Sunteți pe pagina 1din 8

Școala Ardeleană

Reper istorico-socio-cultural al poporului român


Premise
- contextul apariției
- soarta ardelenilor la începutul secolului XVIII
- unirea Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu
Roma – 1700
- răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan 1784
- memoriul Supplex libellus valachorum
Transsilvaniae" trimis împaratului Leopold II -
recunoașterea românilor ca națiune egală în drepturi
cu celelalte națiuni din Transilvania
- mișcarea culturală iluministă din Europa
Începuturi
- se formează ca o necesitate de luptă pentru apărarea
românilor ardeleni
- iși are începutul odată cu memoriul adresat lui
Leopold II - 1791 și încetează prin mișcarea
revoluționară 1848
- ideea latinității poporului român și continuitatea lui
în Dacia precum și unitatea tuturor românilor vine ca
un argument pentru susținerea drepturilor ardelenilor
în patria lor
- acesea idei le găsim în Cronicul lui Miron Costin și
în Descrierea Moldovei a lui Dimitrie Cantemir
Reprezentanți
Samuil Micu (1745-1806)
- Călugăr greco-catolic, „ pe cât de
umil, pe atât de îndrăzneț în inițiativele
sale intelectuale” (Blaga)
- Cartea de rugăciuni – prima carte atestată cu litere
latine
- stabilește legile fonetice ale cuvintelor, alcătuind
prima gramarică Elementa linguae daco-romanae
sive valahiace – Viena 1780
- Istoria si lucrurile si intamplarile romanilor
Reprezentanți
Gheorghe Șincai (1754-1816)
- directorul tuturor şcolilor române unite
din Ardeal și înființează peste 300 Școli
( izvorașe de cultură – Iorga) pregătind
pe diecii satului ca învățători (1784-1794)
- ia parte la alcătuirea gramaticii cu Samuil Micu
- Hronica romanilor si a mai multor neamuri
- pasiunea pt latinitatea o dobândește în urma studiilor
la Roma, cu o contribuţie fundamentală în răspândirea
culturii în mediul rural
- moare în exil în Slovacia de azi
Reprezentanți
Petru Maior (1856-1821)
- se dedică cu precădere asupra continuitășii
românilor pe teriotoriul Daciei în lucararea
sa Istoria pentru începutul românilor în
Dachia
- Dialog pentru începutul limbii române între nepot şi
unchi
- colaborează la alcătuirea Lexiconului de la Buda
1825, dar nu îl vede editat, murind cu 4 ani inainte
Direcții
- are două direcții:
1. socio-culturală, este în strânsă legatură cu
esența mișcării iluministe, și urmarea emanciparea
oamenilor prin educație și cultură. În acest scop, se
dezvoltă și se organizează învățământul în limba
română și se trece la scrierea cu alfabetul latin
2. istorico-filologică (erudită) – susținere
documentată prin foarte multe studii mai sus amintite
asupra latinității neamului, continuitatea în Dacia și
unitatea românilor de pretutindeni
În los de postfață (PS.)
Scoala Ardeleana are marele merit de a fi creat un
mediu favorabil literaturii, in mijlocu caruia Ion
Budai-Deleanu (1760-1820), cel dintâi mare poet
român de talie europeană, a creat „Țiganiada”,
publicată postum 1875. Opera este o sinteze artistica a
ideilor iluministe ale epocii, si reprezinta prima
demonstrație de valoare a posibilităților poetice ale
limbii romane, fiind sub acest aspect o capodoperă a
Limbii și Literaturii Române