Sunteți pe pagina 1din 20

“UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS”, GALAŢI

FACULTATEA ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Managementul serviciilor

Student,
Bogdanos Radu Andrei
Îndrumător,
Lect. dr. Drăgan George
Cuprins
1. Despre compania Auchan
2. Istoricul companiei Auchan
3. Momente cheie în evoluția companiei Auchan
4. Misiunea și viziunea
5. Analiza macromediului economic (PESTLE)
1. Mediul economic
2. Mediul tehnologic
3. Mediul socio-cultural
4. Mediul politico-legislativ
6. Analiză SWOT
7. Gama de produse
8. Matricea BCG
9. Strategii de marketing
10. Concluzii
11. Bibliografie
Despre compania Auchan

• Auchan Retail este o companie de familie cu o prezență


internațională, o companie umană și îndrăzneață. Acesta este
un distribuitor istoric și un comerciant de nouă generație.
Auchan Retail nu este doar un distribuitor. Este un comerciant
care își selectează produsele și furnizorii, care îsi cunoaște
clienții.
• Auchan Retail este un comerciant implicat cu o tradiție de 55
de ani. Un comerciant care se schimbă într-o lume aflată în
schimbare și care vine în întâmpinarea consumatorilor tot mai
interesați de starea lor de bine. Auchan este acest comerciant
care îmbină avantajele digitalului cu cele ale magazinelor fizice
pentru a propune clienților săi o experiență personalizată. Un
comerciant care îsi transformă spațiile în zone de viață și de
cumpărături, de petrecere a timpului liber în mod plăcut.
• Auchan Retail este preocupat atât de clienții cât și de
colaboratorii săi, acordăndu-le prioritate, în toate proiectele
sale.
• Auchan este al 35-lea angajator la nivel
mondial (sursă Fortune). Acesta fiind
principalul angajator străin în Rusia.

• Compania Auchan, în prezent, are 354 851de


angajați.

• Compania Auchan este al 11-lea distribuitor


alimentar din lume (sursă Deloitt).
Istoricul companiei Auchan
• După întâlnirea cu fondatorii Carrefour și Leclerc, Gérard Mulliez deschide primul magazin Auchan
pe 6 iulie 1961, într-o fabrică desființată a companiei Phildar, fondată de tatăl său, deasemenea
numit Gerard. Cu o suprafață de 600 mp, acest magazin a fost amplasat în districtul Hauts-Champs
din Roubaix.
• Inițial, magazinul urma să fie numit "Ochan", dar din cauza rezonanței japoneze a fost schimbat
numele în "Auchan". Alegerea inițiale "A" a fost făcută ca să apară pe primul loc în directoare.
• Gerard Mulliez s-a bazat pe sfatul lui Édouard Leclerc pentru primul său supermarket. Acest magazin
a fost abandonat în anii 1980 din cauza competiției cu cel construit în Leers. A fost cumpărat de
grupul Intermarché. Clădirea a fost demolată pentru a face loc unui magazin mai modern în 2003.
• În vara anului 1967, pe 20 august, Auchan inaugurează și deschide primul hipermarket din Roncq,
într-o zonă comercială de 3500 mp inițial Potrivit lui Gérard Mulliez, locația Roncq a servit drept
model pentru alte hipermarketuri din Franța în extinderea nealimentară. La 27 martie 1969 a fost
inaugurat centrul comercial Englos-les-Géants de la Englos din Lille. Englos les Giants a fost primul
centru comercial cu un hypermarket și un parc de retail din Franța.
• În 2012, Auchan a cumpărat activitățile hipermarketurilor Real, filială a grupului Metro, în Europa de
Est pentru suma de 1,1 miliarde de euro. Este vorba de cumpărarea a 91 de hipermarketuri dintre
care 20 din cele 24 în România, 54 în Polonia, 14 în Rusia și 3 în Ucraina.
• În 2019 se retrage din Italia din cauza pierderilor, prin vânzarea aproape în întregime subsidiară
Auchan Retail Italia către retailerul italian Conad. Deasemenea se retrage și din Vienam.
Momente cheie în evoluția companiei Auchan

