Sunteți pe pagina 1din 15

Condensatoarele

Condensatorul reprezintă un sistem alcătuit din două conductoare (armături),


separate printr-un dielectric, distanţa dintre armături fiind mult mai mică decît
dimensiunile lor liniare.
Dacă armăturile sînt legate la bornele unei surse de tensiune electrică, de
exemplu ale unei maşini electrostatice, ele se încarcă cu sarcini electrice de
semne opuse şi egale în modúl: +q şi –q.
Valoarea sarcinii electrice de pe una din armături este numită sarcină a
condensatorului.
Condensatorul poate fi, de asemenea, încărcat, legîndu-se una din armături
la o bornă a sursei de tensiune electrică, iar cealaltă cu pămîntul. Ultima
armătură se încarcă prin inducţie electrostatică cu sarcină electrică
preluată de la pămînt.
Liniile de
intensitate ale
cîmpului electric
sînt orientate de la
armătura pozitivă
spre cea negativă.
Deoarece sarcinile
electrice sînt egale
în modúl, iar
distanţa dintre
armături este mică,
cîmpul electric este
concentrat în
spaţiul dintre
armături.
Capacitatea
electrică a
condensatorului
este mărimea
fizică egală cu
raportul dintre
sarcina
condensatorului
şi tensiunea
electrică dintre
armăturile lui.
Unitatea de capacitate electrică în SI este faradul (F), denumire dată în
cinstea ilustrului fizician englez Michael Faraday.
Faradul este capacitatea electrică a unui astfel de condensator la care
diferenţa de potenţial dintre armături este egală cu 1 V , atunci cînd sarcina
condensatorului este egală cu 1C.
Deoarece faradul este o unitate foarte mare, în practică se folosesc
submultiplii lui:
microfaradul: l μF = 10^–6 F;
nanofaradul: l nF = 10^ –9 F;
picofaradul: 1 pF = 10^–12 F.
Capacitatea electrică a condensatorului depinde de forma şi dimensiunile
armăturilor lui, de aşezarea reciprocă a acestora şi de proprietăţile electrice
ale dielectricului dintre armături.
La introducerea unui dielectric între armăturile condensatorului,
capacitatea electrică a acestuia devine de ε r ori mai mare decît cea a
condensatorului cu vid (cu aer):
Condensatorul este
numit plan dacă
armăturile lui pre-
zintă două plăci
plane şi paralele,
separate de un
dielectric. capacitatea
electrică a
condensatorului plan
depinde de
dimensiunile
armăturilor, de
poziţiile reciproce ale
acestora şi de
dielectricul dintre ele.
Gruparea condensatoarelor
Gruparea în paralel
Capacitatea electrică echivalentă a unei
grupări în paralel de condensatoare este
egală cu suma capacităţilor
condensatoarelor din grupare.
Gruparea în serie
Mărimea inversă a capacităţii electrice
echivalente a grupării în serie de
condensatoare este egală cu suma
mărimilor inverse ale capacităţilor
condensatoarelor din grupare.

mulțumesc
pentru
atenție!