P. 1
Chimie Clasa a IX-A - Sinteza Pentru Teza Sem I

Chimie Clasa a IX-A - Sinteza Pentru Teza Sem I

|Views: 8,864|Likes:
Published by sorinel307310

More info:

Published by: sorinel307310 on Oct 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

Sistemul periodic al elementelor Sistemul periodic – ordinea completǎrii substraturilor Electroni de valenţǎ, strat de valenţǎ Grupe principale, grupe

secundare Aflarea locului unui element în sistemul periodic Tabelul periodic al elementelor Proprietăţile elementelor sunt funcţii periodice ale numărului atomic Z Perioade Variaţia proprietǎţilor elementelor în tabelul periodic Proprietǎţi neperiodice Masa atomicǎ relativǎ Proprietǎţi fizice periodice Raza atomicǎ şi volumul atomic Raza ionicǎ • Nemetale: • Metale: Energia de ionizare Afinitatea pentru eMetale Caracterul metalic Proprietăţile metalelor Na K Mg Al Nemetalele

1

Sistemul periodic al elementelor este alcǎtuit din perioade şi grupe. nivelului 1 2 3 4 5 6 7 Substraturile în curs de completare (în ordinea nivelelor de energie) 1s 1s2 2s 2p 2s2 2p6 3s 3p 3s2 3p6 4s 3d 4p 4s2 3d10 4p6 5s 4d 5p 5s2 4d10 5p6 6s 4f 5d 6p 6s2 4f14 5d10 6p6 7s 5f 6d 7p 7s2 5f14 6d10 7p6 Nr. Nu uita: perioada e pe orizontalǎ! Grupele sunt coloane verticale de elemente care au acelaşi numǎr de electroni în substraturi de acelaşi tip din învelişul exterior al atomilor. Perioadele = şiruri orizontale de elemente la care se ocupǎ cu electroni substraturi aparţinând aceluiaşi nivel energetic. Forma sistemului periodic este datǎ de succesiunea energeticǎ a substraturilor. de elemente 2 8 8 18 18 32 32 Sistemul periodic – ordinea completǎrii substraturilor 1 2 3 4 5 6 7 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1 * * * 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2 4f1 4f1 2p1 3p1 4p1 5p1 6p1 7p1 1s2 2p6 3p6 4p6 5p6 6p6 7p6 3d1 4d1 5d1 * 6d1 ** 4f14 4f14 3d10 4d10 5d10 6d10 2 . Corelarea dintre numǎrul perioadei şi configuraţia electronicǎ a elementelor din fiecare perioadǎ: Nr. perioadei = nr.Sistemul periodic al elementelor Poziţia unui element în sistemul periodic este datǎ de numǎrul atomic Z. Sunt 7 perioade. maxim de e2 8 8 18 18 32 32 Nr. Numǎrul perioadei este dat de numǎrul nivelului energetic în curs de completare.

Exemplu: Elementele din prima grupǎ au configuraţiile electronice: Perioada 2 3 4 Element 3 Li Configuraţie electronicǎ 1s2 2s1 1s2 2s22p6 3s1 1s2 2s22p6 3s2 3p6 4s1 Se mai poate scrie şi [He] 2s1 [Ne] 3s1 [Ar] 4s1 11 19 Na K Verificare dacǎ configuraţia electronicǎ corespunde perioadei: Perioada 2  e în curs de completare nivelul 2. Verificare cǎ elementele sunt în aceeaşi grupǎ: au toate 1 e.pe substratul s. Perioada 3  e în curs de completare nivelul 3.Exemplu: Configuraţiile electronice ale elementelor din perioada a treia: E perioada a treia => se completeazǎ al treilea nivel energetic Se mai poate scrie pornind de la gazul rar care s-a completat în perioada precedentǎ 2 2 6 1 3s [Ne] 3s1 11 Na :1s 2s 2p 1s2 2s22p6 3s2 [Ne] 3s2 12 Mg : 2 2 6 3s23p1 [Ne] 3s23p1 13 Al : 1s 2s 2p 2 2 6 3s23p2 [Ne] 3s23p2 14 Si : 1s 2s 2p 2 2 6 3s23p3 [Ne] 3s23p3 15 P : 1s 2s 2p 2 2 6 3s23p4 [Ne] 3s23p4 16 S : 1s 2s 2p 2 2 6 l 3s23p5 [Ne] 3s23p5 17 C : 1s 2s 2p 2 2 6 3s23p6 [Ne] 3s23p6 18 Ar : 1s 2s 2p [Ne] e configuraţia electronicǎ a Ne Grupele sunt coloane verticale de elemente care au acelaşi numǎr de electroni în substraturi de acelaşi tip din învelişul exterior al atomilor. Elementele din a treia grupǎ au configuraţiile electronice: Perioada 2 3 4 Element 5 13 31 B Al Ga Configuraţie electronicǎ 1s2 2s2 2p1 1s2 2s22p6 3s2 3p1 1s2 2s22p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1 Se mai poate scrie şi [He] 2s2 2p1 [Ne] 3s2 3p1 [Ar] 4s23d10 4p1 3 . Nivelul nu conteazǎ.