1961 1971 1977 1981 1996 2006 2009


A fost creată Începe dezvoltare Angajații au acces Începe Extinderea Are loc S-au deschis 7
marca Auchan de pe întreg la acțiunile expansiunea continuă în deschiderea magazine Auchan
Gerard Mulliez, teritoriul Franței, societății. internatională. Portugalia, primului în România.
acesta înființând dar dezvoltarea Auchan ajunge la Polonia și hypermarket
primul magazin continuă și un numărul de 23 Luxemburg. În Auchan în
Auchan la Rubaix dincolo de Lille. de magazine și acest an este Romania.
(Franța), lângă Își face intrarea momentul în care
Lille. Gerard dă pe piața din Auchan devine
numele societății Spania prin unul dintre cei
după cartierul crearea mărcii mai mari retailer
“Hauts Champs”. Alcampo. din Europa.
Misiunea și viziunea
• Misiune: Reinventăm Auchan pentru a permite celor 8 miliarde de
oameni să trăiască mai bine, în fiecare zi, în 2025.

Această viziune are la bază 3 valori:


 Încredere
 Deschidere
 Excelență

• Resursele principale ale dezvoltării Grupului Auchan sunt oamenii din


companiile noastre. De 50 de ani, Grupul Auchan le valorifică
capacitatea de inovare adoptând o politică de responsabilizare și
implicare, prin împărtășirea cunoștințelor, prin delegare și prin
împărțirea rezultatelor.
Analiza macromediului economic

Analiza
PESTLE
Mediul economic
• Cuprinde totalitatea factorilor din economie
care influenţează capacitatea întreprinderii de a
concura în domeniul său de activitate, dar şi
posibilitatea şi disponibilitatea consumatorilor
de a cumpăra diverse bunuri şi servicii. Este
analizat din perspectiva unor indicatori
precum produsul intern brut, inflaţia, rata
dobânzii, nivelul şomajului, structura
veniturilor şi a cheltuielilor consumatorilor etc.
Aceste aspecte legate de situaţia economică a
zonelor în care firma Auchan îşi desfăşura
activitatea, se reflectă, direct sau indirect, şi
determină volumul şi structura ofertei de
mărfuri, nivelul veniturilor, mărimea cererii
de mărfuri, mişcarea preţurilor şi nivelul
concurenţei.
Mediul tehnologic
• Tehnologia poate determina modul de satisfacere a diferitelor trebuinţe ale consumatorilor şi influenţează
deciziile de marketing referitoare la noi produse şi servicii, ambalare, promovare, distribuţie.
• Necesitatea de instruire a personalului cu noile tehnologii IT, neadecvarea politicilor de dotare cu tehnologie IT
poate îngreuna promovarea investițiilor:
 efect pozitiv, care constă în economia de resurse (exemplu: timp în procesul de comunicare internă şi
structurarea unui sistem de gestionare al cunoştinţelor);
 efect negativ, lipsa personalului calificat şi a abilităţilor de întreţinere eficientă a sistemului IT poate
genera blocaje funcţionale (pierderea datelor sau imposibilitatea accesării acestora).
• Calitatea tehnologiei folosite are implicaţii directe în productivitatea muncii şi disponibilitatea serviciilor IT.
Introducerea tehnologiilor noi precum şi ridicarea calitativă a celor deja existente, implică creştera costurilor în
investiţii şi a celor referitoare la pregătirea personalului.
• Noi tehnologii precum cele care reduc poluarea, îmbunătăţesc competitivitatea şi reduc consumul de energie.
Adaptarea strategiilor/ programelor funcţie de potenţialul noilor tehnologii.
Mediul socio-cultural
• Schimbările produse în stilurile de viaţă
ale consumatorilor au ca efect o
diminuare a reticenţei consumatorilor
faţă de utilizarea anumitor produse şi
bunuri de larg consum. De asemenea,
segmentele de consumatori receptive la
inovaţiile tehnologice lansate de
organizaţiile economice sunt tot mai largi.

