Sunteți pe pagina 1din 50

ASISTENTA SOCIALA

BAZATA PE EVIDENTE
CONF. DR. MONICA ALEXANDRU
MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU
PROTECŢIA PERSOANEI ADULTE ŞI FAMILIEI

• ADULŢII SUNT PERSOANELE CUPRINSE ÎN GRUPA DE VÂRSTĂ 18 – 59 ANI


(CONF. RECOMANDĂRILOR O.N.U./1985), GRUPA DE VÂRSTĂ ÎNTRE 18-45 ANI SE
CONSIDERĂ GRUPA PERSOANELOR ADULTE TINERE, ÎNTRE 45-59 DE ANI -
GRUPA ADULŢILOR MATURI;
• MENIREA ADULTULUI ESTE CA, ÎN DEPLINĂTATEA POTENŢIALULUI SĂU
PSIHIC, FIZIC, SENZORIAL, SOCIAL SĂ ÎNDEPLINEASCĂ ROLUL DE PERSOANE
PRODUCTIVE ÎN FOLOSUL PROPRIU, AL FAMILIEI LOR ŞI AL ÎNTREGII
SOCIETĂŢI, ÎN GENERAL;
• COPIII ŞI PERSOANELE VÂRSTNICE SUNT BENEFICIARII ACTIVITĂŢII
PRODUCĂTOARE DE BUNURI MATERIALE ŞI SPIRITUALE A COLECTIVITĂŢII
MEMBRILOR ADULŢI AI SOCIETĂŢII.
MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU
PROTECŢIA PERSOANEI ADULTE ŞI FAMILIEI

• ASISTENŢA SOCIALĂ CARE SE ADRESEAZĂ PERSOANELOR ADULTE


PORNEŞTE DE LA PRINCIPIUL VALORIC AL RESPECTULUI ÎN FAŢA
DEMNITĂŢII UMANE, DE LA CARE NIMENI NU TREBUIE SĂ DECADĂ SAU SĂ
ABDICE;
• IN NUMELE ACESTUI RESPECT, TREBUIE SĂ I SE ASIGURE INDIVIDULUI
CONDIŢIILE NECESARE DE A BENEFICIA DE PRINCIPALELE DREPTURI
CUVENITE, DECURGÂND DIN ÎNSĂŞI CONDIŢIA PE CARE FIECARE FIINŢĂ
UMANĂ O REPREZINTĂ.
MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU
PROTECŢIA PERSOANEI ADULTE ŞI FAMILIEI

• MĂSURILE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CARE SE ADRESEAZĂ


TINERILOR ŞI ADULŢILOR REPREZINTĂ DREPTUL
ACESTORA DE A FI SPRIJINIŢI, FĂRĂ DISCRIMINĂRI DE
NICI-UN FEL, FĂRĂ ETICHETARE SAU UMILINŢĂ SĂ-ŞI
ÎNDEPLINEASCĂ ROLUL ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE ATUNCI
CÂND DIN DIFERITE MOTIVE, ÎN ANUMITE SITUAŢII DE
DIFICULTATE, NU-ŞI POT REZOLVA SINGURI PROBLEMELE.
MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU
PROTECŢIA PERSOANEI ADULTE ŞI FAMILIEI

• SE INTERVINE PRIN:
• MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DE PREVENIRE (PROFILACTICE) CARE SE REFERĂ LA
TOTALITATEA MĂSURILOR CARE SE POT LUA PENTRU PERSOANĂ SAU FAMILIE ÎN SCOPUL
PREVENIRII SAU EVITĂRII AGRAVĂRII UNEI SITUAŢII DE DIFICULTATE DEJA EXISTENTĂ,
AVÂNDU-SE ÎN VEDERE INTERVENŢIA ÎN TIMP UTIL PRIN ASIGURAREA TUTUROR
DREPTURILOR DE PROTECŢIE ŞI SECURITATE SOCIALĂ ACORDATE DE LEGE;
• MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ „CURATIVĂ” CARE AU DREPT SCOP REZOLVAREA NEVOII
ÎNTR-UN MOD SPECIFIC, PARTICULAR, INDIVIDUALIZAT, DE LA CAZ LA CAZ, MĂSURI A
CĂROR FINALITATE TREBUIE SĂ FIE INSTAURAREA UNEI SITUAŢII DE NORMALITATE.
MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU
PROTECŢIA PERSOANEI ADULTE ŞI FAMILIEI

• MĂSURILE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ SE GRUPEAZĂ ÎN:


• MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DESCHISĂ CARE SE ACORDĂ PERSOANEI/FAMILIEI ÎN
MEDIUL FIRESC DE EXISTENŢĂ: INFORMARE, CONSILIERE, ORIENTARE PROFESIONALĂ,
SPRIJIN PENTRU OCUPAREA UNUI LOC DE MUNCĂ, ETC.
• MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎNCHISĂ SAU INSTITUŢIONALIZATĂ CARE INSTITUIE
INTERNAREA INTR-O UNITATE REZIDENŢIALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
• MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ SEMI-ÎNCHISĂ CARE SE ACORDĂ ÎN SEDIUL UNEI
INSTITUŢII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DE OBICEI PE DURATA UNEI ZILE, DAR FĂRĂ
SCHIMBAREA DOMICILIULUI PERSOANEI
PRESTAŢII (BENEFICII) DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ PENTRU ADULŢI ŞI FAMILIE:

•  VENITUL MINIM GARANTAT ESTE O FORMĂ DE AJUTORARE, BAZATĂ PE


PRINCIPIUL SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI SE ADRESEAZĂ FAMILIEI ŞI
PERSOANEI SINGURE CU VENITURI SCĂZUTE SUB UN PRAG CONSIDERAT CA
MINIMUM DE BAZĂ (UN ANUMIT „PRAG AL SĂRĂCIEI”), PE CRITERIUL
TESTĂRII MIJLOACELOR DE CARE DISPUNE FAMILIA LA UN MOMENT DAT;
• SE CONCRETIZEAZĂ ÎN ACORDAREA UNEI ALOCAŢII DIFERENŢIATE DUPĂ
NUMĂRUL MEMBRILOR DE FAMILIE, FINANŢATĂ DIN VENITURILE LOCALE
CU SUPLIMENTARE DE LA BUGETUL DE STAT.
PRESTAŢII (BENEFICII) DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU
ADULŢI ŞI FAMILIE:

• SE ACORDĂ PRIN SERVICIILE SOCIALE DE LA NIVEL LOCAL;


