Sunteți pe pagina 1din 6

I.2.

DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE
CETĂȚENEȘTI ȘI RESPECTAREA
LEGILOR;
LIMITE ALE LIBERTĂȚII
Studiu de caz

• O tânără a fost bănuită că a săvârșit o faptă prin care a încălcat legea. Înainte ca autoritățile să fi
verificat faptele de care era bănuită, ea a fost defăimată de către colegii săi. Ulterior s-a dovedit că
aceasta era nevinovată.

• Consideri că ai săi colegi i-au încălcat drepturile și libertățile cetățenești? Dacă da, care sunt acestea?
• Dacă tânăra ar fi fost privată de libertate, fără a fi vinovată, care dintre drepturile fundamentale i-ar fi fost
încălcat?

2
LIBERTATEA REPREZINTĂ UN DREPT FUNDAMENTAL AL OMULUI.

• Într-un stat democratic respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor este o con- diție primordială pentru
buna funcționare a societății.
• Drepturile și libertățile cetățenilor sunt acele drepturi și libertăți pe care un cetățean le are într-un anumit
stat.
• Într-o societate democratică, libertatea individului se manifestă pe mai multe planuri. Există libertate
personală, libertate politică și libertate economică.
• Libertățile nu se manifestă separat, ele se manifestă împreună.

3
Libertatea personală
1. LIBERTATEA PERSONALĂ REPREZINTĂ DREPTUL FIECĂRUI CETĂȚEAN DE A NU-I FI ÎNCĂLCAT SPAȚIUL
PRIVAT, DE A DECIDE ÎN PROBLEMELE DE INTERES PERSONAL ȘI DE A AVEA PRO- PRIILE IDEI ȘI CONVINGERI.
LIBERTATEA PERSONALĂ ESTE INDIVIDUALĂ ȘI TREBUIE SĂ SE MANIFESTE PE BAZA RESPECTĂRII
NORMELOR MORALE ȘI JURIDICE.

• Normele morale sunt norme nescrise, transmise din generație în generație, fiind respectate și accep- tate de
către toți cetățenii.

• Normele juridice sunt legi sta- bilite de stat și reglementează atât relațiile dintre cetățeni și felul în care
aceștia acționează în societate, cât și relațiile dintre stat și cetățeni.

4
2. Libertatea politică
2. LIBERTATEA POLITICĂ SE MANIFESTĂ ÎN SOCIETĂȚILE DEMOCRATICE ȘI LE DĂ DREPTUL
CETĂȚENILOR SĂ PARTICIPE, DIRECT SAU INDIRECT, LA LUAREA DECIZIILOR SOCIETĂȚII PRIN
INTERMEDIUL VOTULUI.
3. Libertatea economică
Libertatea economică se manifestă prin dreptul cetățenilor de a iniția și de a conduce o activitatea economică și
de a alege serviciile și bunurile de pe piață.

5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

“QUOTE” Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna


sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit