Sunteți pe pagina 1din 12

Grecia

Grecia sau Republica Elenă este o țară din Europa


de Sud, renumită în rândul turiștilor pentru
peisajele sale exotice, dar și pentru aerul istoric pe
care îl emană.
Analiza PESTLE
Mediul Politic

• Actualul președinte: Prokopis Pavlopoulos.


• Republică parlamentară.
• Puterea executivă este exercitată de
președinte și guvern.
• Partide politice.
• Relații externe.
Mediul Economic
• Economie capitalistă unde sectorul public
asigură aproximativ 40% din PIB.
• Turismul asigură 15% din venitul intern brut.
• Grecia este o țară dezvoltată cu standarde de
viață ridicate.
• Aderarea la zona euro.
Mediul socio - cultural
• Grecia este o țară tradițională, un amestec de
vechi și nou.
• În prezent populația Greciei este de 11,2
milioane de locuitori cu o rată de creștere de
negativă -0,7%.
• Migrația.
• Educația.
Mediul Tehnologic

• Factorii tehnologici sunt reprezentaţi de viteza de


transfer a tehnologiilor, impactul acestora asupra
produselor şi costurilor, noi tehnologocii şi
tehnici, produse şi brevete de invenţii, rata de
înnoire a produselor şi potenţialul de cercetare-
dezvoltare în industrie.
• Comparativ cu media Uniunii Europene, Grecia
este în întârziere în ceea ce privește dezvoltarea
digitală, locul 26 din 28.
Mediul Legislativ

• În Grecia, puterea judecătorească este


independentă de ramura executivă și legislativă și
cuprinde trei curți supreme:
– Curtea de Casație
– Consiliul de Stat
– Curtea de Auditori
• Sistemul judiciar este format din:
– Instanțe civile, judecă cauze civile și penale
– Instanțe administrative, judecă conflicte între cetățeni
și autoritățile administrative grecești
Mediul Ecologic

• Climat mediteranean.
• Teren agricol: 63,4% din teritoriul țării este
alocat acestei activități.
• Principalele pericole naturale sunt
cutremurele şi activitatea vulcanică.
• Probleme de mediu curente sunt poluarea
excesivă a apei şi a aerului.
• Educație ecologică pentru dezvoltare
durabilă.
Grecia în Uniunea EuropeanĂ
• 1 ianuarie 1981
Problemele Greciei
• Problema datoriilor publice.
• Problema imigrantilor.
• Sitație economică negativă.
• Datoriile externe.
• Criza din 2010.
Realizat de:
Olaru Diana Iuliana
Nițoi Alexandru Ionuț
Stan George Mihail
Ștefan Andrei Robert