• ÎN PREZENT ACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL ESTE REGLEMENTATĂ DE LEGEA 416/2001 CU PRIVIRE LA VENITUL
MINIM GARANTAT, INTRATĂ ÎN VIGOARE DE LA 1 IANUARIE 2002.
• CUANTUMUL VENITULUI MINIM GARANTAT ESTE DIFERENŢIAT ÎN FUNCŢIE DE NUMĂRUL PERSOANELOR DIN
COMPONENŢA FAMILIEI, ASTFEL:
• 145 LEI PENTRU PERSOANA SINGURĂ;
• 255 LEI PENTRU FAMILIA FORMATA DIN DOUA PERSOANE;
• 357 LEI PENTRU FAMILIA FORMATA DIN TREI PERSOANE;
• 442 LEI PENTRU FAMILIA FORMATA DIN PATRU PERSOANE;
• 527 LEI PENTRU FAMILIA FORMATA DIN CINCI PERSOANE;
• CÂTE 36,5 LEI PENTRU FIECARE ALTĂ PERSOANA PESTE NUMARUL DE CINCI PERSOANE.
PRESTAŢII (BENEFICII) DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ PENTRU ADULŢI ŞI FAMILIE:

• VENITUL MINIM GARANTAT ESTE CALCULAT CA DIFERENȚĂ ÎNTRE VENITUL


LUNAR AL FAMILIEI/PERSOANEI SINGURE ȘI NIVELUL LUNAR AL VENITULUI
MINIM GARANTAT PREVĂZUT DE LEGE.
• VENITUL NET LUNAR PE CARE ÎL LUĂM ÎN DISCUȚIE SE CALCULEAZĂ CA O
SUMĂ A TUTUROR VENITURILOR PE CARE PERSOANA/FAMILIA RESPECTIVĂ
LE-A OBȚINUT ÎN LUNA ANTERIOARĂ DEPUNERII CERERII, INCLUSIV:
ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT, ASIGURĂRI DE ȘOMAJ, INDEMNIZAȚII,
ALOCAȚII ȘI AJUTOARE CU CARACTER PERMANENT, OBLIGAȚII LEGALE DE
ÎNTREȚINERE ȘI ALTE CREANȚE LEGALE.
PRESTAŢII (BENEFICII) DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ PENTRU ADULŢI ŞI FAMILIE:

• TOTUȘI, NU SE IAU ÎN CALCUL: ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI,


ALOCAȚIA DE STAT PENTRU COPII, BUGETUL PERSONAL COMPLEMENTAR,
AJUTOARELE DE STAT ACORDATE PRODUCĂTORILOR AGRICOLI, SPRIJINUL
FINANCIAR „BANI DE LICEU”, VENITURILE OBȚINUTE DE ZILIERI, BURSELE
ȘCOLARE, SUMELE ACORDATE TINERILOR CU CERINŢE EDUCAŢIONALE
SPECIALE, TICHETUL SOCIAL PENTRU STIMULAREA PARTICIPĂRII ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR A COPIILOR PROVENIȚI DIN FAMILII DEFAVORIZATE,
• BENEFICIARII ACESTUI AJUTOR SOCIAL AU OBLIGAŢIA DE A PRESTA MUNCĂ ÎN
FOLOSUL COMUNITĂŢII.
MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU
PROTECŢIA PERSOANEI ADULTE ŞI FAMILIEI

• ALOCAŢIA DE SUSȚINERE A FAMILIEI, PREVĂZUTĂ DE LEGEA NR. 277/2010. CUANTUMUL


ACESTEI ALOCAȚII ESTE DIFERIT ASTFEL:
• PENTRU FAMILIILE CU MAI MULȚI COPII (SUB 18 ANI) CARE SE GOSPODĂRESC ÎMPREUNĂ
ȘI REALIZEAZĂ VENITURI NETE LUNARE PE MEMBRU DE FAMILIE SUB 200 LEI:
• FAMILII CU UN COPIL – 82 LEI
• FAMILII CU DOI COPII – 164 LEI
• FAMILII CU TREI COPII – 246 LEI
• FAMILII CU PATRU SAU MAI MULȚI COPII – 328 LEI
PRESTAŢII (BENEFICII) DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ PENTRU ADULŢI ŞI FAMILIE:

• PENTRU FAMILIILE CU MAI MULȚI COPII (SUB 18 ANI) CARE SE


GOSPODĂRESC ÎMPREUNĂ ȘI REALIZEAZĂ VENITURI NETE LUNARE
PE MEMBRU DE FAMILIE ÎNTRE 201 ȘI 530 LEI:
• FAMILII CU UN COPIL – 75 LEI
• FAMILII CU DOI COPII – 150 LEI
• FAMILII CU TREI COPII – 225 LEI
• FAMILII CU PATRU SAU MAI MULȚI COPII – 300 LEI
PRESTAŢII (BENEFICII) DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ PENTRU ADULŢI ŞI FAMILIE:

• FAMILIEI MONOPARENTALE CARE REALIZEAZĂ VENITURI DE


PÂNĂ LA 200 LEI LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE:
• FAMILII CU UN COPIL – 107 LEI
• FAMILII CU DOI COPII – 214 LEI
• FAMILII CU TREI COPII – 321 LEI
• FAMILII CU PATRU SAU MAI MULȚI COPII – 428 LEI
PRESTAŢII (BENEFICII) DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ PENTRU ADULŢI ŞI FAMILIE:

• FAMILII MONOPARENTALE CARE REALIZEAZĂ VENITURI


LUNARE ÎNTRE 201 LEI ȘI 530 LEI PE MEMBRU DE FAMILIE:
• FAMILII CU UN COPIL – 102 LEI
• FAMILII CU DOI COPII – 204 LEI
• FAMILII CU TREI COPII – 306 LEI
• FAMILII CU PATRU SAU MAI MULȚI COPII – 408 LEI
PRESTAŢII (BENEFICII) DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ PENTRU ADULŢI ŞI FAMILIE:

• AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ACORDAT ÎN BAZA ORDONANŢEI DE


URGENŢĂ A GUVERNULUI NR.5/2003 PRIVIND ACORDAREA DE AJUTOARE PENTRU
ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI, PRECUM ŞI A UNOR FACILITĂŢI POPULAŢIEI PENTRU PLATA
ENERGIEI TERMICE, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;
• DE ACEST AJUTOR POT BENEFICIA FAMILIILE SAU PERSOANELE SINGURE CARE FIE
FOLOSESC PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI PREPARAREA APEI CALDE ENERGIA TERMICĂ
FURNIZATĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT, FIE FOLOSESC PENTRU ÎNCĂLZIRE GAZELE
NATURALE, ÎN CAZUL ÎN CARE VENITURILE LOR SE SITUEAZĂ SUB UN PLAFON
MINIM STABILIT ANUAL PRIN HOTĂRÂRE A GUVERNULUI.
PRESTAŢII (BENEFICII) DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ PENTRU ADULŢI ŞI FAMILIE:

• AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA CU ENERGIE ELECTRICĂ SE