• Factorii culturali intervin uneori cu rol


decisiv în delimitarea segmentelor de
piaţă, în conturarea unei anumite tipologii
a cumpărătorilor. Aceştia contribuie, în
acelaşi timp, la exprimarea exigenţei unei
anumite pieţe, ceea ce condiţionează
atât tipul produselor şi modul distribuirii
lor, cât şi conţinutul şi forma
comunicaţiilor firmei cu piaţa.
Mediul politico-legislativ
• Mediul politic este reprezentat de structurile sociale ale societăţii, forţele politice ce acţionează şi de
raporturile stabilite între acestea.

• Mediul legislativ: cuprinde ansamblul normelor juridice şi actelor normative care reglementează
desfăşurarea activităţilor comerciale ale întreprinderilor.

• Datorită importanţei sectorului de retail pentru dezvoltarea de ansamblu a economiei,


reglementările legislative vor juca întotdeauna un rol decisiv în supravegherea, pătrunderea în
sector şi lansarea de noi produse.

• Legislaţia care afectează afacerile are în general unul din următoarele obiective: protejarea
cumpărătorilor, protejarea societăţii şi protejarea organizaţiilor.

• Orientarea către calitate, standardele impuse de integrarea în UE (GMP, HACCP, ISO 9001).

• România s-a angajat la implementarea acqui-ului comunitar (UE). Pentru implementare acestui
acquis, UE a pus la dispoziție fonduri de preaderare respectiv după aderarea la UE va pune la
dispoziție fondurile structurale.
Analiza SWOT
• Ca principal punct slab al firmei Auchan este cel al
• Calitatea produselor, servirea cât și livrarea produselor distribuţiei şi relaţiei cu furnizorii. În unele situaţii,
în pachete ușor de transportat. ,,furnizorii nu reuşesc să respecte condiţiile şi
• Sisteme de promovare inovatoare. termenele ,,,,,,,,de livrare ale produselor, iar firma se
• Posibilitatea de a alege produsul dorit. confruntă cu ,,,,,,,,,,,,,o incapacitate de a satisface cererea
• Calitatea produselor, servirea cât și livrarea venită din ,,,,,,,,,,,,,,,,partea clienţilor. Pe termen lung, acest
aspect ,,,,,,,,,,,,,,,,,,poate să conducă la pierderea unei
produselor în pachete ușor de transportat.
părţi ...................a clienţilor şi ineficienţă pe ansamblu a
....................activităţii

• Ca principal punct slab al firmei Auchan


• Extinderea în țări cu un nivel de trai ridicat este cel al distribuţiei şi relaţiei cu furnizorii. În
ar asigura un venit mai ridicat unele situaţii, furnizorii nu reuşesc să respecte
• Atragerea unor producători de calitate condiţiile şi termenele de livrare ale produselor,
superioară. iar ,,,,,,,,,,,,firma se confruntă cu o incapacitate de a
• Extinderea în mai multe zone. satisface cererea venită din partea clienţilor. Pe termen
• Contracte cu producătorii de calitate de o lung lung, acest aspect poate să conducă la pierderea unei
durată. părţi aclienţilor şi ineficienţă pe ansamblu a activităţii.
Gama de produse
• Ascultă clienții și construiește gama de produse în funcție de nevoile lor, venind astfel în
întâmpinarea acestora cu peste 50.000 de produse alimentare și nealimentare. În plus, la Auchan:

 Oferă peste 5000 de produse marcă proprie;


 Are peste 400 de produse vândute vrac;
 Susține și promovează produsele și producătorii români;
 Derulează cele mai atractive acțiuni comerciale pentru client;
 Politica de discount generalizat practicată de Auchan, constând în „preţuri mici pentru toate
produsele din gamă, permanent”, permite fiecărui client să realizeze economii importante la
fiecare cumpărătură.