Exemplu: 29 Cu Poate avea configuraţiile: 1s2 2s22p6 3s2 3p6 4s2 3d9 şi valenţa 2 sau 1s2 2s22p6 3s2 3p6 4s1 3d10 şi valenţa 1 (dacǎ are loc saltul electronic). Stratul care conţine electronii de valenţǎ se numeşte strat de valenţǎ. Unele elemente tranziţionale au numǎr variabil de electroni de valenţǎ datoritǎ saltului electronic. Stratul de valenţǎ este alcǎtuit din orbital s şi p. Elementele din aceeaşi grupǎ au acelaşi numǎr de electroni de valenţǎ. Numǎrul de electroni de valenţǎ variazǎ de la 1 la 8 la elementele din aceeaşi perioadǎ.Electroni de valenţǎ. nu se mai face distincţie între grupe. Grupe principale. care sunt notate cu cifre arabe de la 1 la 18. Saltul electronic se realizeazǎ cu consum de energie. 1 2 3 4 5 6 7 1 IA 2 3 IIA III B 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IIIA IVA 15 16 17 VA VIA VIIA 18 VIIIA s IV B VB VI B VII B VIIIB IB II B p d *Lantinide **Actinide f Elementele unei grupe principale au în curs de completare orbitalii s şi orbitalii p ai ultimului strat. grupe secundare Existǎ 8 grupe principale (notate IA … VIIIA) şi 8 grupe secundare (notate IB … VIIIB). Per. Electronul distinctiv la atomii elementelor tranziţionale (din grupele secundare) se plaseazǎ în orbitalii d ai penultimului strat (datoritǎ saltului electronic). strat de valenţǎ Electronii care ocupǎ ultimul strat se numesc electroni de valenţǎ. Conform normelor aprobate de IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry). 4 .

electronilor din ultimul nivel (s+d) 5 . grupei (cifre arabe) = nr. perioadei = nr. electronilor din ultimul nivel (s+d) Grupa 1 (IA)  metale alcaline Grupa 2 (IIA)  metale alcalino-pǎmântoase Grupa 17 (VIIA)  halogeni Grupa 18 (VIIIA)  gazele rare Grupele 3 (IIIB) – 12 (IIB)  metalele tranziţionale -. grupei (cifre arabe) = nr.elemente de tip p (grupele IIIA-VIIIA. grupei = nr. ultimului nivel • nr. grupei = nr. grupei (cifre romane) = nr. ultimului nivel • nr. ultimului nivel • nr.elemente de tip s (grupele IA şi IIA. adicǎ 1 şi 2) . ultimului nivel • nr. perioadei = nr. electronilor din ultimul strat energetic • nr. perioadei = nr. grupei (cifre romane) = nr. perioadei = nr. avem: . perioada 6  actinidele Aflarea locului unui element în sistemul periodic Locului unui element în sistemul periodic se aflǎ pe baza structurii ultimului nivel energetic. perioadei = nr. perioada 6  lantanidele -.elemente de tip d (grupele IB-VIIIB. Pentru elementele din grupele principale: • numǎrul nivelului în curs de ocupare  perioada • numǎrul de electroni de valenţǎ  grupa Pentru elementele de tip s: • nr.grupa 3 (IIIB). electronilor din ultimul strat energetic • nr. grupei (cifre arabe) = nr. adicǎ 13-18) . electronilor din stratul de valenţǎ Pentru elementele de tip d: • nr.grupa 3 (IIIB). electronilor din stratul de valenţǎ Pentru elementele de tip d: • nr. ultimului nivel • nr. perioadei = nr. adicǎ 3-12) Pentru elementele de tip s: • nr.Luând în considerare tipul orbitalului în care sunt electronii de valenţǎ. electronilor de valenţǎ Pentru elementele de tip p: • nr. electronilor de valenţǎ Pentru elementele de tip p: • nr. ultimului nivel • nr. grupei (cifre arabe) = nr.

