Sunteți pe pagina 1din 15

DATE, INFORMATII

SI INTELLIGENCE

Conf.univ.dr. Vasile BOGDAN


2019
AGENDA

 Niveluri de cunoastere
 Rolul informarii
 Sprijinul cu informatii
 Produse de intelligence
I. Niveluri de cunoastere

Sprijina informaţia:
- subiectul (end user)
- timpul
- valoarea

3
I. Niveluri de cunoastere (2)

Context
Judecată

Gândire

Procesare

Procese
I. Niveluri de cunoastere (3)
II. Rolul informarii (1)

 (1) Societatea în care crearea, distribuția, utilizarea informației a devenit elementul


central al activităților economice, sociale, culturale, politice sau de altă natură în
care sunt implicați indivizii, grupurile sau organizatiile statale și non-statale.

 (2) Societatea post-industrială în care tehnologia informației și comunicațiilor


a devenit motorul unui procent foarte mare din activitățle de tot felul care
caracterizează evoluția umanității.

 (3) Societatea caracterizată prin utilizarea tehnologiei avansate și a puterii


informației atât de către indivizii în spațiul perdonal cât și de organizații în
interseul grupurilor sau societăților
II. Rolul informarii (2)

INFORMATIA
- necesită acorduri foarte detaliate și precise între serviciile de informații
- sprijinul se realizează în corelație cu nevoile specifice,
cu istoricul relațiilor și încrederea dezvoltată între servicii.

PUNEREA ÎN COMUN A CAPABILITĂȚILOR DE INFORMAȚII


Reprezintă una dintre cele mai convenabile zone de cooperare:
- echipe de analiză – membri ai serviciilor de informații din țările partenere;
- punerea în comun a capacităților lingvistice;
- locații, echipamente, logistică specială, legături, capacități SIGINT.
II. Rolul informarii (3)

“A ȘTI” ȘI “A SIMȚI”
“A ști” – a înțelege ce se întâmplă într-o zonă de interes,
însă insuficient pentru a realiza predicții
cu privire la evoluția unui proces.

“A simți” – a introduce, în procesul de analiză,


cultura unei zone, moștenirea națională, istoria,
precum și percepția populației despre
realitățile unei zone de interes.

SERVICIILE DE INFORMAȚII
Trebuie să:
- dezvolte capacități de nișă
- să fie în măsură să le pună în comun cu alte servicii de informații
- să primească capacități de informații pe care nu le-au putut dezvolta prin
mijloace proprii
III. Sprijinul cu informatii (1)
“În această lume nouă, nu mai există diviziuni
Rolul serviciilor de informații
ideologice, religioase sau economice ci
este de evaluare precisă a
amenințărilor, pronosticare a diviziuni bazate pe interes. Interesul comun pe
condițiilor care determină o zonă sau un subiect devine liantul pentru
amplificarea amenințărilor până cooperarea în domeniul informațiilor.”
la apariția conflictelor,
contracararea amenințărilor și a
condițiilor care conduc la COOPERAREA ÎN LUMEA GLOBALIZATĂ
apariţia stării de conflict. - parteneri/ aliați
- parteneri tradiționali (dar nealiați)
- actori cu interes similar

Fără divulgarea procedurilor, metodelor, etc.:


- “SCHIMBUL DE DATE”
- “SCHIMBUL DE INFORMAȚII”
III. Sprijinul cu informatii (2)

Solicitări din partea beneficiarului


Utilizarea
informaţiilor

Planificarea
informaţiilor
Diseminare

Colectarea
Analiză informaţiilor

Procesare
10
III. Sprijinul cu informatii (3)

Beneficiar

E R

e
IV. Produse de intelligence (1)

ANALIZĂ DE INTTELIGENCE

INTELLIGENCE DESCRIPTIV

INTELLIGENCE EXPLICATIV

INTELLIGENCE INTERPRETATIV

INTELLIGENCE ESTIMATIV
IV. Produse de intelligence (2)

Produsele de intelligence
- Scrise
- Verbale (briefing, audio, video)

REZULTATELE ACTIVITĂŢII
- AVERTIZARE (WARNING)
-BRIEFING-URI PERIODICE (Z, S, L)
- ANALIZE SITUAŢIONALE
- PROFILE DE COMPANIE
- RAPOARTE DE IMPACT STRATEGIC
- RAPOARTE SPECIALE
Concluzii

 Considerații finale
- Datele, informatiile si Intel = diferite valori
- Creste rolul informatiilor strategice
- Nevoia de informatii in timp real
- Colaborarea intre servicii
- Nimeni nu poate avea monopolul informațiilor
- Imperativul informarii sintetice
- Perisabilitatea informatiei
- Rolul analistului si beneficiarului

Imposibilitatea asigurarii tuturor informatiilor necesare