Sunteți pe pagina 1din 13

Pompe de căldură apă-apă

Studenți: Profesor coordonator:


Ș.l. dr. ing. Nichita Mădălina
Tănase Valentin-Bogdan
Tasente Eftimie
An IV, grupa 1
Ce este o pompă de căldură ?
•Pompa de căldură este un echipament care folosește transferul termic cu
ajutorul agentului frigorific pe care îl va trece în diferite procese de stare,
prin intermediul unui compresor considerat „inima” instalației.
•Agentul frigorific circulă prin țevile dintre vaporizator și condensator,
permițând astfel transferul eficient de energie termică.
• Este important ca agentul frigorific să atingă o temperatură suficient de
mare atunci când ajunge în compresor pentru a putea elibera căldură.
•Vaporii care sunt încălziți devin lichizi și eliberează energie stocată în
interior sub formă de căldură către sistemul de încălzire.
Componența pompei de căldură

•În componența unei pompe de căldură se întâlnesc următoarele


echipamente: condensator, compresor, vaporizator și ventil de laminare,
fără de care instalația nu ar putea funcționa.
• In funcție de specificul instalației, mai pot exista și alte echipamente:
- schimbătoarele de căldură intermediare frecvent utilizate;
- elementele de automatizare care realizează o creștere a randamentului
instalației și o utilizare mai simplă.
Cum funcționează o pompă de căldură ?

• Fluidul de lucru, în stare gazoasă, este sub presiune și circulat prin sistem prin intermediul unui compresor. La
ieșirea din compresor, gazul acum fierbinte și sub presiune mare este răcit într-un schimbător de căldură numit
condensator, până când condensează într-un lichid aflat la o presiune mare și o temperatură moderată.
• Agentul frigorific condensat trece apoi printr-un dispozitiv de scădere a presiunii (supapă de expansiune) sau
printr-un dispozitiv care extrage lucrul mecanic (turbină). După acest echipament, agentul termic aflat acum
într-o stare cvasi-lichidă trece printr-un alt schimbător de căldură numit vaporizator , în care fluidul se evaporă
prin absorbție de căldură. Fluidul revine la compresor, iar ciclul se repetă.
Clasificarea pompelor de căldură

• Pompe de căldură apă-apă:


- sursa de căldură este apa din pânza de apă freatică, din lacuri, râuri sau apă de mare și in sistemul de încălzire se
utilizează apă;
• Pompe de căldură aer-apă:
- sursa de căldură este aerul exterior sau aerul rezidual, iar în sistemul de încălzire se utilizează apa;
• Pompe de căldură aer-aer:
- folosește aerul exterior ca sursă de căldură ;
• Pompe de căldură sol-apă:
- folosește energia geotermală pentru a produce căldură.
Principiul de funcționare
Pompa de căldură apă-apă
• Pompa de căldură apă-apă este cea mai folosită întrucât poate fi utilizată
în zonele geografice cu variație semnificativă a temperaturii exterioare.
• Sistemul apă-apă poate fi instalat în 3 variante:
- cu 2 puțuri (circuit deschis, un puț din care se absoarbe apa din pânza
freatică și celălalt pentru a deversa apa după ce a trecut prin pompa de
căldură);
- cu serpentină orizontală (circuit închis, fără impact asupra mediului
ambiant, dar necesită suprafață de teren mai mare pentru amplasare);
- cu serpentină verticală (circuit închis, fără impact asupra mediului
ambiant, necesită foraje mai mici în care se introduc serpentinele și nu
necesită o suprafață mare de teren).
Cum funcționează o
pompă apă-apă ?
• Pompa de căldură apă-apă este unul
dintre cele mai eficiente sisteme de
încălzire. Factorul cheie pentru o eficiență
ridicată constă în sursa de energie, de fapt,
în apa freatică pe care o folosește acest
dispozitiv.
• Apa subterană este considerată o sursă
fiabilă de energie cu o temperatură foarte
constantă (7-12 °C), ceea ce pentru pompa
de căldură înseamnă funcționarea într-un
interval de temperatură favorabil pe tot
parcursul sezonului de încălzire.
Sisteme de încălzire compatibile

• Pompa de căldură apă-apă poate fi cuplată la mai multe tipuri de sisteme de încălzire ale casei, de exemplu:
- Radiatoare: Sunt accesibile din punct de vedere al costului de montaj și este considerată o soluție mai ușor de
întreținut pe termen lung;
- Încălzire prin pardoseală: Sunt folosite datorită consumului de energie mult mai redus. Un alt avantaj al
încălzirii prin pardoseală îl constituie modalitatea de distribuție a energiei termice, ceea ce conduce la o
temperatură mai mică de funcționare comparativ cu radiatoarele.
Avantajele pompei apă-apă

• Sustenabilitate: Având în vedere faptul că energia extrasă din apă este 100% regenerabilă, pompele de căldură
sunt considerate a fi una dintre cele mai sustenabile soluții de încălzire;
• Independență: Montând o pompă de căldură apă-apă se va putea încălzi locuința independent de marile rețele
de distribuitori de energie;
• Confort: Majoritatea pompelor de căldură apă-apă funcționează fără a necesita alimentare (prin comparație cu o
soluție tradițională, pe lemne, care trebuie alimentată constant);
• Puterea termică: depinde de „izvorul” de căldură (apa din pânză freatică, râu, lac) și ajunge la 1000-5000 kW.
Dezavantajele pompei apă-apă

• Cost: Din punct de vedere al investiției inițiale, pompele de căldură sunt mult mai scumpe decât soluțiile de
încălzire tradiționale. Cu toate acestea, pe termen lung, acestea consumă mai puțin și deci, sunt mai economice;
• Montaj: În funcție de tipul pompei pentru care se optează (cu circuit închis sau deschis), montajul se poate
realiza destul de dificil. De asemenea, în anumite zone, acolo unde nu există lacuri, râuri sau unde pânza
freatică este la o adâncime prea mare, montajul poate fi imposibil; 
• Calitatea: apa din pânza freatică trebuie să îndeplinească calitatea apei potabile.
Bibliografie
• Note de curs „Pompe de căldură”;
• https://www.reformex.ro/pompe-caldura-apa-apa/
• https://www.hausenergy.com/news-9
• https://www.ferroli.com/ro/news/cum-alegi-pompa-de-caldura-tipuri-criterii-avantaje
• https://ro.wikipedia.org/wiki/Pomp%C4%83_de_c%C4%83ldur%C4%83
• https://10pelinie.ro/pompe-de-caldura/
• https://www.spatiulconstruit.ro/articol/cum-functioneaza-o-pompa-de-caldura/18500
Vă mulțumim pentru atenție!

S-ar putea să vă placă și