Sunteți pe pagina 1din 9

Semiologia sistemului respirator la copii.

Compliment simplu
CS
1) Indicaţi în ce perioadă de vârstă a copilului se constată dispneea fiziologică:
A. în perioada de sugar
B. în perioada de nou-născut
C. în perioada de pubertate
D. la copii în vârstă de 1-3 ani
E. la copii în vârstă de 6 ani şi mai mult
CS
2) Cel mai bun criteriu de apreciere a eficacităţii respiraţiei este:
A. volumul curent respirator
B. minut-volumul respirator
C. frecvenţa respiratorie
D. măsurarea spaţiului mort
E. PaO2 şi PaCO2
CS
3) Indicaţi modificările conţinutului alveolar în emfizemul pulmonar:
A. O2 şi CO2 este crescut
B. O2 şi CO2 este scăzut
C. O2 este scăzut şi CO2 este crescut
D. O2 este crescut şi CO2 este scăzut
E. O2 şi CO2 sunt neschimbate
CS
4) Evidenţiaţi prin ce se explică localizarea frecventă a corpilor străini în bronhul drept la copii:
A. bronhul drept este o ,,continuare” a traheii, unghiul de trecere este mai mare
B. bronhul drept este mai îngust, unghiul de trecere este mai mare
C. bronhul drept este mai scurt, unghiul de trecere este mai mic
D. bronhul drept este mai slab dezvoltată, unghiul de trecere este mai mic
E. bronhul drept este mai bine vascularizat, unghiul de trecere este mai mic
CS
5) Evidenţiaţi care din afecţiunile respiratorii enumerate este caracteristică practic exclusiv
copilului sugar:
A. bronşita acută obstructivă
B. laringita acută
C. otita acută medie
D. pneumonia acută
E. bronşiolita
CS
6) Indicaţi în care din patologiile enumerate la sugar se pot constata auscultativ raluri sibilante:
A. pneumonie comunitară
B. bronşită acută obstructivă
C. viciu cardiac congenital
D. pseudocrup
E. rinofaringită
CS
7) Indicaţi în care din patologiile enumerate la sugar se pot constata auscultativ raluri crepitante:
A. pneumonie confluentă
B. bronşită acută
C. astm bronşic
D. laringotraheită
E. bronşită obstructivă
CS
8) Care este numărul de respiraţii pe 1 minut care ar trebui să fie la un copil sănătos de 2 ani în
repaus?
A. 25-30
B. 40-50
C. 30-35
D. 18-20
E. 15-16
CS
9) Torace în formă de butoi apare cel mai des în:
A. pleurezie exudativă
B. mucoviscidoză
C. pneumonie cu evoluţie trenantă
D. astm bronşic
E. bronşită acută
CS
10) Frecvenţa respiraţiei pe 1 minut la nou-născuţi:
A. 18-20
B. 16-18
C. 20-40
D. 45-55
E. 30-35
CS
11) Numiţi din cîte segmente este constituit pulmonul drept:
A. 9
B. 10
C. 11
D. 12
E. 8
CS
12) Marcaţi unde sunt identificaţi mai frecvent corpii străini pulmonari:
A. bronhia stângă
B. bronhia dreaptă
C. trahee
D. bifurcaţia traheii
E. bronhiole
CS
13) Sinuzita nu este tipică pentru:
A. copiii de vîrstă şcolară mare
B. copii de vîrstă şcolără mică
C. copii sugari
D. adolescenţi
E. preşcolari
CS
14) PEF-metria permite a aprecia:
A. capacitatea vitală forţată pulmonară (FCV)
B. debitul expirator maxim de fârf (PEF)
C. conţinutul dioxidului de carbon în aerul expirat
D. volum rezidual pulmonar
E. modificările restrictive bronhopulmonare
CS
15) Indicaţi investigaţia pentru identificarea pleureziei interlobare la copii:
A. tomografia computerizată pulmonară
B. radiografie în incidenţă laterală
C. puncţie pleurală
D. radiografie în incidenţă postero-anterioară
E. spirometria
CS
16) Bronhiile de nivelul 1-2 diferă de alte ramuri ale arborelui bronşic prin:
A. prezenţa stratului fibro-cartilaginos
B. localizarea lor extrapulmonară
C. lipsa stratului fibro-cartilaginos
D. localizarea lor intrapulmonară
E. prin prezenţa stratului muscular
CS
17) Care dintre următoarele trebuie considerate ca fiind patologie a nou-născutului?
A. FR la 40-45 pe minut
B. Pauză în respiraţie timp de 3 secunde.
C. Excursia mică a cutiei toracice
D. Zgomote respiratorii diminuate
E. Apneea mai mult de 10 secunde

