Sunteți pe pagina 1din 19

14 decembrie

Tema: Ferestre de aplicaȚII

PROFESOR: mandiȘ ION

CĂRPINENI 2018
Obiectivele acestei lecții sunt:
O1. Cunoașterea elementelor unei
ferestre.
O2. Cunoașterea operațiunilor ferestrelor.
Fereastra de aplicație asigură comunicarea utilizatorului cu programul în curs
de execuție. Pentru a studia elementele constitutive ale unei ferestre, vom
folosi ca exemplu aplicația Notepad
Programul respectiv are același funcții ca un bloc de foi pentru notițe –
scrierea unor texte mici.
Pentru a lansa programul în execuție, se activează Start, Programs,
Accesories, Notepad
Fereastra aplicație
Notepad este reprezentată în figura alăturată
O fereastră de aplicație conține următoatele
elemente:
1. Butonul meniului System- include
comenzi ce permit redimensionarea
deplasarea și închiderea ferestrelor. Forma lui
reprezintă în miniatură pictograma aplicației
Notepad
2. Titlul ferestrei- conține denumirea
aplicației.

3. Bara de meniuri- conține meniurile


File ( fișier) , Edit (Editare), Search
(Căutare) și Help (Asistență)
4. Bara de titlu - afișează titlul ferestrei, daca sunt deschise mai multe ferestre atunci
fereastra activă se distinge de celelalte prin faptul că bara ei de titlu se afișează cu altă
culoare. Poziția ferestrei pe suprafața de lucru se poate schimba cu ajutorul tehnicii
trage-și- lasă ,,apucând’’ fereastra de bara de titlu.
5. Zona de text. Aici se afișează
textul supus prelucrării. Când se află
în această zonă cursorul șoricelului
are forma schimbată.
6. Butonul Minimize (Micșorează la
minim). Cu un clic-stânga pe acest buton
fereastra se reduce la un buton pe bara de
lucrări, dar execuția aplicației nu se termină.
Fereastra poate fi redeschisă folosind
butonul corespunzător de pe bara de lucrări .
Butonul Maximize( Mărește la
maxim)- Cu un clic-stânga pe acest
buton, fereastra se poate mări astfel
încât să oupe tot spațiul disponibil.
După ce fereastra este mărită la
maxim, el se transformă în Butonul
Restore( Restabilește), la acționarea
acestui buton fereastra revine la
dimensiunea inițială.
8. Butonul Close ( Închidere)-
acest buton permite închiderea
ferestre și presupune terminarea
procesului de execuție a aplicației.
10. Bara de defilare – Această bară
apare atunci când în interiorul ferestrei
sunt mai multe date decât pot fi afișate.
Conținutul acestei ferestre poate fi defilat
prin glisarea indicatorului din centru sau
prin clicuri-stânga pw butoanele marcate
cu triunghiuri.
10. Cursorul șoricelului. Forma
cursorului indică faptul că se află în
zona de text
Bordura ferestrei - se folosește
pentru a modifica, după bunul plac,
lățimea și înălțimea ferestrei.

12.Punctul de înserare . Marchează locul în care


se introduce textul în momentul în care se
testează sau se activează comanda de înserare
Sistemul de operare Windows
permite derularea concomitentă a
mai multor aplicații exemplu
imaginea demai jos. ( suprafața
de lucru în cazul executării
concomitente a mai multor aplicații).
SarcinĂ individualĂ

Realizați exercițiul 3
pagina 41 manual .
Pentru acasă
1.De învățat tema ( 3.3 pagina 39-41 )
2.De realizat exercițiile 2, 5 pagina 41
manual.
O zi bună în
continuare