Sunteți pe pagina 1din 9

Analiză comparativă a asistenţei

sociale tradiţionale şi moderne

Lect. univ. dr. Andreea Preda


Asistenţa socială tradiţională

În comunitatea tradiţională românească,


creştinismul este un mod de viaţă. Valorile
creştine şi-au pus amprenta asupra vieţii
cotidiene, obişnuite, iar ajutorarea celor care
nu puteau duce o viaţă independentă este
unul dintre aspectele fireşti ale acesteia.
Analiză comparativă a asistenţei
sociale tradiţionale şi moderne
Criterii Asistenţă socială tradiţională Asistenţă socială modernă
În principiu, orice
membru al
comunităţii:  Statul;
 Rudele;  Autorităţile publice
CINE?  Vecinii; locale;
(Cine  Naşii;  Reprezentanţi ai
acordă  Moaşa; societăţii civile
ajutorul?)  Notabilităţile (organizaţii
(primarul, judele, neguvernamentale,
preotul, învăţătorul, unităţi de cult).
boierul, sfatul
bătrânilor);
Criterii Asistenţă socială tradiţională Asistenţă socială modernă
Persoane sau grupuri care se
confruntă cu probleme sau
Persoane sau grupuri care se
reprezintă ele însele o problemă.
confruntau cu probleme.
Persoana:
Persoana:
- Copiii orfani sau abandonaţi,
- Copiii orfani, săracii, persoanele
copii aflaţi în situaţie de
cu handicap, bătrânii, bolnavii.
dificultate sau de risc; săracii,
Familia:
persoanele cu handicap, bătrânii,
- Familiile cu probleme specifice
bolnavii, persoanele abuzate,
(sărăcie, bătrâneţe, violenţă
PE CINE? persoane fără locuinţă, membrii
domestică etc.)
unor minorităţi etnice, religioase
(Pe cine - Toate familiile în momente
sau sexuale;
ajută?) speciale (nuntă, botez,
- Delincvenţii, persoane
înmormântare, construirea unei
dependente de alcool şi de
case, calamităţi etc.)
droguri.
Comunitatea (satul,
Familia
mahalalele, periferiilor urbane).
- Familiile cu probleme specifice
Nu sunt ajutate persoanele care ar fi
(disfuncţii).
putut evita situaţia de dificultate
Comunitatea (sat, oraş, cartier,
(vagabondaj, alcoolism,
comunitate etnică, religioasă,
prostituţie, delicvenţă).
sexuală)
Societatea (politici sociale).
Criterii Asistenţă socială tradiţională Asistenţă socială modernă

- Asigurarea
normalităţii;
Urmăreşte reabilitarea
- Altruism, omenie,
persoanei, grupului sau
dragoste creştină;
DE CE? comunităţii, refacerea,
- Nevoia de a se face
(Care este menţinerea sau
util, de a dovedi că
motivaţia dezvoltarea capacităţilor
este un bun gospodar;
acordări lor de funcţionare,
- Respectul faţă de
ajutorului)? acţionînd la interacţiunea
strămoşi;
dintre persoană şi mediul
- Ispăşirea păcatelor
său de viaţă.
proprii şi ale
strămoşilor.
Criterii Asistenţă socială tradiţională Asistenţă socială modernă

Ocazional sau permanent, Se acordă fără


în situaţii reglementate de legi discriminare tuturor
nescrise sau de morala persoanelor aflate în dificultate,
creştină. care au dreptul conform legii
Permanent – celor care la servicii sau prestaţii de
CÂND?
nu puteau sau nu mai puteau asistenţă socială.
(Ce situaţii
să muncească, precum şi în Asistenţa socială
justifică
unele situaţii care priveau profesionalizată distinge între
ajutorul?
comunitatea. situaţii de dificultate care pot fi
Care este
Ocazional – oricărui depăşite şi necesită un ajutor
natura
membru al comunităţii, în temporar şi situaţii de
problemei?)
situaţii specifice, reglementate dificultate cronice (handicap,
de obiceiuri (nuntă, naştere, stadii terminale ale unor boli
înmormântare etc.) sau datini cronice, situaţie de dependenţă
(colindul, pomenirea morţilor severă la bătrâneţe), care
în anumite zile din an). necesită ajutor permanent.
Criterii Asistenţă socială tradiţională Asistenţă socială modernă

Consta în special în ajutor


Constă în prestaţii şi servicii
material şi sprijin moral.
sociale.
CUM? Societatea tradiţională are ca
Se utilizează metode şi tehnici
(Prin ce mecanisme de asistare a celor
ştiinţifice de intervenţie,
măsuri? în nevoie doar caritatea-
aplicate de profesionişti,
Care filantropia şi ajutorul mutual,
relaţia între beneficiar şi
este ceea ce presupune că, de
profesionist durând atâta timp
strategia? regulă, cel care ajută şi cel
cât durează relaţia de ajutor.
Care este ajutat se cunosc.
Resursele sunt de regulă
maniera de Resursele sunt în mod
comunitare, principalul
abordare? preponderent individuale,
mecanism fiind redistribuţia
Cu ce filantropia fiind individuală
financiară (fonduri constituite
resurse?) sau mijlocită de o instituţie
din colectarea de taxe şi
precum Biserica sau
impozite).
autorităţile locale.
Criterii Asistenţă socială tradiţională Asistenţă socială modernă

-A mijloci accesul persoanelor


defavorizate la resursele
comunitare, evitându-se
-A împlini preceptele crearea dependenţei faţă de
CU CE
religioase şi legea morală ajutor.
SCOP?
naturală. -A ajuta persoanele, grupurile,
(Ce îşi
-A găsi modalităţi de sprijin comunitatea să activeze
propune să
pentru persoanele aflate în resursele proprii pentru a
realizeze?)
dificultate permanentă. depăşi situaţia de dificultate.
-A găsi modalităţi de sprijin
pentru persoanele aflate în
dificultate permanentă.
Criterii Asistenţă socială tradiţională Asistenţă socială modernă

Demers relativ eficient, dar


Demers eficient, cazuri de insuficient. Toate societăţile
subnormalitate relativ moderne se confruntă cu o
puţine; nevoie de asistenţă socială
CARE
Demersuri sprijinite de datini, neacoperită.
SUNT
tradiţii, religie, fapt care le Demersuri profesionalizate,
REZULTA-
face să fie fireşti, integrate formale.
TELE?
modului de viaţă. Concepută la nivel societal;
Adecvate comunităţilor mici, utilizează şi mecanisme
nu şi societăţii. *** tradiţionale, precum reţelele
de suport.

***Dumitru Stan, Fenomenul asistenţei sociale în mediul tradiţional românesc,


în (coord.) Vasile Mifrode, Dimensiuni ale asistenţei sociale, Ed. EIDOS,
Botoşani, p. 75-130

S-ar putea să vă placă și