Sunteți pe pagina 1din 21

IMPLICAREA INTEL

FUNDAMENTAREA DECIZIEI

Conf.univ.dr.Vasile BOGDAN
2019
AGENDA

• Introducere
• Intelligence multinaţional
• Procesul decizional multinaţional
• Managementul intelligence multinaţional
Concluzii

25.06.20 2
I. Introducere

Sistemele informaţionale în sprijinul sistemelor decizionale - componentă de bază la


nivelul oricărei organizaţii, mai ales la nivelul celor din domeniul apărării şi securităţii.
 Succesul ciclului decizional în sprijinul activităţilor operaţionale este integral dependent
atât de informaţiile şi cunoştinţele avute la dispoziţie, cât şi de nivelul de înţelegere a
evoluţiei fenomenelor.
Contextul experienţelor perioadei de după 1990, ne-au demonstrat că cele mai bune
decizii ale structurilor de comandă şi control ale forţelor expediţionare
multinaţionale se pot adopta numai pe baza informaţiilor şi cunoştinţelor puse la
dispoziţie de structuri de intelligence multinaţionale.
În ultimii ani a crescut semnficativ importanţa sistemelor informaţionale din punct de
vedere ştiinţific, mai ales că s-a consacrat conceptul de sisteme informaţionale de tip
reţea a căror dezvoltare din punct de vedere ştiinţific şi tehnologic a schimbat radical
esenţa sistemelor de management

3
II. Intelligence multinaţional

 O structură de forţe multinaţioanale de tip alianţă se bazează pe un acord oficial care


are la bază obiective şi interese comune pe termen lung.
O forţă multinaţioanlă de tip coaliţie se bazează numai pe un aranjament între două sau
mai multe naţiuni care planifică şi desfăşoară o acţiune comună, cel mai probabil care au şi
anumite interese în desfăşurarea unei astfel de acţiuni.

 Elemente esenţiale pentru realizarea cooperării în mod practic la nivelul unei forţe multinaţionale:
- raţionalizarea face referire la orice acţiune care poate contribui la creşterea eficienţei misiunilor forţelor
multinaţionale prin utilizarea resurselor puse la dispoziţie într-un mod mult mai eficient;
- standardizarea face referire la realizarea unei cooperării practice la cel mai înalt nivel de apropiere între
parteneri prin utilizarea eficientă a resurselor, dar şi prin eliminarea oricărui obstacol practic ce ţine de procesul
decizional, de planificare şi de execuţie a operaţiilor militare;
- interoperabilitatea se referă la faptul că naţiunile ale căror forţe sunt interoperabile atât în ceea ce priveşte
capabilităţile materiale, cât şi în ceea ce priveşte capabilităţile non-materiale pot finaliza cu succes operaţii
militare împreună, având la dispoziţie mai multe variante decizionale care să conducă la îndeplinirea obiectivelor
stabilite.
4
II. Intelligence multinaţional

 Realizarea unităţii de efort a forţelor multinaţionale, incluzând aici şi


structurile de intelligence, pentru realizarea deplină şi eficientă a
obiectivelor finale stabilite în procesul decizional.
 Multiculturalismul şi diversitatea lingvistică din cadrul unei
structuri de forţe multinaţionale constituie o provocare majoră pentru
structura de comandă şi control, pentru eficienţa comunicării şi,
implicit, pentru realizarea unităţii de efort.

Realizarea succesului deplin al procesului decizional şi a celui de planificare a


operaţiilor militare este în mod obligatoriu necesar a se respecta doctrinele şi
procedurile stabilite şi elaborate pentru forţele multinaţionale.
 Activitatea de intelligence subsumează toate categoriile de activităţi din cadrul ciclului
informaţional, fiind foarte importante modalităţile de obţinere a informaţiei, de
procesare şi de evaluare a acesteia, produsul final fiind rezultatul unui proces de analiză şi
elaborare şi care în final va sta la baza unei decizii, fie ea militară, politică, economică sau
socială.

5
II. Intelligence multinaţional

Produsele de intelligence trebuie să ajute decidenţii să evite surprizele şi să-i avertizeze


asupra riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, regionale şi internaţionale,
dar în acelaşi timp îi pot ajuta în realizarea surprinderii forţelor inamice.
Pentru succesul operaţiilor multinaţionale este de mare importanţă partajarea şi
distribuirea informaţiilor şi existenţa unui proces de coordonare şi direcţionare a
acestor informaţii care constituie un punct critic pentru forţele multinaţionale în timpul
acţiunilor militare.

6
II. Intelligence multinaţional

 În doctrina forţelor armate ale SUA, managementul cunoştinţelor este definit ca fiind
actul de creare, organizare, aplicare şi transferare a cunoştinţelor pentru a facilita
înţelegerea situaţiei şi adoptarea deciziilor.
 Înţelegerea este definită ca fiind percepţia şi interpretarea unei situaţii particulare,
pentru a oferi un context, o perspectivă şi o previziune necesare pentru luarea celor mai
eficiente decizii bazate pe reprezentarea cea mai exactă posibil.
 Intelligence-ul Competitiv (IC) este un proces etic, legal, sistematic şi continuu
de colectare, analiză şi diseminare de informaţii, ce are ca obiectiv principal
dobândirea sau menţinerea avantajului competitiv, evitarea surprizelor şi
fructificarea oportunităţilor din mediul în care îşi desfăşoară o organizaţie
activitatea.

7
II. INTELLIGENCE MULTINAŢIONAL

Trei elemente care pot face o


informaţie să capete o
valoare semnificativ de
mare:
- competenţa (cunoaştere şi
înţelegere);
- resursa de timp;
- relevanţa.

„Crearea de cunoaştere organizaţională este procesul de


punerea la dispoziţie şi amplificarea cunoştinţelor create de
indivizi, precum şi cristalizarea şi conectarea acestora
la sistemul de cunoştinţe al unei organizaţii”
8
III. Procesul decizional multinaţional
Deciziile constituie o componentă importantă a vieţii şi activităţilor noastre
cotidiene, ele fiind dependente de diversele tipuri de comportamente umane
care sunt direct legate şi concret exprimate prin actele decizionale.

MANAGEMENT
ARTĂ ŞTIINŢĂ
(se bazează pe) (se bazează pe)
Calităţi personale (intuiţie, imaginaţie, Calităţi personale şi cunoaşterea
talent) realităţii prin mijloace ştiinţifice
Experienţă acumulată prin observare Identificare principii şi legi prin analiza
unor procese
Utilizarea exclusivă a experienţei Corelarea experienţei cu metode de
proprii cercetare ştiinţifică
Alegerea soluţiilor de rezolvare a Alegerea soluţiilor de rezolvare a
problemelor prin încercări succesive şi problemelor prin analiza efectelor
eliminarea erorilor generate de factorii care influenţează
procesul
Orientare pe termen scurt Orientare pe termen lung
Limite în ceea ce priveşte informaţiile Informaţii complete
deţinute
Limitări în ceea ce priveşte adaptarea la Capacităţi creative şi de adaptare
situaţii noi şi la inovaţie
9
III. Procesul decizional multinaţional

Funcţionalitatea şi eficienţa procesului decizional la nivelul organizaţiei


multinaţionale sunt condiţionate de următoarele principii:
a) subordonarea conceperii şi funcţionării sistemului de intelligence
nevoilor şi cerinţelor sistemului de comandă şi control;
b) asigurarea unui sistem informaţional flexibil, cu capacitate de adaptare
rapidă în funcţie de nevoi;
c) asigurarea unei corelaţii depline între activităţile derulate în cadrul ciclului
informaţional cu activităţile desfăşurate în cadrul ciclului decizional;
d) asigurarea unităţii metodologice şi procedurale a tratării informaţiilor;
e) focusarea pe abaterile esenţiale de la obiectivele stabilite rezultate în urma
punerii în practică a deciziilor iniţiale;
f) asigurarea unui maximum de informaţii necesare din fondul de informaţii
primare;
g) asigurarea unui timp corespunzător de reacţie decizională şi operaţională
pentru toţi beneficiarii de informaţii;
h) asigurarea principiul eficienţei şi eficacităţii.