ACORDĂ DOAR ÎN SITUAŢIA ÎN CARE ACESTA ESTE SINGURUL
SISTEM DE ÎNCĂLZIRE UTILIZAT ÎN IMOBILUL RESPECTIV;
• COMPENSAREA SE ACORDĂ PE O PERIOADĂ DE 5 LUNI (PERIOADA
SEZONULUI RECE), 12 LUNI SAU 12 LUNI DIFERENŢIAT (PERIOADA
SEZONULUI RECE ŞI RESTUL ANULUI), ÎN FUNCŢIE DE OPŢIUNEA
BENEFICIARULUI.
PRESTAŢII (BENEFICII) DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ PENTRU ADULŢI ŞI FAMILIE:

• AJUTORUL PENTRU REFUGIAŢI - POATE SOLICITA PLATA AJUTORULUI


PERSOANA CARE ARE STATUT DE REFUGIAT ŞI ESTE LIPSIT DIN MOTIVE
OBIECTIVE DE MIJLOACE DE EXISTENŢĂ;
• ACORDAREA AJUTORULUI SE APROBĂ PE BAZĂ DE ANCHETĂ SOCIALĂ ȘI
ESTE ÎN CUANTUM DE 540 LEI/MEMBRU DE FAMILIE;
• AJUTORUL ESTE STABILIT LA UN SALARIU MINIM BRUT PE ŢARĂ, PE O
PERIOADA DE MAXIMUM 6 LUNI, IAR PENTRU MOTIVE BINE ÎNTEMEIATE
POATE FI PRELUNGIT PENTRU O PERIOADĂ DE CEL MULT 3 LUNI;
PRESTAŢII (BENEFICII) DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ PENTRU ADULŢI ŞI FAMILIE:

• PENTRU SOLICITANȚII DE AZIL (PERSOANE CARE NU AU PRIMIT


STATUTUL DE REFUGIAȚI) CUANTUMUL AJUTORULUI ESTE DE 480
LEI/LUNAR.
• AJUTOARE FINANCIARE, PREVĂZUTE DE ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR.
118/1999, DE CARE POT BENEFICIA PERSOANELE ŞI FAMILIILE AFLATE ÎN
EXTREMĂ DIFICULTATE DIN CAUZA STĂRII DE SĂNĂTATE SAU ALTOR
MOTIVE;
• SUMELE PROPUSE CA AJUTOARE FINANCIARE SUNT STABILITE ÎN BAZA
ANCHETELOR SOCIALE EFECTUATE DE CĂTRE PERSONALUL SPECIALIZAT
DIN CADRUL PRIMĂRIILOR/DGASPC-URILOR
PRESTAŢII (BENEFICII) DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ PENTRU ADULŢI ŞI FAMILIE:

• AJUTOARE DE URGENŢĂ SE ACORDĂ CONFORM LEGII NR. 416/2001 FAMILIILOR


SAU PERSOANELOR CARE SE AFLĂ ÎN SITUAŢII DE NECESITATE DATORATE
CALAMITĂŢILOR NATURALE, INCENDIILOR, ACCIDENTELOR, PRECUM ŞI ALTOR
SITUAŢII DEOSEBITE;
• CA ŞI ÎN CAZUL AJUTOARELOR FINANCIARE, SUMELE PROPUSE CA AJUTOARE DE
URGENŢĂ  SE STABILESC DE CĂTRE SERVICIILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
LOCALE;
• INDEMNIZAŢIA CUVENITĂ ADULŢILOR CU HANDICAP GRAV SAU ACCENTUAT,
INDIFERENT DE VENITURI, ÎN CUANTUM DE 350 LEI, PENTRU ADULTUL CU
HANDICAP GRAV; 265 LEI, PENTRU ADULTUL CU HANDICAP ACCENTUAT;
PRESTAŢII (BENEFICII) DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ PENTRU ADULŢI ŞI FAMILIE:

• BUGET PERSONAL COMPLEMENTAR LUNAR PENTRU ADULŢII CU HANDICAP


GRAV, ACCENTUAT ŞI MEDIU, INDIFERENT DE VENITURI:
• ESTE ÎN CUANTUM DE 150 LEI, PENTRU ADULTUL CU HANDICAP GRAV;
• 110 LEI, PENTRU ADULTUL CU HANDICAP ACCENTUAT;
• 60 LEI, PENTRU ADULTUL CU HANDICAP MEDIU;
• ESTE PRIMA DATĂ CÂND ADULTUL CU HANDICAP MEDIU BENEFICIAZĂ DE O
PRESTAŢIE SOCIALĂ;
PRESTAŢII (BENEFICII) DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ PENTRU ADULŢI ŞI FAMILIE:

• INDEMNIZAȚIA PENTRU PLATA ÎNSOȚITORULUI PERSOANEI CU


HANDICAP GRAV;
• INDEMNIZAŢIA LUNARĂ DE HRANĂ PENTRU ADULŢI
INFECTAŢI/BOLNAVI HIV/SIDA. CUANTUMUL INDEMNIZAŢIEI ESTE
DE 13 LEI /ZI PENTRU ADULŢI
PRESTAŢII (BENEFICII) DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ PENTRU ADULŢI ŞI FAMILIE:

• INDEMNIZAŢIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI ÎN VÂRSTĂ DE PÂNĂ LA 2


ANI, SAU 3 ANI PENTRU COPILUL CU HANDICAP, PREVĂZUTĂ DE ORDONANŢA DE
URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 148/2005, MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ PRIN LEGEA
NR. 7/2007;
• CONFORM REGLEMENTĂRILOR NORMATIVE, INDEMNIZAȚIA ESTE ÎN CUANTUM
DE 85% DIN MEDIA VENITURILOR NETE REALIZATE PE ULTIMELE 12 LUNI DIN
ULTIMII DOI ANI ANTERIORI DATEI NAŞTERII COPILULUI;
• INDEMNIZATIA SE ACORDA NUMAI DACA SOLICITANTUL (MAMA SAU TATAL
COPILULUI) AU LUCRAT CU CARTE DE MUNCA 12 LUNI INAINTE DE NASTEREA
COPILULUI;
PRESTAŢII (BENEFICII) DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ PENTRU ADULŢI ŞI FAMILIE:

• ACEASTA NU POATE FI MAI MICA DE 1250 LEI SI NICI MAI MARE DE 8500
LEI;
• IN CAZUL GEMENILOR ȘI TRIPLEȚILOR, CUANTUMUL INDEMNIZAŢIEI
LUNARE SE MAJOREAZĂ CU SUMA REZULTATĂ DIN APLICAREA UNUI
COEFICIENT DE MULTIPLICARE DE 2,5 LA VALOAREA INDICATORULUI
SOCIAL DE REFERINŢĂ PENTRU FIECARE COPIL NĂSCUT DINTR-O SARCINĂ
GEMELARĂ, DE TRIPLEŢI SAU MULTIPLEŢI, ÎNCEPÂND CU AL DOILEA COPIL
PROVENIT DINTR-O ASTFEL DE NAŞTERE;
PRESTAŢII (BENEFICII) DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ PENTRU ADULŢI ŞI FAMILIE:

