Sunteți pe pagina 1din 2

Probleme- legile gazelor- rezolvate 1.

Pentru a afla compozitia azotului aflat intr-un rezervor la 27 grade Celsius si presiunea de 20 atm, in amestec de gaze, se ia din rezervor o proba de 0,002 litri si se supune analizei. Sa se afle volumul probei supusa analizei, in conditii normale. (gazelle din rezervor nu reactioneaza intre ele). Datele problemei Relatia ce se Inlocuirea datelor Rezultatul aplica problemei in relatie Po=1 atm To=273oK V=0,002l P=20atm T=273+t=273+27=300oK Vo=? VoPo/To=VP/T Vo*1/273=0,002*20/3000 R=0,0364l= 36,4 cmc

2. Cati moli de oxygen se afla in 50litri de oxygen masurati la 150 atm si 18 grade Celsius Datele problemei Relatia ce se Inlocuirea datelor problemei Rezultatul aplica in relatie p=150 atm V=50litri T=273+18=291K R=0,082 pV=nRT n=pV/RT=150*50/0,082*291 R=314,3moli

3.In coloana de sinteza a amoniacului compozitia in % volume a gazelor este 14% NH3, 65% H2, si 21% N2. presiunea in coloana este de 300 atm. Sa se precizeze la ce presiune se afla amoniacul in coloana. Datele problemei n1=14 n=100 p=300atm Relatia ce se aplica P1=n1/n*p Inlocuirea datelor problemei in relatie P1=14/100*300 Rezultatul R=42 atm

Probleme de rezolvat 1.Sa se discute natura legaturilor chimice in urmatoarele hidruri: CsH, SiH4, CaH2, H2S, HI. 2 explicati de ce azotul are 3 covalente in combinatiile sale cu hidrogenul, clorul si florul. 3. Comparati polaritatea legaturii covalente intre NH3 si PH3. 4.Aranjati in ordinea cresterii polaritatii urmatorii compusi ai hidrogenului; H2O, PH3, CH4, HF, HI, TeH2.

5 . Comparati si discutati duritatea cristalelor de NaI si I2. 6. Se dau doua elemente ; E1(Z=1)si E2 (Z=35) care reactioneaza intre ele, dand un compus binary. Se cere: a) valenta celor 2 elemente, b)stabilirea caracterului legaturii din compusul format de E1 cu E2, c) ce tip de cristal are compusul E1E2 in stare solida. 7. la ce presiune se afla oxigenul gazos intr-un cilindru de otel de 40 litri, stiind ca la t=0Oc, s-au introdus in cilindru 6000 litri oxygen ?. 8. Ce volum va ocupa la 200 grade celsis o cantitate de hydrogen, stiind ca la 10 grade C aceeasi cantitate ocupa un volum de 12 l, la p=constant. 9. Intr-un cilindru de otel de 20 litri se afla oxygen la 120 atm. Se consuma o parte din oxygen pentru sudura si presiunea in cilindru scade la 50 atm. Ce volum de oxygen , in conditii normale, a mai ramas in cilindru.? 10. Se amesteca 400 g solutie 10% NaOH cu 400 g solutie 50% NaOH si cu 200 g apa.Sa se afle concentratia procentuala a solutiei obtinute. 11.Alcoolul obisnuit contine 4% apa . ce cantitate de apa contine 1 litru de alcool(densitatea, ro =0,8g/cmc)? 12 . O solutie de Ca(NO3)2 contine 4,1g solvate in 250ml de solutie.Molaritatea solutiei este: a)0,1m; b)0,25m; c)1m;d) 5m Alegeti raspunsul correct. 13.O solutie de AlCl3 , contine 8,9 g AlCl3 in 200 cmc solutie. Normalitatea solutiei este: a)0,1n; b) 0,5n; c) 0,01n; d) 1n. Alegeti raspunsul correct.