trebuinţe - forme relativ complexe, bine organizate şi
puternic integrate. Sunte compunente care semnalizează
o stare de dezechilibru fiziologic sau psihologic.
c. Interese – forme bine structurate dar mai puţin stabile şi
consolidate decât trebuinţele.
d. Aspiraţii – ansamblu de tendinţe care îl propulsează pe
om către un ideal.
e. Idealuri – îşi au originea în sistemul de valori personale
sau ale grupului, prefigurând, în funcţie de condiţiile
prezente, scopul final al acţiunii.
Sistemul motivaţional
 f. Convingerile – idei cu caracter subiectiv, adânc
implantate în structura personalităţii şi care
impulsionează spre acţiune. Ele sunt idei-forţă, dar şi
idei–valoare care interacţionează cu întreaga
personalitate.
 g. Concepţia despre lume şi viaţă – ansamblul ideilor,
teoriilor despre om, natură şi despre societate.
 h. Motivele – ansamblu de factori dinamici care
determină conduita unui individ (N. Sillamy).
 Motivul este mobilul care declanşează, susţine energetic
şi orientează acţiunea pe întreaga durată a desfăşurării ei.
Motivatia pozitiva
Motivatia negativa
Motivatia intrinseca

Motivatia extrinseca
Motivatia cognitiva

Motivatia afectiva
NEVOILE – Piramida lui MASLOW
Nevoia de
autorealizare

Nevoia de stimă şi statut

Nevoi afective

Nevoia de siguranţă şi securitate

Nevoi biologice: aer, apă, hrană, sex


Caracteristicile persoanelor în curs
de auto-realizare
 percepe cu acurateţe şi în mod obiectiv realitatea; tolerează, ba chiar poate să îi
placă ambiguitatea; şi nu se simte ameninţat de necunoscut.
 se acceptă se sine, pe ceilalți şi natura umană. este spontan, natural şi original.
 este centrat pe problemă (nu pe sine), nu este egocentric; are o filosofie de viaţă
şi probabil o menire în viaţă.
 are nevoie de intimitate şi de singurătate mai mult decât alţii; este capabil să se
concentreze intens.
 este independent, auto-suficient şi autonom; are mai puţină nevoie de laudă
sau de popularitate.
 are capacitatea de a aprecia experienţele simple şi comune; are savoare în
modul de viaţă, un simţ dezvoltat al umorului şi capacitate de management a
stresului.
 are (şi este conştient de) „experiențe de vârf” bogate, vii, de împlinire sau
momente de bucurie intensă.
Caracteristicile persoanelor în curs
de auto-realizare
 are sentimente profunde de fraternitate faţă de întreaga omenire; este
binevoitor şi altruist.
 stabileşte legături strânse de prietenie cu relativ puţini oameni, şi este capabil
de o iubire mai mare.
 este democratic şi lipsit de prejudecăţi în cel mai profund sens posibil.
 este puternic etic şi moral în modul individual de a fi (nu neapărat şi în cel
convenţional); îi place munca pentru realizarea unui scop la fel de mult ca şi
scopul în sine; este răbdător, în cea mai mare parte.
 are un sens profund, filosofic al umorului, care este constructiv şi nu distructiv.
 este creativ, original, inventiv, cu un mod proaspăt, naiv, simplu şi direct de a
privi viaţa; tinde să facă cele mai multe lucruri în mod creativ, dar nu posedă,
în mod necesar, un mare talent.
 rezistent la enculturaţie, este capabil să se detaşeze de cultură; poate compara
obiectiv culturi şi îşi poate asuma sau părăsi convenţiile.
Comportamente care conduc către auto-realizare
 Trăieşte viaţa ca un copil, concentrat pe sarcină şi implicându-te
deplin!
 Încearcă ceva nou în loc să mergi pe drumurile bătute!
 Ascultă-ţi sentimentele când evaluezi experienţele în loc de vocea
tradiţiei, a autorităţii sau majorităţii!
 Fii cinstit, înlătură „măştile” şi evită „jocurile”!
 Pregăteşte-te să fii nepopular dacă punctele tale de vedere nu coincid
cu cele ale majorităţii oamenilor!
 Asumă-ţi responsabilitatea!
 Munceşte din greu pentru ceea ce te-ai hotărât să faci!
 Încearcă să îţi identifici propriile mecanisme de apărare şi ai curajul de
a le scoate la iveală!
Concluzii
 Omul e multimotivat, iar comportamentul
său tinde să fie determinat simultan de mai multe
nevoi.
Vă mulţumesc pentru atenţie