• STIMULENTUL DE INSERȚIE REPREZINTĂ 50% DIN CUANTUMUL MINIM AL INDEMNIZAȚIEI;


• SE ACORDĂ LA CERERE PERSOANELOR CARE AU REALIZAT ÎN ULTIMELE 24 DE LUNI ANTERIOR
DATEI NAŞTERII COPILULUI, TIMP DE 12 LUNI, VENITURI PROFESIONALE SUPUSE IMPOZITULUI PE
VENIT POTRIVIT CODULUI FISCAL ȘI CARE OBȚIN VENITURI SUPUSE IMPOZITULUI PE VENIT
POTRIVIT ART.3 DIN LG.66/2016, CU CEL PUȚIN 60 DE ZILE ÎNAINTE DE ÎMPLINIREA DE CĂTRE
COPIL A VÂRSTEI DE 2 ANI, RESPECTIV 3 ANI PENTRU COPILUL CU HANDICAP;
• AU DREPTUL LA STIMULENTUL DE INSERȚIE PÂNĂ LA ÎMPLINIREA DE CĂTRE COPIL A VÂRSTEI DE
3 ANI, RESPECTIV 4 ANI PENTRU COPILUL CU HANDICAP;
• CUANTUMUL ESTE DE 625 LEI.
SERVICII SOCIALE DESTINATE ADULTULUI SI
FAMILIEI
• 1. SERVICII SOCIALE ÎNCHISE (INSTITUŢII REZIDENŢIALE DE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU PERSOANE ADULTE):
• CĂMINE-SPITAL - INSTITUŢII MEDICO-SOCIALE PENTRU BOLNAVII
CRONIC, ADULŢI ŞI VÂRSTNICI, CARE ACORDĂ SERVICII DE GĂZDUIRE
(TEMPORAR SAU PERMANENT), ÎNGRIJIRE, ASISTENŢĂ, TRATAMENT,
RECUPERARE, REINTEGRARE SOCIALĂ;
• CENTRE DE ADĂPOST PENTRU DIFERITE CATEGORII ÎN DIFICULTATE:
TINERI PROVENIŢI DIN CENTRE DE PLASAMENT PENTRU COPII, FEMEI
ABUZATE, CENTRE PENTRU MAMĂ ŞI COPIL.
SERVICII SOCIALE DESTINATE ADULTULUI SI
FAMILIEI

• 2. SERVICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DESCHISE: INFORMARE,


CONSILIERE, ORIENTARE PROFESIONALĂ, SPRIJIN PENTRU
OCUPAREA UNUI LOC DE MUNCĂ, ETC.
• 3. SERVICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ SEMI-ÎNCHISE, CARE SE
ACORDĂ ÎN SEDIUL UNEI INSTITUŢII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DE
OBICEI PE DURATA UNEI ZILE, DAR FĂRĂ SCHIMBAREA
DOMICILIULUI PERSOANEI: CENTRE DE ZI PENTRU ADULTUL CU
HANDICAP, CANTINA DE AJUTOR SOCIAL
SERVICII SOCIALE DESTINATE ADULTULUI SI
FAMILIEI
• CANTINA DE AJUTOR SOCIAL (SERVICIU SEMI-ÎNCHIS) - SUNT UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ, CU
PERSONALITATE JURIDICĂ, FUNCŢIONEAZĂ ÎN SUBORDINEA CONSILIILOR LOCALE ŞI PRESTEAZĂ
SERVICII SOCIALE GRATUITE SAU CONTRA COST, SUB FORMA ACORDĂRII UNEI MESE CALDE, ZILNICE
PERSOANELOR AFLATE ÎN SITUAŢII ECONOMICO-SOCIALE SAU MEDICO-SOCIALE DEOSEBITE;
• CATEGORII DE BENEFICIARI ADULŢI PENTRU ACORDAREA MESEI LA CANTINA DE AJUTOR SOCIAL :
• PENSIONARII CARE SUNT CONSIDERAŢI A FI IZOLAŢI SOCIAL (SINGURI), NU AU SUSŢINĂTORI LEGALI,
SUNT LIPSIŢI DE VENITURI
• INVALIZI ŞI BOLNAVI CRONIC
• ORICE PERSOANĂ CARE TEMPORAR NU REALIZEAZĂ VENITURI.
MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU
PROTECŢIA VICTIMELOR VIOLENŢEI ÎN
FAMILIE
• “VIOLENŢA CONTRA FEMEILOR ESTE ORICE ACT DE VIOLENŢĂ BAZATĂ PE
DEOSEBIREA DE SEX DIN CARE REZULTĂ SAU ESTE POSIBIL SĂ REZULTE PENTRU
FEMEI TRAUMATISME SAU SUFERINŢE FIZICE, SEXUALE, SAU PSIHOLOGICE,
INCLUSIV AMENINŢĂRILE CU ASTFEL DE ACTE, CONSTRÂNGEREA SAU LIPSIREA
DE LIBERTATE, SĂVÂRŞITE FIE ÎN VIAŢA PUBLICĂ FIE ÎN VIAŢA PRIVATĂ;
• “VIOLENŢA CONTRA FEMEILOR ÎNCALCĂ DREPTUL FUNDAMENTAL LA SIGURANŢA
PERSOANEI, EXPRIMĂ DEZECHILIBRUL DE PUTERE DINTRE BARBAŢI ŞI FEMEI,
ESTE UN ABUZ DE PUTERE ŞI DE ÎNCREDERE CARE ÎMPIEDICĂ STABILIREA DE
RELAŢII EGALE ŞI A RESPECTULUI LA CARE FEMEILE SUNT ÎNDREPTĂŢITE”.
MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU PROTECŢIA
VICTIMELOR VIOLENŢEI ÎN FAMILIE
CADRUL LEGISLATIV

• PRIN ADOPTAREA LEGII 197/2000, DE MODIFICARE ŞI COMPLETARE A


CODULUI PENAL, AU FOST PREVĂZUTE MĂSURI ŞI PEDEPSE PENTRU
PERSOANELE CARE SĂVÂRŞESC ACTE DE VIOLENŢĂ CAUZATOARE DE
SUFERINŢE FIZICE ŞI PSIHICE, SĂVÂRŞITE ASUPRA MEMBRILOR FAMILIEI;
• DE ASEMENEA, NOUL COD PENAL PREVEDE LA ART. 134, CA O MĂSURĂ DE
SIGURANŢĂ SOCIALĂ PENTRU PREVENIREA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE
„INTERDICŢIA DE A REVENI LA LOCUINŢA FAMILIEI, LA CEREREA PĂRŢII
VĂTĂMATE, ACEASTĂ MĂSURĂ PUTÂND FI LUATĂ ÎN MOD PROVIZORIU ŞI ÎN
CURSUL URMĂRIRII PENALE SAU AL JUDECĂŢII”.
MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU PROTECŢIA
VICTIMELOR VIOLENŢEI ÎN FAMILIE
CADRUL LEGISLATIV