EFICIENŢĂ + EFICACITATE = EXCELENŢĂ

10
III. Procesul decizional multinaţional

Un proces de decizie este considerat raţional dacă în urma utilizării unor


proceduri raţionale de prelucrare a informaţiilor relevante se ajunge în final la
selectarea celei mai bune decizii pentru organizaţie.

11
III. Procesul decizional multinaţional

Cerinţe ce trebuie să fie luate în considerare la adoptarea deciziilor la nivelul unei


organizaţii:
-să fie fundamentată ştiinţific
- să fie adoptată şi transmisă în mod oportun
- decizia să fie clară şi concisă
- decizia să fie completă
- să fie eficientă

După natura variabilelor ce influenţează rezultatele potenţiale, sunt:


decizii fundamentate în condiţii de certitudine
- probabilitate maximă de realizare a obiectivelor;
- variabile controlabile;
- evoluţie anticipată cu precizie.
decizii fundamentate în condiţii de risc
- probabilitate foarte mare de realizare a obiectivelor;
- număr mare de variabile, unele dintre ele necontrolabile;
- evoluţie anticipată cu aproximaţie.
decizii fundamentate în condiţii de incertitudine
- obiective realizabile;
- probabilitate de finalizare redusă
- nesiguranţă privind etapele de urmat;
- variabile necontrolabile.
12
III. Procesul decizional multinaţional

Comportamentul consumatorului de intelligence/decidentului, în cazul nostru


persoana abilitată de a adopta decizii, nu se poate explica, decât prin cunoaşterea
sistemului de factori ce acţionează în strânsă legătură şi intercondiţionare
reciprocă

13
III. Procesul decizional multinaţional

-Modelele normative ale deciziei bazate pe capacităţi ridicate cognitive şi de raţionalitate


- Modelele descriptive ale deciziei bazate pe capacităţi cognitive şi de raţionalitate
limitate

La nivel NATO adoptarea deciziilor se face prin consens şi este percepută ca


o expresie a solidarităţii tuturor statelor membre cu privire la problematici
controversate.

Metodele de adoptare a deciziilor:


autocratic:
- managerul adoptă decizia pe baza propriilor analize bazându-se pe informaţiile pe care le are la dispoziţie la
momentul respectiv:
- managerul elaborează decizia pe baza propriilor analize dar pe baza informaţiilor colectate de la subordonaţi,
aceştia din urmă având în acest caz numai rolul de a furniza informaţii, nu de a evalua soluţii.
consultativ:
- managerul elaborează decizia pe baza propriilor analize după ce dezbate problema definită, într-o întâlnire
informală sau formală, cu subordonaţii mai importanţi, opiniile acestora putând fi reflectate în soluţia finală
sau nu;
de grup:
- managerul supune problema definită dezbaterii în grup cu subordonaţii, sunt identificate şi dezbătute
alternativele cu scopul identificării soluţiei finale, rolul managerului fiind mai mult unul de moderator.

14
III. Procesul decizional multinaţional

Trei revoluţii care îşi fac simţită prezenţa la nivel global:


- cea din domeniul politicii mondiale;
- cea din domeniul bugetului pentru apărare şi securitate naţională;
-cea din domeniul militar.

Aceste trei revoluţii generează, la rândul lor, un număr de cerinţe care vizează
următoarele domenii:
- informaţii, supraveghere şi recunoaştere; respectiv, a şti ce se întâmplă în orice moment în
spaţiile de interes;
- comandă, control, comunicaţii, computere şi procesarea informaţiei (C4I); respectiv, a
înţelege ce se petrece;
- precizia deciziilor şi acţiunilor, respectiv transformarea cunoştintelor generate de
primele două domenii în acţiune.

