Sunteți pe pagina 1din 16

MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Avantajele și dezavantajele concurenței


Elaborat: Gușan Veronica
Plan
1. Noțiuni generale despre concurență

2. Avantajele concurenței

3. Dezavantajele concurenței

4. Concluzie
Concurenţa
reprezintă
1. Noțiuni generale despre concurență
confruntarea
dintre agenţii
economici
(producători sau
consumatori)
pentru obţinerea
unor condiţii cât
mai bune de
producţie,
desfacere şi a
altor activităţi
economice în
scopul
maximizării
profitului.
Concurenţa este o trăsătură fundamentală a economiei de piaţă. Concurenţa
este posibilă numai dacă: preţurile sunt libere; agenţii economici dispun de
liberă iniţiativă; există un cadru democratic ce reglementează „regulile
jocului”; agenţii economici sunt numeroşi.
2. Avantajele concurenței

În economia de piaţă, concurenţa, prin funcţiile ei generale îndeplineşte un


rol deosebit de important. Adesea, concurenţa este apreciată ca lege
economică cu cel mai mare rol în realizarea progresului tehnico-economic, a
egalităţii între oameni. Mecanismul concurenţial are avantaje incontestabile.
Principalul avantaj
al situaţiei de
concurenţă este acela
că întreprinderile
eficiente, inovatoare,
cu costuri de
producţie şi
distribuţie mai
scăzute, se dezvoltă
şi câştigă teren în
detrimentul
întreprinderilor
ineficiente,
sclerozate, cu costuri
ridicate, ajungându-
se chiar la eliminarea
acestora din urmă.
Teoretic, într-un
mediu
concurenţial
corect, un produs
sau serviciu mai
bun şi mai ieftin
este preferat de
consumatori,
clienţi.
Tendenţial,
concurenţa face
posibilă
abundenţa de
produse şi
servicii.
În al doilea rând, concurenţa stimulează progresul general. Prin emulaţia şi
competiţia pe care o întreţine între întreprinderi, ea deschide perspective de
profituri convenabile pentru toţi participanţii, favorizându-i pe cei abili şi
eliminându-i pe cei care nu au mobilitatea necesară de adaptare la noile cerinţe.
În al treilea rând,
concurenţa duce
la reducerea
preţurilor de
vânzare.
Binecunoscutele
raporturi între
cantităţile vândute
şi preţurile de
vânzare practicate
fac ca profitul mai
mare să rezulte
mai ales din
sporirea masei
desfacerilor.
În al patrulea
rând, mecanismele
concurenţiale
contribuie la
egalizarea
progresivă a
veniturilor, a
condiţiilor de viaţă.
Progresul general
al ţărilor dezvoltate
economic, în care
concurenţa s-a
desfăşurat din plin,
nu poate fi
contestat.
În al cincilea rînd concurenţa se dovedeşte a fi un proces de
stimulare a inovării. Ea determină apariţia continuă de noi
informaţii, produse, tehnologii, procedee, conducând, în acelaşi
timp, la o economisire a factorilor de producţie.
3. Dezavantajele concurenței Concurența pe
piață duce la
apariția unor
dezavantaje
destul de
serioase:
a) Concurenţa
pune obstacole în
aplicarea tehnicii
noi la
întreprinderile
concurenţiale,
duce la stoparea
realizărilor
tehnico-ştiinţifice;
b) Concurenţa duce deseori la ciocniri de interese şi la risipa de surse
financiare, materiale şi umane;
c) Concurenţa duce la concentrarea şi centralizarea capitalului şi
formează monopolurilor care influenţează negativ asupra mediului
concurenţial.
4. Concluzie

Concurenţa este o componentă esenţială a mecanismului economiei de piaţă.


Ea se defineşte ca acea stare de referinţă sau ca acel complex de condiţii în
cadrul căreia (sau cărora) are loc o confruntare liberă, amplă şi veridică
între toţi agenţii ecomomici, atât la nivelul ofertei, cât şi al cererii de bunuri
de producţie şi de capitaluri, fiecare putându-şi promova liber propriile
interese de piaţă.
Mulțumim pentru atenție!