• ÎN CADRUL PROCESULUI DE REFORMĂ A SISTEMULUI DE PROTECŢIE SOCIALĂ ROMÂNESC, A FOST


ADOPTATĂ LEGEA NR. 217/2003 PRIVIND PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE CARE
STABILEŞTE CADRUL DEZVOLTĂRII POLITICILOR SOCIALE ÎN DOMENIU;
• ÎNFIINŢAREA AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU PROTECŢIA FAMILIEI, PRIN ACEASTĂ LEGE,
REPREZINTĂ UN PRIM PAS ÎN ORGANIZAREA UNUI SISTEM EFICIENT DE SERVICII SOCIALE ÎN
DOMENIUL PREVENIRII ŞI COMBATERII VIOLENŢEI ÎN FAMILIE LA NIVEL NATIONAL;
• ORDONANŢA NR. 95 DIN 24 DECEMBRIE 2003 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII NR.
217/2003 PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI ÎN FAMILIE,
ORDINUL NR. 304/385/1018 DIN 21 IULIE 2004 PRIVIND APROBAREA INSTRUCŢIUNILOR DE ORGANIZARE
SI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI ÎN FAMILIE
MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU PROTECŢIA VICTIMELOR
VIOLENŢEI ÎN FAMILIE
TIPURI DE VIOLENŢĂ

• VIOLENȚA FIZICĂ ESTE ”VĂTĂMAREA SĂNĂTĂŢII FIZICE A UNEI PERSOANE (DAR ŞI


AMENINŢAREA CU ACEASTA) PRODUSĂ NEACCIDENTAL DE UN AGGRESSOR;
• EA CONSTĂ ÎN GESTURI ŞI LOVITURI ADRESATE UNEI PERSOANE, PRODUCÂNDU-I DURERE
SAU MENITE SĂ DISTRUGĂ BUNURILE EI;
• DEFINIŢIA ABUZULUI FIZIC CUPRINDE ŞI CAZURILE ÎN CARE VĂTĂMAREA PROPRIU-ZISĂ
NU S-A PRODUS, DAR VICTIMA A TRĂIT IMINENŢA ACESTEIA;
• GRADUL ABUZULUI DIFERĂ ÎN FUNCŢIE DE VĂTĂMAREA PRODUSĂ VICTIMEI, PUTÂND
AJUNGE UNEORI PÂNĂ LA PROVOCAREA DE RĂNI GRAVE, CARE NECESITĂ SPITALIZAREA
SAU CONDUC LA DECES.
MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU PROTECŢIA VICTIMELOR
VIOLENŢEI ÎN FAMILIE
TIPURI DE VIOLENŢĂ

• CELE MAI DES ÎNTÂLNITE FORME DE VIOLENȚĂ PSIHOLOGICĂ SUNT: IZOLAREA


VICTIMEI (LEGAREA, ÎNCUIEREA EI ÎN DIFERITE SPAŢII ÎNCHISE, ÎN PIVNIŢĂ ETC.);
• NEACORDAREA RĂSPUNSURILOR EMOŢIONALE;
• TERORIZAREA EI ŞI REFUZUL DE A-I DA AJUTOR LA SOLICITAREA ACESTEIA;
• DEGRADAREA EI, EXPLOATAREA EI SAU FOLOSIREA EI CA SERVITOR;
• CORUPEREA EI MORALĂ PRIN AMENINŢĂRI ŞI TERORIZARE;
• FEMEILE ABUZATE, LA FEL CA ŞI COPII, SUFERĂ ADESEA DE RIDICULIZARE CRONICĂ,
MINIMALIZARE ŞI UMILIRE;
MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU PROTECŢIA VICTIMELOR VIOLENŢEI ÎN FAMILIE
TIPURI DE VIOLENŢĂ

• VICTIMA, ADULT SAU COPIL, DEVINE ADESEA “ŢAP ISPĂŞITOR AL FAMILIEI”,


I SE REFUZĂ GESTURILE DE AFECŢIUNE SAU ESTE TRATATĂ CA UN COPIL
(INFANTILIZAREA UNEI FEMEI SAU A UNEI TINERE, CARE ESTE OBLIGATĂ
SĂ CEARĂ VOIE PERSOANEI DOMINATOARE PENTRU REALIZAREA
TUTUROR NEVOILOR ŞI DORINŢELOR EI);
• PERSOANA SUBORDONATĂ ESTE ADESEA ETICHETATĂ NEGATIV PENTRU
COMPORTAMENTUL EI PERCEPUT CA UN EŞEC, FIINDU-I REFUZATĂ
PERMANENT RECUNOAŞTEREA REALIZĂRILOR.
MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU PROTECŢIA VICTIMELOR VIOLENŢEI ÎN FAMILIE
TIPURI DE VIOLENŢĂ

• VIOLENȚA SEXUALĂ ESTE ”FORŢAREA ŞI OBLIGAREA VICTIMEI SĂ PARTICIPE LA ACTIVITĂŢI


DE NATURĂ SEXUALĂ, CARE SERVESC OBŢINERII PLĂCERII DE CĂTRE PERSOANA CARE COMITE
AGRESIUNEA”;
• DINTRE FORMELE DE ABUZ SEXUAL SE MENŢIONEAZĂ: HĂRŢUIREA SEXUALĂ, CU FORMELE
SALE DE PROPUNERI VERBALE, GESTURI SAU ATINGERI DE TIP SEXUAL, OBSCEN, DAR MAI ALES
CU AMENINŢĂRI ÎN CAZUL REFUZULUI; COMPORTAMENTUL EXHIBIŢIONIST; MANIPULAREA
ORGANELOR SEXUALE ALE VICTIMEI SAU OBLIGAREA ACESTEIA DE A MANIPULA ORGANELE
SEXUALE ALE AGRESORULUI; INTRUZIUNEA UNOR OBIECTE ÎN ORGANELE SEXUALE,
PENETRAREA SEXUALĂ – PE CALE ORALĂ, GENITALĂ SAU ANALĂ ŞI EXPLOATAREA SEXUALĂ –
OBLIGAREA MINORULUI LA PORNOGRAFIE SAU PROSTITUŢIE ÎN FOLOSUL AGRESORULUI.
MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU
PROTECŢIA VICTIMELOR VIOLENŢEI ÎN
FAMILIE