pe ultimul nivel grupa 13 3 e.de valenţǎ  grupa IIIA 22 Ti 1s2 2s22p6 3s2 3p6 4s2 3d2 nivelul 4  perioada 4 4 e.de valenţǎ Deci structura electronicǎ va fi: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 Z=13 6 .pe ultimul nivel grupa 4 element de tip d  metal tranziţional Exerciţiu: Care este numǎrul atomic Z al elementului situate în grupa IIIA şi perioada 3? Perioada 3  are în curs de completare nivelul 3 (nivelele 1 şi 2 complete) Grupa IIIA  este element de tip p Perioada 3  are trei e. 12 M g 1s2 2s22p6 3s2 nivelul 3  perioada 3 2 electroni de valenţǎ  grupa 2 (IIA) 31 Ga 1s2 2s22p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1 nivelul 4  perioada 4 13 e.Exemple: Analizǎm structura ultimului nivel energetic.

Fiecare perioadă începe cu un metal alcalin şi se termină cu un gaz rar Repetarea periodică a proprietăţilor elementelor este determinată de repetarea după un anumit număr de elemente a configuraţiei nivelului electronic exterior. Br. Ar. Sr. Pb N. Exemplu: Fosforul (P) . Ga. As.Tabelul periodic al elementelor Moseley (1913): Proprietăţile elementelor sunt funcţii periodice ale numărului atomic Z Numărul grupei . Sb.calcogeni grupa halogenilor gaze rare (nobile sau inerte) 7 . Na. K.Fr Be.se găseşte în gupa 15 a sistemului periodic  are 15-10 = 5 electroni în stratul de valenţă 2 2 6 2 3 15P: 1s 2s 2p 3s 3p Perioade = şirurile orizontale ale sistemului periodic. se scade 10 din numărul grupei pt a afla numǎrul electronilor de valenţǎ. Kr. Mg. Rb. Si. Te. Numărul perioadei -este egal cu numărul de nivele energetice (straturi) ocupate cu electroni. Se. I. Cs.este egal cu numărul electronilor din stratul de valenţă În cazul elementele grupelor 13 – 18. In. sau cu valoarea numărului cuantic principal „n” pentru stratul exterior al atomului unui element. Tl C. Ba. Xe. Ge. Numărul grupei I A= 1 II A = 2 III A = 13 IV A = 14 V A = 15 VI A = 16 VII A = 17 VIII A = 18 Configuraţia electronică a stratului de valenţă ns1 ns2 ns2np1 ns2np2 ns2np3 ns2np4 ns2np5 ns2np6 Elemente Li. Cl. Rn Numele grupei metalele alcaline metale alcalino. Al. Sunt 7 perioade corespunzătoare celor 7 nivele energetice notate cu cifre arabe de la 1 la 7. cuprinzând elementele dintre două gaze rare succesive. Bi O. Po F. At Ne. S.pământoase metale pământoase grupa carbonului grupa azotului grupa oxigenului . Ra B. Sn. P. Ca.

Tabelul periodic al elementelor .complet Grupa 1 1 3 2 3 4 5 6 7 8 9 VIIIB 10 11 IB 12 IIB 13 IIIA 14 IVA 15 VA 16 17 18 2 Perioada IA IIA IIIB IVB VB VIB VIIB 1 2 3 4 5 6 7 VIA VIIA VIIIA H Li Be Na Mg 19 37 55 87 11 12 20 38 56 88 4 He B Al 21 39 22 40 72 23 13 31 49 81 5 C Si Ge Sn Pb 114 82 50 32 14 6 N 15 7 O 16 8 F Cl Br 53 35 17 9 Ne Ar Kr Xe Rn 118 86 54 36 18 10 P S K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn 42 74 43 75 44 76 45 77 46 78 47 79 48 80 24 25 26 27 28 29 30 Ga In Tl 113 As Sb Bi 115 83 51 33 Se Te Po 116 84 52 34 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir 104 105 106 107 108 109 73 41 I Pt Au Hg 110 111 112 At 117 85 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Uub Uut Uuq Uup Uuh Uus Uuo 57 89 58 90 59 91 60 92 61 93 62 94 63 95 64 96 65 97 66 98 67 99 68 69 70 71 *Lantinide **Actinide La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk _ Ho Es Er 100 Tm 101 Yb No 102 Lu 103 Cf Fm Md Lr _ Metal alcalin _ Semi-metal Metal alcalin pamantos _ Lantinide _ Nemetal _ Actinide _ Halogen _ Metal de tranzitie _ Gaz nobil _ Metaloid 8 .

