Sunteți pe pagina 1din 12

Morbiditatea populației

Morbiditatea populației
01 Definiție, factori determinanți, incidența, prevalența, tipuri de morbiditate.

Metoda de studiere a morbidității


02 Metoda adresabilității, examenului medical complex, studiu cauzelor deceselor .

Clasificarea internațională a maladiilor


03
Morbiditatea
fenomenul îmbolnăvirilor la populaţia unui teritoriu sau a unei colectivităţi și cuprinde totalitatea
cazurilor de îmbolnăvire într-o perioadă de timp, constatate la un moment dat, sau în dinamică.
Morbiditatea reprezintă un criteriu important în aprecierea stării de sănătate a populaţiei sub
diverse aspecte ale ei, acestea fiind: vârsta, sexul, profesia, condiţiile de trai, muncă, factorii de
mediu etc.
Morbiditatea, este determinată de mai mulţi factori, grupați în 4 grupe:

Factorii social-economici
01 Condiţiile de viaţă şi de activitate; bunăstarea populaţiei, inclusiv
alimentarea, odihna şi educaţia; .

Factorii biologici
02 Factorii psiho-emoţionali, ereditatea şi constituţia.

03 Factorii mediului ambiant

Factorii accesibilităţii şi calităţii asistenţei medicale


04 protecţia socială şi asigurarea socială; nivelul, accesibilitatea şi
calificaţia asistenţei medicale;
Pentru studiul mai profund al morbidităţii se utilizează
trei termeni speciali:

01 Incidența 02 Prevalența 03 Afecțiune patologică


reprezintă o totalitatea totalitatea afecţiunilor
totalitate de bolilor prima morfologice şi funcţionale
maladii, depistate dată înregistrate depistate, de regulă. în
pentru prima dată în decursul timpul examenului medical
în viaţă la un grup anului de complex (inclusiv stările
de populaţie şi gestiune la premorbide, care la
înregistrate pentru populaţia unui moment nu-l deranjează
prima dată în anul teritoriu. pe pacient, dar în cazul
de gestiune acţiunii negative a unor
factori pot favoriza
îmbolnăvirea)
Sursele de informații
- toate tipurile de instituţii curativ-profilactice (morbiditatea
generală şi tipurile ei);
- sindicatele (incapacitatea temporară de muncă);
- organele protecţiei sociale (incapacitatea permanentă şi
invaliditatea);
- organele statistice (mortalitatea populaţiei).
Tipurile de morbiditate

Morbiditatea
după datele Morbiditatea după
adresabilităţii datele examenului
Morbiditatea după
medical complex şi datele cauzelor
a) morbiditatea generală; dispensarizării; mortalităţii
b) morbiditatea infecţioasă;
c) morbiditatea spitalicească;
d) morbiditatea cu
incapacitatea temporară de
muncă;
e) morbiditatea
neepidemică.
De ce e necesar studiul separat al tipurilor de
morbiditate?
- în cazul morbidităţii infecţioase se cer imediat efectuate
măsurile antiepidemice;
- în cazul morbidităţii spitaliceşti este necesar de a
planifica şi reprofila fondul de paturi;
- în cazul morbidităţii cu incapacitate temporară pentru
determinarea prejudiciilor economice;
- în cazul morbidităţii neepidemice se furnizează date
despre răspândirea maladiilor social periculoase
025-2/u și 025/e 058/e
în studiul morbidităţii generale în studiul morbidităţii
folosim Tichetul statistic şi infecţioase folosim Fişa de
Cartela ambulatorică. comunicare urgentă.
066/e Buletinul de concediu medical

în studiul morbidităţii spitaliceşti în studiul morbidităţii cu incapacitate


folosim Fişa de externare temporară de muncă Buletinul de
concediu medical.
089/u
în studiul morbidităţii
neepidemice Avizul special în
caz de îmbolnăvire cu ...

S-ar putea să vă placă și