• FORMELE DE ABUZ SEXUAL CEL MAI GREU DE INCRIMINAT SUNT CELE CARE AU
LOC ÎN FAMILIE. DACĂ ABUZUL SEXUAL ESTE COMIS DE CĂTRE PĂRINŢI SAU
ALTE RUDE, VICTIMELE NU ŞTIU UNDE SĂ SE ÎNDREPTE PENTRU AJUTOR;
• ABUZUL SEXUAL ARE LOC APROAPE ÎNTOTDEAUNA ÎN ABSENŢA ORICĂROR
MARTORI, CEEA CE ÎNGREUNEAZĂ ŞI MAI MULT INCRIMINAREA AGRESORILOR;
• ÎN LIPSA UNOR PERSOANE DE SPRIJIN CARE SĂ MANIFESTE O POZIŢIE FOARTE
HOTĂRÂTĂ ÎN FAVOAREA VICTIMEI, ACEASTA POATE AJUNGE ÎN MOD REPETAT
LA CHEREMUL AGRESORULUI EI, MAI ALES DACĂ EL FACE PARTE DIN FAMILIE
SAU DINTRE CUNOŞTINŢE
MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU
PROTECŢIA VICTIMELOR VIOLENŢEI ÎN
FAMILIE
• VIOLENȚA DE NATURĂ ECONOMICĂ LIMITEAZĂ ACCESUL FEMEII LA FINANŢELE FAMILIEI, ACEASTA
DEVENIND ASTFEL DEPENDENTĂ DE PARTENER;
• ACEASTA FORMA DE ABUZ INCLUDE: LIPSA DE ACCES A FEMEII LA RESURSELE FINANCIARE,
INTERZICEREA DE A MUNCI, VÂNZAREA BUNURILOR FAMILIEI DE CĂTRE AGRESOR, JUSTIFICAREA
FIECĂREI CHELTUIELI, NEGLIJAREA NEVOILOR FAMILIEI ÎN SCHIMBUL SATISFACERII CELOR ALE
AGRESORULUI (CONSUM DE ALCOOL, DROGURI, JOCURI DE NOROC, ETC.), ÎMPIEDICAREA VICTIMEI DE A-
ŞI CONTINUA EDUCAŢIA, NEGAREA DREPTURILOR VICTIMEI ASUPRA BUNURILOR COMMUNE;
• STUDIILE AU RELEVAT CÂTEVA CARACTERISTICI ALE FEMEII CARE ESTE SUPUSĂ VIOLENŢELOR
ECONOMICE: ARE O ŢINUTĂ VESTIMENTARĂ NEADECVATĂ, ÎN UNELE SITUAŢII NU MUNCEŞTE (ÎI ESTE
INTERZIS DE CĂTRE PARTENER), ÎMPRUMUTĂ BANI PENTRU PLATA CHELTUIELILOR FAMILIEI SAU PENTRU
HRANĂ.
MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU
PROTECŢIA VICTIMELOR VIOLENŢEI ÎN
FAMILIE
• VIOLENȚA DE NATURĂ SOCIALĂ INCLUDE IZOLAREA SOCIALĂ FORŢATĂ SAU CONTROLUL
CONTACTELOR SOCIALE PE CARE LE ARE FEMEIA CU PRIETENI ŞI/SAU RUDE, RESTRICŢIONĂRI
ALE ACTIVITĂŢILOR PARTENEREI, CU CINE SE ÎNTÂLNEŞTE, CE CITEŞTE, UNDE MERGE, ETC;
• VIOLENŢA SOCIALĂ ESTE UNA DINTRE CAUZELE CELE MAI FRECVENTE CARE DUC LA
IZOLAREA VICTIMEI ŞI INCAPACITATEA EI DE A IEŞI DIN SITUAŢIA DE VIOLENŢĂ;
• FEMEILE SUPUSE VIOLENŢELOR SOCIALE DE CĂTRE PARTENER SUNT IZOLATE SOCIAL,
MARGINALIZATE SAU AUTO-MARGINALIZATE, DEPENDENTE FINANCIAR DE AGRESOR,
VULNERABILE ÎN FAŢA AGRESORULUI. CONTACTELE SOCIALE ALE VICTIMELOR SUNT
PRACTIC INEXISTENTE SAU DOAR SPORADICE.
MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU
PROTECŢIA VICTIMELOR VIOLENŢEI ÎN
FAMILIE

• EXPLOATAREA UNEI PERSOANE ESTE O FORMĂ APARTE DE VIOLENŢĂ, ÎN CARE


PERSOANA DOMINANTĂ ARE BENEFICII MATERIALE SAU DE ALTĂ NATURĂ DE PE
URMA CELEI DOMINATE, SOLICITÂND ACESTEIA UN EFORT CARE ÎI DEPĂŞEŞTE
CAPACITĂŢILE. EA POATE ÎMBRĂCA ASPECTE DE EXPLOATARE PRIN MUNCĂ
(CÂND VICTIMA ESTE FORŢATĂ SĂ PRESTEZE MUNCI CARE ÎI DEPĂŞESC
CAPACITĂŢILE FIZICE ŞI/SAU ESTE PRIVATĂ DE PROFITUL MUNCII SALE), DE
EXPLOATARE SEXUALĂ (OBLIGAREA UNUI MEMBRU AL FAMILIEI, SAU A
ALTCUIVA, LA PROSTITUŢIE; FORMA ACEASTA NU ESTE AŞA DE RARĂ PE CÂT
ESTE DE DRAMATICĂ) ŞI EXPLOATARE PSIHOLOGICĂ (FOLOSIREA VICTIMEI LA
MUNCI ÎNJOSITOARE, OBLIGAREA EI LA UN COMPORTAMENT DE SLUGĂ).
MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU PROTECŢIA VICTIMELOR
VIOLENŢEI ÎN FAMILIE
CAUZELE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE

• CONFLICTELE LEGATE DE MODUL DE ADMINISTRARE A BUGETULUI FAMILIAL. O MARE PARTE


DIN CONFLICTELE CARE APAR ÎN FAMILIE, ÎNTRE SOŢI SAU CONCUBINI, SE DATOREAZĂ
MODULUI ÎN CARE ESTE ADMINISTRAT ŞI CHELTUIT BUGETUL FAMILIAL DE CĂTRE UNUL SAU
ALTUL DINTRE PARTENERI;
• ÎN GENERAL, DEŞI POT EXISTA ŞI NUMEROASE EXCEPŢII, RESPONSABILITATEA ADMINISTRĂRII
BUGETULUI REVINE SOŢULUI (CONCUBINULUI), CARE DECIDE, DE CELE MAI MULTE ORI SINGUR,
NATURA CHELTUIELILOR GOSPODĂRIEI;
• ATUNCI CÂND PARTENERA DE CUPLU “DETURNEAZĂ” O PARTE DIN ACESTE CHELTUIELI, ÎN
SCOPUL CUMPĂRĂRII UNOR PRODUSE DE UZ PERSONAL (HAINE SAU COSMETICE, DE EXEMPLU),
POT APĂREA SITUAŢII ACUTE DE CONFLICT CARE POT DEGENERA UŞOR ÎN ACTE DE VIOLENŢĂ.
MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU PROTECŢIA VICTIMELOR
VIOLENŢEI ÎN FAMILIE
CAUZELE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE

• CONSUMUL DE ALCOOL/DROG
• NUMEROASE INCIDENTE ÎNTRE SOŢI AU LOC ATUNCI CÂND UNUL SAU AMBII
PARTENERI AU CONSUMAT ALCOOL. CONSUMUL DE ALCOOL ÎN GENERAL,
ALCOOLISMUL ÎN SPECIAL, CONDUC LA VIOLENŢĂ, NEFIIND, ÎNSĂ, CAUZE, CI
FACTORI AGRAVANŢI SAU FAVORIZANŢI AI VIOLENŢEI CONJUGALE;
• MAI MULTE STUDII AU ARĂTAT CĂ ALCOOLICII ÎNVETERAŢI ŞI CHIAR BĂUTORII
MODERAŢI SUNT MULT MAI VIOLENŢI DECÂT NEBĂUTORII SAU CONSUMATORII
DE BĂUTURI UŞOARE
MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU PROTECŢIA VICTIMELOR
VIOLENŢEI ÎN FAMILIE
CAUZELE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE

• GELOZIA CONSTITUIE UN ALT FACTOR IMPORTANT CARE DETERMINĂ VIOLENŢA


CONJUGALĂ, MAI ALES ATUNCI CÂND SOŢUL, ÎN CONCORDANŢĂ CU
PREJUDECĂŢILE SEXUALE, EXPERIMENTEAZĂ UN PROFUND SENTIMENT DE
POSESIVITATE ASUPRA FEMEII, SOLICITÂNDU-I O FIDELITATE ABSOLUTA;
• STUDIILE PSIHOLOGICE AU ARĂTAT CĂ, ÎN MULTE CAZURI DE GELOZIE, SOŢUL
ESTE DOMINAT DE UN PUTERNIC SENTIMENT DE INSECURITATE ŞI DE ABANDON;
• BĂTAIA ESTE, LA RÂNDUL EI, UN MIJLOC DE A ŢINE PARTENERA SUB
AUTORITATEA BĂRBATULUI ŞI DE A-I INSUFLA RESPECTUL FAŢĂ DE ROLUL SĂU
DOMINATOR TRADIŢIONAL.
MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU PROTECŢIA VICTIMELOR
VIOLENŢEI ÎN FAMILIE
CAUZELE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE

• PROBLEMELE SEXUALE ALE CUPLULUI


• GELOZIA SOŢULUI ŞI, IMPLICIT, COMPORTAMENTUL SĂU VIOLENT SE
DATOREAZĂ UNOR PROBLEME SEXUALE, AŞA CUM SUNT IMPOTENŢA SA ORI
FRIGIDITATEA SOŢIEI;
• DACĂ BĂRBATUL ARE ÎNDOIELI ASUPRA VIRILITĂŢII SALE SAU ASUPRA
DORINŢEI SEXUALE A SOŢIEI, EL POATE, ADESEORI, SĂ O SUSPECTEZE DE
INFIDELITATE, NEGÂND PÂNĂ ŞI PATERNITATEA SA PROPRIE ASUPRA
COPIILOR REZULTAŢI DIN CONVIEŢUIREA COMUNĂ.
MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU
PROTECŢIA VICTIMELOR VIOLENŢEI ÎN
FAMILIE
CAUZELE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE
• CERTURILE CU PRIVIRE LA COPIII REZULTAŢI DIN CONVIEŢUIREA COMUNĂ SAU CU UN ALT PARTENER ;
• ACTE DE VIOLENŢĂ CONJUGALĂ ORI VIOLENŢA FAMILIALĂ SE PETREC ŞI ATUNCI CÂND SOŢUL SAU
CONCUBINUL RESIMTE EXISTENŢA COPIILOR REZULTAŢI FIE DIN CONVIEŢUIREA COMUNĂ, FIE DINTR-UN
MARIAJ AL SOŢIEI SAU CONCUBINEI, CA O “AMENINŢARE” PENTRU RELAŢIA PERSONALĂ CU ACEASTA;
• VIOLENŢA CONJUGALĂ POATE APĂREA ŞI ÎN SITUAŢIILE ÎN CARE PARTENERII DE CUPLU NU SE PUN DE
ACORD ÎN LEGĂTURĂ CU MODALITĂŢILE CELE MAI ADECVATE DE CREŞTERE ŞI EDUCAŢIE A COPIILOR;
• DE OBICEI, BĂRBAŢII CONSIDERĂ CĂ CEA MAI BUNĂ MODALITATE DE DISCIPLINARE A COPIILOR O
CONSTITUIE BĂTAIA, APRECIERE CARE POATE INTRA ÎN CONFLICT CU CONCEPŢIA PARTENEREI;
• DE AICI APAR NUMEROASE CERTURI SAU CONFLICTE CARE DEGENEREAZĂ UŞOR ÎN ACTE DE VIOLENŢĂ
ÎNDREPTATE CONTRA SOŢIEI (CONCUBINEI) ŞI A COPIILOR
MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU
PROTECŢIA VICTIMELOR VIOLENŢEI ÎN
FAMILIE
CAUZELE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE
• DORINŢA SOŢIEI DE A DEVENI INDEPENDENTĂ ECONOMIC
• O SERIE DE ACTE VIOLENTE APAR ÎN ACELE FAMILII ÎN CARE SOŢUL SE CONSIDERĂ “LIDER INSTRUMENTAL” ŞI UNICUL
CAP DE FAMILIE, REFUZÂND CA SOŢIA SĂ LUCREZE SAU SĂ SE INSTRUIASCĂ ÎN AFARA CĂMINULUI;
• DORINŢA PARTENEREI DE A-ŞI CĂUTA O OCUPAŢIE SAU DE A-ŞI RIDICA STATUSUL EDUCAŢIONAL ESTE INTERPRETATĂ,
ADESEORI, CA UN “ATENTAT” LA ADRESA STATUSULUI PROPRIU ŞI A RESPONSABILITĂŢILOR TRADIŢIONALE CARE
TREBUIE SĂ REVINĂ BĂRBATULUI ŞI FEMEII ÎN CĂMIN, INCLUSIV O “UZURPARE” A DREPTURILOR PRIMULUI;
• ÎN GENERAL, SPRE DEOSEBIRE DE ACELE FEMEI CARE AU UN STATUS ECONOMIC, FEMEILE DEPENDENTE ECONOMIC
DE SOŢ SUNT MAI FRECVENT MALTRATATE SAU ABUZATE ŞI FOARTE PUŢINE ACŢIONEAZĂ PENTRU A SE APĂRA SAU A
EVITA VICTIMIZAREA;
• INDEPENDENŢA ECONOMICĂ A FEMEII, CU TOATE CĂ POATE DETERMINA AMPLIFICAREA CONFLICTELOR DIN FAMILIE,
ACŢIONEAZĂ, TOTUŞI, CA UN FACTOR DE PROTECŢIE CONTRA VIOLENŢEI SOŢULUI.
MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU
PROTECŢIA VICTIMELOR VIOLENŢEI ÎN
FAMILIE
• CENTRELE PENTRU ADĂPOSTIREA VICTIMELOR VIOLENŢEI ÎN FAMILIE
• SE OFERĂ PROTECŢIE, GĂZDUIRE, ÎNGRIJIRE ŞI CONSILIERE;
• ADĂPOSTURILE ASIGURĂ SECURITATE ŞI SIGURANŢA, ÎNGRIJIRE MEDICALĂ ŞI ASISTENŢĂ
PSIHOLOGICĂ ŞI JURIDICĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE;
• PRIMIREA VICTIMELOR ÎN ADĂPOST SE FACE CU CONSIMŢĂMÂNTUL ŞI LA CEREREA
ACESTORA ATUNCI CÂND IZOLAREA VICTIMEI DE AGRESOR SE IMPUNE CA MĂSURĂ DE
PROTECŢIE;
• GĂZDUIREA ÎN ADĂPOSTURI A VICTIMELOR VIOLENŢEI ÎN FAMILIE VA FI PE O PERIOADĂ
DETERMINATĂ, CUPRINSĂ ÎNTRE 7 ŞI 60 DE ZILE.
MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU
PROTECŢIA VICTIMELOR VIOLENŢEI ÎN
FAMILIE
• CENTRELE DE RECUPERARE PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE
• ASIGURĂ GĂZDUIREA, ÎNGRIJIREA, PRECUM ŞI REABILITAREA ŞI REINTEGRAREA SOCIALĂ A
ACESTORA;
• PRIMIREA SAU ASISTAREA ÎN CENTRUL DE RECUPERARE SE FACE PE BAZA EVALUĂRII CAZULUI
DE CĂTRE PERSOANELE DESEMNATE ŞI NUMAI CU ACORDUL SCRIS AL VICTIMELOR;
• CENTRELE DE RECUPERARE ASIGURĂ, PRIN CONSILIERE JURIDICĂ ŞI PSIHOLOGICĂ, SPRIJIN ÎN
VEDEREA ADAPTĂRII LA O VIAŢĂ ACTIVĂ, INSERŢIA SOCIALĂ ŞI PROFESIONALĂ A VICTIMELOR;
• GĂZDUIREA ÎN CENTRUL DE RECUPERARE VA FI PE O PERIOADĂ DETERMINATĂ, DE MAXIMUM 90
DE ZILE, IAR ÎN SITUAŢII EXCEPŢIONALE PÂNĂ LA 180 DE ZILE.
MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU
PROTECŢIA VICTIMELOR VIOLENŢEI ÎN
FAMILIE
• CENTRELE DE ASISTENŢĂ DESTINATE AGRESORILOR
• ASIGURĂ ÎN REGIM REZIDENŢIAL SAU SEMIREZIDENŢIAL REABILITAREA ŞI REINTEGRAREA SOCIALĂ A
ACESTORA, MĂSURI EDUCATIVE PRECUM ŞI CONSILIERE ŞI MEDIERE FAMILIALĂ;
• ASISTAREA SAU INTERNAREA AGRESORILOR ÎN ACESTE CENTRE SE FACE NUMAI CU ACORDUL ACESTORA;
• ÎN CADRUL CENTRULUI DE ASISTENŢĂ DESTINAT AGRESORILOR SE ASIGURĂ SERVICII DE CONSILIERE ŞI
MEDIERE A CONFLICTULUI PENTRU PĂRŢILE IMPLICATE, ÎN VEDEREA DEPĂŞIRII SITUAŢIILOR DE RISC;
• AGRESORII SUNT INFORMAŢI ŞI ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA ACCESULUI LA TRATAMENTELE
PSIHOLOGICE, PSIHIATRICE, DE DEZALCOOLIZARE SAU DEZINTOXICARE, DUPĂ CAZ;
• ACESTE CENTRE ASIGURĂ ŞI FACILITEAZĂ AGRESORILOR ACCESUL LA TRATAMENTUL PSIHOLOGIC,
PSIHIATRIC, DE DEZALCOOLIZARE SAU DEZINTOXICARE.
MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU
PROTECŢIA VICTIMELOR VIOLENŢEI ÎN
FAMILIE
• CENTRE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN
FAMILIE
• SERVICII MINIME OFERITE: CONSILIERE PSIHOLOGICĂ; INFORMARE
ŞI ORIENTARE; CONSILIERE JURIDICĂ.
• CENTRE DE INFORMARE ŞI SENSIBILIZARE A POPULAŢIEI
• SERVICII MINIME OFERITE: INFORMARE ŞI EDUCARE; LINIE
TELEFONICĂ DE URGENŢĂ.
MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU
PROTECŢIA VICTIMELOR VIOLENŢEI ÎN
FAMILIE
ROLUL ASISTENTULUI SOCIAL
• MONITORIZAREA CAZURILOR DE VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE DIN SECTORUL SAU
UNITATEA TERITORIALĂ DESERVITĂ;
• CULEGEREA INFORMAŢIILOR ASUPRA ACESTORA;
• ÎNTOCMIREA UNEI EVIDENŢE SEPARATE;
• ASIGURAREA ACCESULUI LA INFORMAŢII LA CEREREA ORGANELOR JUDICIARE ŞI A
PĂRŢILOR SAU REPREZENTANŢILOR ACESTORA;
• INFORMAREA ŞI SPRIJINIREA LUCRĂTORILOR POLIŢIEI CARE ÎN CADRUL
ACTIVITĂŢII LOR SPECIFICE ÎNTÂLNESC SITUAŢII DE VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE;
MĂSURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU
PROTECŢIA VICTIMELOR VIOLENŢEI ÎN
FAMILIE
ROLUL ASISTENTULUI SOCIAL
• IDENTIFICAREA SITUAŢIILOR DE RISC PENTRU PĂRŢILE IMPLICATE
ÎN CONFLICT ŞI ÎNDRUMAREA ACESTORA SPRE SERVICII DE
SPECIALITATE;
• COLABORAREA CU INSTITUŢII LOCALE DE PROTECŢIE A COPILULUI
ŞI RAPORTAREA CAZURILOR, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAŢIA ÎN
VIGOARE;
• ÎNDRUMAREA PĂRŢILOR AFLATE ÎN CONFLICT ÎN VEDEREA
MEDIERII;
• SOLICITAREA DE INFORMAŢII CU PRIVIRE LA REZULTATUL

S-ar putea să vă placă și