care sunt determinate de învelişul electronic: •• proprietăţi fizice: .valenţă.numărul atomic Z.caracter electronegativ (nemetalic) .008 (H) şi 262 (108Hs = hassiu) . care sunt determinate de nucleul atomic: .afinitate pentru electroni •• proprietăţi chimice: .cresc în grupǎ de sus în jos . cu valori cuprinse între 1.energie de ionizare .m.spectre de raze X • periodice.rază atomică . număr de oxidare N.rază ionică .masa atomică. Proprietǎţi neperiodice Numǎrul atomic = numǎrul de ordine = locul ocupat în tabel de cǎtre un element (numǎrul cǎsuţei) Masa atomicǎ relativǎ se exprimǎ în u.caracter electropozitiv (metalic) .cresc în perioadǎ spre extremitǎţi 9 . Proprietǎţi fizice periodice Raza atomicǎ şi volumul atomic • structură cristalină = structură ordonată • structură amorfă = structură dezordonată Raza atomică = jumătatea distanţei între nucleele a doi atomi vecini aflaţi într-o reţea cristalină . cu valori de la 1 la 109 .O. este de cele mai multe ori un numǎr zecimal se calculeazǎ în funcţie de numǎrul de masǎ al izotopilor şi de abundenţa lor în amestecul natural.a.Variaţia proprietǎţilor elementelor în tabelul periodic • neperiodice.

de căţre un atom Elementele tind să reacţioneze pt a realiza o configuraţie electronică stabilă (de dublet – cele cu 1 singur strat.Raza ionicǎ Ion = specia chimică rezultată prin acceptarea sau cedarea de e.în înveliş Structura electronică: K = 2 eL = 8 eM = 5 e- 1s2 2 s2 2p6 3s2 2p3 10 .în înveliş Structura electronică: 11 p + 11e − K = 2 eL = 8 eM = 1 e- 1s2 2 s2 2p6 3s1 Na − e Mg − → Na + 10e − 11 p + Z=12 12 p+ în nucleu 12 e.în înveliş Structura electronică: 12 p + K = 2 eL = 8 eM = 2 e- 1s2 2 s2 2p6 3s2 Mg − 2e 12 e − 12 p + − → Mg 2 + 10 e − Metale P Z=15 15 p+ în nucleu 15 e. de octet – restul) • Nemetale: realizează configuraţia stabilă prin acceptarea de epot accepta maxim 3 e- • Metale: realizează configuraţia stabilă prin cedarea de epot ceda maxim 3 e- Exemplu: Nemetale Na Z=11 11 p+ în nucleu 11 e.

mai puternic decât cei 11 p+ din Na+  raza ionului Mg2+ e mai micǎ decât raza ionului Na+ Specii izoelectronice = elementele cu acelaşi număr de electroni pe ultimul strat Elemente în stări fundamentale stabile: gaze rare – elementele grupei a VIII-a Energia de ionizare = energia consumatǎ în procesul de formare a ionilor pozitivi din atomi liberi -eNa I Na+ I = energia de ionizare În cazul în care atomul cedează mai mulţi e-. între care se manifestă şi respingerile electrostatice. Pentru fiecare treaptă energia de ionizare devine din ce în ce mai mare. acest lucru se realizează în trepte. fapt ce determină extinderea norului electronic şi deci creşterea razei) raza ionului (+) < raza atomicǎ < raza ionului (-) .este întotdeauna mai mare decât raza atomului din care provine (acceptând electroni. În grupe razele ionice cresc de sus în jos (la fel ca şi razele atomilor).este totdeauna mai mică decât raza atomului din care provine (pierzând electroni. un atom se transformă într-un anion cu aceeaşi sarcină nuclear ca a atomului. Pentru atomii cu mai mulţi electroni de valenţǎ: -eMg II -eMg+ Mg2+ 11 Mg+ II = energia de ionizare primarǎ .1 5p + 1 5e − P + 3e − → 1 5p + 1 8e − P 3− Raza cationului (ion pozitiv) . Explicaţie: Na+ şi Mg2+ Na+ are 11 p+ şi 10eMg2+ are 12p+ şi 10eCei 12 p+ din Mg2+ atrag cei 10 e. În perioade razele ionice cresc de la dreapta la stânga. care atrage un număr mai mare de electroni. care atrage un număr mai mic de electroni. ceea ce are ca rezultat scăderea razei) Raza anionului (ion negativ) . un atom se transformă într-un cation cu aceeaşi sarcină nucleară ca a atomului.