Compliment multiplu:
CM
18) Indicaţi în care afecţiuni ale copilului se constată tuse bitonală:
A. bronşită acută
B. tumoare mediastinală
C. bronhoadenită tuberculoasă (specifică)
D. pneumonie
E. corp străin în căile respiratorii

CM
19) Indicaţi în care afecţiuni la copii se constată percutor sunet timpanic:
A. astm bronşic
B. pneumonie
C. pneumoscleroză
D. pleurezie
E. emfizem pulmonar

CM
20) Indicaţi ce se referă la căile respiratorii inferioare:
A. alveolele
B. faringele
C. bronşiolele
D. laringele
E. traheeа

CM
21) Indicaţi particularităţile morfo-funcţionale a sugarilor, care determină localizarea frecventă a
atelectaziilor pulmonare în părţile postero - inferioare ale pulmonilor?
A. excursia mică a cutiei toracice, fiziologică la această vârstă
B. ţesutului elastic al plămânilor insuficient dezvoltat
C. vascularizarea abundentă a plămânilor
D. poziţia sugarului mic predominant culcat pe spate
E. ţesutul interstiţial pulmonar dezvoltat exagerat

CM
22) Indicaţi în ce afecţiuni la copii сonstatăm auscultativ raluri uscate:
A. bronşită acută obstructivă
B. pneumonie comunitară
C. astm bronşic
D. rino-faringită
E. pleurezie

CM
23) Indicaţi în care afecţiuni la copii se constată percutor matitate localizată:
A. laringotraheobronşită
B. bronşită acută
C. bronşită acută obstructivă
D. pneumoscleroză
E. pneumonie

CM
24) Care factori favorizează mecanisme bronhoobstructive la copii de vârstă fragedă?
A. dimensiunile mici ale arborelui bronşic
B. imunodeficienţa fiziologică, caracteristică vârstei
C. manifestările alergice în antecedente
D. pneumoniile frecvente
E. utilizarea de remedii cu proprietăţi alergice sau vazodilatante (sinapisme)

CM
25) Ce particularităţi anatomo-fiziologice ale laringelui explică predispoziţia copiilor cu
infecţii respiratorii acute către fenomene de stenoză?
A. fineţea şi deprimabilitatea cartilajelor laringelui
B. lumenul îngust al laringelui
C. vascularizarea abundentă a mucoasei laringiene
D. forma de ,,pâlnie” a laringelui
E. dezvoltarea abundentă a ţesutului limfoid în submucoasa laringiană

CM
26) Indicaţi prin ce se explică predispoziţia copiilor în vârstă de până la 6 luni către
atelectazii pulmonare:
A. prin dezvoltarea bună a ţesutului interstiţial pulmonar
B. prin insuficienţa dezvoltării ţesutului elastic al plămânilor
C. prin excursia insuficientă a cutiei toracice
D. prin vascularizarea abundentă a plămânilor
E. prin poziţia preponderentă culcat pe spate

CM
27) Prin ce se explică tipul abdominal de respiraţie, fiziologic la copiii de vârstă fragedă?
A. cutia toracică scurtă, aproape cilindrică
B. poziţia predominantă culcat pe spate
C. poziţia înaltă a diafragmei
D. excursia mică a cutiei toracice din cauza poziţiei practic paralele a coastelor
E. dimensiunile relativ mari ale cordului

