Sunteți pe pagina 1din 13

FARMACOLOGIE GENERALĂ

NTRODUCTIVE
NOŢIUNI
BIBLIOGR
AFIE
 Note de curs 2019-2020
Referinţe  Cristea AN, Farmacologie
bibliografice generala, ed 2, Editura
obligatorii didactica si pedagogica,
2009
 Katzung B.G. Basic & Clinical Pharmacology.
13th edition, Lange Medical Book. 2015.
Referinţe  Rang HP, Dale MM et al. Pharmacology 8th
bibliografice ed., Elsevier Churchill Livingstone, 2016
suplimentare  Goodman and Gilamn’s Manual of
Pharmacology and Therapeutics, Ed. 12, Mc
Graw Hill Publishing, 2011
FARMACOLOGIA este ştiinţa care se
ocupă cu studiul medicamentului.
Etimologic:
farmacon – medicament, logos – ştiinţă

MEDICAMENTUL este o substanţă sau o


asociere de substanţe care se utilizează
pentru profilaxia, tratamentul sau
diagnosticul bolilor.
MEDICAMENTUL - noţiune foarte complexă
care poate fi analizată din multe puncte de
vedere: medical, farmaceutic, industrial,
comercial, social, juridic, politic etc.

FARMACOLOGIA se ocupă doar de


aspectele medicale ale medicamentului
RAMURILE FARMACOLOGIEI:

1. Ramuri cu caracter fundamental:


 Farmacocinetica;
 Farmacodinamia;
 Farmacotoxicologia.

2. Ramuri cu carater aplicativ:


• Farmacologia preclinică (experimentală) sau
nonclinica;
• Farmacologia clinică.
2. Ramuri cu carater aplicativ
(continuare):

 Farmacografia stabileşte regulile de prescriere a


medicamentelor şi modul in care trebuie formulate
prescripţiile medicale.

 Farmacoepidemiologia studiază contraindicaţiile şi


precauţiile în practica farmacoterapică, respectiv
farmacografică.

 Farmacoterapia are ca obiect de studiu utilizarea


medicamentului în practica medicală curentă.
2. Ramuri cu carater aplicativ
(continuare):

 Farmacogenetica studiază rolul unor gene individuale şi


ale variaţiilor lor alelice asupra farmacocineticii şi
farmacodinamiei unor medicamente, iar

 Farmacogenomica analizează impactul
variaţiilor întregului genom al unei persoane (deci a unui
număr mare de loci polimorfici) asupra efectelor
terapeutice ale unui medicament.
utilizata clasificare este aşa-numita clasificare AT
ă medicamentele în funcţie de trei criterii utili
ent:
iteriu este cel anatomic (A) şi se referă la pa
ă căreia îi este destinat medicamentul (ex. B – bl
etc),

criteriu se referă la grupa terapeutică (T) din


te medicamentul (ex. antispastice, antiulceroase et

ilea criteriu se referă la grupa chimică (C) că


respectiva substanţă utilizată ca medicament
fiecare medicament obţine un nume de cod.
Clasificarea medicamentelor
Clasificarea ATC a medicamentelor exemplificare:

ASPIRINA - conform APP are următorul cod ATC: N 02 BA 01

N semnifică acțiunea medicamentului asupra sistemului nervos

02 reprezintă grupa analgezicelor cu efect asupra sistemului


nervos - efectul lor terapeutic fiind analgesia

B reprezintă subgrupa analgezicelor cu efect antipiretic

A încadrează medicamentul la substanțe cu structură chimică


de derivat de acid salicylic

01 semnifică substanța chimică: ACID ACETILSALICILIC


Denumirea medica
denumirea chimică,

denumire comună
internaţională (DCI),

denumire oficinală,

denumirea comerciala (DC).


PRODUS GENERIC

PRODUS ORIGINAL