energia de ionizare creşte de la stânga la dreapta.creşte de la ultimul element la primul. afinitatea pt e. o dată cu creşterea Z. cu cât atomii au mai puţine straturi electronice. Afinitatea pentru e= cantitatea de energie degajată de către un atom aflat în stare gazoasă la acceptarea unui eÎn grupă. electronii lor de valenţǎ sunt atraşi mai puternic de nucleu  se consumǎ o energie mai mare pentru expulzare. În grupele principale energia de ionizare creşte de jos în sus. În grupǎ.III III>II IMg > INa III = energia de ionizare secundarǎ Într-o perioadǎ. o dată cu scăderea numărului de straturi. afinitatea pt e.creşte de la grupa I la a VII-a. În cazul grupelor secundare energia de ionizare creşte de sus în jos. 12 . Cea mai micǎ I o au metalele alcaline şi cea mai mare I o au gazele rare. În perioadă.

Au caracter electrochimic electropozitiv.Metale = elemente care. în tendinţa lor de a ajunge la configuraţie electronică stabilă.în înveliş Structura electronică: K = 2 eL = 8 eM = 2 e- 1s2 2 s2 2p6 3s1 Na − e − → Na + H • •O • • H + e − → H + + HO − + e − H + + e− → H • H • + • H → H • •H 13 . Caracterul metalic creşte de la primul la ultimul element o dată cu creşterea razei atomice (cu creşterea numărului de straturi). transformându-se în ioni pozitivi. 2 Na + 2 H 2 O → 2 NaOH + H 2 ↑ +Q Na Z=11 11 p+ în nucleu 11 e. Proprietăţile metalelor se găsesc în stare solidă. în tăietură evidenţiindu-se luciu metalic Na 4 Na + O2 → 2 Na 2 O 2 Na + O2 → Na 2 O2 2 Na 2 O2 → 2 Na 2 O + O2 Na reacţionează violent cu H2O. deoarece reacţionează foarte uşor cu O2 din aer Na şi K sunt moi. cu excepţia Hg sunt bune conducătoare de căldură şi electricitate sunt maleabile şi ductile se găsesc în sistemul periodic în toate grupele secundare şi principale sub linia îngroşată Na şi K sunt păstraţi sub petrol în sticle. cedează e-. cu degajare de H2 şi degajarea unei cantităţi de căldură (reacţie exotermă).

aprinzânduse. dar reacţionează cu apa caldă. 14 . 2 K + 2 HOH → 2 KOH + H 2 ↑ +Q K în reacţie cu apa. datorită căldurii degajate. intră în reacţie cu oxigenul din aer.K K Z=19 19 p+ în nucleu 19 e.în înveliş Structura electronică: K = 2 eL = 8 eM = 8 eN = 1 e- 1s2 2 s2 2p6 3 s2 3p6 4 s1 K − e− → K + 2 K + O2 → K 2 O2 peroxid de potasiu Potasiul în prezenţa aerului se autoaprinde. Mg + 2 HOH t → Mg (OH ) 2 + H 2 ↑ 0 Al 4 Al + 3O2 → 2 Al 2 O3 Al nu reacţionează cu apa nici la rece. nici la cald. Mg 2 Mg + O2 → MgO oxid de magneziu MgO + 2 H 2 O → Mg (OH ) 2 Mg nu reacţionează cu apa rece. I Na II Mg III Al În perioadă scade caracterul metalic de la gr I la gr a VIII-a o dată cu creşterea nr atomic Z.

Nemetalele . 5. caracterul nemetalic scade de la primul la ultimul element o dată cu creşterea 15 . 6. 7.se găsesc în sistemul periodic în grupele principale 4. 8. deasupra liniei frânte îngroşate VII Cl Br I 3 4 5 reactivitate → îl substituie în substanţe compuse Cl e mai reactiv decât Br Cl e mai reactiv decât I Br e mai reactiv decât I 2 NaBr + Cl 2 → 2 NaCl + Br2 2 KI + Cl 2 → 2 KCl + I 2 2 KI + Br2 → 2 KBr + I 2 În grupă.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->