Sunteți pe pagina 1din 12

METODA PHILIPS 6/6

Miron Mihaela
Nacu Alina( Erbaru)
Neculai Florentina( Păun)
Statache Ana ( Crăciun)

1
Repere conceptuale
 Metoda Philips 6/6 a fost elaborată de către profesorul de
literatură J. Donald Philips (de unde provine și numele)
care a fost testată la Universitatea din Michigan.
 Numele îi provine de la cel care a consacrat-o, iar atributul 6-6 se
leagă de modul de organizare a activității elevilor (de pildă, De
Peretti şi colaboratorii săi o denumesc şi mai clar metoda Philips
6-6 pm, adică p - participanți, m- minute).
 Este similară brainstorming-ului și tehnicii 6/ 3/ 5, însă
se individualizează prin limitarea discuției celor șase
participanți la șase minute. Acest fapt are ca scop
intensificarea producției creative, ca și în cazul tehnicii
6/ 3/ 5.
 Cadrul didactic trebuie să aibă în vedere complexitatea
problemei, aceasta fiind adaptată nivelului de dezvoltare.

2
Etapele
Etapele metodei
metodeiPHILIPS
PHILIPS66/ /66
1. Constituirea grupelor de câte 6 participanți (4 membri + 1
secretar + 1 conducător de grup)
 Secretarul grupului are , în plus, sarcina de a consemna ideile
colegilor;
 Conducătorul este cel care dirijează dezbaterea în cadrul
grupului și prezintă concluziile.
2. Înmânarea temei/problemei;
 Se dezbate în particular de către fiecare grup;
 Se motivează importanța temei.

3
Etapele
Etapele metodei
metodeiPHILIPS
PHILIPS66/ /66
3. Desfășurarea discuțiilor, pe baza temei, în cadrul
grupului, timp de 6 minute;
 Discuții libere, fiecare membru propune un răspuns și
la sfârșit se rețin ideile cele mai importante;
sau
 Discuții progresive, în care fiecare participant expune
în cadrul grupului său o variantă care e analizată și
apoi se trece la celelalte idei.

4
Etapele
Etapele metodei
metodei PHILIPS
PHILIPS 66 // 66

4. Colectarea soluțiilor elaborate


 Conducătorii fiecărui grup expun ideile la care
au ajuns;
sau
 Ideile sunt predate în scris coordonatorului
grupului.

5
Etapele
Etapele metodei
metodei PHILIPS
PHILIPS 66 // 66
5. Discuția colectivă;
 Decizia colectivă în ceea ce privește soluția finală, pe
baza ierarhizării variantelor
6. Încheierea discuției;
 Oferirea din partea coordonatorului a concluziilor
privind participarea la desfășurarea activității și a
eficienței demersurilor întreprinse

6
Asemănări cu alte metode:

 BRAISTORMINGUL
 TEHNICA 6/3/5
În ceea ce privește:
- facilitatea comunicării
- numărul mare de idei în timp scurt.

7
Avantajele metodei PHILIPS 6 / 6

 Asigură abordarea mai multor aspecte ale unei probleme


într-un timp limitat, facilitează comunicarea şi exprimarea,
confruntarea şi luarea deciziilor.
 Ea permite întărirea coeziunii grupului şi angajează elevii în
(auto)evaluare şi interevaluare.
 Cooperarea din interiorul echipei se îmbină cu competiţia
între echipe.

8
Dezavantajele metodei PHILIPS 6 / 6

 Apar atunci când numărul elevilor nu este


multiplu de 6;
 Timpul impus (6 minute) poate fi prea scurt.

9
APLICAŢIE
 Este o metodă ce poate fi aplicată la toate clasele primare.
Poate fi utilizată atât în lecțiile de comunicare /însuşire
de noi cunoștinţe cât și în cele de fixare și sistematizare
de cunoștințe.
 Se stabilesc grupe de câte 6 elevi, fiecare cu un moderator,
care vor fi solicitate să găsească expresii dintr-o poezie
învăţată anterior, ce redau două grupe mari de sentimente
umane( Bucurie/ Tristeţe, Viaţă/Moarte,
Împlinire/Dezamăgire, Încredere/Teamă) , înlocuindu-le pe
acestea cu adjective găsite de ei.
 Elevii vor prezenta rezultatele sub forma poeziei
modificate , ca o creaţie proprie, a fiecărei grupe în parte.

10
STRUCTURA
 CLASA a –IV-a
 Subiectul: (Rămâne la latitudinea cadrului
didactic , în funcţie de poezie)
 Competenţe specifice vizate:
 3.2. Asocierea elementelor descoperite în textul
citit cu experienţe proprii
 3.3. Extragerea dintr-un text a unor elemente
semnificative pentru a susţine o opinie
referitoare la mesajul citit

11
BIBLIOGRAFIE
 Moise, C. , Seghedin, E.(2009). Metodele de
învăţământ în Cucoş, C. ( coord.).Psihopedagogie
pentru examenele de definitivare şi grade didactice.
Iaşi : Editura Polirom.
 Programa şcolară pentru disciplina LIMBA ŞI
LITERATURA ROMÂNĂ CLASELE a III-a – a
IV-a . (luni, 23 martie 2020 ). Preluată de pe
Institutul de Științe ale Educației:
http://programe.ise.ro/

12