Sunteți pe pagina 1din 55

TRATAMENTUL

CHIRURGICAL AL
INCLUZIEI DENTARE
ODONTECTOMIA
MOLARULUI DE MINTE
INFERIOR
CAZUL 2
Patologia molarului de minte superior
 Tulburări asociate erupției și/sau incluziei
molarului de minte superior
 complicaţii septice uşoare - pericoronarita;
 complicaţii septice severe:
• infecţii ale spaţiilor fasciale primare maxilare;
• sinuzita maxilară odontogenă;
• osteita şi osteomielita maxilarului;
 complicaţii nervoase: algii şi spasme faciale;
 complicaţii trofice:
• stomatita odontiazică;
• ulceraţia mucoasei jugale prin erupţia în vestibulopoziţie a
molarului;
 complicaţii chistice/tumorale: rare
Patologia molarului de minte superior
 Topografia molarului de minte superior
 molarul de minte superior este situat în zona posterioară a
tuberozităţii maxilare, în spatele molarului de doisprezece ani
 poate rămâne inclus în tuberozitatea maxilară, în incluzie înaltă
sau joasă, ocupând cele mai variate poziţii
 poate fi inclus şi la distanţă (heterotopic):
• deasupra molarului de 12 ani;
• în pereţii sinusului maxilar;
• în podeaua orbitei.
Patologia molarului de minte superior
 Clasificarea incluziei molarului de minte superior
1.Angulaţia
 incluzie verticală;
Patologia molarului de minte superior
 Clasificarea incluziei molarului de minte superior
1.Angulaţia
 incluzie disto-angulară;
Patologia molarului de minte superior
 Clasificarea incluziei molarului de minte superior
1.Angulaţia
 incluzie mezio-angulară.
Patologia molarului de minte superior
 Clasificarea incluziei molarului de minte superior
2.Clasificarea Pell și Gregory
 clasa A - suprafaţa ocluzală a molarului de minte superior este
aproximativ la acelaşi nivel cu faţa ocluzală a molarului de 12 ani
superior;
Patologia molarului de minte superior
 Clasificarea incluziei molarului de minte superior
2.Clasificarea Pell și Gregory
 clasa B - suprafaţa ocluzală a molarului de minte superior este
între planul ocluzal şi linia cervicală a molarului de 12 ani superior;
Patologia molarului de minte superior
 Clasificarea incluziei molarului de minte superior
2.Clasificarea Pell și Gregory
 clasa C - molarul de minte superior este inclus sub nivelul liniei
cervicale a molarului de 12 ani superior.
Patologia molarului de minte superior
 Factori care influențează dificultatea
odontectomiei molarului trei superior
 morfologia rădăcinii:
 ligamentul parodontal;
 sacul folicular coronar;
 densitatea osului;
 relaţia cu molarul de 12 ani
 ţesutul acoperitor
 relaţia molarului de minte cu sinusul maxilar.
ODONTECTOMIA
MOLARULUI DE MINTE
SUPERIOR
Incluzia caninului superior

 Unilaterală / bilaterală
 În sens vestibulo-oral, caninul în incluzie intraosoasă se
prezintă într-o poziţie vestibulară, palatinală (cea mai
frecventă) sau intermediară.
 Se întâlneşte mai frecvent la sexul feminin şi mai frecvent pe
hemiarcada stângă
Incluzia caninului superior

Tulburări asociate incluziei caninului superior


 complicaţiile supurative uşoare reprezentate de pericoronarită
pot evolua spre:
• rinite supurate;
• sinuzite supurate odontogene;
• osteita maxilarului;
• abcese ale spaţiilor fasciale primare sau secundare, fistule
 accidentele nervoase (tulburări senzoriale oculare, polinevralgii,
spasme faciale)
 tulburări fizionomice
 bascularea unor proteze mobile la un bolnav edentat
 tulburări mecanice, trofice şi tumorale
Incluzia caninului superior

 Atitudinea terapeutică
 hotărâtă obligatoriu interdisciplinar, de către chirurgul oro-
maxilo-facial în colaborare cu ortodontul
 metode radicale: extracţia/odontectomia caninului - în
situaţii extreme, când nu este posibilă redresarea lui pe
arcadă
 metode conservatoare - redresarea chirurgical-ortodontică
sau transplantarea
ODONTECTOMIA CANINILOR
SUPERIORI
• Incizia
1.pe marginea liberă a fibromucoasei palatine(abord palatinal)
2.lambou vestibular Pichler sau trapezoidal (abord vestibular)
3.lambou vestibular şi palatinal (abord mixt vestibulo-palatin)
• Decolarea lamboului
• Trepanarea osului
• Luxaţia şi extracţia caninului
• Sutura
CAZUL 2
Incluzia caninului și premolarilor inferiori

 poate provoca fenomene nevralgiforme prin raporturile de


vecinătate cu canalul nervului alveolar inferior şi gaura
mentonieră
 de obicei, incluzia este profundă şi favorizează fractura
mandibulei la acest nivel
Alte incluzii dentare

 Incluzia incisivilor centrali superiori - consecinţa fie a prezenţei


unui dinte supranumerar care blochează erupţia acestuia, fie a
unui traumatism la nivelul incisivilor temporari
 Incluzia molarilor unu sau doi - se poate încerca aducerea lor pe
arcadă, fie prin luxare chirurgicală, fie prin tratament ortodontic,
după eliminarea eventualului obstacol care a determinat incluzia
 Incluzia molarului doi este, adesea, cauzată de mugurele
molarului de minte care, în cursul formării sale, blochează erupţia
molarului doi
ODONTECTOMIA ALTOR DINŢI

S-ar putea să vă placă și