CM
28) Edemul pulmonar la copii poate fi indus de:
A. creşterea presiunii negative pulmonare
B. creşterea presiunii în capilarul pulmonar
C. scăderea presiunii coloidosmotice
D. reducerea reabsorbţiei limfatice pulmonare
E. scăderea presiunii negative pulmonare

CM
29) Indicaţi în ce afecţiuni la copii constatăm ascultativ raluri umede:
A. bronşită acută
B. pneumonie
C. edem pulmonar
D. laringită
E. pleurezie

CM
30) Indicaţi în care din patologiile enumerate la copii se constată percutor sunet timpanic:
A. laringotraheobronşită
B. bronşită acută obstructivă
C. pneumonie
D. astm bronşic
E. emfizem pulmonar

CM
31) Evidenţiaţi simptomele clinice, caracteristice sindromului obstructiv la copii:
A. dispnee inspiratorie
B. dispnee expiratorie
C. respiraţie astmatiformă
D. raluri umede localizate
E. raluri sibilante pe toată aria pulmonară

CM
32) Indicaţi pentru care din patologiile enumerate la copii este caracteristică asimetria participării
în actul de respiraţie a hemitoracelui stâng şi drept:
A. bronşită acută obstructivă
B. pneumonie lobară
C. pneumonie complicată cu pleurezie exudativă
D. emfizem pulmonar
E. pneumoscleroză

CM
33) Selectaţi care sunt particularităţile anatomo-fiziologice ale faringelui caracteristice la copiii
sugari:
A. mucoasa este bogat vascularizată
B. inelul limfatic Pirogov este dezvoltat insuficient
C. amigdalele palatine sunt dezvoltate suficient
D. comunicarea cu urechea medie este mai bună
E. comunicarea cu urechea medie este mai proastă

CM
34) Selectaţi care din particularităţile anatomice enumerate ale bronhilor determină fenomenele
obstructive frecvente la copii de vârstă fragedă:
A. hidrofilitatea ţesuturilor şi predispoziţia către edemul mucoasei bronşice
B. musculara bronşică slab dezvoltată
C. hipersecreţia bronşică, caracteristică vârstei
D. elasticitatea sporită a peretelui bronşic
E. mucoasa bronşică bogat vascularizată

CM
35) Indicaţi care semne auscultative la copii pot sugera prezenţa de lichid în cavitatea pleurală:
A. ralurile sibilante
B. respiraţia diminuată pe partea afectată
C. ,,plămânul mut”
D. frotaţia pleurală
E. sunet pulmonar diminuat

CM
36) Indicaţi în care din patologiile enumerate se poate constata auscultativ murmur vezicular
diminuat:
A. bronşită acută
B. pneumonie
C. astm bronşic
D. pleurezie
E. pneumoscleroză

CM
37) Indicaţi în ce stări patologice la copii se poate constata dispnee expiratorie:
A. astm bronşic
B. bronşită acută obstructivă
C. pneumonie
D. bronşiolită
E. laringită

CM
38) Indicaţi care sânt particularităţile anatomo-fiziologice ale traheii caracteristice pentru copiii
de vârstă fragedă:
A. lumenul este mai îngust decât la adulţi
B. mucoasa este bine vascularizată
C. mucoasa este mai fină
D. mucoasa este vascularizată insuficient
E. ţesutul elastic e dezvoltat insuficient

CM
39) Indicaţi în ce stări patologice la copii se constată dispnee inspiratorie:
A. laringotraheită
B. astm bronşic
C. corp străin al bronşilor
D. stridor congenital
E. difterie

CM
40) Selectaţi care sunt particularităţile anatomo-fiziologice ale cavităţii nazale caracteristice
pentru copiii sugari:
A. absenţa meatului nazal inferior
B. b lumenului mare
C. mucoasa bogat vascularizată
D. mucoasa umidificată suficient
E. mucoasa umidificată insuficient

CM
41) Indicaţi care din simptomele enumerate sunt caracteristice insuficienţei respiratorii acute la
copii de vârstă fragedă:
A. respiraţie accelerată
B. frotaţia aripilor nazale
C. cianoză periorală în repaos sau la efort
D. tuse chinuitoare
E. tiraj al cutiei toracice

CM
42) Care dintre medicamente stimulează formarea de surfactant:
A. mucaltin
B. acetilcisteina
C. amoxicilina
D. ambroxol
E. lazolvan

CM
43) Pe baza căror criterii poate fi stabilit diagnosticul de insuficienţă respiratorie?
A. frecvenţa respiraţiei
B. participarea muşchilor auxiliari în respiraţie
C. radiografia toracică
D. USG cutiei toracice
E. gazimetria sîngelui arterial (pO2, pCO2)

CM
44) Care sunt principalele indicaţii pentru bronhoscopia diagnostică la copii:
A. astm bronşic
B. bronşită acută
C. tuse persistentă de origine necunoscută
D. suspecţie la aspiraţie de corp străin
E. suspecţie la tumoare a bronhiilor

CM
45) Tahipneea se constată în:
A. anemie
B. febră
C. stare de comă
D. creşterea presiunii intracraniene
E. intoxicaţie cu somnifere

CM
46) Bradipneea se constată în:
A. anemie
B. intoxicaţie cu somnifere
C. creşterea presiunii intracraniene
D. pneumonie distructivă
E. sindrom febril

CM
47) Sunet percutor diminuat este apreciat în:
A. emfizem pulmonar
B. pleurizie exudativă
C. pneumonie segmentară
D. Cavernă tuberculoasă în plămâni
E. atelectazie segmentara

CM
48) Caracteristicile anatomo-fiziologice ale tractului respirator superior la copii de vîrstă mică,
determină dezvoltarea frecventă a următoarelor stări:
A. laringita stenozantă
B. angină
C. epistaxis
D. stridor
E. sinusită
CM
49) Crepitaţiile se formează ca rezultat a acumulării exudatului în:
A. trahee
B. bronhii
C. bronhiole terminale
D. alveole
E. cavitatea pleurală

CM
50) În care afecţiuni la copii se auscultă frotaţia pleurală:
A. tuberculoza pleurală
B. pleurezie exsudativă
C. aderenţe pleurale
D. pleurezie fibrinoasă
E. tumoare pleurală

CM
51) Numiţi semnele clinico-radiologice a corpului străin bronşic:
A. acces de tuse seacă
B. accentuarea desenului pulmonar pe radiografia toracică
C. severitatea simptomelor variază la schimbarea poziţiei corpului
D. intoxicaţie
E. atelectazie pe radiografia toracică

CM
52) Marcaţi indicii care pot fi apreciaţi la spirometrie:
A. capacitatea vitală pulmonară
B. capacitatea vitală forţată
C. volumul expirator maxim pe secundă
D. d) debitul expirator la 25-75% din FVC
E. e) frecvenţa respiratorie
Semiologia sistemului respirator la copii.

Cs CM
1. B 18. BC 35. BC
2. E 19. AE E
3. C 20. ACE 36. BD
4. A 21. ABD E
5. E 22. AC 37. AB
6. B 23. DE D
7. A 24. ACE 38. AB
8. A 25. BCE CE
9. D 26. BCE 39. AC
10. D 27. ACD DE
11. B 28. BD 40. AC
12. B 29. ABC E
13. C 30. BDE 41. AB
14. B 31. BCE CE
15. B 32. BCE 42. DE
16. B 33. BD 43. AB
17. E 34. ABCE E
44. CD
E
45. AB
46. BC
47. BC
E
48. AD
49. CD
50. AC
DE
51. AC
E
52. AB
CD

S-ar putea să vă placă și