Sunteți pe pagina 1din 1

TEST NUMERALUL

1.Corectaţi greşelile din următoarele enunţuri:


A scris cu doi de „i” . Au venit aproximativ vreo zece copii. Punctajul a fost sub
aproape o sută. Muzeul are zilnic între 10-20 vizitatori. Pulpa de porc costă 35 lei kg.

2. Identificaţi felul numeralelor din textele următoare:


„Ipate se îmbogăţise însutit şi înmiit de când a venit Chirică în slujbă la dânsul.” ...........
“Cu o putere îndoită, cu braţe de fier o smuci pe babă de mijloc şi o băgă în pământ pănă-
n gât.” .. .........................................
„S-au întors unii oameni,care fuseserp purtaţi pe la oraşe,legaţi cu mâinile la spate de
prăjini-câte opt,câte zece,câte doisprezece de o prăjină.” ....................................
„...făcuse în tinereţe de trei ori avere şi de trei ori i-o măturase puhoiul năvălirilor
străine.”.........................................

3. .Identifică valoarea numeralelor din ghicitorile de mai jos :


Două ape-aprinse Patru fraţi,gemeni născuţi,
Sub două păduri întinse. Tot îmbrăţişaţi crescuţi.
Oricând îi vezi la un loc
Înveliţi într-un cojoc.
4 .Varianta corectă pentru 2585 este :
a) douămii cincisute optzeci şi cinci b) două mii cinci sute optzeci şi cinci
c) două mii cinci sute opt zeci şi cinci

5 .Numeralul subliniat din enunţul Suntem în clasa a şaptea este :


a) numeral cardinal compus cu valoare substantivală
b) numeral cardinal simplu cu valoare adjectivală
c) numeral ordinal cu valoare adjectivală.

6. Asociază numeralele multiplicative cu sinonimele lor neologice,împrumutate din


franceză:
1.îndoit A.sextuplu
2. întreit B. dublu
3.împătrit C. cvintuplu
4.încincit D. triplu
5. înşesit E. primul
F. cvadruplu
7. Treceţi încazul dativ următoarele numerale:
doi-............................
primul-.......................
al doilea-........................
jumătate-...............................
amândoi-...............

8. Alcătuiţi propoziţii în care numeralul şase să aibă trei valori morfologice


diferite,specificaţi-le.