Sunteți pe pagina 1din 13

Conflictul

intrapersonal

Page 1
Fig.1. Dinamica procesului conflictual
,,Conflictul intrapersonal(intern) apare în
interiorul individului; de obicei nu este
evident pentru alte persoane(dacă nu este
exteriorizat de individ) şi nu depinde de
relaţia cu altul(deşi deseori e rezultatul
unei relaţii)."
Ana Stoica Constantin

Page 3
Page 4
Nosce te ipsum!(Cunoaşte−te pe tine
însuţi!)
La ce foloseşte autocunoaşterea?
 Cine sunt eu?
 Ce imi place sa fac ?
 Ce stiu sa fac ?
 Unde vreau să ajung?
 Unde sunt acum?
 Care sunt resursele
mele actuale pe care
mă pot baza?
Surse ale conflictului intrapersonal
Zlate se referă la
următoarele surse:
1. Frustrarea
Agresivitate
Retragere
Fixaţia
Justificarea
2. Culpabilitatea
3. Complexele
Surse ale conflictului intrapersonal
4. Stresul
Cele 2 situaţii logic posibile de reducere a gradului
de stres sunt:
Adaptarea cerinţelor la posibilităţile individului;
Adaptarea individului la cerinţele mediu

5. Anxietatea
Anxietatea ca reacţie la situaţii particulare
Anxietatea ca trăsătură a personalităţii
Crizele vieţii
Criza existenţială poate fi un moment în care anumite repere,
echilibrul existenţial este înlocuit cu unul nou. R. Steichen vorbeşte de
crizele existenţiale ale adultului văzute ca momente evolutive, în raport
cu procesul de îmbătranire.

VULNERABILITATE- EVENIMENT DE VIAŢĂ-FACOR DECLANŞATOR


Tipuri de conflicte intrapersonale
1. Conflictul de rol
2. Conflictul cognitiv
a) Acceptare totală
b) Minimalizare
c) Respingerea totală a
informaţiei noi
d) Respingerea sursei
noii informaţii

Page 9
Tipuri de conflicte
intrapersonale
3. Conflictul între scopuri
a)atracţie-atracţie
b)atracţie-evitare
c)evitare-evitare
4. Conflictul perceptiv
5. Conflictul triangular
dintre Normativ,
Intenţional şi Factual

Page 10
"După conflict, unul plange în hohote, îşi smulge părul
din cap (isterie), altul e abătut (depresie), altul rumegă
situaţia pe tăcute, visând în mod steril să se răzbune
(obsesie), neputând deloc să scape de gânduri şi să
adoarmă (insomnie), după care simte oboseala, se
epuizează rapid (astenie), devine irascibil (forma
hiperstenica a sindromului astenic)".
Psihoterapeutul rus M. E. Litvak
Bibliografie
1. Ciprian Tripon, Managementul conflictelor şi tehnici de negociere(suport
curs), 2012.
2. Edit Lukacs, Comportament organizaţional în:
http://www.scribd.com/doc/57041665/75/Tipuri-%C5%9Fi-niveluri-de-conflicte
3. Dumitru Constantinescu, Sorina Raula Gârboveanu, Elena Dumitraşcu,
Comunicare organizaţională, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2011.
4. Academia Română Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-
Motru”, Cercetări filosofico-psihologice, Nr. 1, Ianuarie-Iunie, 2011
5. Ana Stoica Constantin, Conflictul interpersonal, Ed. Polirom, Iaşi, 2004.
Facultatea: Istorie şi Geografie
Specializarea: Asistenţă
socială
Student: Bolohan Anca
Nicoleta