Sunteți pe pagina 1din 9

STRATEGII DE COMUNICARE

A RESPONSABILITĂȚII
SOCIALE ÎN COMPANIILE
ROMÂNEȘTI
COMUNICAREA CSR
Raportarea internă
• sistem de avertizare rapidă în cazul în
care stakeholderii devin îngrijorați de
comportamentul organizației
• comunicarea cu angajații – sensibilizarea
acestora față de responsabilitatea publică
Raportarea externă
• rapoartele sociale publice
COMUNICAREA CSR
Pentru că:
• influențează comportamentul liderilor
de opinie
• corectitudinea comunicării
contracarează scepticismul față de
exagerări
• opinia publică este un gatekeeper al
CSR-ului organizațional
CSR România (2016)

• 61% dintre companii nu publică rapoarte


sociale
• 24% sunt auditate social – majoritatea
multinaționale
• 14,8 % dintre oamenii de afaceri nu știu
dacă firmele la care lucrează sunt auditate
social
SCOP

Care este practica de comunicare a CSR


în companiile din România?

Cât de favorabil este contextul cultural


pentru acest tip de comunicare?
ELEMENTELE STUDIATE
• Temele de CSR ale companiilor:
– Crearea de locuri de muncă.
– Realizarea de produse la prețuri accesibile.
– Încurajarea guvernării corecte.
– Menținerea drepturilor internaționale de bază.
– Îmbunătățirea accesului la educație și asistență
medicală.
– Protejarea mediului.
– Protejarea muncitorilor de accidentări.
– Reducerea sărăciei și inegalităților.
– Creșterea veniturilor pentru comunitățile locale.
ELEMENTE STUDIATE
• Obiectivele comunicării CSR către stakeholderi
Clienți:
– Reputația companiei
– Diferențierea produselor
– Loialitatea consumatorilor
Angajați:
- Publicitate și reputație
- Loialitatea angajaților
- Îmbunătățirea calității de viitor angajator
- Reducerea fluctuației angajaților
Acționari:
- Ideea că organizația reprezintă o oportunitate reală pentru
investițiile responsabile social
- Comunicarea avantajelor tangibile ale strategiei de CSR
ELEMENTELE STUDIATE

• Canalele pentru comunicarea eficientă a


CSR
- rapoartele sociale (realizate după
standarde internaționale: GRI, SA8000,
ISO14000, AA1000)
- Web-ul
- reclama
CONTEXTUL CULTURAL

CF. Tixier
•Două alternative de comunicare:
 Discreția totală / țările latine
 Comunicarea de mare risc / țările anglo-
saxone
• Integrarea CSR în strategia corporatistă
• Contextul mass-media și reacția companiilor la
el
• Tendința managementului de a-și asuma riscuri