15
IV. Managementul intelligence multinaţional

„Intelligence-ul reprezintă ansamblul operaţiilor de culegere, filtrare, analiză a


datelor şi informaţiilor şi de diseminare a produselor de intelligence cu valoare
acţionabilă pentru a satisface necesităţile unui consumator specific“

Sistemul informaţional pentru sprijinul procesului de adoptare a deciziilor


are o structură dinamică complexă, cuprinzând mai multe subsisteme
interdependente a cărui funcţionare optimă necesită existenţa unui organism
distinct de organizare, control şi coordonare.

Managementul sistemului informaţional se înţelege:


 managementul organizării (analizei şi proiectării) şi
funcţionării acestuia;
 managementul intelligence-ului;
 managementul sistemului de comunicaţii;
 managementul sistemului informatic (reţelei de calculatoare).

16
MANAGEMENTUL INTELLIGENCE-ULUI MULTINAŢIONAL

Obiectivele care se urmăresc la realizarea sistemului informaţional pentru management sunt


următoarele:
-satisfacerea optimă şi în mod unitar a cerinţelor informaţionale anticipate ale tuturor compartimentelor
organizaţiei;

-realizarea unor fluxuri şi circuite informaţionale raţionale;

-asigurarea intelligence-ului necesar structurii de management a organizaţiei pentru fundamentarea


deciziilor şi/sau conducerea activităţilor operaţionale;

-standardizarea, simplificarea, reducerea numărului şi volumului documentelor în scopul reducerii


timpului necesar pentru însuşirea şi înţelegerea intelligence-ului şi, implicit, a celui de reacţie, dar şi
creşterii ponderii activităţilor de concepţie, coordonare şi control;

-maximizarea introducerii soluţiilor de automatizare în toate fazele de existenţă a informaţiilor în


sistemul informaţional pentru management, începând de la culegerea datelor şi până la prelucrarea şi
distribuirea acestora, pe baza utilizării unor sisteme informatice moderne, constituite din reţele de
calculatoare performante;

- asigurarea, în orice situaţie, a răspunsului la cerinţel critice de informaţii ale


beneficiarilor/decidenţilor, precizându-se structurile şi mijloacele tehnice prin care pot fi obţinute acestea.

17
IV. Managementul intelligence multinaţional

Managementul intelligence-ului permite abordarea sistemică a eficienţei


activităţilor desfăşurate în cadrul ciclului informaţional pe baza unui sistem de
indicatori de evaluare şi integrează următoarele domenii:
- managementul resurselor de date, informaţii şi cunoştinţe;
- managementul proceselor informaţionale;
-managementul tehnologiei informaţiei;
- managementul securităţii informaţiilor.

Interoperabilitatea poate fi defintă ca abilitatea şi capacitatea unui


sistem de a furniza şi accepta servicii în conexiune cu alte sisteme pentru
a opera cu eficienţă în orice proiect sau misiune.

18
CONCLUZII

Rolul structurilor de intelligence în cadrul ciclului


de fundamentare a deciziilor

19
CONCLUZII

Produsele de intelligence de valoare diseminate în timp util beneficiarilor


constituie elementul esenţial pentru procesul decizional la nivelul oricărei
entităţi, fie aceasta parte a domeniului economic, financiar, energetic, dar
mai cu seamă pentru cele din domeniul apărării şi securităţii, cum este
Alianţa Nord-Atlantică.
Pentru a fi eficientă, o comunitatea de informaţii, fie ea naţională sau
multinaţională, trebuie să rămână o structură ierarhică, dar trebuie să fie
capabilă să genereze sau să acceseze în alt mod reţelele de colaborare
pentru perioade de timp variate, pentru a oferi informaţii cu privire la
aspectele care necesită o analiză interdisciplinară.
 Creşterea presiunii cererii de informaţii pe agenţiile de informaţii
naţionale va forţa probabil intensificarea exploatării în comun a resurselor
informaţionale de cunoaştere şi înţelegere avute la dispoziţie.
Reducerea incertitudinilor oferă factorului decizional posibilitatea de a
acţiona eficace şi eficient.
 Capacitatea de a participa la simplificarea procesului decizional
reprezintă adevăratul deziderat al activităţii de Intelligence

20