• Personalul specializat, echipamentele performante, sistemul de proceduri şi standardele ridicate


asigură un nivel înalt de calitate, prospeţime şi securitate alimentară, totul în beneficiul clienţilor.
Gama de produse
• Hipermarketurile Auchan au propriile laboratoare de producţie chiar în magazin, pentru produsele
de brutărie, patiserie, cofetărie şi carmangerie. La standul special de pescărie clienţii vor găsi o gamă
foarte largă de produse proaspete şi de calitate, din România şi din întreaga lume. Zona de legume şi
fructe, reunită sub denumirea “Piaţa Auchan” asigură zilnic toate produsele căutate de clientii nostri,
proaspete, de calitate şi ieftine.
• Toate magazinele Auchan au acum în sortimentație produsele marcă proprie, în total peste 5000 de
articole alimentare și nealimentare.
• Produse Auchan comercializate:
 Cosmia (îngrijire și frumusețe);
 Inextenso (îmrăcăminte);
 Qilive (produse de tehnologie);
 Actuel (menaj și decorațiuni);
 Airport
 ONE TWO FUN (jucării);
 Baby
 CUP’S (articole sportive).
Matricea BCG

- Articole şi accesorii
- Electrocasnice, multimedia, pentru animale, timp liber,
audio, laptop-uri. şcoală, alimente congelate.

- Legume şi fructe, preparate


din carne, lactate şi delicatese, - Modă (vestimentaţie), lenjerie
alimente de bază, cafea, de corp.
dulciuri, bauturi.
Strategii de marketing
• Auchan este o reţea de magazine cu o gamă sortimentală de peste 44.000 de articole, procurate
exclusiv de la furnizori autohtoni.

• Pentru realizarea unui sortiment atât de vast este nevoie de un numar foarte mare de furnizori. Fapt
pentru care, completarea sortimentului s-a realizat prin listarea de noi articole de la furnizorii deja
listaţi. Printr-o asemenea masură, industria are posibilitatea de a-şi desface o mare parte din paleta de
articole intr-un singur punct de pe piaţă, acest lucru ajutând la dezvoltarea, respectiv diversificarea ei.

• Personalul specializat, echipamentele performante, sistemul de proceduri şi standardele ridicate


asigură un nivel înalt de calitate, prospeţime şi securitate alimentară, totul în beneficiul clienţilor.

• Toate magazinele Auchan au acum in sortimentatie produsele marca proprie, in total peste 5000
articole alimentare si nealimentare. In interiorul magazinelor, acestea sunt pozitionate pe raft alaturi de
restul produselor din categoria respective.
Concluzii
Auchan SA este o rețea internațională de hipermarket-uri, cu sediul
central la Lille, Franța. Compania este controlată de familia Mulliez și este
prezentă în mai multe țări de pe glob.
Anual hipermarketurile Auchan au o cifră de afaceri de aproximativ 3
milarde de euro. În România, primul hipermarket Auchan a fost inaugurat
la 7 noiembrie 2006, fiind amplasat în cartierul Titan din București. Ulterior
s-au deschis magazine Auchan și în alte orașe ale țării. S-au deschis
magazine Auchan și în Târgu Mureș,Pitești, Timișoara, Cluj-Napoca,Iași,
Suceava, Oradea, Bacău, Baia-Mare, Deva, Satu-Mare, Galați, Ploiești, Sibiu și
Brașov. Până în anul 2009, compania a realizat investiții de 400 milioane
euro în România.
Magazinele Auchan sunt operate de compania MGV Distri-Hiper,
fondată în 2005, care este deținută în totalitate de Auchan.
Bibliografie

1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Auchan#Note;

2. https://pdfslide.tips/documents/analiza-swot-auchan-569e5753938df.html;

3. https://prezi.com/zzrpb8lotgt2/logotipul-auchan/;

4. https://www.scribd.com/doc/98450024/Istoric-Auchan;

S-ar putea să vă placă și