Sunteți pe pagina 1din 17

FACTORI AI EVOLUŢIEI

PREZENTARE
Să ne reamintim...
Evoluţia este o succesiune de
evenimente irepetabile, care generază
noi formaţiuni biologice sau numai
unele elemente noi în cadrul unui plan
de organizare vechi

lat.evolutio = desfăşurare, derulare


Teoria clasică a evoluţiei

• Prima teorie ştiinţifică asupra


evoluţiei vieţuitoarelor a fost
elaborată de naturalistul
englez Charles Darwin.
• Aceasta este considerată
teoria clasică a evoluţiei
vieţuitoarelor şi a fost
prezentată în lucrarea
,,Originea speciilor”(1859)
Charles Darwin 1809-1882
Naturalist,biolog,geolog englez
Factorii darwinişti ai evoluţiei

1.Ereditatea
2.Variabilitatea
3.Suprapopulaţia
4.Lupta pentru existenţă
5.Selecţia naturală
1. Ereditatea

• Este proprietatea
organismelor de a avea
informaţie genetică, pe baza
căreia sunt transmise la
descendenţi caractere
morfologice,fiziologice,
biochimice şi
comportamentale

• asigură asemănarea dintre


indivizii care aparţin aceleiaşi
specii

O pisică va naşte totdeauna tot pisici...


2. Variabilitatea

• Este proprietatea
organismelor de a se
deosebi unele de altele prin
însuşiri ereditare şi
neereditare, astfel încât să
nu existe copii identice

• Ex. forma ciocului la


păsări,dungile zebrelor
3.Suprapopulaţia
• Suprapopulaţia reprezintă creşterea excesivă
a numărului de indivizi.
• tendinţa organismelor de a se înmulţi
nelimitat
• Ex. la plante se produc mai mulţi indivizi decît
rezerva de substanţe nutritive şi cantitatea de
lumină solară incidentă ce cade pe suprafaţa
terestră
4. Lupta pentru existenţă
• Reprezintă suma eforturilor unui organism
de a supravieţui şi de a lăsa urmaşi
• Această luptă îmbracă 3 forme:
1.Lupta intraspecifică
2.Lupta interspecifică
3.Lupta cu condiţiile de mediu
Forme ale luptei pentru existenţă
Lupta Lupta Lupta cu condiţiile
intraspecifică interspecifică de mediu

-se desfăşoară între indivizii -se desfăşoară între - rol important în


aceleaşi specii, indivizi din specii diferite delimitarea numărului de
- are rolul cel mai -factor limitativ în indivizi dintr-o specie
important în evoluţie înmulţirea şi -speciile defavorizate de
răspândirea speciilor mediu sunt eliminate
5. Selecţia naturală
• Reprezintă ansamblul de mecanisme ce
asigură menţinerea indivizilor care au
variaţii utile, favorabile, în condiţiile de
mediu date, şi eliminarea indivizilor cu
variaţii nefavorabile
• Darwin a denumit selecţia naturală ca un
proces de supravieţuire a celor mai apţi indivizi
în lupta pentru existenţă
Urmările selecţiei
• În decursul timpului variaţia care a
supravieţuit produce urmaşi, populaţia din
generaţia următoare fiind astfel purtătoare a
caracterelor respective
• După mai multe generaţii, variaţia poate
deveni o specie nouă
Variaţiile individuale
• Pentru specie, variaţiile individuale pot fi:
1. Variaţii dăunătoare 2. Variaţii indiferente 3. Variaţii utile

-conferă avantaje speciei în


-sunt variaţii care se - sunt variaţii care nu raport cu condiţiile de
elimină, pot avea ca reprezintă un mediu
efect stingerea speciei, avantaj pentru
făcând-o inaptă în lupta Ex.pe continent sunt
pentru existenţă
specie avantajate în lupta pentru
existenţă insecte cu aripi
Ex.musculiţe de oţet fără bine dezvoltate,iar pe
insulele oceanice, cu
ochi sau cu aripi
vegetaţie redusă şi vânturi
rudimentare puternice, insectele cu aripi
reduse
ÎN CONCLUZIE, după Darwin:
• Variabilitatea spontană a naturii reprezintă sursa
evoluţiei
• Lupta pentru existenţă este consecinţă a
suprapopulaţiei, dar şi a presiunii mediului
înconjurător
• Selecţia naturală menţine şi favorizează variaţia cea
mai aptă, care va deveni specie nouă
• Evoluţia speciilor este procesul permanent de
adaptare cât mai bună la mediu

S-ar putea să vă placă și